Etusivulle

A paje xef scriveda
en lingua finsce

Lingua Franca Nova, kansainvälinen apukieli

Lingua Franca Nova ("elefen") on keinotekoinen kansainväliseksi apukieleksi tarkoitettu alun perin yhdysvaltalaisen psykologian professorin C. George Boereen kehittämä kieli, joka julkaistui internetissä vuonna 1998. Sen kielioppi on erittäin yksinkertainen sekä käytännössä täysin säännöllinen ja on hyvin samantapainen kuin romaanisissa | kreolikielissä. Kielen sanasto perustuu ranskaan, italiaan, portugaliin, espanjaan ja katalaaniin. Kieltä kirjoitetaan täysin äänteenmukaisesti.

Alla itse aikoinaan tekemäni elefenin kielioppi. Saatat kuitenkin haluta katsastaa selvästi perusteellisemman myöhemmin tehdyn suomenkielisen kieliopin, joka löytyy täältä.
Lingua Franca Novan pieni kielioppi

.

Kirjaimisto ja ääntäminen

Lingua Franca Novaa kirjoitetaan 22:llä joko latinalaisella tai kyrillisellä kirjaimella, ja nämä vastaavat yksikäsitteisesti kielen äänteitä. Latinalaiset versiot ovat:

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X Z

Näistä seuraavat neljä vaativat enemmän huomiota:

C lausutaan aina kuten suomen K, siis myös E:n ja I:n edellä.

J lausutaan soinnillisena suhuäänteenä, kuten J ranskan kielen sanassa "journal" tai G englannin sanassa "bourgeois".

X lausutaan suhuäänteenä kuten SH englannin kielen sanassa "show".

Z lausutaan yksinkertaisena soinnillisena äänteenä, kuten S englannin kielen sanassa "has" tai Z englannin sanassa "zipper".

Alla olevassa taulukossa vielä varmemmaksi vakuudeksi latinalaisia kirjaimia vastaavat kyrilliset kirjaimet ja alimmalla rivillä kirjainten nimet:

latinalaiset kirjaimet niitä vastaavat kyrilliset kirjaimet kirjainten nimet
latinalaisella
kirjaimistolla ilmaistuna
a
а a
b
б be
c
к ce
d
д de
e
е e
f
ф ef
g
г ge
h
х hax
i
и i
j
ж je
l
л el
m
м em
n
н en
o
о o
p
п p
r
р er
s
с es
t
т te
u
у u
v
в ve
x
ш ex
z
з ze

On lisäksi kolme kyrillisten kirjainten kirjainta, joita joskus saatetaan käyttää: Я, Ё ja Ю. Latinalaisella kirjaimistolla lingua franca novassa ilmaistuna Я on IA, Ё on IO ja Ю on IU.

Kirjain N lausutaan äng-äänteenä, kuten suomen kielessä, ennen kirjaimia G ja C: longa, ance.

G jätetään lausumatta, jos se on sanan viimeinen kirjain ja sitä edeltää N: bumerang.

Sanapaino sijaitsee useimmiten vokaalilla tai diftongilla, joka sijaitsee ennen viimeistä konsonanttia. Jos sanassa ei ole vokaalia ennen viimeistä konsonanttia, sanapaino on ensimmäisellä vokaalilla. Monikon päätteet -s ja -es eivät muuta sanapainon sijaintia.


Artikkelit

Määräinen artikkeli on la ja epämääräinen artikkeli on un. Esim.:

La casa es grande
=  (Tietty) talo on suuri

Un can pasea
=  (Jokin) koira kävelee

Joukkosubstantiivit kuten nesteitä, jauheita, jauhoja ja aineita tarkoittavat sanat, kuten acua (vesi), arena (hiekka) ja lenio (puu) eivät normaalisti vaadi seurakseen artikkelia tai monikon päätettä. Artikkeli tai monikon pääte voidaan kuitenkin lisätä joissakin tapauksissa. Esim.:

la acua — vesi (esim. kupissa oleva vesi)
lenios — puut (esim. monenlajiset puut)


Sanajärjestys lauseessa

Lingua Franca Novassa sanajärjestys on tiukka. Esim.:

subjekti - verbi - objekti:

la fem ama la casa
=  nainen rakastaa taloa

artikkeli - määrän määrite - substantiivi - adjektiivi:

la tre femes peti
=  kolme pientä naista

multe femes grande

=  monet suuret naiset / paljon suuria naisia

apuverbi - verbi - adverbi:

me debe pasea atendente
=  minun pitää kävellä varovaisesti

prepositio - substantiivi:

el es en la jardin
=  hän on puutarhassa

subjekti - adverbi - adjektiivi:

el es noncredable bela
=  hän on uskomattoman kaunis


Persoonapronominit

minä  =  me
sinä  =  tu
hän / se  =  el / lo
me  =  nos
te  =  vos
he/ne  =  los

Pronominia el käytetään ihmisistä ja korkeammista eläimistä. Pronominia lo käytetään muista.

Persoonapronomineilla ei ole erillisiä objektimuotoja. Esim.:

me ama tu
=  minä rakastan sinua

Refleksiivipronominit ovat samat kuin perusmuodot, paitsi kolmansissa persoonissa, joilla se on se.

me lava me
=  peseydyn

el ama se

=  hän rakastaa itseään

Persoonapronomineilla on erilliset omistusmuodot.

Ensimmäisillä ja toisilla persoonilla omistusmuodot ovat mea, tua, nosa, vosa. Kolmansilla persoonilla se on sua.

Esta can es mea.
=  Tämä koira on minun.


Monikko

-s (tai -es konsonantin jälkeen) on substantiivien monikon pääte. Esim.:

omes e femes

=  miehet ja naisetVerbit

Verbit ovat taipumattomia. Verbi yksinään merkitsee preesensiä ja perusmuotoa.

Verbejä voi käyttää myös substantiiveina.

Partikkelin ia avulla muodostetaan verbien menneen ajan muoto. Esim.:

tu ia canta
=  sinä lauloit / olet laulanut / olit laulanut

Partikkelin va avulla muodostetaan tulevaisuutta merkitsevä aikamuoto eli futuuri. Esim.:

tu va labora
=  sinä tulet työskentelemään / sinä työskentelet (joskus tulevaisuudessa)

Partikkelin ta avulla muodostetaan tapamuoto irreaali, jota suomen kielessä vastaa usein konditionaali; romaanisissa kielissä sitä vastaa subjunktiivi (joka esiintyy usein toivotuksissa ja kiinteissä fraaseissa). Saksan kielessä ja latinassa sitä vastaa konjunktiivi. Tapamuodolla ilmaistaan epävarmuutta tai toivetta. Esim.:

si me ta pote, me ta vola
=  jos voisin, lentäisin

Menneen ajan irreaalimuoto muodostetaan ilmaisulla ia ta. Esim.:

me ia ta es un bon re
=  olisin ollut hyvä kuningas

Tietyt adverbit ja verbirakenteet lisäävät tarkkuutta aikamuotoihin:

Me come aora
=  Olen syömässä nyt

Me ia come ja
=  Söin jo / Olen syönyt jo / Olin syönyt jo

Me va come
a pos
=  Syön/Tulen syömään myöhemmin

Me ia
fini leje la libro
=  Olen lopettanut kirjan lukemisen

Doman, me va
comensa leje un otra
=  Huomenna alan lukea toista

Kielto esitetään laittamalla no ennen aika- tai tapamuotopartikkelia tai preesensissä verbiä. Kaksoiskieltoja tulisi välttää. Esim.:

El no ia pensa ce algun es asi
=  Hän ei ajatellut siellä olevan ketään

Imperatiivi muodostetaan yleensä tipauttamalla pois subjektipronomini. Esim.:

Boli la acua!
=  Keitä vesi!

Joissakin tapauksissa subjekti säilytetään imperatiivissa, mutta silloin sitä edeltää ta ce. Esim.:

Ta ce nos dansa!
=  Tanssitaan! / Tanssikaamme!

Pikkusanoja lo ja on käytetään muodollisina subjekteina joissakin tapauksissa, kuten viitatessa säähän. Esim.:

Lo va pluve.
=  Alkaa sataa.

Lo es tro calda en esta sala.

=  Tässä huoneessa on liian kuuma.

Lo pare ce tu es coreta.

=  Näyttää siltä, että sinä olet oikeassa.

On no ave pexes en esta lago
=  Tässä järvessä ei ole kaloja

Verbi voi seurata toista mikäli niillä on sama subjekti. Esim.:

me vole compra un camisa
=  haluan ostaa paidan

Intransitiiviverbeistä tulee objektillisia transiviiviverbejä yksinkertaisesti lisäämällä objekti. Esim.:

me move
=  minä siirryn/liikun
->  me move la table
=  minä siirrän pöydän

Lisää pääte -nte verbiin saadaksesi aikaan aktiivin partisiipin, joka toimii kuten adjektiivi tai substantiivi. Esim.:

donante
=  "antava" (adjektiivi) tai "antaja" (substantiivi)

Aktiivin partisiippia voi käyttää sen painottamiseen, että tekeminen tai tapahtuminen on vielä kesken. Esim.:

Nos ia es comente cuando la tempesta ia comensa
=  Olimme syömässä kun myrsky alkoi

Voi myös käyttää ilmaisua "en la media de...", olla keskellä jotakin. Sama uudestaan:

Nos ia es en la media de come cuando la tempesta ia comensa

Lisää pääte -da verbiin saadaksesi aikaan passiivin partisiipin. Esim.:

La torta es comeda
=  Kakku syödään

Passiivin partisiippi toimii myös kuten adjektiivi tai substantiivi. Esim.:

un donada
=  "annettu" tai "lahja"

Verbiä voi käyttää ihan sellaisenaan substantiivina. Esim.:

nos dansa
=  me tanssimme
->   la dansa  =  tanssi

Adjektiiviakin voi käyttää samaan tapaan substantiivina. Esim:

un om saja
=  viisas mies
->   la sajas
     =  viisaat (henkilöt)


Kysymysten muodostaminen

Muodostaaksesi kysymyksen, aloita joko kysymyssanalla, tai jos kysymyssanaa ei käytetä, sanalla esce, ja lopeta kysymysmerkillä. Esim.:

Cuando tu va veni?
=  Milloin sinä tulet?

Esce tu pote dansa?

=  Osaatko tanssia?


Adjektiivit ja adverbit

Useimmat adjektiivit seuraavat luonnehtimaansa substantiivia.

Adjektiivit ovat taipumattomia, joten adverbit ovat samanmuotoisia kuin ne. Esim.:

un om felis
=  onnellinen mies
->  el dansa felis
=   hän tanssii onnellisena

Komparatiivi muodostetaan sanoilla plu (enemmän) ja min (vähemmän). Komparatiivissa "kuin" on ca. Superlatiivi muodostetaan pistämällä määräinen artikkeli la näiden sanojen eteen. Esim.:

MacGyver es plu bon ca Murdoc, ma John Sheridan es la plu bon.
=  MacGyver on parempi kuin Murdoc, mutta John Sheridan on paras.

Samanarvoisuus ilmaistaan käyttämällä rakennetta tan... como: Esim:

Marko es tan grande como Minna.
=  Marko on yhtä iso/suuri kuin Minna.

Adjektiivit bon (hyvä) ja mal (paha, huono) ovat ainoat adjektiivit, joita voi normaalitapauksissa käyttää ennen pääsanaa, koska niitä käytetään sen verran usein.

Kuten verbejä, niin myös adjektiiveja voi käyttää substantiiveina.

Adverbiaalisen merkityksen voi tehdä selväksi myös käyttämällä ilmaisuja en modo tai a grado:

La melodia es bela en modo surprendente.
= Sävelmä on yllättävän kaunis.

La construeria es grande a grado merveliante.
= Rakennustyömaa on ihmeteltävässä määrin isokokoinen.


Affiksit

LFN:ssa on pienehkö määrä säännöllisiä affikseja (sanan runkoon liitettäviä osia), joiden avulla muodostaa uusia sanoja. Tässä osa niistä:

Kolme jälkiliitettä, joilla luodaan substantiiveja ja jotka voidaan lisätä mihin tahansa substantiiviin, adjektiiviin tai verbiin, ovat:

-or   =   henkilö joka, osana rooliaan työssä tai hommassa, valmistaa tai tekee jotain:

dirije  =  ohjata, johtaa   ->   dirijor  =  johtaja, ohjaaja
carne  =  liha   ->   carnor  =  lihakauppias, teurastaja

-ador   =   työkalu, väline, laite tai kone joka valmistaa tai tekee jotakin:

lava  =  pestä   ->   lavador  =  pesukone
umida  =  kostea   ->   umidador  =  kosteutin

-eria   =   paikka jossa työskentelee, esim. kauppa tai toimisto:

carne  =  liha   ->   carneria  =  lihakauppa, teurastamo
flor  =  kukka   ->   floreria  =  kukkakauppa

Jälkiliite -i lisättynä adjektiiviin tai joihinkin substantiiveihin, merkitsee "tulla joksikin" tai "aiheuttaa / saada aikaan tuleminen joksikin". Sitä käytetään myös työkalujen, koneiden ja välineiden nimien kanssa merkityksessä "käyttää". Esim.:

calda  =  kuuma, lämmin   ->   caldi  =  kuumentaa, lämmittää
telefon  =  puhelin   ->   telefoni  =  soittaa puhelimella
roja  =  punainen   ->   roji  =  punastua

Jälkiliite -eta merkitsee pientä versiota jostain, ja -on merkitsee suurta versiota jostain (mutta ne eivät ole kuitenkaan synonyymejä pienelle ja suurelle). Esim.:

bove  =  lehmä, nauta   ->  boveta  =  vasikka
tela  =  vaatekappale, kangas   ->   telon  =  lakana, pöytäliina

On myös kolme jälkiliitettä, jotka tekevät substantiiveista adjektiiveja: -al on yleinen adjektiiviksi tekevä pääte, joka merkitsee "liittyä johonkin", "kuulua johonkin" tai "koskea jotakin tai jotakuta"; -in merkitsee "muistuttaa, olla samantapainen kuin..."; -osa merkitsee "täynnä..." Esim.:

nasion  =  kansakunta
->   nasional  =  kansallinen, kansakuntaan liittyvä tai sitä koskeva

serpente  =  käärme
->   serpentin  =  mutkitteleva, kiemurteleva, käärmemäinen

mofo  =  home
->   mofosa  =  homeinen

Muita jälkiliitteitä ovat -able (kykenevä olemaan toiminnan kohde tms.), -isme (-ismi, aate), and -iste (-isti, jonkin asian tai aatteen kannattaja taikka ammatin harjoittaja). Esim.:

ama  =  rakastaa   ->   amable  =  rakastettava
luteran  =  luterilainen  ->   luteranisme  =  luterilaisuus
macina  =  kone   ->   maciniste  =  koneenkäyttäjä

Jälkiliite -ia tekee substantiivista tai adjektiivista abstraktin substantiivin. Esim.:

madre  =  äiti
->   madria  =  äitiys

frate
  =  veli
->   fratia  =  veljeys

vana
  =  turha
->   vania  =  turhuus

On myös useita etuliitteitä. non- merkitsee "ei", re- merkitsee "taas" taikka päinvastaista suuntaa, ja des- merkitsee toiminnan tai teon perumista. Esim.:

non- + felis (onnellinen)
->   nonfelis  =  onneton

re
- + pone (sijoittaa, panna, asettaa)
->   repone  =  korvata, vaihtaa

des
-
+ infeta (tartuttaa, infektoida)
->   desinfeta  =  desinfioida, desinfektoida

Muita etuliitteitä ovat pos- (jälkeen, takana), pre- (esi- ennakko- tms.), supra- (yllä, yläpuolella), su- (alla, alapuolella), media- (keski-, keskellä), vis- (vara-), inter- (välissä, välillä, keskuudessa), ja auto- (itse-, auto-).

Myös verbien ja objektien yhdistelmillä luodaan substantiiveja. Esim.:

porta (kantaa, pitää yllään) + candela (kynttilä)
->   portacandela  =  kynttilänjalka

pasa
(liikkua, kulkea, ohittaa) + tempo (aika)
->    pasatempo   =  ajanviete, huvi, harrastus

para
(pysäyttää) + pluve (sade)
->   parapluve  =  sateenvarjo

Toisin kuin suomen kielessä yhdyssanoja ei muodosteta kahdesta substantiivista. Sen sijaan vastaavanlaisia rakenteita muodostetaan käyttämällä de-prepositiota taikka jotain muuta prepositiota muodostamaan yhdistelmäsubstantiiveja. Esim.:

avia de mar
=  merilintu

casa per avias

=  linnunpönttö, lintutarha

xef de polisia

=  poliisipäällikkö


Numeraalit


LFN:ssä numerot ovat seuraavat:

0 ― zero
1 ― un
2 ― du
3 ― tre
4 ― cuatro
5 ― sinco
6 ― ses
7 ― sete
8 ― oto
9 ― nove
10 ― des

Korkeammat numerot muodostetaan seuraavilla tavoilla:

11 ― des-un
20 ― dudes
100 ― sento
321 ― tresento-dudes-un
1000 ― mil
45 678 ― cuatrodes-sinco mil sessento-setedes-oto
1 000 000 ― milion
1 000 000 000 ― mil milion

Määrää ilmaisevat numerot edeltävät substantiivia; järjestystä ilmaisevat numerot sijoitetaan substantiivin jälkeen:

la tre omes  =  (ne) kolme miestä
la om tre  =  (se) kolmas mies

Moninkertaisuuksia ja ryhmiä ilmaistaan päätteen -uple avulla. Esim.:

du  =  kaksi   ->   duple  =  tupla, kaksinkertainen

Osia ilmaistaan päätteellä -i. Esim.:

dui, tri, cuatri,... desi, senti, mili, jne.Sanastoja

Olen tekaissut tänne nettisivujeni yhteyteen Lingua Franca Novan kohtuullisen suurikokoisen sanaston.

Mutta jos (ja kun) tuo ei jostain syystä vielä kunnolla riitä:

Jos osaat edes jonkin verran englantia sinulle voi olla hyödyksi myös melkoisen laaja Lingua Franca Novan virallisilla sivuilla oleva sanakäännöspalvelu Disionario de LFN. Joskus käännöksiä on muillekin kielille tai kielistä.

Tuosta on nykyään myös olemassa suppeampitoimintoinen mutta nopeampi sanastopalvelu muista kielistä LFN:ksi.

Täältä taas löytyy PDF-tiedostomuodossa ihan mainio englanti-LFN -sanasto.Muuta tekstiä

Voit lisäksi käydä lukemassa yleensä kieliharrastuksiini liittyvän blogimerkintäni Hullun kielimiehen seikkailut.
Tein tämän sivun alun perin vuonna 2014. Ja pieniä muutoksia, uudennoksia ja parannuksia on tullut sivulle jokunen vuodesta 2018 alkaen.
vastallista vai oliko se vihdallista ŝuismia;
                kiitoksia mielenkiinnostanne tuotteitamme kohtaan

sähköpostiosoitteeni:

me adirije de e-posta:
© Tom Kärnä