Etusivulle

Monikulturismi ja nuiva aate

Kansainvälisyys on hieno asia. On hienoa, että ihmiset matkustelevat vieraisiin maihin. On hienoa, että eri kansat ottavat oppia toistensa ruokakulttuureista. Opiskelijavaihto eri maiden välillä on hieno asia. Kielten opiskelu ja keskusteleminen ja kirjeenvaihto ulkomaalaisten kanssa on hieno asia. Yksittäisten ihmisten muutto toiseen maahan työtä tekemään on hieno asia. Kansainvälinen kauppakin on jossain määrin hieno asia.

Tämä on normaalia, ihastuttavaa kansainvälisyyttä, joka rikastuttaa elämää.

Ja sitten on olemassa sellainen versio kansainvälisyydestä, jossa kansainvälisyydeksi nimettyä pakotetaan ihmisille. Siinä on kyse monikulturismin harjoittamisesta.

Monikulturismi

Monikulturismi on ideologia, jota edistykselliset Euroopassa ja Suomessa alkoivat kannattaa sen jälkeen kun Neuvostoliitto ja Itä-Euroopan nk. kansandemokratiat olivat romahtaneet omaan mahdottomuuteensa. Monen sydämeen jäi tyhjä paikka, jonka monikulturismi sitten täytti. Monikulturismi on tyypillisesti poliittistaloudellisen eliitin ja humanistisia aineita lukeneiden "intellektuellien" aate.

Monikulturismin aatteen voi tiivistää pähkinänkuoressa näin: monikulturismi on yhtä kuin yhteiskunnan sisäisen luottamuksen heikentäminen ja kaaoksen aiheuttaminen tuottamalla maahan erilaisia keskenään pahasti ristiriidassa olevia arvojärjestelmiä.

Laajemmin käsiteltynä siitä voi sanoa seuraavaakin:

Kristillistaustainen valkoinen heteromies on kaiken pahan alku ja juuri. Hänen tilillään ovat maailman vääryydet. Varsinaisia maahanmuuttajia ovat ihmiset, jotka ovat ihonväriltään tummia tai jotka ovat muslimeita. Täten esim. Belgiasta Suomeen muuttanut Freddy van Wonterghem ei ole varsinainen maahanmuuttaja. Varsinaiset maahanmuuttajat ovat olemassa, jotta heitä voitaisiin suvaita. Tästä suvaitsevat ihmiset saavat moraalisäteilypisteitä. Valkoihoista ja taustaltaan kristillistä alkuväestöä ei tarvitse suvaita, mutta heitä tulee opettaa ja valistaa. Kristittyinä itseään pitäneiden rikokset kanssaihmisiään kohtaan täytyy muistaa viimeisen päälle. Jos varsinainen maahanmuuttaja syyllistyy rikokseen, niin häntä tulee ymmärtää, tai muuten kyseessä on rasismi; pohjimmiltaan syyllinen on kuitenkin valkoinen heteromies. Islamin arvostelu on jo itsessään rasismia. Sellaiseen ei suvaitsevainen ihminen syyllisty. Paradoksaalista kyllä myös homoseksuaalien arvostelua pidetään vääräoppisena, vaikka se ei olekaan yhtä paha asia kuin islamin arvostelu. Maahanmuuttajien kotoutuminen mahdollistetaan ohjaamalla siihen paljon rahaa. Maahanmuuttajien omaa aloitteellisuutta ja halua ei kotoutumisessa pidetä olennaisena.

Monikulturismin mukaan myös mikä tahansa maahanmuutto varsinaisten maahanmuuttajien lähtömaasta on oikein, hyvää ja kaunista ja siunaukseksi vastaanottavalle maalle. Tämän epäileminen olisi rasismia. Monikulturistit myös hyväksyvät maahanmuuttajien piirissä monia sellaisia piirteitä, joita he eivät hyväksyisi länsimaisen kantaväestön kulttuurissa: sukupuolten jäykät roolit, ihmisen jäykän lokeron sosiaalisessa hierarkiassa, ahdasmielisen uskonnollisuuden ja karkean taikauskon. Erikoista on se, että aika monet monikulturistit kannattavat homoseksuaalien erityisoikeuksia samalla kun suhtautuvat mielin kielin islamiin, joka on maailman vihamielisimmin homoseksuaaleihin suhtautuva uskonto.

Monikulturisteille rakas on myös näkemys, että kulttuurin arvosteleminen on rasismia. Puhutaan "kulttuurirasismista". Tätä näkemystään monikulttuuri-intoilijat jaksavat tuoda esille julkisuudessa päivästä toiseen. Tämä on tärkeää monikulturisteille ennen kaikkea siksi, että koetaan islamin arvostelu ongelmalliseksi oman ideologian kannalta: "Viholliseni vihollinen on ystäväni." Monikulturistit eivät kuitenkaan viitsi huomata sitä, että jos islamin arvostelu on rasismia, niin sitten myös kristinuskon, natsismin, Pohjois-Korean juche-ideologian ja marxismi-leninismin arvostelu on rasismia.

Esitän epätieteellisen teorian. Minusta monilla monikulturismia kannattavilla intellektuelleilla polku pimeälle puolelle voi käydä seuraavalla tavalla:

Ollaan sitä mieltä, että ennakkoluulot ovat pahasta. Ja koska ennakkoluulot koskevat suhteellisen paljon erilaisia ihmisiä, esim. maahanmuuttajia, niin siksi erityisesti on syytä päästä irti ennakkoluuloistaan. Tämä johtaa siihen, että kaikkia "toiseutta" edustavia rakastetaan ja arvostetaan täysin riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. Toisaalta tämä johtaa myös siihen, että niihin, jotka eivät edusta toiseutta, suhtaudutaan mahdollisimman ennakkoluuloisesti.

Toisaalta monikulturismi voi johtua myös yksinkertaisesti alitajuisesta halusta tuhota länsimainen kulttuuri.

Nuiva aate

Nykyään on käytössä nimitys "nuiva", joka oli alun perin monikulturistien käyttämä nimitys heidän aatteensa vastustajista, jotka ottivat sitten ilmaisun käyttöön myönteisessä merkityksessä.

"Nuivuus" siis tarkoittaa tässä merkityksessä aatetta, joka vastustaa monikulturismia, kannattaa maahanmuuttopolitiikan järkeistämistä ja maahanmuuttajien hyvää integroitumista yhteiskuntaan. Nuiva ihminen yleensä arvostaa tervettä kansainvälisyyttä, mutta vastustaa sellaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka on selvästi vahingollista omalle maalle. Työperäistä maahanmuuttoa arvostetaan silloin, kun se ei vie kantaväestöltä työtä. Ammatti- ja kielitaitoisten ihmisten maahanmuuttoa arvostetaan enemmän kuin luku-, kirjoitus-, kieli- ja ammattitaidottomien ihmisten maahanmuuttoa. YK:n tunnustamien oikeiden pakolaisten auttamista pidetään parempana kuin sellaisten ihmisten, jotka vain väittävät olleensa vainon kohteina. Tärkeänä pidetään sitä, ettei vääränlainen maahanmuutto tuhoa oman yhteiskunnan perustaa taloudellisten vaikutustensa ja ihmisoikeuksia ja kulttuuria koskevien negatiivisten vaikutustensa vuoksi.

Jussi Halla-aho ja Hommaforum

Perustaa nuivan aatteen nousulle oli tehnyt kielitieteilijä Jussi Halla-aho, jota monikulturistit ovat haukkuneet rasistiksi. Halla-aho oli pitänyt blogia nimeltä Scripta (ja pitää edelleen), jossa oli esitellyt nuivia näkemyksiään. Kotisivuillaan hän oli pitänyt vieraskirjaa, josta tuli sitten nuivien ihmisten virtuaalinen kohtaamispaikka. Aikaa myöten vieraskirjan viestimäärän kovasti lisäännyttyä siitä tuli kuitenkin huono alusta keskustelulle. Tästä syystä jotkut nuivat perustivat keskustelupalstan nimeltä Hommaforum, josta on muodostunut Suomen suurin ja laadukkain yhteiskunnallista keskustelua varten perustettu keskustelupalsta.


Tästä pääset tekemääni Hommaforumin esittelyyn.

PS. Voit halutessasi käydä myös lukemassa blogistani hirveän hienon tätä huomattavasti tuoreemman esitykseni otsikolla Määritelmäni monikulttuurisuudelle ja monikulturismille.Jokunen aiheeseen liittyvä linkki ulkopuolelle

Hommaforum, laadukkain ja suurin poliittinen foorumi Suomessa

Jussi Halla-ahon blogi 'Scripta'

Vihreä kukkahattu, geneerisen kukkahattutädin tai -miehen vuodatus
Tein tämän sivun mahdollisesti vuonna 2010.
vastallista vai oliko se vihdallista ŝuismia;
                kiitoksia mielenkiinnostanne tuotteitamme kohtaan

sähköpostiosoitteeni:

© Tom Kärnä