Puolue-esittely


Etusivulle

Muutoksen joutsen sanoo: muutos alkaa
         sinusta!

Muutos 2011 -puolue

Muutos 2011 on tuoreehko puolue, jonka puolueohjelma pitkälle suunniteltiin maahanmuuttokriittisellä keskustelupalstalla Hommaforumilla vuonna 2009.

Muutoksen politiikan keskiössä on kolme teemaa (*aikoinaan oli puhuttu kuudesta teemasta, ja nämä olen luetellut oikealla sivustalla alempana), jotka muodostavat puolueen aatteen. Muissa asioissa puolueen jäsenet ratkaisevat vapaasti poliittiset kantansa. Nämä kolme teemaa ovat seuraavat:
 • Suora demokratia täydentämään edustuksellista demokratiaa. Suora demokratia merkitsisi sitovia kansanäänestyksiä Sveitsin malliin asioista, joista määrätty määrä kansalaisia haluaisi järjestää äänestyksen. Suoran demokratia keinoin voi tehdä lakialoitteita tai äänestää kumoon poliitikkojen säätämiä lakeja. Sitovat kansanäänestykset merkitsisivät kansalaisille myös valtaa päättää joistakin taloudellisista kysymyksistä. Perustuslain muutoksista olisi pakollista järjestää kansanäänestys.
Suora demokratia ei lopettaisi poliittisia puolueita, mutta puolueille jäisi rajatumpi rooli päivänpolitiikan teossa. Pitemmällä tähtäimellä kansalaisilla olisi lopullinen päätäntävalta asioihin.
 • Laaja sananvapaus. Sananvapauden rajoituksista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Sananvapauteen liittyvät lait tulee laatia yksiselitteisiksi, jotta ei aiheutuisi aiheetonta itsesensuuria ja jotta poliittiset oikeudenkäynnit eivät olisi mahdollisia. Myös toisinajattelijoilla tulee olla sananvapaus.
 • Suomen kansalaisten etu. Tällä tarkoitetaan Suomen kansalaisten taloudellisten, sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien, kansalais- ja poliittisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien ajamista. Suomalaisten asiat on pantava kuntoon ensin. Sen jälkeen hyvinvointia on mahdollista jakaa myös muiden maiden kansalaisten hyväksi, mutta velvoitetta siihen ei ole. Puolue kannattaa yhdenvertaisuusperiaatetta ja vastustaa myös muun muassa etnisyyteen perustuvaa positiivista syrjintää.

Muutos myöskin vastustaa puoluekuria.

ooo

*Alkuperäiset kuusi teemaa olivat olleet seuraavat:

- suora demokratia täydentämään edustuksellista demokratiaa
- laaja sananvapaus
- maahanmuuttopolitiikan järkeistäminen
- Suomen kansalaisten etu
- konsensuspolitiikan purku
- oikeudenmukaiset tuomiot rikoksista
Muutos 2011 merkittiin puoluerekisteriin 8. lokakuuta 2010.

Muutoksen tunnuseläin on laulujoutsen, Suomen kansalliseläin.

Itse kuvailisin Muutosta kansanliikkeenomaiseksi kansallisliberaaliksi puolueeksi.


Muutos jäi ilman paikkoja vuoden 2015 eduskuntavaaleissa – äänimäärä jäi oikeastaan yllättävänkin pieneksi. Puolueessa käytiin heti vaalien jälkeen keskustelua puolueen nimen vaihtamisesta, mutta koska nimen vaihtaminen on puolueelle, joka ei ole saanut vielä euronkaan vertaa puoluetukea, todella kallista, päätettiin pitäytyä vanhassa nimessä Muutos 2011. Samalla kuitenkin päätettiin, että puolueesta voidaan käyttää jatkossa tuttavallisempaa rinnakkaisnimitystä Muutospuolue.

Puolueelle tehtiin myös uudet nettisivut, jotka eivät myöskään enää sijaitse vanhassa osoitteessa www.muutos2011.fi (josta toistaiseksi kävijät ohjautuvat sivuston uuteen osoitteeseen), vaan osoitteessa www.muutospuolue.fi.


Voit myös käydä lukemassa blogitekstini Suora demokratia – mikä se on?.


Aiheeseen liittyviä muita sivujani

Hommaforumin esittely

Monikulturismi ja nuiva aate

Aiheeseen liittyviä linkkejä ulkopuolelle

Hommaforum, laadukkain ja suurin poliittinen foorumi Suomessa


SÄHKÖPOSTIOSOITTEENI:
etunimi.sukunimi@iki.fi