Etusivulle

Novial-suomi -sanasto – lähes 9000 sanaa ja ilmaisua

Tämä novialin kielen sanasto perustuu kielen kehittäjän, tanskalaisen kielitieteilijän Otto Jespersenin (1860-1943) vuonna 1930 julkaisemaan sanakirjaan Novial lexike, jonka internet-versio löytyy täältä.

Sanastoon olen myöskin laittanut suuren määrän johdettuja sanoja. Jotta sanastosta saa kaiken irti, kannattaa omaksua ensin novialin kielioppi. Myöskin olen lisännyt joitakin sanoja, joita ei löydy J:n sanastosta mutta jotka ovat siinä määrin kansainvälisiä sanoja, että ne voi melko turvallisesti sisällyttää sanastooni.

Olen myöskin raa'asti pistänyt sanat yksinkertaiseen aakkosjärjestykseen. Tämän vuoksi joskus saattaa samaan asiaan liittyvien sanojen väliin tulla yksi tai joitakin sellaisia sanoja, jotka eivät asiaan liity. Muunlainen ratkaisu olisi vaatinut varsin runsaasti ylimääräistä työtä. Lajittelun aakkosten mukaan olen tehnyt LibreOfficella.

Voit myös niin halutessasi käydä lukemassa internet-sivuni Tekemästäni novialin kielen sanastosta.Oi, katso, sanasto:
 


a    suuntaa tai päämäärää merkitsevä prepositio: -lle, luo (ajallisesti ja paikallisesti), kohtaan
a heme    kotiin, kotiin päin
a hinter    taakse
a inter    väliin
a propo    sivumennen tai ohimennen sanoen, muuten
a trans    toiselle puolelle
abandona    hylätä, jättää, luopua jostain
abata    voittaa, kukistaa, lyödä
abdika    luopua, hylätä, erota, pyytää eroa
abdomene    vatsa, maha; vatsaontelo
abele    mehiläinen
abiete    kuusi (puu)
abise    kuilu, syvänne
abjekti    viheliäinen, halveksittava, kurja
abjura    luopua, kiistää, kieltää jonkin paikkansapitävyys
ablakta    vieroittaa, vieroittua
ablative    ablatiivi
abnega    luopua jostakin, kieltäytyä jostakin
aboli    lakkauttaa, hankkiutua eroon
abolio    lakkauttaminen, hankkiutuminen eroon
abomina    inhota, kammoksua
abominatione    kammotus
abona    tilata (lehti tm.)
aborda    nousta laivaan tai alukseen
aborta    keskeyttää, saada keskenmeno, abortoida
aboya    haukkua (koira)
abrevia    tehdä lyhenne jostakin, lyhentää
abreviatione    lyhenne
abrikote    aprikoosi
abrupti    jyrkkä (kuten rinne)
absent(i)    poissaoleva, ei läsnä oleva
absinte    absintti
absolu    vapauttaa, julistaa vapaaksi; todeta syyttömäksi, antaa synninpäästö
absoluo    vapautus, vapaaksi julistaminen; synninpäästö
absolutisme    absolutismi, alkoholin tai muun aineen nauttimisesta kieltäytyminen
absolutiste    absolutisti, henkilö joka kieltäytyy alkoholin tai muun aineen nauttimisesta
absorba    imeä itseensä, sulauttaa itseensä
abstina    pidättäytyä tai pidättyä jostakin
abstrakte    erottaa, eristää, tiivistää, tehdä johtopäätös, tehdä yhteenveto
abstrakti    abstrakti, vaikeaselkoinen
abstraktione    abstraktio
absurdi    mieletön, posketon, järjetön, absurdi
abundi    runsas, yltäkylläinen
adapta    mukautua, sopeutua
adhese    kiinnittyä, tarttua, liimaantua
adi    lisätä, laskea yhteen
adie    hyvästi
adio    yhteenlaskeminen, lisääminen
aditione    lisäys, yhteenlasku
adjektive    adjektiivi
adjudika    ratkaista, tuomita, toimia tuomarina
adjunkte    lisätä, tulla lisäksi, lyöttäytyä yhteen, liittyä seuraan
adjutante    adjutantti, neuvonantaja
administra    johtaa, hallita, hallinnoida
administratione    hallinto, hallintotoimi
admira    ihailla
admirale    amiraali
admiratione    ihailu
admirindi    ihailtava
admise    päästää, myöntää, sallia
admisione    pääsy
adolesente    ihmisentaimi, kloppi, alaikäinen
adopta    omaksua, adoptoida, ottaa vastaan
adora    palvoa, ihannoida, suuresti ihailla
adresa    osoittaa jollekin, puhutella jotakin, suunnata jollekin
adrese    osoite
adreso    osoittaminen jollekin, jonkun puhutteleminen, jollekin suuntaaminen
adultera    harjoittaa avioliiton ulkopuolista seksiä, "tehdä huorin", "tehdä aviorikos"
adulti    kasvaa aikuiseksi
adverbie    adverbi
aere    ilma
aereforses    ilmavoimat
aeroplane    lentokone
afabli    ystävällinen
afekta    esittää, uskotella, poseerata
afektatione    esitys, uskottelu, poseeraus
afekte    liikuttaa, vedota
afektiona    pitää jostakin
afere    asia, tehtävä, liikeasia, liiketoiminta
afiche    juliste, mainosjuliste
afin(i)    affiini
afineso    affiniteetti
afirma    vahvistaa, todentaa, varmentaa
afixe    affiksi, liite (kielitiede)
aflikte    vaivata, kiusata
afranka    laittaa postimerkki, postimerkittää, liimata postimerkki
Afrika    Afrikka
afrikan(i)    afrikkalainen
afrikane    afrikkalainen henkilö
afronta    kohdata
after    prepositio: jälkeen: ~ aftru = sitten, sen jälkeen
after ke    jonka jälkeen, minkä jälkeen, sen jälkeen kun
aftermorge    ylihuomenna
aftru    sen jälkeen, jälkeenpäin
aftrutempe    jälkiaika
agente    edustaja, kauppamatkustaja, toimija, agentti
agita    lietsoa, villitä, kiihottaa, agitoida
agitatione    agitaatio
agle    kotka
agnoska    tunnustaa, antaa tunnustusta, kiittää
agnostik(i)    agnostinen
agnostike    agnostikko
agnostikisme    agnostismi
agnostikiste    agnostikko
agonie    tuska, hätä, ahdistus, piina
agre    kenttä, pelto
agreabli    miellyttävä
agulie    neula, piikki
aje    ikä
ajil(i)    ketterä
ajio    agio (pankki- ja sijoitusalan termi)
ajorna    siirtää myöhemmäksi, lykätä
ajusta    muokata, säätää, virittää, rukata
akademiane    akateemikko, yliopistohenkilö, yliopisto-opiskelija
akademie    akatemia
akasie    akaasia
aklama    osoittaa suosiotaan, hurrata
aklimata    mukautua, sopeutua tai tottua ilmastoon
akomoda    majoittaa
akomodatione    majoitus
akompana    säestää
akompanere    säestäjä
akredita    valtuuttaa esim. diplomaatti toimimaan tietyssä maassa
akri     pistävä, kirpeä, katkera, kitkerä, karvas, terävä
akrobate    akrobaatti, tasapainotaiteilija
akselera    nopeuttaa, kiihdyttää, kiihtyä
aksenta    puhua aksentilla
aksente    puheen korostus, aksentti
aksepta    hyväksyä, ottaa vastaan
aksesa, have akseso    omata pääsy sisään
akseso    sisääntulo, pääsy, sisäänpääsy
aksesor(i)    täydentävä, ylimääräinen, lisä-
aksidental(i)    sattumanvarainen-, tapaturmainen
aksidente    onnettomuus, tapaturma
akte    toimia, tehdä
aktere    toimija
aktione    toiminta, toimenpide; osake
aktioniere    osakkeenomistaja
aktiv(i)    aktiivinen, toimiva, tekevä, toiminnassa oleva
akto    teko; näytös
aktore    näyttelijä
aktual(i)    tämänhetkinen, tämänpäiväinen
akumula    kasaantua, kerääntyä, kumuloitua
akumulatore    akku
akurat(i)    tarkka, täsmällinen, paikkansapitävä
akurateso    tarkkuus, täsmällisyys, paikkansapitävyys
akusa    syyttää jotakuta jostakin
akusative    akkusatiivi
akusha    päästää lapsi, auttaa lapsen päästämisessä ulos kohdusta
akusti    akustinen, kuulo-
akustike    akustiikka
akut(i)    terävä
akut(i)anguli    teräväkulmainen
akutisa    terävöidä
alabastre    alabasteri
alarma    hälyttää
alarme    hälytys
alaude    kiuru, leivo
alban(i)    albanialainen
albane    albanialainen henkilö
Albania    Albania
albanum    albanian kieli
albatrose    albatrossi
alberge    majatalo, hostelli, retkeilymaja, matkustajakoti
album    albumi
albumine    albumiini
ale    siipi
alee    puistokäytävä, kuja, kävelytie, pihatie
alega    väittää, esittää
alegor(i)    vertauskuvallinen, allegorinen
alegorie    allegoria
alene    naskali, lävistin
alerti    valpas, varuillaan
alfabet(i)    aakkosellinen, aakkos-
alfabete    aakkonen
alge    levä
algebra    algebra
alia    yhdistyä, yhtyä, liittää, kytkeä
alibie    alibi
alie    valkosipuli
alimenta    ruokkia, ravita
aliteratione    alkusointu
alkal(i)    emäksinen
alkemia    alkemia
alkohole    alkoholi
alkohol(i)    alkoholi-
alkoholisa    alkoholisoida
alkoholisme    alkoholismi
alkoholiste    alkoholisti
alkove    alkovi
almanake    almanakka
alme    sielu
almosne    almu
along    prepositio: pitkin: ~ alongu
alopatia    allopatia
aloya    seostaa, lejeerata
alpane    Alppien asukas
Alpes    Alpit
Alsasia    Elsass
Alsasia-Lotringia    Elsass-Lothringen
altera    vääristellä, vääristää, tärvellä, deformoida
alterna    vuorotella, vaihdella
alternativ(i)    vaihtoehtoinen
alternative    vaihtoehto
alti    korkea, (ihmisestä) pitkä
altigrad    suuressa määrin
altre    muu henkilö, toinen henkilö
altri    toinen (muussa kuin numeerisessa merkityksessä), muu
altri hunde    muu koira, toinen koira
altrifoy    toisella kertaa
altriklok    toiseen aikaan, muuhun aikaan, toisena ajankohtana
altrilandane    muukalainen, ulkomaalainen
altrilok    jossain muualla
altrim    muuten
altriman    toisin, toisella tapaa, eri lailla
altritem    toiste, toisella kertaa
altrum    toinen asia, muu asia
aluma    sytyttää tuleen
alumete    tulitikku
aluminie    alumiini
alune    aluna
aluse    viitata johonkin
ama    rakastaa
amalgame    amalgaami
amasa    kasata, pinota, tehdä kekoa
amase    kasa, joukko, läjä, röykkiö, rykelmä, pino, keko, ryväs, pinkka
amasona    amatsoni
amatore    harrastelija, aloittelija, amatööri
amaxim    enimmäkseen, enimmillään
ambasade    suurlähetystö
ambasadere    suurlähettiläs
ambes    molemmat henkilöt
ambi    kumpikin
ambigu(i)    tulkinnanvarainen, moniselitteinen, monitulkintainen, monimerkityksinen
ambitione    kunnianhimo
ambitionosi    kunnianhimoinen
ambulanse    ambulanssi, sairasauto
amenda    muuttaa, korjata, parantaa, oikaista
amende    sakko, sakkorangaistus, sopimussakko, rangaistus, sopimuskorvaus, jäähy
Amerika    Amerikka
amerikan(i)    amerikkalainen
amerikane    amerikkalainen
ameska    rakastua
amfibie    sammakkoeläin; maalla sekä vedessä liikkuva ihmisen laite
amfiteatre    ulkoilmateatteri, amfiteatteri
amidone    tärkkelys
amikal(i)    ystävään liittyvä tai kuuluva
amike    ystävä
amindi    rakastettava
aminim    vähintään, ainakin
ampli    laaja, avara
amputa    amputoida
amulete    amuletti, onnenesine, taikakalu
amusa    huvittaa
amusindi    huvittava
an    prepositio: vasten, vierellä: ~ anu
anakronisme    anakronismi eli jonkin asian sijoittaminen väärään aikakauteen
anale    vuosikirja, annaali
analisa    analysoida, eritellä, jäsennellä, jäsentää, ruotia
analit(i)    analyyttinen
analiteso    analyyttisyys
ananas(e)    ananas
anarki    anarkistinen, epäjärjestysmäinen
anarkia    anarkia, sekasorto, epäjärjestys
anarkisme    anarkismi
anarkiste    anarkisti
anate    ankka, sorsa
anatema    erottaa, jättää syrjään, asettaa pannaan
anatom(i)    anatominen
anatomia    anatomia
anekdote    pieni juttu, anekdootti
anekte    laajentaa esim. rakennusta; sotilaallisen voiman avulla liittää vieraita maita omaansa
anemie    anemia, verenvähyys
anemone    vuokko
angina    angiina
angle    englantilainen henkilö
angli    englantilainen
Anglia    Englanti
anglum    englannin kieli
anguile    ankerias
angule    kulma; nurkka
angusia    kärsiä, kokea tuskaa
angusie    kärsimys, tuska
angusti    kapea, ahdas, kaita, suppea
anima    animoida
animale    eläin
anise    anis
aniversarie    vuosipäivä
anjele    enkeli
anke    myös
ankore    vielä
ankore plu grandi    vielä isompi
ankra    ankkuroida, ankkuroitua
ankre    ankkuri
anomal(i)    poikkeava
anomalie    poikkeavuus, poikkeama, poikkeus
anonim(i)    anonyymi, nimetön
anonsa    mainostaa
anonse    mainos
anse    kahva, kädensija, ripa, korva, kannike
ansestre    esi-isä, esihenkilö
ansien(i)    muinainen, ikivanha, ammoinen
antagonisme    vastakkaisuus
antagoniste    vastustaja, vastapuoli, vihamies, antagonisti
antarkti    antarktinen, etelänapamantereinen tai Etelämantereeseen liittyvä
ante    prepositio: ennen (vain ajasta puhuttaessa): ~ anteu = ante tum
ante ke    ennen kuin
ante tum (vähemmän suositeltavaa on käyttää ilmaisua: anteu)    aikaisemmin, ennen sitä
ante yer    ennen eilistä päivää
antene    antenni
antialkoholisme    alkoholin vastaisuus
antialkoholiste    alkoholin vastainen henkilö
antidote    vastamyrkky, vasta-aine, vastalääke
antiklerikal(i)    antiklerikaalinen, pappisvallan vastainen
antilope    antilooppi
antimilitariste    militarismin vastainen henkilö
antipat(i)    vastenmielinen
antipatia    tuntea vastenmielisyyttä
antipatie    vastenmielisyys
antipode    antipodi, piste joka on täsmälleen vastakkaisella puolella palloa
antiqu(i)    antiikkinen
antisemite, antisemide    antisemiitti, juutalaisvastainen
antisepti    antiseptinen, antibakteerinen
antiseptike    antiseptinen eli antibakteerinen aine
antisipa    ennakoida, aavistaa ennalta
antitese    antiteesi
antologie    antologia
antonime    vastakohta
antrasite    antrasiitti
antropoide    ihmisapina
antropologe    antropologi
antropologia    antropologia
anula    kumota, mitätöidä, purkaa
anuntia    kuuluttaa, ilmoittaa, tehdä tiettäväksi, panna julki
aparate    laite, koje, kapistus
apari    ilmestyä, tulla näkyviin, näyttää joltakin: apario
apartamente    asunto, huoneisto
apartena    kuulua johonkin
aparti    erityinen, tietty
apati    apaattinen
apatie    apatia
apela    vedota, viehättää
apendise    umpilisäke
apene    tuskin, hädin tuskin
aperta    avata
aperta un sesione, ensignata    kirjautua sisään
apertat    avattu
aperti    auki, avoinna
aperture    alkusoitto, avaus
apetite    ruokahalu
apie    särky, kipu, pakotus, kolotus
aplauda    taputtaa, antaa aplodit
aplika    asettaa, panna, käyttää johonkin, päteä johonkin, koskea jotakin asiaa, soveltaa
aplombe    itsevarmuus
apokalipse    maailmanloppu, "apokalypsi"
apokrif(i) libres    Raamatun kaanoniin, viralliseen kokoelmaan kuulumattomat kirjat, jotka on tarkoituksella jätetty siitä pois
apologe    asian puolustaja, apologi
apologie    puolustus, puolustuskirjoitus, puolustuspuhe
apolexie    halvaus
aposi    rinnastaa
apositione    rinnastus; appositio
apostate    luopio
apostle    apostoli
apostrofe    heittomerkki
apoteke    apteekki
apotekere    apteekkari
apoteose    apoteoosi eli jumalaksi muuttuminen tai jumalaksi julistaminen
apoya    tukea, pönkittää, nojata, kannattaa
apre    villisika
aprile    huhtikuu
aproba    hyväksyä, antaa suostumus
aprobatione    hyväksyntä, suostumus
apse    apsis
apti    sopiva, kelvollinen, sovelias, asianmukainen, kelvollinen
apud    prepositio: luona: ~ apudu
aquaforte    typpihappo
aquarele    akvarelli, vesivärimaalaus
aquarium    akvaario
aquavite    viina
aque    vesi
aqueprufi(i)    vedenpitävä
aquira    hankkia, hommata
arab(i)    arabialainen
arabe    arabi
arabeske    arabeski
Arabia    Arabia
arabum    arabian kieli
aracha    riistää tai repäistä jotain jonkun käsistä
arake    arrakki
arane    hämähäkki
aranja    järjestää
aranjo    järjestäminen
arbitra    sovitella, toimia välittäjänä, välittää
arbitrere    erotuomari, välittäjä jossakin asiassa, välimies, sovittelija
arbitrie    mielivaltaisuus, omavaltaisuus, umpimähkäisyys
arbre    puu (elävä)
arbuste    pensas, puska
ardese    liuskekivi, liuske
ardora    hehkua
ardoro    hehku, hehkuminen
are    ala, alue, pinta-ala
arena    areena
aresta    pidättää henkilö
Argentina    Argentiina
argentinan(i)    argentiinalainen
argentinane    argentiinalainen henkilö
argile    savi
argumenta    perustella, argumentoida
argumente    perustelu, argumentti
argumento    perusteleminen, argumentoiminen
arid(i)    kuiva
arie    aaria
ariete    muutinmurtaja
aristokrat(i)    aristokraattinen
aristokrataro    aristokratia, ylhäisö
aristokrate    aristokraatti
aritmetike    laskuoppi, laskento, aritmetiikka
ariva    saapua
arivo    saapuminen
arjente    hopea
arkade    kaarikäytävä
arkaik(i)    arkaainen, vanhahtava, muinaisaikainen
arkaisme    arkaismi
arkan(i)    salainen, mystinen
arke    kaari, holvi, holvikaari
arkebuse    hakapyssy eli arkebuusi
arkeolog(i)    arkeologinen
arkeologe    arkeologi
arkeologia    arkeologia
arkianjele    ylienkeli, arkkienkeli
arkiepiskopo    arkkipiispa
arkipelago    saaristo
arkitekte    arkkitehti
arkitekture    arkkitehtuuri
arkitrave    arkkitraavi
arkive    arkisto
arkivere    arkistonhoitaja
arkti    arktinen
arlekine    harlekiini
armatore    laivanvarustaja
arme    ase
armee    armeija
armene    armenialainen henkilö
armeni(i)    armenialainen
Armenia    Armenia
armenum    armenian kieli
armisa    aseistaa
armistise    tulitauko, aselepo
armore    kaappi, komero
aroganti    ylimielinen, koppava, pöyhkeä
aromat(i)    aromaattinen
aromate    aromi
aromateso    aromaattisuus
arosa    kastella, kostuttaa
arpejio    arpeggio eli murtosointu
arsenale    arsenaali, kalusto
arsene    arseeni
arsenike    arsenikki
arte    taide, taito
artesian(i)    arteesinen
artichoke    artisokka
artifisial(i)    keinotekoinen; teennäinen
artifisie    konsti, kepulikonsti, juoni
artikle    artikkeli
artikula    ääntää selvästi, pukea sanoiksi, tuoda esiin, artikuloida
artilrie    tykistö
artiste    taiteilija
asalta    rynnäköidä, hyökätä tai käydä jonkin kimppuun
asasina    murhata
asasinere    murhaaja
asasino    murha, murhaaminen
asbeste    asbesti
ase    ässä
asekura    vakuuttaa, luvata, allekirjoittaa asia
asekuratione    vakuutus
asembla    kokoontua
asemble    kokous, palaveri
asemblo    kokoontuminen
asense    kiivetä jonkin päälle, nousta jonkin päälle, nousta, kohota, mennä ylös
asenta    olla samaa mieltä, yhtyä
asepti    aseptinen
aseptike    aseptisyys, aseptiikka
aserbi    kirpeä
aserte    väittää
asesore    apulaistuomari tms.
asfalte    asfaltti
Asia    Aasia
asian(i)    aasialainen
asiane    aasialainen henkilö
asid(i)    hapan
aside    happo
asideska    hapantua
asile    turvapaikka
asimila    omaksua, sisäistää, sulauttaa, assimiloida, assimiloitua
asir(i)    assyrialainen
asire    assyrialainen henkilö
Asiria    Assyria
asista    huolehtia, osallistua, ottaa osaa, olla läsnä
asket(i)    askeettinen
askete    askeetti
asketisme    asketismi, askeettisuus elämäntapana
askolta    kuunnella
asne    aasi
asonanti    yhteensointuva
asonantie    yhteensointuvuus
asorta    erotella, lajitella
asosia    yhdistää, yhdistyä, liittää, assosioida
asosiate    kumppani tms.
asosiatione    yhdistys; liittyminen; mielleyhtymä
asparge    parsa
aspekte    näyttää joltakin
aspira    aikoa, pyrkiä, tavoitella jotakin
aspiratione    pyrkimys, tavoite; aspiraatio (fonetiikassa)
aspri    karkea, karhea, hiomaton, ankara
astma    astma
astona    hämmästyttää, ällistyttää, äimistyttää
astre    tähti
astreneble    tähtisumu
astrikte    tiivistää, supistaa, auttaa menemään yhteen, liittää yhteen, kurouttaa
astrobiologia    astrobiologia
astrolog(i)    astrologinen
astrologe    astrologi
astrologia    astrologia
astronom(i)    tähtitieteellinen, astronominen
astronome    tähtitieteilijä, astronomi
astronomia    tähtitiede, astronomia
asuma    olettaa, otaksua
asumptione    Jeesuksen äidin Marian taivaaseenottaminen
asur(i)    taivaansininen
asura    luvata, vakuuttaa, taata
atache    lähetystöavustaja, attasea
ataka    hyökätä
atakasi    hyökkääväinen
atako    hyökkäys
atavisme    atavismi
atavismi    atavistinen
ateisme    ateismi, jumalankieltäminen
ateiste    ateisti
ateisti    ateistinen
ateliere    studio, ateljee
atentata    tehdä rikollinen yritys
atentate    rikollinen yritys
atente    tarkata, kiinnittää huomiota
atentione    huomio
atentiv(i)    tarkkaavainen
atesta    todistaa, todistaa oikeaksi
Atlanti oseane    Atlantin valtameri
atlase    atlas eli kartasto
atlet(i)    atleettinen
atlete    atleetti
atmosfere    ilmäkehä; ilmapiiri, tunnelma
atome    atomi
atrakte    vetää puoleensa; viehättää
atraktiv(i)    puoleensavetävä, viehättävä
atrakto    vetovoima, viehätys
atrapa    jymäyttää, huijata, narrata
atribu    liittää, yhdistää
atribute    attribuutti
atrofie    solun pieneneminen sen rakenneosien vähentyessä tai elimen tai kudoksen surkastuminen
atrosi    julma, hirveä, hirvittävä, kauhea
audasie    uskallus, rohkeus, kyky rohjeta
audasiose    urho tai rohkea, uskaltava tai urhea ihminen
audasiosi    uskalias, uskaltavainen, rohkeneva, rohkea
audi    kuulla
audibli    kuultavissa
audientie    yleisö tms., kuulijat, lukijakunta, katsojat
auditorie    auditorio
augmenta    lisätä, kasvattaa, lisääntyä, kasvaa, laajeta, laajentaa
augure    auguuri (roomalaisen uskonnon ennustajapappi)
augurira    ennustaa, toimia auguurina
auguste    elokuu
augusti    jalo, ylevä, ylhäinen, kunnianarvoisa
auktiona    huutokaupata
auktione    huutokauppa
aurore    aamurusko
auspise    enne, ennusmerkki
auster(i)    ankara
Australia    Australia
australian(i)    australialainen
australiane    australialainen henkilö
Austria    Itävalta
austrian(i)    itävaltalainen
austriane    itävaltalainen henkilö
autenti    aito, alkuperäinen, väärentämätön
automobile    auto
autore    kirjoittaja, kirjailija, teoksen luoja
autoritate    käskyvalta, vaikutusvalta, arvovalta, auktoriteettiasema, auktoriteetti; oikeutus, valtuutus, toimivalta; viranomainen
autumne    syksy
auxiliar(i)    apu-
auxilie    apu, avunanto
ava    isoäiti
avalanche    lumivyöry, maanvyöry
avansa    edetä, edistyä
avantaje    hyöty, etu, yliote, hyvä puoli
avantajosi    edullinen, hyödyllinen
avar(i)    saita, kitsas, pihi
ave    isovanhempi (isoisä tai isoäiti)
avene    kaura
aventura    seikkailla
aventure    seikkailu
avenue    bulevardi
averse    klaava
aves    isovanhemmat
avia    lentää lentokoneella
aviatione    ilmailu
avid(i)    ahne, ahnas
avie    lentokone
avisa    neuvoa, ilmoittaa, tiedottaa
avise    neuvo, ilmoitus, tiedotus
avo    isoisä, ukki
avokate    asianajaja, lakimies, juristi
avokate de diable    paholaisen asianajaja (katoliseen uskontoon liittyvä termi)
axe    akseli
axile    kainalo
axiome    aksiooma
babla    lörpötellä, lässyttää
babuine    paviaani
bachelere    kandidaatti (yliopisto)
bagaje    matkatavara(t)
bagatele    bagatelli (musiikki, kirjallisuus)
baka    leipoa
bakanale    bakkanaalit, roomalainen viininjumala Bacchukselle omistettu villi juhla
bakere    leipuri
bakeria    leipomo
bakterie    bakteeri
bakteriologe    bakteriologi
bakteriologia    bakteriologia
balade    balladi
balanse    huojua, heilua, keinahdella, keinua, keikkua
balaste    painolasti
balaya    harjata, käyttää luutaa
balaye    luuta, harja
balbutia    änkyttää, takellella
bald    pian
baldakine    katos
balene    valas
balete    baletti
balife    virkamies, virkahenkilö
balkone    parveke
balone    ilmapallo
balsame    voide, balsami
balti    balttilainen
Balti mare    Itämeri
balti states, states de Baltia    Baltian maat
Baltia    Baltia
bambu    bambu
banane    banaani
bande    joukko, ryhmä, joukkio, sakki, joukkue, yhtye
bandite    rosvo
banere    lippu, banderolli, banneri
bani    ajaa pois, karkottaa, ajaa tiehensä, julistaa pannaan
bania    kylpeä
banio    kylpy, kylpeminen; pannaan julistaminen, karkotus
banke    pankki
bankere    pankkiiri
bankrote    konkurssi
banquete    juhla-ateria, kestit, pidot
baptisa    kastaa (ihminen)
baptiso    kaste, kastaminen
baptisonome    ristimänimi
bara    estää kulku, tukkia kulku
barake    parakki, kasarmi
barba    ajaa parta
barbar(i)    barbaarinen
barbare    barbaari
barbe    parta
barbere    parturi, kampaaja
barbilo    partahöylä, parranajokone, partaveitsi
barbosi    parrakas
barbulia    sössöttää, sönköttää, sopertaa
bare    baari; aita, este
barele    tynnyri
barikada    estää jotain etenemästä
barikade    barrikadi, katusulku, sulku, murroseste, ks. 'barilo'
barilo    puomi, ks. 'barikade'
barite    raskassälpä eli baryytti, bariumsulfaatti
baritone    baritoni
barke    vene, pursi
baroke    barokki
barometre    ilmapuntari eli barometri
barone    paroni
basalte    basaltti
basare    basaari, kauppakatu tai -paikka
base    perustus, perusta, pohja, kivijalka, alusta, kanta; alkupiste; tukikohta
basi    matala
basia    suudella
basifika    tehdä matalammaksi
basine    allas, syvänne
basio    suudelma
baskula    heilua, heiluttaa ylös alas, keinua
baskule, baskulilo    keinulauta
bastarde    risteymä, sekamuoto, sekasikiö
bastione    linnake, linnoitus
bastone    keppi, sauva, nuija, patukka
basune    pasuuna
bata    iskeä, lyödä
batalia    taistella
batalie    taistelu
batalione    pataljoona
batate    bataatti
baterie    sähköparisto; tykistö- tms. patteri
bavare    baijerilainen
bavar(i)    baijerilainen
bavare    baijerilainen henkilö
Bavaria    Baijeri
bave    kuola, vaahto, kuohu
baye    lahti, poukama
bayoneta    iskeä pistimellä, käyttää pistintä
bayonete    pistin
bea    töllistellä suu auki; ammottaa
beat(i)    siunattu, autuas
beatifika    siunata
bebe    vauva
bede    kukkapenkki
begonie    begonia
bekase    kurppa, lehtokurppa
bekasete    taivaanvuohi
beladona    belladonna eli myrkkykoiso tai lemmonmarja
beke    nokka
bel(i)    kaunis
beleso    kauneus
belet(i)    sievä, söpö
belge    belgialainen henkilö
belgi    belgialainen
Belgia    Belgia
belisa    kaunistaa, kaunistautua
belisi    todella hyvännäköinen, upea
belisim    ihanasti
benche    penkki
bende    nauha, suikale, kaistale, liuska, sarka
benedikte    siunata
benediktine    benediktiini
benediktione    siunaus
benefise    etu, hyöty
benefisiere    edunsaaja
benigni    hyväntahtoinen; suotuisa; hyvänlaatuinen (esim. syöpä)
bensine    bensiini
bere    marja
berete    baskeri; baretti
berile    berylli
berloke    hely
bersa    tuudittaa
berse    kehto
berso    tuudittaminen
besona    tarvita
besone    tarve
bestial(i)    eläimellinen, elukkamainen
bestiaro, fauna    eläinkunta
bestie    eläin, elukka
bete    juurikas
betone    betoni
betrave    punajuuri
Bible    Raamattu
bibliografie    lähdeluettelo, kirjallisuusluettelo, bibliografia
biblioteke, libraro    kirjasto
bibliotekere, librarere    kirjastovirkailija
bifsteke    pihvi
bigame    kahden henkilön kanssa samaan aikaan naimisissa oleva henkilö
bigamie    kaksinnaiminen, kaksiavioisuus
bigote    kiihkoilija, fanaatikko
bilansie    tase, saldo
bilete    lippu (esim. elokuva- tai bussilippu)
biliarde    biljardi
bilione    biljoona
binda    sitoa kirjoja
binde    kansi, päällys, päällinen
bindere    sitoja
binokle    kiikarit
biografa    kirjoittaa elämäkertaa
biografe    elämäkerturi, elämäkerran kirjoittaja
biografia    elämäkerran kirjoittaminen
bioinformatike    bioinformatiikka
biokemia    biokemia
biologe    biologi
biologia    biologia
bire    olut
birke    koivu
bis    uudelleen, uudestaan
bisar(i)    outo, omituinen, eriskummallinen, merkillinen
bisexual(i)    biseksuaalinen
bisexuale    biseksuaali
bisikle    polkupyörä
biskuite    keksi, pikkuleipä
bismute    vismutti
bitri    kitkerä, karvas, katkera
bitrum    katkero
bitume    bitumi
blama    moittia, haukkua, sättiä
blankatri    valkeahko
blanki    valkoinen
blasa    latistaa, tylsentää
blasat(i)    tylsä, lattea
blasfema    pilkata Jumalaa tai pyhää arvoa, rienata
blasfematri    rienaava, Jumalaa tai pyhää arvoa pilkkaava
blasfemo    rienaus, jumalanpilkka
blate    torakka
blende    välke (mineraali)
blindeso    sokeus
blindi    sokea
blokhause    kerrostalo
blondi    vaaleahiuksinen
blu(i)    sininen
bluatri    sinertävä
blufa    hämätä, bluffata
blufe    hämäys, bluffaus
bluse    pusero
boa    boakäärme
bofilia    miniä
bofilio    vävy
bohem(i)    böömiläinen
boheme    böömiläinen henkilö
Bohemia    Böömi
boikota    boikotoida
boikoto    boikotti, boikotoiminen
boke    suu
bokede    suuntäysi
bole    suoli
bolia    keittää, keittyä, kiehua
bolte    pultti
bomatra    anoppi
bombarda    pommittaa
bombe    pommi
bon(i)    hyvä
bonbone, kandie, karamele    makeinen, karamelli, karkki
boneso    hyvyys
bonete    pipo, myssy, lakki (päähine, jossa ei ole lieriä tai lippaa)
bonim    hyvin
bonvoli    tahtoa hyvää, olla hyväntahtoinen
bonvolio    hyväntahtoisuus
bopatro    appiukko
bora    porata, kairata, lävistää, puhkaista
boraxe    booraksi eli dinatriumtetraboraattidekahydraatti
borde    raja, parras, reuna, reunus, laita
bore    boori
borse    pörssi
boske    metsikkö, pieni metsäalue
boskete    pöheikkö, pöpelikkö
botan(i)    kasvitieteellinen, kasviopillinen
botanika    istuttaa kasvillisuutta
botanike    kasvitiede
bote    vene
botle    pullo
bova    lehmä
bove    nautaeläin
bovo    sonni, härkä
boveyune    vasikka
boxa    nyrkkeillä
boxe    laatikko, loota, arkku, kirstu, lipas
boxo    nyrkkeily, nyrkkeileminen
boye    poiju
brama    ammua, mylviä, hirnua, karjua, ärjyä
branche    oksa, haara; ala, toimiala; sivukonttori, haarakonttori
brane    lese
brase    käsivarsi
brasilian(i)    brasilialainen
brasiliane    brasilialainen henkilö
Brasilia    Brasilia
brav(i)    urhea, urhoollinen
bravo!    bravo!, loistavaa!, upeaa!
breche    murtuma, murto
bretele    henkselit
breton(i)    bretagnelainen
bretone    bretoni
Bretonia    Bretagne
bretonum    bretonin kieli
breviarie    rukouskirja
bride    suitset
brigade    prikaati
brige    priki
brike    tiili, tiiliskivi, harkko, keraaminen laatta, kaakeli
brikete    briketti
brise    tuulonen, tuulahdus, tuulenvire, tuulenhenkäys
briski    eloisa, eläväinen
britan(i)    brittiläinen, britannialainen
britane    britti
Britania    Britannia
brocha    nitoa (kirjallista materiaalia)
broche    rintaneula, rintakoru
brochure    esite, esittelylehtinen, mainoslehtinen
broda    kirjoa, kirjailla, koruommella, brodeerata
brokade    brokadi
brombere    karhunvatukka
brome    bromi
bronkite    keuhkoputkentulehdus eli bronkiitti
bronse    pronssi
brosa    harjata
brose    harja
broso    harjaaminen
brove    kulmakarvat
bruisa    kahista, rapista, suhista, pitää ääntä, meluta
brula    polttaa, palaa
brun(i)    ruskea
bruski    töykeä, töksähtävä
bruste    rinta, rintakehä, rinnusta, povi
brusteposhe    rintatasku
brutal(i)    brutaali, elukkamainen
brute    raakalainen, raakimus, elukka
bruto    brutto
buda    murjottaa, mököttää
budjete    talousarvio, budjetti
buduare    buduaari eli naisenluola
bufale    puhveli, biisoni
bufete    seisovapöytä, noutopöytä, buffetti
bufone    narri, hovinarri, klovni, pelle: bufonira
bufre    puskuri, pehmuste
bujie    (vaha)kynttilä
bukete    kukkakimppu
bukle    kiehkura, kihara
bule    pallo
buletine    tiedote, uutiskatsaus, tietoisku
bulgar(i)    bulgarialainen
bulgare    bulgaari
Bulgaria    Bulgaria
bulgarum    bulgarian kieli
buline    paalusolmu
bulione    liemi, keitto
bulvarde    puistokatu, bulevardi
bundle    kimppu, nippu, tukko
bunti    sekalainen, kirjava
buraske    tuulenpuuska
burdone    kimalainen
burge    kunta, kauppala, pikkukaupunki
burgese    porvari, keskiluokkainen henkilö
burgesi    porvarillinen, keskiluokkainen
burjona    tulla nupulle
burjone    silmu, nuppu
burleski    burleski
buro    toimisto; virasto
burokrat(i)    byrokraattinen, virastomuodollisuuksia täynnä oleva
burokrate    byrokraatti
bushele    busheli, vakka
busole    merenkulkijan kompassi
busprite    kokkapuu, keulapuomi
buste    rintakuva, pysti; povi
bute    saapas, varsikenkä
butike    kauppa
butona    napittaa
butone    nappi
butre    voi
butrisa    levittää voita päälle
chagrina    surra
chagrine    suru, murhe
chake, omne    jokainen henkilö, kukin henkilö
chaki, omni    jokainen, joka
chakifoy, omnifoy    joka kerta, aina
chakilok, omnilok    kaikkialla, joka paikassa
chakum, omnum    jokainen asia
chakiman, omniman    joka tavalla
chambre    huone
chamose    gemssi
champanie    samppanja
champinione    herkkusieni
champione    mestari, muotovalio, puolustaja, esitaistelija
chanja    muuttua, muuttaa jokin
chanjabli    jokin joka voi muuttua
chanjo    muutos, muuttuminen
chankre    sankkeri
chanse    onni, onnekkuus, sattuma
chansela    horjua, hoippua
chapele    hattu
chapelere    hatuntekijä
chapeleria    hattutehdas
chapitre    luku (kirjassa)
charade    huijaus, teeskentely
chare    kärry, vaunu
charite    hyväntahtoisuus, hyvänsuopuus, ihmisystävällisyys, armeliaisuus, filantropia
charja    lastata, ladata, kuormata, kuormittaa
charlatane    huijari, puoskari, filunkipelin harjoittaja, pahanlaatuinen veijari
charma    hurmata
charmanti    viehättävä, hurmaava, ihastuttava, charmantti, tyylikäs
charme    sulo, viehätysvoima, lumo
charnire    sarana
charpe    huivi, kaulahuivi, kaulaliina
charpie    pumpuli
charte    peruskirja
chasa    metsästää, ajaa takaa
chasti    siveä
che    prepositio: luona, kotona: ~ cheu
chefeurbe    pääkaupunki
chef(i)    pää-, johto-, johtava
chefe    päällikkö, pomo, johtaja
chek(h)e    tshekki
chek(h)(i)    tshekkiläinen
Chek(h)ia, Chek(h)lande    tshekki
cheke    shekki
chele, chelo    sello
cher(i)    rakas, muru, kulta; kallis
chifone    tilkku, räsy, rätti, riepu, kankaanpala
chifra    koodata
chifre    salakirjoitus, salamerkki, koodi
chik(i)    tyylikäs, hieno, muodinmukainen
chimpanse    simpanssi
China    Kiina
chinan(i)    kiinalainen
chinane    kiinalainen henkilö
chinanum    kiinan kieli
chinione    nuttura
chip(i)    halpa
chirpa    visertää, sirkuttaa, piipittää, livertää
chofere    autonkuljettaja, kuski, ajaja
choka    järkyttää, shokeerata
choko    järkytys, shokki
chokolate    suklaa
choma    viettää vapaa-aikaa
chopine    olutlasi
chosee    ajotie, ajorata
choviniste    "sovinisti", joka tarkoittaa joko kiihkoisänmaallista tai naissukupuolen edustajiin vähättelevästi suhtautuvaa henkilöä: chovinisti, chovinisme
chuchota    kuiskata
cl = sentilitre    senttilitra
cm = sentimetre    senttimetri
da    prepositio: tekijäagentti, käännetty subjekti passiivilauseissa: ti libre es skriptet da Väinö Linna = tuo kirja on Väinö Linnan kirjoittama
dage    tikari
daime    kuusipeura
daktile    daktyyli (musiikki, runous)
dalmat(i)    dalmatialainen
dalmate    dalmatialainen henkilö (tai sillä rotunimityksellä tunnettu koira)
Dalmatia    Dalmatia
dama    hieno nainen, aatelisnainen
damaja    vaurioittaa, vahingoittaa
damaje    vaurio
damaske    damaski
damna    kirota, manata, kiroilla; tuomita
damsela    neiti
dandi    keikarimainen, hienostelijamainen
dane    tanskalainen henkilö
dan(i)    tanskalainen
Dania    Tanska
danjere    vaara, uhka, vaaratilanne
danjerosi    vaarallinen
dank    prepositio: tähden, ansiosta: ~ danku = kiitos
danka    kiittää
danko    kiitttäminen
dansa    tanssia
danso    tanssiminen
danum    tanskan kieli
dar    siellä, tuolla
darde    piikki
darfa    saada, olla lupa, olla oikeus
dari    sikäläinen, siellä oleva
darna    parsia, korjata
dasla    häikäistä, sokaista (kuvaannollisessa mielessä)
data, datisa    päivätä, asettaa päivämäärä, määrätä ajankohta
date    ajankohta, päivämäärä
datele    taateli
dative    datiivi
dato    päivääminen, päivämäärän asettaminen
daxe    mäyrä
de    prepositio: genetiivia eli omistusta, omaamista ja suhdetta ylipäätään merkitsevä prepositio
dea    jumalatar
deal(i), deatri, divin(i)    jumalainen, jumalallinen
deba    olla velkaa
debata    väitellä
debatu(m)    velka
debere    velallinen
debit    otto, veloitus
debocha    turmella, vietellä
debuta    esiintyä ensimmäisen kerran
debuto    esiintyminen ensimmäisen kerran
dechifra    ratkaista, purkaa, murtaa koodi tai arvoitus
dedika    omistaa tai omistautua jollekin
dedikatione    omistussanat, omistus
dediko    omistaminen tai omistautuminen jollekin
dedukte    vetää johtopäätös, päätellä, johtaa
deduktiv(i)    deduktiivinen
deduktione    johtopäätös, deduktio
Dee    Jumala => me kreda ye Dee
dee    jumala
defekte    vajavaisuus, vika, puute, heikkous
defektiv(i)    viallinen, puutteellinen, vajavainen
defense    puolustaa
defensiv(i)    puolustuksellinen, puolustava
defenso    puolustaminen
defia    uhmata
defini    määritellä
definio    määrittely
definitione    määritelmä
defio    uhmaaminen, uhma
defisite    vajaus, vaje, alijäämä; hävikki
deforma    runnella, turmella
degenera    rappeutua, huonontua
degna    suvaita, suostua
degrada    halventaa, alentaa arvossa, heikentää
deisme    deismi
deiste    deisti
deisti    deistinen
dejune    aamiainen
dekane    dekaani
deklama    lausua taiteellisesti
deklara    julistaa, ilmoittaa; tullata, ilmoittaa tullattavaksi
deklina    pudota, laskea, vajota
deklinatione    kaltevuus, kallistuminen, eranto, deklinaatio
dekokte    tehdä keitettä
dekora    koristaa, koristella, somistaa
dekreta    määrätä, antaa määräys
dekrete    määräys
dekreto    määrääminen, määräyksen antaminen
del    = de+li
delega    valtuuttaa, delegoida
delegate    valtuutettu henkilö
delegatione    delegaatio
delekta    ilahduttaa, tuottaa iloa
delfine    delfiini
delibera    puntaroida, harkita, pohtia, miettiä
delikat(i)    hienostunut
delikta    syyllistyä rikkomukseen tai rikkeeseen
delikte    rikkomus, rike
delira    hourailla
deliranti    houreinen, houraileva
delire    houretila
delisie    ilo
delisiosi    iloinen
delta    delta, suisto
demagoge    kansankiihottaja, demagogi
demagog(i)    demagoginen
demagogie    kansankiihotus, demagogia
demanda    vaatia
demarcha    suorittaa toimenpide
demarche    toimenpide
dementi    kiistää, kieltää julkisesti
demise    erota, sanoutua irti
demiurge    demiurgi
demokrat(i)    demokraattinen, kansanvaltainen
demokrate    demokraatti, demokratian kannattaja
demokratia    demokratia
demokratisa    demokratisoida, muuttaa demokraattiseksi
demokratisme    demokratian kannattaminen, demokratia-aate
demoli    hajottaa, purkaa, tuhota
demolio    hajotus, purku, tuhoaminen
demone    demoni
demonstra    näyttää, osoittaa, osoittaa mieltä
demonstratione    mielenosoitus
demonstrative    demonstratiivi
den    sillä
denigra    mustamaalata, halveerata
denove    uudestaan, uudelleen, jälleen
densi    taaja, tiivis, tiheä, tiuha
dental(i)    hampaaseen liittyvä tai kuuluva
dente    hammas
dentele    pitsi
dentiste    hammaslääkäri
denuntia    antaa ilmi
deo    miespuolinen jumala
departa    lähteä, poistua, häipyä
departemente    osasto, jaosto, yksikkö, laitos, ala
departo    lähteminen, löhtö, poistuminen, häipyminen
depeche    sanoma, ilmoitus, viesti, raportti
dependa    riippua jostakin, olla riippuvainen jostakin
deperi    näivettyä, kitua, riutua
deplora    valittaa, surra, tuntea mielipahaa
deponente    deponentti (kielioppi)
deporta    häätää, karkottaa, passittaa pois maasta
depos    prepositio: lähtien, jostakin asti: ~ deposu = siitä saakka
deposi    tallettaa rahaa tai muuta
deprava    turmella, tärvellä
deprese    masentaa, lannistaa
depresione    masennus, alakulo; taantuma; matalapaine
deputa    lähettää, komentaa, valtuuttaa
deputate    edustaja, apulainen, valtuutettu
deriva    vetää johtopäätös, päätellä, johtaa jotakin jostakin
derma    iho
dervisho    dervissi
desa    olla kunnollinen tai säädyllinen tai kunnon henkilö; olla pukeissa; olla käypä tai kelvollinen
desagreabli    vastenmielinen, epämiellyttävä
desaproba     hylätä
desavantaje    haitta
descharja    purkaa lasti tai lataus
desembre    joulukuu
desense    laskeutua, vajota, painua, astua alas
desepte    tuottaa pettymys
deseptione    pettymys
deseptiv(i)    pettymystä tuottava
desere    jälkiruoka
deserte    karata
deserti    autio, tyhjä
desertu(m)    autiomaa, erämää, korpi
desfasil(i)    vaikea
desfelisi    onneton
desfrosta    sulaa, sulattaa, lauhtua, lauhduttaa
desilitre    desilitra
desimale    desimaali
desimalesisteme    kymmenjärjestelmä
desina    suunnitella, muotoilla, piirtää
desine    suunnitelma, piirustus, piirros, luonnos
desira    haluta, haikailla, toivoa
desirindi    haluttava
desiro    halu
desirosi    halukas
desise    tehdä päätös, päättää
desisione    päätös
deskovra    huomata, löytää, saada selville
deskredabli    uskomaton
deskripte    kuvailla, luonnehtia
deskriptione    kuvaus, jonkin tai jonkun luonnehdinta
deskriptiv(i)    kuvaava, kuvaileva
deslumosi    tumma, pimeä
desobedia    olla tottelematon
desordinar(i)    harvinainen, epätavanomainen
desorganisa    saattaa epäjärjestykseen
despita    ärsyttää, pänniä
despolvisa    pyyhkiä pölyt
desposibli, nonposibli    mahdoton
despote    hirmuhallitsija, despootti
despoti    itsevaltainen, despoottinen
despotia    tyrannia, valtiomuoto jossa on yksi hallitsija joka tekee valtiollaan aivan mitä tahtoo
desquieti    tuskainen, rauhaton
destila    tislata
destilatione    tislaus
destina    määrätä, päättää
destinatione    kohtalo
destino    kohtalo, sallimus; määrääminen, päättäminen
destrukte    tuhota, hävittää
destruktione    hävitys, tuho
destruktiv(i)    tuhoisa, tuhoava
desutil(i)     vahingollinen
detacha    irrottaa, irrota
detale    yksityiskohta
detalim    yksityiskohtaisesti
detalosi    yksityiskohtainen, seikkaperäinen
detekte    huomata, havaita
detektere    havaitsija
detektione    havaitseminen, löytäminen
determina    määrittää, määrätä
determinisme    determinismi
detrimente    huono puoli, haitta, heikkous
devan    prepositio: edessä, etupuolella: ~ devanu
devan(u)pedes    etujalat
devasta    autioittaa, hävittää, tuhota
devastatione    hävitys, tuho
deve    täytyä, pitää, olla velvollisuus
developa    kehittää, kehittyä
deveni    tulla joksikin
devia    poiketa, hairahtua, suistua
devise    tunnus, tunnusmerkki, tunnussymboli, vaakunasymboli, tavaramerkin symboli
devo    velvollisuus
devora    ahmia, hotkia
devote    omistaa, omistautua, pyhittää, vihkiä
devotet(i)    omistettu
devotione    omistautuminen, omistus jollekin
devud    täytyisi, pitäisi
dexter    prepositio: oikealla puolella, oikealla: ~ dextru
dextrane    oikeistolainen henkilö
dextri    oikeanpuoleinen
diabete    sokeritauti, diabetes
diable    paholainen
diademe    diadeemi
diafragme    pallea
diagnosa    diagnosoida, tehdä diagnoosi
diagnoso    diagnoosi, diagnosoiminen
diagonal(i)    lävistävä, diagonaalinen
diagonale    lävistäjä, vinoviiva, diagonaali
diagrame    diagrammi
diakone    diakoni
diakritik(i)    diakriittinen
dialekte    murre
dialektike    dialektiikka
dialektikal(i)    dialektinen
dialektologe    murreasiantuntija
dialoge    vuoropuhelu, dialogi
diamante    timantti
diapasone    äänirauta
diarea    potea ripulia tai ripulitautia
diaree    ripuli
diatribe    palopuhe, vuodatus
didakti    opettavainen, opetusopillinnen
didaktike    didaktiikka, opetusoppi
die    vuorokausi, päivä ja yö: disdi (tänään), omnidi (joka päivä)
diete    ruokavalio, dieetti
difama    herjata, halventaa, mustamaalata, panetella, solvata, lyödä nk. leimakirveellä
difera    erota, olla erilainen
diferanti    erilainen
difero    eroavaisuus, eroavuus
difraktione    diffraktio (kvanttimekaniikka)
difterie    kurkkumätä
diftonge    diftongi
difuse    levitä, levittyä
dige    pato
digeste    sulattaa ravintoa
digni    jonkin arvoinen, jotakin ansaitseva
dignite    arvo, arvokkuus: homal(i) dignite, homal(i) jures
digrese    poiketa, eksyä, harhailla
digresione    eksyminen, harhailu
dik(i)    paksu, lihava
diktate    sanella (myös merkityksessä "määrätä")
diktatione    sanelu
diktatore    diktaattori
diktature    saneltu teksti; diktatuuri
dikte    sanoa
diktione    ilmaisutapa, kirjoitustapa, esitystapa, sananvalinta, tyyli, ulosanti, äänenkäyttö
dilata    laajentaa, laajeta, laajentua
dilema    pulma, dilemma
dileta    olla amatööri jossain
diletante    amatööri, aloittelija, ei-ammattilainen, ei-asiantuntija
diligenti    ahkera, uuttera, työteliäs, tunnollinen, huolellinen
dilijense    postivaunut
dilu    laimentaa, ohentaa, jatkaa, heikentää, vesittää
dilutione    laimennus, vesitys, ohennus
diluvie    tulva
dimensione    ulottuvuus, mittasuhde
diminu    vähentää, pienentää, pienetä
diminutione    vähennys, pienennys
diminutive    dimunitiivi eli hellittelymuoto
dinam(i)    dynaaminen
dinamike    dynamiikka
dinamite    dynamiitti
dinamo    dynamo
dinastie    dynastia, hallitsijasuku
dinde    kalkkuna
dinea    nauttia päivällistä
dinee    päivällinen
diorama    dioraama
diosese    hiippakunta
diplomat(i)    diplomaattinen
diplomate    diplomaatti
diplomatia    diplomatia
diplome    diplomi
direktere    johtaja, päällikkö, toimitusjohtaja
direkti    suora
direktione    suunta
direktorie    hallitus, johto
diriga    johtaa (esim. konserttia), ohjata
dirigere    vetäjä, kuoronjohtaja, kapellimestari, orkesterinjohtaja
dis(i)    tämä
disastre    tuho, katastrofi, onnettomuus
disdi    tänään
disdona    jaella, jakaa, antaa useammalle ihmiselle
dise    tämä henkilö
diserna    havaita, huomata
dishe    ruokalaji
disidente    toisinajattelija
disipa    tuhlata, törsätä
disiple    oppilas, opetuslapsi
disiplina    pitää yllä kuria, harjoittaa, kouluttaa
disipline    kuri, kurinpito, järjestys
diske    kiekko, pyöreä levy
diskonta    alentaa hintaa
diskonto    hinnan alennus
diskret(i)    hienotunteinen, tahdikas
diskursa    pitää puhe tai esitelmä
diskurse    puhe,  esitelmä
diskuse    pohtia, puida, käsitellä
diskusion    pohdinta, asian puinti tai käsittely
disloka    erota, panna poikki, hajota, tulla puretuksi, purkautua
disolu    liuottaa
disoluo    liuos
disona    soida riitasointuisesti
disonanti    riitasointuinen
disosia    erottaa toisistaan, saattaa erilleen
disparat(i)    toisenlainen
dispensa    antaa vapautus velvollisuudesta tai tehtävästä
disperse    hajaantua, sirota
dispona    omistaa määräysvalta johonkin
dispono    määräysvalta
disposi    sijoittaa eri paikkoihin, sijoitella
disposio    sijoitteleminen
disputa    kiistellä, kinata, torailla, riidellä
disputasi    väittelynhaluinen, torainen
disrupte    häiritä, keskeyttää, sekoittaa
dissenda    lähettää eri tahoille tai paikkoihin
dista    olla kaukana tai kaukainen
distanti    kaukainen, kaukana oleva
distantie    etäisyys
distinguit(i)    kunnianarvoisa
distinkte    erottaa, nähdä ero joidenkin välillä, olla erilainen
distrakte    harhauttaa, kiinnittää huomio muuhun, kääntää ajatukset pois
distrancha    leikata erilleen
distrese    hätä, hätätila
distribu    jakaa eteenpäin, jaella
distribuo    jakaminen, jakelu
distributione    jakelu
distrikte    alue, seutu, piiri, hallintopiiri
divane    divaani
diverga    erota, eriytyä, erkaantua
diversi    moninainen, monenlainen, sekalainen, useanlainen, monenlainen
divin(i), deal(i), deatri    jumalainen, jumalallinen
divina    aavistaa, arvata, ennakoida, ennustaa
divise    jakaa, pilkkoa osuuksiin, jakautua
divisere    jakaja
divisione    jaosto, osasto; sarja (urheilu); divisioona (armeija, urheilu)
divorsa    ottaa avioero
divorse    avioero
divulga    tuoda ilmi, paljastaa
dogma    uskon tai opin järjestelmä
dogmat(i)    dogmaattinen, opinkappaleisiin sokeasti luottava
dogmatike    dogmatiikka
doke    laituri
doktore    tohtori (filosofian, teologian jne.)
doktrinari    oppijärjestelmän mukainen
doktrine    oppijärjestelmä
dokumente    asiakirja, dokumentti
dole    pahansuopuus, kavaluus, vilppi, rikollinen aikomus tai tarkoitus
dolora    tuntea kipua
dolore    kipu
dolorisa    satuttaa
doloro    satuttaminen
dolorosi    tuskainen
dolsi    makea, suloinen, hellä, miellyttävä
dome    kupoli; tuomiokirkko, merkittävä kirkko, katedraali
domene    alue, vaikutuspiiri, toimialue; domeeni biologiassa; verkkotunnus
domina    vallita, dominoida, hallita, kontrolloida, pitää hallussaan: domino
dominanti    dominoiva, hallitseva
dominatione    dominointi, hallinta, herruus
domino    mm. naamiaisasu
domisile    kotipaikka, asuinpaikka, olinpaikka, kotitalo
domta    kesyttää, alistaa, kukistaa
dona    antaa
dona satisfaktione    tyydyttää, antaa tyydytys
donasi    antelias
donationa    tehdä lahjoitus
donatione    lahjoitus
done    lahja
dorlota    hemmotella, hyysätä, paapoa, lelliä
dormeto    nokkaunet, nokoset, torkut, tirsat, päiväunet
dormi    nukkua
dormieska    nukahtaa
dormiesko    nukahtaminen
dormieta    torkahtaa
dormifika    nukuttaa
dormio    nukkuminen
dormitorie    makuuhuone
dorne    oka, piikki
dorse    selkä
dose    opettaa
dosente    dosentti
dosis    annos, lääkeannos
dota    antaa myötäjäiset
dote    myötäjäiset
dragone    rakuuna
drake    lohikäärme
drakme    drakma
drakon(i)    drakoninen, varsin ankara
drama    draama
dramatisa    dramatisoida
dramaturge    dramaturgi
dramaturgia    dramaturgia
drape    villakangas
drasha    puida (maanviljelys)
drashe    varsta
drasti    äärimmäinen, radikaali, drastinen
drate, metalefile    metallilanka, johto
drena    tyhjentyä, tyhjentää
dresa    harjoittaa, harjoitella, kouluttaa
driade    dryadi, metsänneito
drifta    kellua, pysyä pinnalla, lipua, leijua, ajautua, ajelehtia
drinka    juoda
drinke    juoma
drinko    juominen
droge    päihde, huume, huumausaine
drol(i)    lystikäs, hauska, hullunkurinen
dromedare    dromedaari
drona    hukkua, hukuttaa
druide    druidi
ducha    olla suihkussa
duche    suihku
duela    olla kaksintaistelussa
duele    kaksintaistelu
duena    kaitsija; esiliina
duenira    kaitsea; toimia esiliinana
duesmi    toinen
duete    duetto, kaksinlaulu
dufoy    kahdesti, kaksi kertaa
dukate    dukaatti
dukia    herttuakunta
duko    herttua
dukte    johtaa
duktere    johtaja
dune    dyyni
dunga, dungisa    lannoittaa
dunge    lanta, sonta
dunke, ergo    joten, siis, niin muodoin
dupa    toimia narrina
dupe    narri, typerys, hölmö
duplikate    kaksoiskappale
dura    kestää, sietää, kärsiä
durant    prepositio: aikana, kuluessa: ~ durantu = durant li tempe = sinä aikana
durant ke    sillä aikaa kun
durantu    sinä aikana
dursta    olla janoinen
durstanti    janoinen
durstisa, durstantisa    tehdä janoiseksi
dursto    jano
duta    epäillä
dutabli    epäilyttävä
duto    epäilys, epäily
e    ja
ebene    eebenpuu
ebonite    eboniitti
ebri    päihtynyt, humalassa, pilvessä
ederdune    haahkanuntuvapeite, untuvapeittpo, untuvatäkki
edifika    pystyttää, rakentaa
edifise    rakennus
edikte    julistus, edikti, korkealta taholta tullut ilmoitus laista: edikta
edite    julkistaa, julkaista
eduka    kouluttaa, kasvattaa, sivistää, opettaa, kehittää
edukatione    koulutus, kasvatus
efasa    pyyhkiä, pyyhkäistä pois, pyyhkiä yli
efekta    vaikuttaa johonkin
efekte    vaikutus, tulos
efemer(i)    lyhytikäinen, lyhytaikainen
efervesa    kuplia, poreilla, kuohua
eforta    ponnistaa
eforte    ponnistus
eforto    ponnistaminen
egal(i)    tasa-arvoinen, vertainen, yhtäläinen, samanveroinen, vastaava
egalitate    tasa-arvoisuus, yhtäläisyys, samanveroisuus, vastaavuus
egara    hukata, kadottaa
egarda    ottaa huomioon, pitää mielessä, kiinnittää huomiota, huomioida
egide    turva, suojelus, varjelus
egipte    egyptiläinen henkilö
egipti    egyptiläinen
Egiptia    Egypti
ego    ego, Minä
egoiste    egoisti = vain itseään ajatteleva ja omaa hyötyään tavoitteleva itsekäs ihminen
egosentri    itsekeskeinen, minäkeskeinen
ejekte    heittää, singota, viskata, poistaa, häätää
ek    prepositio: ulos, pois; mistä aineesta (ornamente ek ore); joukosta (un ek men amikes)
ekarta    poistaa, päästä eroon, hylätä
eklekti    valikoiva; eklektinen
eklesie    kirkkokunta, kirkkoinstituutio, kirkko (ei kirkkorakennus)
eklipsa    pimentää, jättää varjoonsa
eklipse    pimennys
ekliptike    ekliptika
ekmigra    muuttaa maasta pois
eko    kaiku
ekoa    kaikua
ekolog(i)    ekologinen
ekologia    ekologia
ekonom(i)    taloudellinen, talous-
ekonome    ekonomi, taloustieteilijä
ekonomia    taloustiede
ekonomisa    tehdä taloudelliseksi
ekpulsa    karkottaa
eksignata, klosa un sesione    kirjautua ulos
ekspira    hengittää ulos
elabora    laatia, suunnitella, kehitellä
elasti    joustava, kimmoisa, elastinen
elbove    kyynärpää
elefante    norsu, elefantti
eleganti    hienostunut, edustava, hieno, tyylikäs
elegie    elegia
elekte    valita vaaleissa
elekteraro    vaalin tai vaalien valitsijaisto, valitsijat
elektione    vaali, vaalit
elektreso    sähkö
elektri    sähkö-, sähköinen
elektrifika    sähköistää
elektrisa    sähköistää, värisyttää
elektriste    sähkömies, sähköhenkilö
elektrode    elektrodi
elektromagnete    sähkömagneetti
elektrone    elektroni
elementari    perustava, elementaarinen- alkeis-
elemente    osatekijä, elementti, alkuaine, luonnonvoima
eleva    nostaa, kohottaa
elevatore    hissi
elimina    raakata, karsia, pudottaa, hankkiutua eroon, eliminoida
elipse    ellipsi
elipsoide    ellipsoidi
elise    jättää yksi tai useampi tavu pois sanasta
elisione    elisio (kielitiede)
elite    eliitti
elixire    eliksiiri
eloquenti    sujuva, kaunopuheinen, vaikuttava, vakuuttava
eluse    välttää, vältellä
elusione    välttely
ema    tähdätä, pyrkiä, tavoitella, suunnata, sihdata
emalie    emali, kiille; hammaskiille
emana    säteillä, huokua
emanatione    emanaatio
emansipa    vapauttaa, emansipoida
emansipatione    vapautus, emansipaatio
embarasa    nolostua, kiusaantua, hämmentyä
embaraso    nolostuminen, kiusaantuneisuus, hämmennys
embarga    saartaa maa tai alue estääkseen kaupankäynnin tai muun
embargo    saarto, kauppasaarto
embleme    tunnus, tunnuskuva, kuvasymboli, symbolikuvan ja tekstin muodostama kokonaisuus
embrio    alkio
embriologe    alkiontutkija: embriologia
eme    tavoite, päämäärä, tähtäyspiste, maali, aikomus, tarkoitusperä
emerit(i)    eläkkeellä oleva
emerja    ilmaantua, tulla näkyviin, paljastua, käydä ilmi, ilmestyä
emfasa    painottaa
emfase    painotus, jonkin asian painottaminen
eminenti    huomattava, erinomainen, arvostettu, ylhäinen, korkea-arvoinen
emire    emiiri
emise    lähettää, päästää, säteillä, emittoida, luovuttaa
emisione    emissio, liikkeellelasku, päästö, säteily
emotione    tunne, mielenliikutus
emperera    keisarinna
empereria    keisarikunta
emperero    keisari
empirial(i)    empiirinen, kokeelliseen tieteeseen kuuluva tai liittyvä
empirie    empiria
empirisme    empirismi
empiriste    empiristi
employa    ottaa töihin, työllistää
employate    työntekijä, työhön otettu
employere    työnantaja
en    prepositio: sisään (voidaan käyttää yhtymän "a in" sijasta), -ksi
endemie    endeeminen sairaus
endukte    johtaa sisään
enemike    vihollinen
energie    energia
energiosi    energeettinen, täynnä energiaa oleva
engaja    sitoutua lupauksella tai sopimuksella
enigmate    arvoitus, mysteeri
enigmat(i)    salaperäinen, arvoituksellinen, mystinen, mysteerinen
enkasa    lunastaa
enmigra    muuttaa maahan tai alueelle
enormi, grandisi    suunnaton, valtava
enoya    ikävystyttää, tehdä tylsäksi
enoyant(i)    tylsä, ikävystyttävä
enporta    tuoda maahan
ensemble    kokonaisuus
ensignata, aperta un sesione    kirjautua sisään
ensiklopedie    ensyklopedia eli laajahko kokonaisesitys, joka käsittää kaikki tiedon alueet ja tieteet sekä taiteet ja taidot tai niiden erityisesti rajoitetun piirin
enspira    hengittää sisään
entama    tehdä ensimmäinen viilto, avata eliö
ente    olento, eliö, itsenäinen kokonaisuus, entiteetti
enterprisa    yrittää (myös liike-elämä)
enterprise    yrittäminen; yritteliäisyys, yritys (liike-elämä)
entomologe    hyönteistutkija
entomologia    entomologia eli hyönteistiede
entree    sisääntulo; alkupala, alkuruoka
entresole    kattokomero, lisähylly
entusiasme    innostus, innostuneisuus
entusiasmosi = entusiasti   innostusta täynnä, innostunut
enumera    luetella, listata
enuntia    ilmaista, muotoilla
envada    astua, mennä sisään
envelopa    kääriä, sulkea, paketoida, sitoa
envia, invidia    kadehtia
envio, invidio    kateus
envio/invidio a altres    kateus muita kohtaan
enviosi, invidiosi    kateellinen
epidemie    kulkutauti, epidemia
epiderme    orvaskesi
epifanie    loppiainen; ilmestys
epiglote    kurkunkansi
epigrame    epigrammi (runous)
epik(i)    eeppinen
epike    epiikka
epikiste    eepikko
epikum    eepos
epilepsie    epilepsia
epiloge    jälkikirjoitus, loppusanat, jälkipuhe, loppupuhe, loppunäytös, epilogi
epingle    nuppineula
episkopia    hiippakunta
episkopo, episkope    piispa
episode    jakso, kohtaus, tapaus, episodi; välikohtaus, tapahtuma; sairausjakso
episod(i)    episodinen, jakso-
epistle    Uudessa testamentissa oleva kirje
epitete    lisänimi, liikanimi; määrittelevä sana tai lause, joka on vakiintunut käytettäväksi pääsanan kanssa; eliön tieteellisessä nimessä lajinimi
epoke    aikakausi, ajanjakso, käännekohta, kausi; epookki (tähtitiede); tietylle aikakaudelle ominainen taiteen tyyli tai taidesuuntaus
epolete    epoletti
equatione    yhtälö; matemaattinen lauseke
equatore    päiväntasaaja; taivaanekvaattori
equiangul(i)    tasakulmainen
equilateral(i)    tasasivuinen
equilibre    tasapaino, tasapainotilanne, tasapainotila
equinoxe    päiväntasaus
equipa    varustaa
equitate    omaisuus, oma pääoma; oikeudenmukaisuus
equivalenti    samanlainen, vastaava
erat(i)    epäsäännöllinen, epävakaa, epätasainen, ailahteleva
ere    kausi, aika, geologinen kausi, aikakausi, ajanjakso
erekte    panna pystyyn, pystyttää, nostaa pystyyn, kohottaa, nousta pystyyn
erektione    erektio; pystytys, seisokki, seisonta
eremite    erakko
ergo, dunke    joten, siis, niin muodoin
erika    kanerva
ermine    kärppä
erora    erehtyä, tehdä virhe tai moka
erorache    paha moka
erore    virhe, erehdys, kämmi, lapsus
erose    kulua, syöpyä, ruostua, rapautua, kalvaa, jäytää, kuluttaa
erosione    eroosio, kulutus
erot(i)    eroottinen, aistillinen
erste    vasta, ei ennen kuin
ertse    malmi
erud(i)    sivistynyt, oppinut, tiedemies-, tiedehenkilö-
erupte    purkautua
eruptione    purkaus
es    olla; apuverbi
esame    parvi, liuta, lauma
esaye    essee
esential(i)    oleellinen, olennainen
esentie    olemus, perusolemus, "villakoiran ydin", "ydinmehu"
eshafode    lava, telineet, työlava; mestauslava
eskadra    eskaaderi, eskadroona, laivue, lentue
eskadrone    eskadroona (liittyy ratsuväkeen tai neliömäiseen jalkaväkimuodostelmaan)
eskalere    portaat, rappuset
eskamota    jongleerata
eskapa    paeta, välttyä, pelastua
eskarpi    jyrkkä
eskorta    saattaa, saatella
eskorte    saattue, saattojoukko
eskrima    miekkailla
eskrimo    miekkaileminen, miekkailu
eso    oleminen, olemassaolo
esofage    ruokatorvi
esoteri    esoteerinen eli salaileva tai sisäpiirille tarkoitettu
espade    miekka
espaliere    ristikko
espera    toivoa
espero    toivo
esplanade    puistokatu, esplanadi
esprite    nokkeluus, sukkeluus, säkenöivä äly
est    prepositio: idässä, itään jostakin: ~ estu
establi    pystyttää, perustaa
establio    pystytys, perustaminen
estafete    kuriiri, lähetti
estate    tilukset, tila, kiinteistö
este    itä
estet(i)    esteettinen eli kauneusarvoihin kuuluva tai liittyvä
estima    arvioida, arvostella, laskea, määrittää
estimatione    arvio
eston(i)    virolainen, eestiläinen
Estonia    Viro, Eesti
estoniane    virolainen, eestiläinen
estonum    viron kieli, eestin kieli
estrade    näyttämö, estradi
estuarie    haffi eli laguunimainen meren lahti
esud    olisi
et ... e    sekä ... että
etaje    kerros talossa tai rakennuksessa
etajere    hyllystö, lokerikko
etape    pysähdyspaikka, etappi
etere    eetteri vanhassa avaruusfysikaalisessa mielessä
eter(i)    taivaallinen
eterni    ikuinen, päättymätön, iankaikkinen, ainainen, iänikuinen
et(i)    eettinen
etikal(i)    etiikkaan liittyvä tai kuuluva
etike    etiikka; ks 'more' ja moral(i)'
etikete    etiketti eli käyttäytymissäännöstö, joka ohjaa yksilöiden käytöstä ja toimintaa sosiaalisissa tilanteissa
etimologe    etymologi
etimologia    etymologia eli sanojen alkuperän tutkimus tai sananselitysoppi
etnografia    etnografia eli kansan ja sen kulttuurin kuvaus
etnologe    etnologi
etnologia    kansatiede eli etnologia on ihmisyhteisön henkisen ja aineellisen kulttuurin tutkimusta
etre    eetteri (orgaaninen yhdiste)
etui    kuori, lipas, rasia, kotelo, hylsy
eufonie    harmonia, soinnukkuus, kaunisäänisyys
euforbie    tyräkki
eukalipte    eukalyptus
eukariste    ehtoollinen
eunuke    eunukki
Europa    Eurooppa
europan(i)    eurooppalainen
europane    eurooppalainen henkilö
evakua    evakuoida
evakuate    evakko
evakuatione    evakuointi
evalua    arvioida
evaluatione    arvio, arviointi
evangelie    evankeliumi, ilosanoma
evangelie segun Markus    evankeliumi Markuksen mukaan
evanue    tajuttomuus
even    edes, jopa
eventa    tapahtua
evente    tapahtuma
evidenti    ilmeinen, selvä, silminnähtävä
evita    välttää: nonevitabli
evolu    kehittyä johonkin suuntaan
evolutione    kehitys tai muutos johonkin suuntaan, evoluutio
exajera    liioitella
exajeratione    liioittelu
exakti    tarkka, täsmällinen, sanatarkka
exalta    ylentää, ylistää
examina    tarkastaa, tarkastella, tutkia, selvittää, syynätä
examine    tarkastus, tarkastelu, katsastus
exegese    tieteellinen Raamatun selitys(oppi)
exekute    panna toimeen, suorittaa; teloittaa
exekutione    toimeenpaneminen; teloittaminen
exekutore    toimeenpanija, suorittaja; teloittaja
exela    loistaa, olla parempi, olla erittäin hyvä, kunnostautua
exelanti    erinomainen
exemple    esimerkki
exemplere    kappale, mallikappale, näytekappale, yksilö
exemplim    esimerkiksi
exentri    omalaatuinen, erikoinen; epäkeskinen
exept    prepositio: paitsi, lukuunottamatta: ~ exeptu = sitä paitsi
exept si    ellei
exeptu    sitä paitsi
exerpta    lainata, siteerata, kopioida, poimia: ks. 'sita'
exerpte    ote, katkelma, poiminto
exersa    harjoitella, treenata
exhala    huokua
exhauste    uupua, väsyä, ehtyä
exhibite    panna näytteille, esitellä
exhorta    kehottaa
exila    karkottaa, ajaa maanpakoon
exile    karkotus, maanpako
exista    olla olemassa
existeska    saada alkunsa, ilmaantua
existo    olemassaolo, olemassaoleminen
exita    kannustaa, kehottaa, suostutella, patistaa
exkluse    sulkea pois, ei hyväksyä mukaan
exklusione    pois tai ulos sulkeminen, mukaan ottamatta jättäminen
exkomunika    erottaa ehtoollisyhteydestä, irrottaa kirkon yhteydestä: exkomunikatione
exkrementa    ulostaa, kakata
exkremente    lanta, uloste, jätös
exkurse    tehdä retki tai huviretki
exkursione    retki tai huviretki
exkusa    antaa anteeksi
exordie    aloittaminen, johdanto, johdatus, valmistelu
exorsisa    manata
exot(i)    eksoottinen
exoter(i)    yleistajuinen, ei salainen
exot(i)    eksoottinen
expanse    levittää, laajeta, laajentua, paisua, pullistua
expansione    ekspansio tms.
expedi    toimittaa tai lähettää jonnekin, suorittaa
expedio    toimitus, toimittaminen jonnekin
expeditione    tutkimusmatka, lähetys, retkikunta
expekta    olettaa, odottaa
expekto    oletus
expektora    yskiä
experientia    kokea, käydä läpi, kohdata
experientie    kokemus, kokeneisuus
experimente    koe, testi, yritys
experte    asiantuntija, "ekspertti"
experteso    asiantuntemus, asiantuntijuus
experti    asiantunteva, taitava, osaava
expia    sovittaa, hyvittää
expiational(i) laboro de Kristo    Kristuksen sovitustyö
expira    päättyä, mennä umpeen, umpeutua, vanhentua, erääntyä
explika    selittää
explikabli    selitettävissä
explikatione    selitys
explora    tutkia, selvittää
explose    räjähtää, räjäyttää, pamahtaa, pamauttaa
explosione    räjähdys
explosive    räjähde
explota    käyttää hyväkseen, riistää, hyödyntää, käyttää
exponental(i)    exponentiaalinen
exponente    eksponentti
exporta    viedä tavaraa ulkomaille
exposi    altistaa, paljastaa, valottaa
expres(i)    pika- (kuljetus tms.)
expres(i) trene    pikajuna
exprese    ilmaista
expresidante    entinen presidentti tai puhemies (tai puhehenkilö)
expropria    pakkolunastaa
expropriatione    pakkolunastus
expulse    karkottaa, poistaa, ajaa pois
exquisit(i)    ainutlaatuinen, ihastuttava, hienostunut, erinomainen, erityisen hyvä, hienon hieno
extat(i)    haltioitunut, hurmioitunut, ekstaattinen
extateso    huuma, hurmos, haltioituneisuus
extense    laajentaa, laajentua
extensione    laajennus, laajennus; lisäosa (esim. internetselaimen)
exter    prepositio: ulkopuolella, ulkona: ~ extru
extermina    hävittää, tuhota, tappaa
exterordinari    eriskummallinen
extinga    sammuttaa, sammua, kuolla, sulkea, tuhota
extirpa    juuria, kitkeä
extorte    painostaa, kiristää
extra    ylimääräinen, lisä-
extradi    luovuttaa tai palauttaa henkilö toiseen maahan
extrakte    uuttaa, heruttaa, louhia, poimia; purkaa tiedoston pakkaus
extraktetu(m)    uute, jauhe, mehutiiviste
extravaga    pröystäillä tai puhua tai käyttäytyä yliampuvasti tai liioittelevasti
extravaganti    yliampuva, pröystäilevä
extrem(i)    äärimmäinen, liiallinen, törkeä
extremiste    äärimmäisyyshenkilö, ekstremisti
extruporte    ulko-ovi
exulta    riemuita
fa    tehdä, valmistaa
fabe    papu
fable    satu, taru
fabli    tehtävissä oleva, valmistettavissa oleva, toteuttamiskelpoinen
fabrika    tehtailla, valmistaa
fabrikatu(m)    tehdastuote, tuote
fabrike    tehdas, valmistuslaitos
fabriko    tehtaileminen
fad(i)    valju, lattea, mauton
fada    kuihtua, lakastua, heiketä, heikentyä; himmetä, kauhtua, haalistua
faendi    pakollinen, pakko tehdä
fage    pyökki
fain(i)    hieno, kunnossa, siro, solakka
faire    tuli
fake    osasto, ala, tieteenhaara; lokero, aitio, tilan osa
fakire    fakiiri
faksimile    jäljennös, kopio, toisinto, näköispainos
fakti    tosiasiallinen
faktim    tosiasiassa, itse asiassa, oikeastaan
faktore    tekijä (matemaattisessa mielessä)
faktu(m)    tosiasia, fakta
fakture    lasku (tuotteen tai palvelun)
fakultate    laitos, tiedekunta, opetushenkilökunta
fala    kaatua; pudota, tippua; kaatua taistelussa tai sodassa
falange    falangi
falcha    niittää
falche    viikate
falcheta    leikata sirpillä
falchete    sirppi
falda    laskostaa, laskostua, taittaa, taittua
falde    taitos, taite, laskos, poimu
falia    epäonnistua; saada keskenmeno
falio    epäonnistuminen; keskenmenon saaminen
falkone    haukka
falo    putoaminen, kaatuminen
falsete    falsetti
falsi    väärä, valheellinen, perusteeton
falsifika    väärentää
falsifikatione    väärennös
falsu(m)    epätosi asia
falvi    ruskeankeltainen, keltaruskea, okranvärinen
fame    kuuluisuus, nimi, maine
familiar(i)    perheeseen liittyvä, perhettä koskeva; tuttu (asiasta)
familie    perhe
familienome, surnome    sukunimi
famosi    kuuluisa, maineikas
fanat(i)    kiihkomielinen, fanaattinen
fanate    fanaatikko, kiihkomielinen henkilö
fanateso    kiihkomielisyys, fanaattisuus
fanatisa    kiihdyttää jotakuta aatteessa
fanfare    fanfaari
fanfarona    kerskailla, kerskua, kehuskella, rehennellä, leuhkia, rehvastella
fantasia    haaveilla, fantasioida
fantasie    haaveilu, fantasia
fantasiete    päähänpisto, oikku
fantaste    näkemystä omaava henkilö, visionääri
fantasti    upea, mahtava, fantastinen, suurenmoinen, loistava, satumainen; mielikuvituksellinen
fantome    aave, haamu
farao    faarao
farda    ehostaa, meikata, pakkeloida
farde    ehoste, meikki, pakkeli
fare    majakka
farine    jauho
faringe    nielu, kurkkutorvi
farisee, fariseo    fariseus, farisealainen henkilö
farisei    farisealainen
farma    vuokrata maata
farmasie    apteekki, lääkkeiden valmistusliike
farme    maatila
farmere    maanviljelijä
farsa    täyttää
farse    täyte, sisällys
fasade    julkisivu
fasane    fasaani
fase    vaihe
fasete    taho, viiste, puoli, asian puoli, näkökulma
fashine    haltia
fasial(i)    kasvoihin liittyvä tai kuuluva
fasie    kasvot, naama
fasil(i)    helppo
fasileso    helppous
fasina    kiehtoa, lumota
fasinate    lumoutunut henkilö
fasone    tapa, malli
fasta    paastota
fasto    paastoaminen, paasto
fatal(i)    kohtaloon tai onnen kiemuroihin liittyvä tai kuuluva
fate    kohtalo, osa, arpaonni
fatalisme    fatalismi, usko kohtaloon
fataliste    fatalisti, kohtaloon uskova henkilö
fatiga    väsyä
fatigat(i)    väsynyt
fatigo    väsymys
fatu(i)    turhamainen, keikarimainen
fatue    keikaroija, keikari, hienostelija
fauna, bestiaro    eläinkunta
faune    fauni (liittyy roomalaiseen mytologiaan)
favora    olla suosiollinen, suosia
favorate    suosion saanut, suosittu henkilö
favore    suosio, suosiollisuus
favorosi    suosiollinen
fayense    fajanssi
fea    keijukainen, haltijatar
featri    keijukaismainen, haltijamainen
febleso    heikkous, voimattomuus
febli    heikko, voimaton
febre    kuume
februare    helmikuu
federa    liittoutua, liittää, yhdistää
federatione    federaatio, alueiden tai valtioiden kiinteähkö poliittinen unioni
feire    markkinat, tori, messut
feke    lanta, uloste, jätös
fekundi    hedelmällinen, satoisa, tuottoisa
fekundisa    tehdä hedelmälliseksi, satoisaksi tai tuottoisaksi
felde    pelto, niitty, keto, kenttä: vidofelde
fele    iho, nahka, turkki, talja, vuota
felge    vanne
feliseso    onnellisuus, onni
felisi    onnellinen
felte    huopa
fema, homa    nainen
fematri    naismainen, naisellinen
feminin(i)    naispuolinen, naisellinen
femininum    feminiini (kieliopillinen suku)
feminisme    feminismi
feministe    feministi
feministi    feministinen
femure    reisi
femurose    reisiluu
fenda    halkaista, halkoa, lohkaista, lohjeta, jakautua
fene    heinä
fenestre    ikkuna
fenomene    ilmiö, ilmestys
fenomenologia    fenomenologia
fense    aita, aitaus
fere    rauta
fermenta    käydä, käyttää (jonkin aineksen käyminen)
fermi    luja, vakaa, pysyvä, jämerä
ferni    kaukainen
fernim    kaukana
fernisa    poistaa, etäännyttää, saattaa pois paikalta
ferosi    hurja, petomainen, raju, raivokas, hirveä
fertil(i)    lisääntymiskykyinen, hedelmällinen
fertilisa    tehdä hedelmälliseksi eli lisääntymiskykyiseksi
fervie, relvie    rautatie
fervore    palo, intohimo, into, kiihko
fervorosi    intohimoinen, kiihkoisa, varsin innokas
festa    viettää juhlaa, juhlia, bilettää
feste    juhla, kemut, bileet
festine    kestit, syömingit, pidot
festone    koristeköynnös
fete    sikiö
fetishe    fetissi
feudal(i)    feodaalinen
feudalisme    feodalismi
feude    läänitys
fi!    hyi!
fiansa    mennä kihloihin, kihlautua
fiansat(i)    kihloissa oleva
fianso    kihlaus, kihlautuminen
fiasko    fiasko, suuri epäonnistuminen tai nolostuminen, "pannukakku"
fibre    kuitu, säie
fida    luottaa
fidel(i)    uskollinen, luotettava
fideleso    uskollisuus, luotettavuus
fidindi    luotettava, luottamisen arvoinen
fido    luottamus, luottaminen
fier(i)    ylpeä
fige    viikuna
figura    hahmottaa
figure    hahmo, muoto, keho, olemus
fika    tehdä joksikin, muuttaa joksikin
fika sen marita felisi    tehdä vaimonsa onnelliseksi
fika li kavale kurse    pistää hevonen juoksemaan
fikte    tekeytyä, teeskennellä
fiktione    fiktio, sepite
fiktiv(i)    fiktiivinen, sepitteellinen
fila    kehrätä, punoa
filantrope    ihmisystävä, ihmisiä universaalisti rakastava henkilö
filantropie    ihmisystävällisyys, ihmisrakkaus
filatelie    postimerkkien keräily, filatelia
filateliiste    postimerkkien keräilijä
file    lanka, rihma, jänne
filete    filee (lihaa)
filharmonie    musiikin rakastaminen, filharmonia
filia    tytär
filie    (jonkun) lapsi
filio    (jonkun) poika
filisa    pujottaa lanka neulansilmään
filistre    moukka
filma    kuvata elokuvaa
filme    elokuva
filologe    filologi
filologia    filologia
filosofe    filosofi
filosofia    filosofia
filosofira    filosofoida
filtra    suodattaa
filtre    suodatin, "filtteri"
fina    loppua, päättyä
final(i)    lopullinen, loppuun liittyvä tai kuuluva
finalim    lopulta
finanse    rahoitus, rahoitusala, varainhoito
finansisa    rahoittaa
fine    loppu
fingre    sormi, varvas
finit(i)    äärellinen, rajoitettu
finke    peippo
Finlande    Suomi
finne    suomalainen henkilö
finni    suomalainen
finnim    suomeksi
finnum    suomen kieli
finte    kikka, temppu, harhautus
fiorde    vuono
firma    yritys, yhtiö, firma
firmamente    taivaankansi
fisha    kalastaa
fishe    kala
fisho    kalastaminen
fisikal(i)    fyysinen; fysiikkaan liittyvä
fisike    fysiikka
fisikiste    fyysikko
fisiologe    fysiologi
fisiologia    fysiologia
fisionomie    kasvonpiirteet
fiskal(i)    fiskaalinen, varainhoitoon ja talouspolitiikkaan liittyvä
fiske    varainhoito, erityisesti valtion varainhoito
fiste    nyrkki
fistule    fisteli
fita    käydä, täsmätä, olla sopiva jollekin tai johonkin, mahtua, sovittaa
fixi    pysyvä, kiinteä
fixisa    kiinnittää, kiinnittyä, tulla osaksi jotakin pysyvämmänluonteisesti
flage    lippu (esim. maan lippu)
flajela    piiskata, ruoskia, antaa raipasta
flajele    piiska, ruoska, raippa
flakone    taskumatti, laboratoriopullo, mittapullo
flame    välähdys, leimahdus
flamingo    flamingo
flana    kuljeskella, kuljeksia, käppäillä, vaellella
flanele    flanelli
flanke    sivu, puoli, kylki, tahko, syrjä
flara, senti odore    haistaa, vainuta
flata    imarrella, mairitella
flatu    pieru
flatua    pieraista
fleche    nuoli
flega    hoitaa, huolehtia, hoivata
flegme    verkkaisuus, "flegmaattisuus"
flegmosi    verkkainen, "flegmaattinen"
flekte    taipua, taivuttaa, koukistua, koukistaa
flektione    taivutus, koukistus, taipuminen, koukistuminen
flirta    flirttailla, hakkailla
floke    hiutale, höytäle
flora    kukkia
flore    kukka
florete    floretti
florine    floriini (raha)
flota    kellua, lipua
flote    laivasto
flotile    laivue
flua    virrata, soljua, juosta (nesteestä): parla fluantim
fluid(i)    nestemäinen, juokseva
fluidu(m)    neste
fluktua    vaihdella, heitellä, heittelehtiä, horjua, huojua; epäröidä, ailahdella
fluo    virtaus, virtaaminen, soljuminen
fluoresa    valon säteileminen fluoresenssin vuoksi
fluta    soittaa huilua
flute    huilu
fluvie    joki
fluxe    tulva, vuoksi, nousuvesi
fogle    lintu
foke    keulapurje
fokus(e)    polttopiste, leikkauspiste, fokus
fokusa    keskittyä, kohdistaa huomionsa
fol(i)    hullu, järjiltään
folia    selailla, selata
folie    luettavan lehden tai kirjan lehti, sivu; kasvin lehti
folietone    tv:n tai suoratoistopalvelun jatkosarja
folio    selaileminen; paperiarkki, muu arkki
foliosi    lehdekäs, paljon sivuja omaava
folklore    kansanperinne, kansanperinnetietous, kansanrunoustietous
fona, telefona    soittaa puhelimella
fonda    perustaa (kirjaimellisessa ja kuvaannollisessa merkityksessä)
fone, telefone    puhelin
foneme    foneemi
fonetikal(i)    foneettinen
fonetike    fonetiikka
fono, telefono    puhelimella soittaminen, puhelinsoitto
fonologia    äänneoppi eli fonologia
fonte    lähde (niin kirjaimellisessa kuin kuvaannollisessa merkityksessä); kirjasin
fontene    suihkulähde
for    poissa
foreste    metsä
forja    takoa, vasaroida
forjatorie    sepänpaja
forjeta    heittää pois
forjiste    seppä
forke    hanko, heinähanko
forkete    haarukka
forma    muotoilla
formal(i)    muodollinen
formatione    muodostelma, esiintymä
forme    muoto
formika    parveilla, kuhista
formike    muurahainen
formo    muotoileminen
formula    muotoilla, muodostaa, laatia
formularo    kaavakokoelma
formule    kaava
formulisa    muotoilla (aiheena oleva asia)
forne    uuni
forsa    pakottaa
forsan, poves    ehkä
forse    valta, väkivalta, voima
forsenda    lähettää pois
forti    voimakas, vahva
fortifika    linnoittaa, tehdä voimakkaaksi
fortifikatione    linnoitus
fortrese    linnake, linna, linnoitus
fortune    onnekkuus, hyvä onni, onnetar
fortunosi    onnekas
forum    areena, keskustelupalsta, foorumi
fosa    kaivaa
fosatu    hauta, kanava, oja
fose    kuoppa, kolo
fosfate    fosfaatti
fosfore    fosfori
fosil(i)    fossiilinen
fosilu    fossiili
foto, fotografure    valokuva
fotografa    valokuvata, ottaa valokuva, kuvata filmille
fotografe    kamera
fotografia    valokuvaus
fotografial(i) aparate, kamera    kamera
fotokemia    valokemia, fotokemia
foxe    kettu
foye    kerta
fragmente    sirpale, osanen, pala, kappale, katkelma, siru
frajil(i)    hauras, hapero, herkästi särkyvä, heiveröinen, hento
frakasa    murskata, pirstoa, liiskata, hajottaa, sortua, romahtaa
frake    frakki
fraktione    murtoluku, murto-osa; fraktio, osa joukosta tai ryhmittymästä
framasono    vapaamuurari
frambose    vadelma
frame    kehys, kehykset, puitteet, runko, kehikko
franje    hapsu, ripsu, rimpsu
franke    frangi (Ranskan entinen rahayksikkö)
franse    ranskalainen henkilö
fransi    ranskalainen
Fransia    Ranska
fransum    ranskan kieli
frapa    lyödä, kopauttaa, mätkäistä
frapada    hakata
frapado    hakkaaminen
frapeta    koputtaa
frapo    lyönti, isku
frase    ilmaisu, sanonta, lauseke
fraseologie    fraseologia
fratra    sisar
fratres    sisarukset
fratro    veli
frauda    väärentää, huijata
fraudere    huijari, väärentäjä
fraxine    saarni
fregate    fregatti
fremisa    väristä, tutista, vapista, täristä, järistä
frena    jarruttaa
frene    jarru
frenesie    mielettömyys, älyttömyys, hulluus
frequenti    usein esiintyvä, usein tapahtuva, yleinen, toistuva, taaja, tiheä
frese    mansikka
freshi    tuore, raikas
fresko    fresko
freta    rahdata
fri    paistaa, käristää
friandi    maukas, herkullinen
frikasee    viillokki
frikte    hangata, hieroa, hinkata
friktione    kitka, hankaus
frima    huurtua tms.
frime    härmä, kuura, huurre
fripone    vintiö, riiviö, villikko, pojanviikari
frisa    kammata
frise    friisi
friska    sätkiä, pyristellä, sätkytellä
friste    ajanjakso, istuntokausi, lukukausi, kestoaika, toimikausi, vaalikausi
frit(i) potates    paistetut perunat
frivol(i)    jonninjoutava, turha, tyhjänpäiväinen
fro    prepositio: -sta, -stä, -lta, -ltä (lähtökohta ajallisesti tai paikallisesti): ~ frou
fro che nus    meidän luotamme
fro  germanum en anglum    saksan kielestä englanniksi
fro hinter li arbe    puun takaa
fro inter li arbes    (niiden) puiden välistä
fro London a Paris    Lontoosta Pariisiin
fro Pekka    Pekalta
fro sur li table    pöydältä
fro tempe a tempe    ajasta aikaan
frola    hipaista, hipoa
fronte    otsa
frontiere    maan tai alueen raja
frosta    pakastaa, pakastua
frosto    pakkanen
frota    hangata, hinkata, jynssätä, hiertää
frou    sieltä, pois, poissa
fru(i)    aikainen
fruim    aikaisin, aikaisessa
frugal(i)    taloudellinen, säästäväinen, niukka, säästeliäs
frukte    hedelmä
frumente    vehnä
ftise    keuhkotuberkuloosi
fuga    paeta, karata, livistää
fuge    fuuga
fula    talloa, tallata, polkea
fuligine    noki
fulmina    salamoida
fulmine    salama
fuma    polttaa (tupakkaa tai muuta nautintoainetta), savuttaa, tuottaa savua
fume    savu
fumo    savuttaminen tai tupakan tai muun nauttiminen polttamalla
fundamental(i)    olennainen, perus-, perustavanlaatuinen, keskeinen, tärkeä
fundamente    perusta, peruste, perustus, lähtökohta
funde    pohja, perusta, alusta, maaperä
funere    hautajaiset
funesti    turmiollinen, tuhoisa, haitallinen, paha
funge    sieni
funikulare    kiskoköysirata eli funikulaari
funktiona    toimia (laite tai asia)
funktione    toiminta (laite tai asia)
funktiono    toimiminen (laite tai asia)
furaje    rehu
fure    turkki, turkis, talja
furete    fretti
furia    raivota, olla vimmoissaan
furieska    raivostua
furio    raivo
furiosi    raivoissaan tai vimmoissaan oleva
furni    varustaa, järjestää, toimittaa
furta    varastaa, ryövätä
furteta    näpistää, pihistää
fuse    sulaa, sulattaa
fusha    hutiloida, sählätä, tunaroida, munata
fusile    kivääri
fusione    sulatus
futil(i)    hyödytön, arvoton
futur(i)    tuleva, vastainen
future, futur(i) tempe    tulevaisuus
futurum    futuuri
gable    pääty, päätykolmio
gaine    huotra, tuppi, suojus
gaja    pantata, kanittaa
gajatorie    panttilainaamo
gaje    pantti, vakuus
gala    gaala
galanti    huomaavainen
gale    äkämä
galere    kaleeri
galerie    galleria
galione    kaljuuna
galopa    laukata
galope    laukka
galvan(i)    galvaaninen
galvanisa    galvanisoida, galvanoida
galvanoplasti    galvanoplastinen
gambe    sääri
gambite    gambiitti (liittyy shakkiin)
game    asteikko, sävelasteikko, väriskaala, koko sarja, täysi sarja
gana    saavuttaa, ansaita, voittaa
ganglione    ganglio eli hyytelörakko, so. ranteessa oleva patti
gangrene    kuolio
ganse    hanhi
gante    hansikas, käsine
gapa    töllöttää, pällistellä, töllistellä
garaje    autotalli, talli, korjaamo
garante    takaaja
garantira    taata
garantiro    takuu
garbe    lyhde, kimppu, nippu
garda    vartioida
garde    vartio
gardene    puutarha
gardenie    gardenia eli keisarinkukka
gardeniste, gardenere    puutarhuri
gardiste    vartija
gargla    kurlata, kurluttaa
garni    toimittaa, hankkia, varustaa
garnisone    vartio, sotilastukikohta, varuskunta
garsona    tarjoilla
garsone    tarjoilija
gasal(i)    kaasua koskeva tai kaasuun liittyvä
gasatri    kaasumainen
gase    kaasu
gasele    gaselli
gasoline    polttoaine
gasometre    kaasunilmaisin
gasone    nurmikko, nurmi
gaste    vieras
gastronome    gastronomi, ruokatuntija
gastronomia    gastronomia
gayi    hilpeä, hyväntuulinen
gelatine    liivate
gelbi    keltainen
genealogia    genealogia
genealoge    genealogi
general(i)    yleinen
generale    kenraali
generalisa    yleistää
generalisatione    yleistys
generalisime    generalissimus (Neuvostoliiton pitkäaikaisen diktaattorin Josif Stalinin "sotilasarvo")
generatione    sukupolvi
generatore    generaattori
genese    alku, synty, "geneesi"
genie    nero
geniosi    nerokas
genita    tuottaa jälkeläisiä
genitales    sukuelimet
genitive    genetiivi
genomike    genomiikka, geenien tutkimus
genral(i)    yleinen, yleistyyppinen, "geneerinen", "bulkki-"
genre    tyyppi, laji, luokka, suku
genu    polvi
genus    suku (kieliopillisessa mielessä)
geodesia    maanmittaus, maanmittausoppi, geodesia
geografe    maantieteilijä
geografia    maantiede
geologe    geologi
geologia    geologia
geometria    geometria
geranium    kurjenpolvi (kasvi)
german(i)    saksalainen
germane    saksalainen henkilö
Germania    Saksa
germanum    saksan kieli
gerunde    gerundi
gesta    elehtiä
geste    ele
gichete    lippuluukku, lipputiski
gida    opastaa, johdattaa, näyttää tie
gidere    opas, opastaja
gigante    jättiläinen
giganti    jättiläismäinen, suuren suuri
gilde    ammattikunta, kilta
gilotina    mestata giljotiinilla
gilotine    giljotiini
gimnastikatorie    voimistelusali
gimnastike    voimistelu
gipse    kipsi
girafe    kirahvi
giroskope    gyroskooppi
gitara    soittaa kitaraa
gitare    kitara
gladiatore    gladiaattori
glande    rauhanen
glane    terho, tammenterho; terska
glase    juomalasi
glasie    jää
glasiere    jäätikkö
glasieska    jäätyä
glat(i)    sileä, tasainen
glatisa    siloittaa, tehdä tasaiseksi, silittää (silitysraudalla tms.)
glebe    paakku, möhkäle
glida    liukua, luisua, panna liukumaan, liu'uttaa
glina    kerätä, poimia
gliserine    glyseriini
globe    pallo, karttapallo, maapallo, sfääri
glorie    kunnia, loisto, ylistys, maine
gloriosi    maineikas, loistokas, ylistetty
glosaro    asiasanasto
glose    asiasana
glotis    äänirako
glua    liimata
glue    liima
gluo    liimaaminen
gluta    ahmia, hotkia
glutasi    ahnas, ahmattimainen
glutene    gluteeni
gneise    gneissi
gnome    maahinen, peikko, menninkäinen, kääpiö
gnostik(i)    gnostilainen, gnostinen
gnostikisme    gnostisismi
gnostikiste    gnostisismin kannattaja
gnu    gnuantilooppi
gobeline    gobeliini eli käsin kudottu kuvallinen seinävaate
golfe    golf-peli
gondole    gondoli
gorile    gorilla
got(i)    goottilainen
goute    kihti
gradu    aste
gradual(i)    asteittainen, vähittäinen
graf(i)    graafinen, kuvallinen, havainnollinen
grafite    grafiitti
grafologe    käsialantutkija eli grafologi
grafologia    käsialantutkimus eli grafologia
grafta    varttaa
gramatikal(i)    kieliopillinen, kielioppiin liittyvä
gramatike    kielioppi
grame    gramma
grandeso    isokokoisuus, suurikokoisuus, suuruus
grandi    iso, suurikokoinen
grandifika, grandisa    suurentaa
grandiosi    suuri, suurenmoinen, upea, loistava, ylväs, mahtava
grandisi, enormi    suunnaton, valtava
grandisim    suunnattomasti
grane    jyvä
granite    graniitti
granta    myöntää, suoda, antaa lupa
granule    jyvänen, rae, soranjyvä
grape    terttu, rykelmä, rypäs, nivaska (kukkia tai hedelmiä)
grasi    lihava; rasvainen
grasil(i)    hoikka, sutjakka, hento, hintelä, solakka
grasum    rasva, ihra
grata    raapia, kynsiä
gratie    sulo, suloisuus, viehkeys
gratifika    tyydyttää, miellyttää, ilahduttaa
gratiosi    suloinen, viehkeä
gratitude    kiitollisuus
gratitudosi    kiitollinen
gratuit(i)    ilmainen
gratuitim    ilmaiseksi
gratula    onnitella,  toivottaa onnea
gratulatione    onnittelu, onnentoivotus
grav(i)    painava, raskas
gravele    sora
gravid(i)    raskaana (naispuolinen ihminen)
gravideso    raskaus (naispuolisen ihmisen)
gravidisa    saattaa raskaaksi
gravita    suuntautua, hakeutua
gravitatione    painovoima
grek(i)    kreikkalainen
greke    kreikkalainen henkilö
Grekia    Kreikka
grekum    kreikan kieli
grela    sataa rakeita
grele    rae
grelo    rakeitten sataminen, raesade
gremie    syli
grenade    kranaatti
grifone    aarnikotka
grila    paahtaa, pariloida, grillata
grile    parila, grilli
grilie    sirkka
grimasa    irvistää, virnistää
grimase    irvistys, virnistys
grinsa    kiristellä tai narskutella hampaitaan
gripe    influenssa
gris(i)    harmaa
grog(e)    naukku, ryyppy
gros(i)    paksu, tanakka, iso, suuri
grosele    karviaismarja
groseliere    karviaismarjapensas
grosier(i)    karkea, tyly, moukkamainen, sopimaton
grosiste    tukkukauppias
grote    luola
groteski    irvokas, groteski
grue    kurki (lintu)
grume    sulhanen tai morsian
grunia    murista, öristä, urista
grupa    ryhmittää, muodostaa ryhmä
grupe    ryhmä
grupo    ryhmittäminen, ryhmitys
gruse    metsäkana, teeri
guache    guassi (-väri, -maalaus)
guano    guano
guera    sotia
guere, milite    sota
guerere    soturi, taistelija, sotilas, kansalaisarmeijaan kuuluva
gueriste    sotilas, ammattisotilas
gulfe    lahti
gume    kumi
gurde    pullokurpitsa, kalebassi
gurmande    herkkusuu, herkuttelija, ahmatti
gusta    maistaa
guste    maku, makuaisti, mieltymys
guta    tippua tippoja, tipahdella
gutapercha    guttaperkka (kumipuusta saatava elastomeeri eli kimmoisa polymeeri)
gute    tippa
guto    tippojen tippuminen, tipahtelu
gutopim    tipoittain, tippa tipalta
guture    kurkku (ihmisen tai eläimen)
guverna    hallita, säätää, määrätä, ohjata
guvernamente, guvernantaro    hallitus
guvernere    kuvernööri, maaherra, hallinnoija
habil(i)    kykenevä, kyvykäs, pystyvä, taidokas, taitava, kätevä
habilita    antaa pätevyys, antaa oikeus, hankkia pätevyys, pätevöityä
habita    asua
hacha    hakata, pilkkoa kirveellä
hache    kirves
halbarde    hilpari
hale    sali, halli
halo    haloilmiö, halo, sädekehä, pyhimyskehä
halta    pysähtyä, pysäyttää, keskeytyä, keskeyttää
haltere    käsipaino
halusina    hallusinoida, kokea harhoja
halusinatione    hallusinaatio, harha
hamake    riippumatto
hamra    vasaroida
hamre    vasara
hamstra    hamstrata
hamstre    hamsteri
hana    kana
hanche    lonkka, lanne
handikapa    vammautua
handikapate    vammautunut ihminen, vammainen
hane    kana tai kukko
hangare    katos, vaja, liiteri, suoja, lentokonesuoja, lentokonehalli
hano    kukko
hanyune    kananpoika tai -tyttö
hard(i)    kova, luja, tukala, ankara
hare    hius, karva
harem    haaremi
harmonia    olla sopusoinnussa
harmonie    harmonia, sopusointu
harmonika    huuliharppu
harmonisa    harmonisoida
harmonium    harmoni, urkuharmoni
harnese    valjaat
harpe    harppi
harpie    harpyija, harppu (halventava nimitys), verenimijä
harpuna    harpunoida, käyttää harppuunaa
harpune    harppuuna
hasarda    aiheuttaa vaaraa, uhata, aiheuttaa riskitilanne
hasarde    uhka, vaara, riski
hashish    hasis
hasta    kiirehtiä
hasto    kiire
hastosi    kiireellinen
haula    kuljettaa, vetää, raahata, hiivata
hause    talo
have    omistaa, olla jotakin jollakulla, olla hallussa (myös kuvaannollisessa mielessä)
have akseso, aksesa    omata pääsy sisään
hebre(i)    heprealainen
hebreum    heprean kieli
hedre    muratti
hegemonia    hegemonia, ylivalta
hektare    hehtaari
hektograme    hehtogramma
hektolitre    hehtolitra
hektometre    hehtometri
helen(i)    helleeninen
helenisme    hellenismi
heliotrope    heliotrooppinen eli aurinkoa kohti kääntyvä kasvi
helise    potkuri, kierre, kierukka, ruuvi
helium    helium
helme    kypärä
helpa    auttaa
helpiv(i)    tepsivä, auttava, auttavainen, avulias
helpo    apu, auttaminen
helpolingue    apukieli
helpoverbe    apuverbi
helvet(i), suis(i)    sveitsiläinen
helvete, suise    sveitsiläinen henkilö
Helvetia, Suisia    Sveitsi
heme    koti
hemoroide    peräpukama
heptagone    seitsenkulmio
heralde    airut, sanansaattaja
heraldike    heraldiikka
herbaro    kasvikunta, kasvisto
herbe    kasvi
herbevor(i)    kasveja syövä (eläinlajista)
herbevores    kasvinsyöjät
hereda    periä
heredatu(m)    perintö, perintöosa, periminen, perimä
herede    perijä, perillinen, kruununperillinen, vallanperijä, seuraaja, manttelinperijä
heresia    harhaoppi, vääräoppisuus, kerettiläisyys
heresiane    kerettiläinen, harhaoppinen, vääräoppinen
heringe    silli, silakka
herisa    pörhistää
herisone    siili
hermafrodite    hermafrodiitti
hermet(i)    ilmatiivis
hernie    tyrä
heroe    sankari
hero(i)    sankarillinen
herone    haikara
herpes    herpes
hersa    äestää
herse    äes
hesita    epäröidä, empiä, horjua
heterodoxia    kyseenalainen oppi tai opetus
heterogen(i)    sekalainen, erilaisista aineksista koostuva, heterogeeninen
heterosexual(i)    heteroseksuaalinen
heterosexuale    heteroseksuaali
hexaedre    kuusitahokas
hexametre    heksametri
hiasinte    hyasintti
hibrid(i)    sekamuotoinen
hidra    hydra
hidrate    hydraatti
hidraul(i)    hydraulinen
hidraulike    hydrauliikka
hidrodinamike    hydrodynamiikka (nesteiden virtausta tutkiva tieteenala)
hidrogene    vety
hierarkie    hierarkia
hierat(i) skripto    hieraattinen kirjoitus
hieroglife    hieroglyfi
higroskope    ilmankosteusmittari
hika    nikotella
hiko    hikka, nikottelu, nikotus
himen    immenkalvo
himne    hymni
hindre    este, hankaloittava tai estävä tekijä
hinter    prepositio: takana: ~ hintru
hinterbutike    myymälän takana oleva tila
hintrubutike    takamyymälä
hintrulande    takamaa
hintrumaste    takamasto
hintrupedes    takajalat
hiperbole    hyperbola eli kielellisenä tehokeinona käytetty liioittelu
hipertrofie    liikakasvu
hipnoteso    hypnoosi
hipnot(i)    hypnoottinen
hipnotisa    hypnotisoida
hipodrome    ravirata, laukkarata
hipokondrie, hipokondrium    luulosairaus, luulotauti
hipokrit(i)    tekopyhä
hipekrite    tekopyhä henkilö
hipokriteso    tekopyhyys
hipopotame    virtahepo
hipotenuse    hypotenuusa
hipotese    hypoteesi
hipotet(i)    hypoteettinen
hir    täällä, tässä
hire    täkäläinen henkilö
hiri    tässä tai täällä oleva, täkäläinen
hirunde    pääskynen
hisa    nousta, nostaa, kohota, kohottaa, korottaa
hister(i)    hysteerinen
histerie    hysteria
histologe    histologi, kudosten tutkija
histologia    histologia, kudoksia tutkiva tieteenala
historia    historia (tieteenä)
historie    historia (menneenä aikana)
historiiste    historioitsija
hoboe    kulkuri, irtolainen
holande    hollantilainen eli alankomaalainen henkilö
holandi    hollantilainen eli alankomaalainen
Holandia    Hollanti eli Alankomaat
holandum    hollannin kieli
holograf(i)    holografinen
holokauste    holokausti eli kansallissosialistien toisen maailmansodan aikana toteuttama juutalaisten kansanmurha
homa, fema    nainen
homaje    kunnianosoitus; uskollisuudenvala: homaja
homal(i) dignite    ihmisarvo
homal(i) jures    ihmisoikeudet
homarde    hummeri
homaro    ihmiskunta
home    ihminen
homeopat(i)    homeopaattinen
homeopate    homeopaatti
homeopatia    homeopatia
homilie    saarna
homo, viro    mies
homofon(i)    homofoninen
homogen(i)    homogeeninen
homolog(i)    homologinen, samankaltainen
homonim(i)    homonyyminen
homonime    homonyymi
homosexual(i)    homoseksuaalinen
homosexuale    homoseksuaali
honesteso    rehellisyys
honesti    rehellinen
honie    hunaja
honora    kunnioittaa, arvostaa
honorabli    kunnioitettava, kunnianarvoisa, kunniallinen, kunniakas
honore    kunnia, kunniakkuus
honorera    antaa palkkio
honorere    palkkio
honoro    kunnioittaminen, arvostus, arvokkuus
horde    ihmislauma, ryöstelevä lauma
hordee    ohra
hore    tunti
horeloje    kello, ajannäyttäjä
horelojete    rannekello, taskukello (tai mikä tahansa pieni kello)
horisontal(i)    taivaanrannan kanssa samansuuntainen, horisontaalinen
horisonte    taivaanranta, horisontti
hornete    herhiläinen
horora    kammoksua, inhota, kammota
horore    kauhu, kammo
hororisa    kauhistuttaa, hirvittää, saada aikaan kauhua
hororisiv(i)    kauhistuttava, kauhea, kamala
horoskope    horoskooppi
hospise    suoja, turvapaikka, pakopaikka, mielisairaala
hospitale    sairaala
hoste    isäntä, emäntä, tilaisuuden järjestäjä tai juontaja
hostie    öylätti eli ehtoollisleipä
hotele    hotelli
hoteliere    hotellin johtaja
hufe    kavio
huma, sumba    hyrrätä, surista, hymistä, pöristä
human(i)    humaani, inhimillinen, ihmisarvoa kunnioittava
humere    mieliala, mielentila, "tuuli"
humid(i)    märkä, kostea
humil(i)    nöyrä
humileso    nöyryys
humore    huumori
humoriste    humoristi
humoristi    humoristinen
humus    humus
hundache    rakki
hunde    koira
hundeyune    koiranpentu
hungar(i)    unkarilainen
hungare    unkarilainen henkilö
Hungaria    Unkari
hungarum    unkarin kieli
hungra    olla nälkä
hungranti    nälässä oleva, nälkäinen
hungre    nälkä
hungrisa    nääntyä nälkään
hura!    hurraa!
husare    husaari
iambe    jambi (runous)
ibis(e)    iibislintu
ideal(i)    ideaalinen, ihanteellinen
idealisa    idealisoida
idealisme    idealismi
idealiste    idealisti
idee    ajatus, idea, aate
identi    identtinen, täysin samanlainen, yhtäpitävä
identifika    identifioida, tunnistaa
ideologie    ideologia, aate
idil(i)    idyllinen
idile    idylli
idiome    sanonta, puheenparsi
idiot(i)    ääliömäinen, idioottimainen
idiote    idiootti, ääliö, tyhmyri
idole    epäjumala, epäjumalankuva, esikuva, roolimalli, idoli
idoliste    ihailija, kuvanpalvoja
ignora    sivuuttaa, jättää huomiotta, ei ottaa huomioon
ikneumone    ikneumoni eli faaraorotta eli egyptinmangusti
ikone    ikoni
ilumina    valaista, valottaa
iluse = produkte ilusione    aikaansaada/tuottaa lume tai illuusio
ilusione    harha, harhaluulo, harhakuva, lume; taikatemppu, illuusio
ilustra    havainnollistaa, kuvata, kuvittaa
ilustratione    kuvitus, kuvittaminen, kuva, esimerkki
imagina    kuvitella, luulotella
imaginar(i)    kuvitteellinen
imaginatione    mielikuvitus
imaje    kuva, muotokuva, mielikuva
imanenti    läsnä oleva, sisäinen
imbesile    imbesilli, vähämielinen
imensi    valtava, suunnaton, suunnattoman suuri, huikea, mittaamaton
imerse    upottaa, uppoutua
imersione    uppoutuminen tai upottaminen
imita    jäljitellä, matkia, imitoida, simuloida
imitatione de Kristo    Kristuksen jäljitteleminen/seuraaminen
imoble(s)    kiinteistö, kiinteä omaisuus, maaomaisuus
imola    uhrata, uhrautua
impeda    estellä, haitata, viivyttää, hidastaa, rajoittaa, hillitä, ehkäistä, hankaloittaa
imperative    imperatiivi eli käskymuoto
imperfekte    imperfekti
imperialisme    imperialismi
imperialiste    imperialisti
imperie    valtakunta, imperiumi, maailmanvalta
impertinent(i)    nenäkäs, nokkava
impetu    väkivalta, voimakeinot
impetuosi    väkivaltainen, raju
implika    merkitä, tarkoittaa, vihjata, antaa ymmärtää, implikoida
implora    anoa, vedota, rukoilla
importa    olla tärkeä tai merkityksellinen
important(i)    tärkeä, merkityksellinen
imposi    määrätä, langettaa
imposte    vero
impotente    henkilö joka on kykenemätön, impotentti
impotenti    kykenemätön, impotentti
impregna    saattaa raskaaksi
imprese    tehdä vaikutus
impresione    vaikutus, äimistys
improvisa    improvisoida
impulse    liikauttaa jotakin johonkin suuntaan, sysätä, tönäistä eteenpäin
imputa    johtua, aiheutua
imun(i)    immuuni, vastustuskykyinen
imunisa    tehdä/saattaa immuuniksi
in    prepositio: -ssa, -ssä: ~ inu
inat(i)    synnynnäinen
inaugura    vihkiä, avata, ottaa käyttöön
inde    intialainen henkilö
indemna    hyvittää, korvata
indemno    hyvitys, korvaus
index(e)    hakemisto, luettelo, kortisto, rekisteri
indi    intialainen
India    Intia
indian(i)    intiaani- (adj.)
indiane    intiaani
indiferenti    välinpitämätön, piittaamaton, turta
indigna    närkästyä
indigo    indigo, indigonsininen väri
indija    olla puutteessa, olla tarvitseva
indijantie    puute, puutteenalaisuus
indijen(i)    alkuperäinen, synnynnäinen
indijenosi popule    alkuperäiskansa
indijo    puute, tarvitsevuus
indika    osoittaa, ilmaista, viitata, olla merkkinä, merkitä
indikative    indikatiivi
indikatore    mittari, mittalaite
indisie    osoitus, viittaus, merkki jostakin, oire, lukema, viite, johtolanka, aihetodiste
individu    yksilö
individual(i)    yksilöllinen, yksittäinen
individualeso    yksilöllisyys, yksittäisyys
individualisme    individualismi
individualiste    individualisti
indolent(i)    saamaton, veltto
indosa    tukea, hyväksyä, antaa kannatuksensa jollekin, rohkaista
indukte    päätellä, päättää, johtaa, tehdä johtopäätös
induktione    induktio, johtopäätös
indulja    olla suopea
industrial(i)    teollinen; toimialaan liittyvä tai kuuluva
industrialisa    teollistaa, teollistua
industrialisme    industrialismi, teollistuminen
industrie    teollisuus; toimiala
inerti    laiska, vetämätön, veltto, verkkainen, verkkaisa, nahjusmainen
inertie    inertia, hitaus, vastahakoisuus, vitka
infalibli    erehtymätön, pettämätön
infam(i)    pahamaineinen, surullisenkuuluisa
infantaje    lapsellisuus, lapsellinen temppu
infantatri, pueral(i)    lapsekas, lapsellinen, lapsenmielinen, lapsenomainen
infante    lapsi
infanterie    jalkaväki
infanteriiste    jalkaväkisotilas
infekte    tartuttaa
infektione    tartunta
infektiv(i)    tarttuva
infera    saattaa päätökseen, viedä loppuun, tehdä johtopäätös
inferior(i)    huonompi, alempi, alempiarvoinen, ala-arvoinen, vähäisempi
infernal(i)    helvetillinen
inferne    helvetti
infiltra    soluttaa, soluttautua, imeytyä, imeyttää, ujuttautua, läpäistä
infinit(i)    ääretön, päättymätön
infinitesimal(i)    äärettömän pieni, infinitesimaalinen
infinitive    infinitiivi eli verbin perusmuoto
infixe    infiksi eli toisen morfeemin, sanavartalon, sisälle sijoittuva morfeemi
infla    paisua, laajeta, täyttää, turvota, puhaltaa täyteen
inflama    syttyä tuleen, sytyttää; tulehtua, tulehduttaa
inflamatione    tulehdus; syttyminen, sytytys
inflatione    inflaatio
influa    vaikuttaa johonkin, käyttää vaikutusvaltaa
influensa    influenssa
influo    vaikutusvalta, vaikutus
informa    tiedottaa, informoida, ilmoitella, ilmoittaa, saattaa tiedoksi
informatione    tieto, ilmoitus, neuvonta, informaatio
infuse    juurruttaa, iskostaa, valuttaa, tiputtaa, yrittää saada jotakin ominaisuutta pakotettua johonkin
infusione    uute
ingrediente    aines, valmistusaine, ainesosa
inguine    nivus, jalkoväli
inhera    kuulua johonkin
inhibi    hillitä, estää, rajoittaa
inhibitione    rajoitus
initia    tehdä aloite, käynnistää, aloittaa
injekte    pistää, ruiskuttaa, piikittää, injektoida
injektione    injektio, pisto
injeniere    insinööri, teknikko, suunnittelija; pioneeri (asevoimissa)
inkarna    ruumiillistaa, ruumiillistua, havainnollistaa, havainnollistua
inkarnatione    lihaksi tullut, lihallistunut, ruumiillistunut
inke    muste
inklina    olla kallistunut, viettää
inklinanti    kallistunut, viettävä
inklinatione    kallistus, kallistuskulma
inkluse    sisältää, sisällyttää, sisältyä, kattaa, käsittää, sulkea sisäänsä
inklusione    sisällyttäminen, mukaan ottaminen, lisäys, liite
inklusiv(i)    sisältyvä, käsittävä, kattava
inkognito/a/e    tuntematon, tuntemattomana pysyttelevä henkilö
inkombra    tukkia, peittää, estää
inkuba    hautoa, itää
inkubatione    hautominen, itäminen
inkube    painajainen, painajaisuni
inkurse    hyökätä, tunkeutua maahan
inkursione    hyökkäys, maahantunkeutuminen
inokula    rokottaa
inokulatione    rokotus
inosent(i)    viaton, syytön
inqueste    tutkia, tehdä selvitys
inquestione    tutkimus, selvitys, tutkinta
inquesto    tutkiminen, selvityksen tekeminen
inquisitione    inkvisitio
inquisitore    inkvisiittori, inkvisition tutkijahenkilö
insekte    hyönteinen
insektevore    hyönteissyöjä: insektevor(i)
insendia    sytyttää tulipalo, polttaa
insendie    tulipalo
insendio    jonkin polttaminen
inserte    laittaa väliin, laittaa sisään, upottaa johonkin kohtaan datassa
insesta    harjoittaa sukurutsaa
inseste    insesti eli sukurutsa
insesto    sukurutsan harjoittaminen
insidente    tapahtuma, sattuma
insidia    ansoittaa
insidio    ansa, ansoitus
insignie    merkki, tunnus, virkamerkki
insinua    vihjata, vihjaista, ehdottaa epäsuorasti
insinuatione    vihjaus, vihje
insipid(i)    mauton (esim. ruosta tai juomasta)
insista    inttää, patistaa, jankata
insita    kannustaa, ajaa jotakuta johonkin
inskripte    merkitä, kirjata
inspekte    tarkastaa, suorittaa tarkastus, katsastaa
inspektione    tarkastus, katsastus
inspira    innoittaa, inspiroida
inspiratione    innoitus, inspiraatio
instala    asentaa, asettaa, järjestää sijoilleen
instantim    heti, välittömästi
instanse    ilmentymä, toimielin, oikeusaste
instante    silmänräpäys, hetki
instanti    välitön, silmänräpäyksellinen
instantim    heti, välittömästi
insted    prepositio: sijasta, asemesta: ~ instedu = sen sijaan
instiga    lietsoa, yllyttää
instila    valuttaa
instilatione    valutus
instinkte    vaisto, vietti
instinkti    vaistonvarainen
institu    perustaa, vakiinnuttaa, luoda
institutione    laitos, instituutio
instrukte    opettaa, ohjata, neuvoa
instruktione    ohje, neuvo
instruktiste, instruktere    opettaja
instrukto    opettaminen
instrumental(i)    välineellinen
instrumente    työkalu, apuväline, instrumentti, väline
instuktiv(i)    opettavainen
insulta    loukata, solvata, nimitellä
insulto    loukkaus, solvaus, nimitteleminen
integra    yhdentää, yhdentyä
integratione    integraatio, yhdentyminen, yhdentäminen
integri    koko, kokonainen
intelektu    äly, älykkyys, järki
intelektual(i)    älyllinen, tiedollinen
intelektuosi    älykäs, älyllinen
inteligenti    älykäs
inteligentie    äly, älykkyys
intendante    intendentti
intensi    intensiivinen, tehokas, voimaperäinen
intente    aikoa, pyrkiä, olla tarkoituksena
intentione    aikomus, pyrkimys, tarkoitus
inter    prepositio: välillä, joukossa: ~ intru
interakte    olla vuorovaikutuksessa, vuorovaikuttaa
interaktione    vuorovaikutus
interdikte    kieltää, evätä, olla sallimatta jotakin jollekin
interesa    kiinnostaa
interesant(i)    mielenkiintoinen, kiinnostava
intereso    kiinnostuksenaihe, mielenkiinnonaihe
intereste    pääoman korko
interfera    sotkeentua, sekaantua; interferoida
interime, intrutempe    aikaväli
interjektione   välihuudahdus, huomautus; huudahdussana, interjektio
interkomunikatione    yhteys, kanssakäyminen
interlandal(i)    maidenvälinen
interlingue    kansainvälinen apukieli tms.
intermixa    sekoittaa keskenään
international(i)    kansainvälinen
internationaleso    kansainvälisyys
internationalisme    internationalismi
internationaliste    internationalisti
interni    sisäinen, sisäpuolinen, sisä-
internim    sisäisesti
internisa    internoida
interogative    interrogatiivi
interpela    tehdä välikysymys jostakin (politiikka)
interpola    interpoloida
interposi    asettaa väliin
interpreta    tulkata, tulkita
interpretatione    käännös, tulkkaus
interpretere    tulkki, kääntäjä
interregno, intruregno    interregnum eli  kausi kahden hallinnon valtakausien välissä
interrupte    keskeyttää
interruptione    keskeytys
intersekte    ristetä, leikata, läpäistä toisensa
intersepta    keskeyttää, katkaista, pysäyttää, torjua
intersese    toimia välittäjänä, välittää
intersesione    välitys osapuolten välillä
interstatal(i)    valtioidenvälinen
intervale    aikaväli, välimatka; intervalli
interveni    sekaantua, puuttua, tulla väliin
intervenio    väliintulo
intervua    haastatella
intervuo    haastatteleminen, haastattelu
intestine    suoli
intim(i)    intiimi, yksityinen, läheinen
intona    ääntää, puhua aksentilla
intonatione    intonaatio, puhemelodia
intriga    juonitella, punoa juonia
intrigant(i)    juonitteleva, juonia punova
intrige    juoni, salajuoni
introdukte    esitellä
introduktione    esittely
introdukto    esitteleminen
intruregno, interregno    interregnum eli kausi kahden hallinnon kauden välissä
intruspatie    välimatka
intrutempe, interime    aikaväli
intui    tietää vaiston avulla, olla jollakin intuitio
intuitione    intuitio, aavistus, vaisto
intuitiv(i)    intuitiivinen
inunda    tulvia, huuhdella
invalid(i)    epäkelpo, pätemätön, mitätön; sairas, raihnainen, vammainen
invalide    vammainen, invalidi, kovin raihnainen henkilö
invase    hyökätä, tunkeutua, vallata
invasione    invaasio, valtaus
inventaria    tehdä inventaario
inventarie    tavaraluettelo, pesäluettelo, inventaario
invente    keksiä
inventere    keksijä
inventione    keksintö
invento    keksiminen
inventure    keksintö
inversi    päinvastaiseksi käännetty, päinvastainen
inverte    kääntää vastakkaiseen suuntaan tai nurin; kokea inversio
investa    sijoittaa, panostaa, satsata
investirure    investituura
invidia, envia    kadehtia
invidio, envio    kateus
invidio/envio a altres    kateus muita kohtaan
invidiosi, enviosi    kateellinen
invita    kutsua jonnekin
invitatione    kutsu
invito    kutsuminen
iode    jodi
ion(e)    ioni
ira    olla kiukkuinen tai vihainen
irasi    äreä, äkeä
irat(i)    vihainen
ire    viha, suuttumus, kiukku
irge    kuka tahansa henkilö
irgi    mikä tahansa, kumpi tahansa, ei väliä kumpi
irgi home    kuka tahansa ihminen
irgikas    missä tahansa tapauksessa
irgilok    missä tahansa
irgitem    koska tahansa, milloin vain
irgum    mikä tahansa, mitä tahansa
iridium    iridium
iriga    kastella, huuhdella
iris    iiris
irisa    suututtaa, vihastuttaa
irita    harmittaa, nyppiä
iritabli    harmittava
irlandan(i)    irlantilainen
irlandane    irlantilainen henkilö
Irlande    Irlanti
iron(i)    ironinen
ironie    ironia
islandan(i)    islantilainen
islandane    islantilainen henkilö
Islande    Islanti
islandum    islannin kieli
islane    saarelainen
isle    saari
isobare    ilmanpainekäyrä, isobaari
isola    eristää
isolatione    eristys, eristyneisyys
Israel    Israel
israelide, israelite    israelilaista syntyperää oleva
istme    niemimaa
Italia    Italia
italian(i)    italialainen
italian(i) strike    italialainen lakko
italiane    italialainen henkilö
italum    italian kieli
itera    toistaa, uusia
ivorie    norsunluu
ja    jo
jaguare    jaguaari
jake    takki
jakete    pikkutakki, jakku
jalus(i)    kateellinen, mustasukkainen
jaluseso    kateellisuus, mustasukkaisuus
jambone    kinkku
janichare    janitsaari
januare    tammikuu
Japon    Japani
japonan(i)    japanilainen
japonane    japanilainen henkilö
japonum    japanin kieli
jargona    puhua tai käyttää ammattikieltä, ammattislangia, kapulakieltä, slangia
jargone    ammattikieli, ammattislangi, kapulakieli, slangi
jasmine    jasmiini
jaspe    jaspis
jeli    hyytelö, hillo, marmeladi, hyydyke
jema    huokailla, vaikeroida, voihkia
jemele    kaksonen
jena    kiusata, nolostuttaa, vaivata, häiritä, ärsyttää
jendarme    santarmi
jenerosi    jalomielinen, reilu, antelias
jenjive    ien
jentil(i)    mukava, kiva
jera    johtaa, hallita, hallinnoida, hoitaa, isännöidä
jerma    itää, idätellä, idättää
jerme    itiö, itu, basilli
Jesu    Jeesus
jesuite    jesuiitta
jeta    heittää
jibete    hirsipuu, mestauspaikka
jilete    liivi
jine    gini
jinjere    inkivääri
jira    kieriä, kieppua, pyöriä
jirafe    kirahvi
jodi    torstaina
jodie    torstai
joka    vitsailla, laskea leikkiä, pilailla
jokeye    kilparatsastaja, "jockey"
joko    vitsi, pila, leikinlasku
jokosi    vitsikäs
jongla    jongleerata
jonglere    jonglööri
jorne    päiväsaika, päivän valoisa aika
jornesko    sarastus
jornim    päivällä
joya    iloita
joye    ilo
joyosi    iloinen
jua    nauttia
jubila    viettää riemujuhlaa
jubile    riemujuhla
jude    juutalainen henkilö
jud(i)    juutalainen
judisme    juutalaisuus
judika    tuomita
judikere    tuomari
judiko    tuomitseminen
judisme    juutalaisuus uskontona tai kulttuurina
jugoslave    jugoslaavi
jugoslav(i)    jugoslavialainen
Jugoslavia    Jugoslavia
julie    heinäkuu
june    kesäkuu
jungle    viidakko
junior(i)     nuorisoa edustava, nuorempi, pienempi, iältään vähäisempi
junipere    kataja
junkte    liittää, sitoa, yhdistää
junktim    yhdessä, yhteisvoimin, yhteisesti, yksissä tuumin
junktione    risteys tms.
juo    nautinto
jupe    mekko, leninki
jure    oikeus
jurie    valamiehistö, lautamiehistö, raati, palkintolautakunta, kilpailun tuomaristo -> juriane
jurisa    oikeuttaa, antaa jollekin oikeus
jurisdiktione    toimivalta, lainkäyttövalta, tuomiovalta
jurnalacharo     ei laadukkaat lehdet
jurnale    sanomalehti, lehti
jurnalisme    journalismi
jurnaliste    toimittaja
jus    juuri, vastikään
justi    oikea, oikeutettu
justifika    oikeuttaa
jute    juutti
juvele    jalokivi
juvelere    jalokivikauppias
kabane    maja, vaja, mökki, tönö
kabe    niemi
kabine    kajuutta
kabinete    kamari, kammio, pieni huone
kable    kaapeli, vaijeri
kabriolete    avoauto, hevoskärryt
kadastre    maarekisteri
kadavre    kalmo, kuollut ruumis
kadensa    rytmittää, tahdittaa
kadense    rytmi; tahti; lopuke (musiikki); kadenssi; marssilaulu
kadete    kadetti, kokelas
kadre    kehys; esikunta, kantahenkilökunta, kaaderi
kaduk(i)    raihnas; laho, mätä
kafe    kahvi
kafee    kahvila
kaje    häkki, nostokori
kakao    kaakao
kakatue    kakadu
kaktus(e)    kaktus
kalamitate    suuri epäonni, suuronnettomuus, suurtuho, kurjuus
kaldiere    höyrykattila, höyrystin, kuumavesisäiliö
kaldrone    kattila, pata
kale    känsä, kovettuma
kaleidoskope    kaleidoskooppi
kalendre    kalenteri
kaleshe    kiesit, hevoskärryt, postivaunut
kalibre    kaliiperi
kalife    kalifi
kaligrafa    harjoittaa kalligrafiaa
kaligrafia    kalligrafia
kalise    malja, pikari, kalkki
kalium    kalium
kalka    jäljittää, seurata jälkiä
kalke    kalkki
kalkula    laskea
kalkulatione    lasku (merkityksessä laskeminen)
kalkulo    laskeminen
kalmi    äänetön, hiljainen, tyyni
kalmisa    rauhoittaa, tyynnyttää
kalore    kuumuus, lämpö, löyly, helle, paahde
kalorie    kalori
kalote    kalotti
kalse    sukka
kalsone    alushousut, kalsarit
kalumnia    mustamaalata, panetella, herjata
kalvi    kalju, paljas
kam    kuin (käytetään vertailussa)
kamarade    toveri, kumppani, kaveri
kambia    vaihtaa, vaihtua, tehdä vaihtokauppa
kambioletre    velkakirja, vekseli
kamee    kamee eli kohokuvioinen jalokivikoru; kameo (rooli)
kamele    kameli
kameleone    kameleontti
kamelie    kamelia (koristekasvi)
kamera, fotografial(i) aparate    kamera
kamfre    kamferi
kamine    tulisija, takka, kamiina
kamione    kuorma-auto
kamise    paita
kamomile    kamomilla
kampa    leiriytyä
kampania    kampanjoida, suorittaa sotaretki
kampanie    kampanja, sotaretki
kampanula    kellot (Campanula), 300 ruohovartista kasvilajia käsittävä suku kellokasvien heimossa
kampe    leiri
kamufla    naamioida, naamioitua
kanabe    hamppu, kannabis
Kanada    Kanada
kanadan(i)    kanadalainen
kanadane    kanadalainen henkilö
kanale    kanava, väylä, kanaali, uoma
kanalete    oja, kouru, ränni
kanaliaro    roskaväki
kanalie    kanalja, lurjus, konna, ketale, kutale, roisto
kanalisa    kanavoida
kanape    sohva
kand    kun
kandele    kynttilä
kandeliere    kynttilänjalka
kandid(i)    vilpitön, suora, suorapuheinen, avomielinen, reilu
kandidate    ehdokas, kandidaatti, pyrkijä, kokelas
kandie, karamele, bonbone    makeinen, karamelli, karkki
kane    korsi, ruoko, keppi, vitsa
kanela    kanavoida, välittää, ohjautua, kanavoitua
kanele    kanava, oja
kanguru    kenguru
kanibal(i)    ihmissyöntiin liittyvä tai kuuluva
kanibale    ihmissyöjä eli kannibaali
kanibalisme    ihmissyönti eli kannibalismi
kankre    rapu
kano    kanootti
kanone    tykki; kaanoni
kanon(i)    kanoninen
kanonisa    kanonisoida
kanote    vene, ruuhi, jolla
kanselere    kansleri
kansre    syöpä
kanta    laulaa
kantacha    hoilata
kantada    lauleskella
kante    laulu
kantere    laulaja, amatöörilaulaja
kantine    ruokala, kanttiini
kantiste    laulaja, ammattilaulaja
kanto    laulaminen
kantone    kantoni
kanule    kanyyli
kanvase    kangas, piirtoalue
kaose    sekasorto, kaaos
kaosi    sekasortoinen, kaoottinen
kapabli    kykenevä, pystyvä
kapasi    tilava, kykenevä pitämään  sisällään
kapasitate    kyky pitää jotain sisällään, vetoisuus, suorituskyky, työkyky, kantavuus, kapasiteetti
kape    pää
kapele    kappeli, rukoushuone
kapelemastre    kapellimestari
kapere    kapris
kapilari    hiuksen paksuinen, kapillaari-
kapitale    pääoma
kapitalisme    kapitalismi
kapitaliste    kapitalisti eli pääoman omistaja
kapitane    kapteeni
kapitele    kapiteeli
kapitula    antaa periksi, luovuttaa, antautua
kapone    salvukukko
kaporalo    korpraali (Yhdysvalloissa taas "corporal" on Suomen puolustusvoimien alikersanttia vastaava arvo)
kapote    sadetakki
kapre    vuohi
kaprifolie    kuusama
kaprikorne    kauris
kapriola    kirmata, loikkia
kapriole    loikka
kaprise    päähänpisto, oikku
kaprisosi    oikukas, oikullinen
kapstane    vintturi, kela
kapsule    kapseli, kotelo, suojus
kapta    siepata, napata, ottaa kiinni, saada kiinni
kaptate    vanki
kaptilo    ansa, pyydys, loukku
kaptione    sieppaus, kiinniotto
kapture        palkinto, saalis, sotasaalis, ryöstösaalis
kapuse    huppu, suojus
kar(i)    rakas, kallis
karabine    karbiini
karabiniere    karabinieeri
karafe    karahvi
karaktere    luonne, luonteenlaatu, henkilöhahmo, persoona
karakterisa    luonnehtia
karakterisiv(i)    luonteenomainen
karambole    karambola eli tähtihedelmä
karamele, kandie, bonbone    makeinen, karamelli, karkki
karate    karate
karavane    karavaani
karavele    karaveli (eräänlainen vanhan ajan laiva)
karbo    hiili
karbole    karboli
karbone    kivihiili
karbonisa    hiillyttää, peittää hiilellä
karbura    kaasuttaa, painaa kaasua (auto tai ajoneuvo)
karburatore    kaasutin
karbunkle    ajospahka eli karbunkkeli, joka on bakteerien aiheuttama kudostuhoon johtava monilokeroinen ihonalaispaise, joka on muodostunut useista pienemmistä paiseista
karda    karstata
kardamome    kardemumma
kardinal(i)    keskeinen, peri-, periaatteellisen tärkeä
kardinale    kardinaali
kardone    ohdake, takiainen
karea    tehdä ilman jotakin tai jotakuta: nonkareabli = ei korvattavissa tai pois jätettävissä, välttämätön,  elintärkeä, korvaamaton
kareme    paasto
karesa    hyväillä
karese    hyväily
kareso    hyväileminen
karga    lastata, kuormata
karie    hammasmätä, karies
kariere    ura (työ- yms.)
karikatura    karrikoida
karikature    irvikuva, pilakuva, pilapiirros, karikatyyri
kariofile    mausteneilikka, neilikka
karmesin(i)    verenpunainen, karmiininpunainen
karmine    verenpunainen, karmiininpunainen väri
karnal(i)    lihallinen, elävä
karne    liha (niin kirjaimellisessa kuin filosofisessa merkityksessä)
karnevale    karnevaali, juhla
karnevore    lihansyöjä(eläin): karnevor(i)
karo    ruutu, vinoneliö; laatta, kaakeli
karose    vaunut, rattaat, kärryt
karote    porkkana
karpe    karppi
karpenta    tehdä työtä puun kanssa
karpentere    puuseppä
karte    kortti, kartta
kartele    kartelli
kartilaje    rusto
kartone    kartonki, pahvi
kartuche    patruuna, kasetti, panos, hylsy
karusele    karuselli
kasa    kumota, mitätöidä, purkaa, peruuttaa
kasatione    mitätöinti, purku
kase    kassa
kasemate    kasematti eli linnassa tai linnoituksessa oleva erillinen, yleensä omalla vahvistetulla muurilla varustettu tähystys- tai ampumapaikka
kasere    kassanhoitaja, rahastonhoitaja
kaseria    rahasto, aarreaitta
kaserne    kasarmi, parakki
kasha    kätkeä, piilottaa
kashalote    kaskelotti
kashmire    kashmir, kashmirvilla
kasino    kasino
kaskade    vesiputous
kaske    kypärä
kaskete    hattu, lakki, pipo, myssy
kasrole    kasari, kattila
kastane    kastanja
kastaniere    kastanjapuu
kastanietes    kastanjetit
kaste    kasti
kastele    linna
kastore    majava
kastra    kuohita, kastroida
kasu    asia, tapaus, oikeustapaus; sijamuoto
kasual    sattumanvarainen, satunnainen, tilapäinen, rento, tärkeilemätön
kasuare    kasuaari
katafalke    ruumisarkkukoroke
kataklisme    luonnonmullistus
katakombe    katakombi
katalepsie    katalepsia
katalise    katalyysi
kataloge    tuoteluettelo, kuvasto, katalogi
katapulte    katapultti
katarakte    vesiputous; kaihi, harmaakaihi
katare    nuha, vilustuminen, flunssa; kataari
katares    kataarit (keskiaikainen uskonsuuntaus)
katastrofe    katastrofi, suuronnettomuus
katastrofe    suuronnettomuus, katastrofi
kate    kissa
katedrale    suuri kirkko, tuomiokirkko, katedraali
katedre    saarnastuoli, oppituoli
kategorie    kategoria, luokka, ryhmä
katekisme    katekismus
katena    kahlita
katene    kahle
kateno    kahlitseminen
kateyune    kissanpentu
katolik(i)    katolinen
katolike    katolinen henkilö
katolikisme = katolisisme    katolisuus, katolinen usko
kauchuke    kautsu
kaude    häntä, pyrstö, saparo
kaule    kaali
kaulerape    kyssäkaali
kausa    aiheuttaa
kausal(i)    syynä oleva, syyperäinen, kausaalinen, syyhyn liittyvä tai kuuluva
kausatione    vaikutus, aiheuttaminen, syy-seuraussuhde, kausaatio
kause    syy
kausti    syövyttävä, polttava, pisteliäs, pureva, ivallinen
kautiona    taata
kautione    takaus, vakuus
kautionere, kautionante    takaaja
kav(i)    kovera, ontto
kavalache    kaakki, koni
kavale    hevonen
kavalete    poni
kavaliere    ritari, ratsumies
kavalka    ratsastaa (vai olisiko 'kavalira' parempi verbin muotona?)
kavalrie    ratsuväki
kavalyune    varsa
kaverne    luola, onkalo, soppi
kaviare    kaviaari
kaye    laituri, satamalaituri, laivalaituri, rautatielaituri
kayere    vihko, muistio, muistikirja, kirjanen
ke    että
kegle    keila
kel    kuka, joka, mikä, joka, jota (relatiivipronomini)
kela    kuka, joka, mikä (relatiivipronomini, jota voi käyttää naispuolisista ihmisistä)
kelen    genetiivimuoto sanasta kel: jonka, minkä
kelere    kellari
keli    adjektiivimuoto sanasta kel: joka, mikä (relatiivipronomini)
kelke    joku henkilö
kelki    jokunen
kelkifoy    joskus
kelkigrad    jossain määrin
kelkitem    joskus
kelkum    jotakin, jokin asia
kelo    kuka, joka, mikä (relatiivipronomini, jota voi käyttää miespuolisista ihmisistä)
kemia    kemia; ihmisten välinen vetovoima
kepi    ranskalainen eräänlainen sotilaslippalakki, képi
kerle    tyyppi, kaveri, kundi, jätkä, veikko, häiskä, velikulta, sälli
kerne    ydin, siemen, sydän (kuvaannollisessa mielessä), tuma
kerube    kerubi (eräänlainen enkeli)
kese    juusto
keste    laatikko, arkku, pakkaus
kilo    kilo-, kilo, kilogramma
kilograme    kilogramma
kilometre    kilometri
kimere    khimaira (kreikkalainen taruhirviö)
kimono    kimono
kioske    kioski
kirke    kirkko (rakennus)
kirurge    kirurgi
kirurgia    kirurgia
klade    vedos, luonnos, hahmotelma
klaka    paukuttaa, taputtaa, läpsäistä
klama    huutaa
klar(i)    selkeä, kirkas
klarifika    selvittää, selkeyttää, kirkastaa
klarinete    klarinetti
klarione    sotilasmerkinantotorvi
klase    luokka, kategoria
klasifika    luokitella, kategorisoida
klasifikatione    luokitus
klasik(i)    klassinen
klasik(i) grekum    klassinen kreikan kieli
klasik(i) latinum    klassinen latina
klasike    klassikko
klaudika    nilkuttaa, ontua
klaudikanti    rampa
klaune    pelle, klovni
klause    ehto, sopimusehto, klausuuli
klave    näppäin, kosketin, painonappi
klavikorde    klavikordi
klefa    lukita
klefe    avain
klefo    lukitseminen
klema    puristaa, painaa yhteen
klementi    lempeä, armollinen, leppeä
klerikaro    papisto, pastoristo
klerike    pappi, kirkonmies, pastori- tai pappiskuntaan kuuluva henkilö
kleriki    papillinen, pastorillinen, kirkollinen
kliche    klisee, latteus
klientaro    asiakaskunta
kliente    asiakas
klife    jyrkänne, kallioseinämä
klike    kuppikunta, ryhmittymä, fraktio
klikta    klikata, loksahtaa, kalauttaa, kalahtaa, kolkata
klima    kiivetä
klimere    kiipeilijä
klimate    ilmasto
klimere    kiipeäjä; köynnöskasvi
klin(i)    kliininen eli käytännölliseen lääkärintyöhön tai potilaiden hoitoon kuuluva
klinike    klinikka
klinke    säppi, salpa, telki, lukonkieli
klistere    peräruiske
klitore    klitoris
kloake    viemäri; kloaakki (yhteissuoli)
klocha    soida, kilistä, piristä, lyödä
kloche    soittokello, tiuku, tornikello
klok    prepositio: ilmaisee kellonaikaa: qui klok es?
klok du    kello kaksi, kello kahdelta
klore    kloori
kloroforme    kloroformi
kloroformisa    nukuttaa kloroformilla
klosa    sulkea, laittaa kiinni
klosa un sesione, eksignata    kirjautua ulos
klosete    kaapi, koppi, kamari, komero
kloso    sulkeminen
klube    kerho, klubi, yökerho
koagula    saostua, saostaa, hyytyä, hyydyttää, maksoittua
koalitione    koalitio, kokoomus, liitto, liittouma
kobalte    koboltti
kobolde    tonttu, kotitonttu
kode    salakieli, koodi, salakirjoitusjärjestelmä; säännöskokoelma, säännöstö, laki
kodifika    luokitella, koontaa, koodata
kodifikatione    kodifikaatio
koefisiente    koeffisientti, kerroin, vaikeuskerroin
kofre    matkalaukku, matka-arkku, kirstu, tavaratila, tavarasäiliö
kohese    olla kytköksissä, pysyä yhdessä
kohesione    yhteenkuuluvuus, yhtenäisyys, yhteenkuuluvaisuuden tunne, koheesio
kohesiv(i)    koossapitävä, koossapysyvä
kohorte    joukko, kohortti
koinsida    vastata toisiaan, sattua yhteen
kokaine    kokaiini
kokarde    kokardi
koke    koka; koksi
koket(i)    keimaileva
koketira    keimailla
kokose    kookos
kolabora    työskennellä yhdessä
kolaboratore    yhteistyökumppani, työtoveri, kätyri
kolare    kaulus
kolate    viedä yhteen, koota; vertailla
koldi    kylmä
kole    kaula, kurkku
kolege    työtoveri, työkaveri, virkatoveri, kollega
kolegie    kollegio, neuvosto
kolekte    kerätä, keräillä
kolektere    keräilijä
kolektione    keräily
kolera    kolera
kolerine    ripuli
kolia    poimia, noukkia
kolibrie    kolibri
kolike    koliikki
koline    mäki
kolise    törmätä
kolisione    törmäys
kolombe    kyyhky, pulu
kolone    pylväs, pilari
kolonele    eversti
kolonie    siirtokunta, siirtomaa, kolonia; pesäke, yhdyskunta
koloniisa    kolonisoida, asuttaa, asuttaa oman maan tai yhteisön väellä
koloniiste    siirtolainen, uudisasukas
kolora    värittää
kolorat(i)    värillinen, väritetty
kolore    väri
koloro    värittäminen
kolorosi    värikylläinen
kolosal(i)    kolossaalinen
kolose    jättiläispatsas, kolossi
kolporta    kaupitella, kaupustella
kolumne    sarake, palsta
kom    kuten, -na, -nä
koma    pilkku
komanda    käskeä, komentaa, määrätä
komandere    komentaja, päällikkö
kombata    taistella, kamppailla, otella
kombato    taistelu, kamppailu, ottelu
kombina    liittää, yhdistää, sovittaa yhteen, yhdistellä, koota
kombinatione    yhdistelmä, yhdistely
kombuste    palaa, polttaa
kombustione    palo, poltto, palamisreaktio
kombustebli    poltettava, palamiskykyinen
komedie    komedia
komediiste    koomikko
komensa    alkaa
komenso    aloittaminen, alkaminen
komenta    huomauttaa, kommentoida, lausahtaa
komersa    käydä kauppaa, harjoittaa kaupankäyntiä
komerse    kauppa (liiketoimet), kaupankäynti
komete    komeetta
komforte    lohduttaa
komie    apulainen, konttoristi, virkailija, toimihenkilö, kirjuri, kauppa-apulainen, kopisti, myyntihenkilö
komik(i)    koominen
komisarie    valtuutettu, komissaari
komise    antaa tehtäväksi, teettää, asettaa tehtävä, sälyttää
komisione    tehtävä, toimeksianto; välityspalkkio, provisio
komite    toimikunta, valiokunta, lautakunta, komitea
komod(i)    sovelias, sopiva, kätevä, asianmukainen, tarkoitusta vastaava
komode    lipasto
kompakti    tiivis, kiinteä, suppea, kompakti, ei liian suurikokoinen
kompane    toveri, kumppani, seuralainen
kompanie    seura, komppania
kompara    verrata, vertailla
komparatione    vertailu
komparative    komparatiivi
kompase    kompassi
kompendie    yhteenveto, tiivistelmä, abstrakti
kompensa    korvata, hyvittää, tasapainottaa
kompensatione    hyvitys, korvaus
kompetent(i)    pätevä, osaava, ammattitaitoinen, kyvykäs, pystyvä; oikeustoimikelponen, esteetön, päätösvaltainen, toimivaltainen
kompila    koota, kääntää (tietojenkäsittely)
kompilatione    kooste, kokoomateos; kääntäminen, käännös (tietojenkäsittely)
komplementa    täydentää, pistää mukaan liite
komplemente    täydennys, liite
komplesi    omahyväinen
komplet(i)    täydellinen, valmis, kokonainen
komplexi, komplikat(i)    monimutkainen, monitahoinen, mutkikas
komplika    monimutkaistaa, vaikeuttaa, mutkistaa, hankaloittaa
komplimenta    esittää kohteliaisuus
komplimente    kohteliaisuus
komplimento    kohteliaisuuden esittäminen
komplisa    osallistua, olla osallinen, olla mukana jossain
komplise    avunantaja, rikostoveri, osallinen tekoon tai asiaan
komplisi    osallinen, täydentävä
komplota    juonia, juonitella, vehkeillä
komplote    salahanke, salajuoni
komposi    luoda, kyhätä, säveltää
komposiere, komposiiste    säveltäjä
komposio    kyhäelmä, sävellys, teos
kompositione    sävellys
komposta    latoa (painotalo)
kompostere    latoja
kompote    kompotti eli ruoan lisukkeena tai jälkiruokana käytetty hedelmistä valmistettu hilloke, jossa hedelmät ovat kokonaisina tai lohkoina
kompra    ostaa
komprenda    ymmärtää, tajuta
komprendabli    ymmärrettävissä oleva, tajuttava
komprendo    ymmärtäminen, ymmärrys
komprese    puristaa kokoon, pusertaa kokoon, kompressoida
kompresione    puristaminen, puristuminen, puristus
kompromise    kompromissi
kompromite    tehdä kompromissi, sovitella
kompunktione    katumus, tunnonvaiva
komputa    laskea, arvioida
komputere    tietokone
komto    kreivi, jaarli
komun(i)    yhteinen, yhteis-
komunie    yhteisö, kommuuni, kunta, pitäjä, kirkonkylä
komunika    viestiä, viestittää, kommunikoida
komunikatione    yhteydenpito, kommunikaatio, tiedonvälitys, viestintä
komunikilo    kommunikointiväline
komunione    ehtoollinen
komunisme    kommunismi
komuniste    kommunisti
komunisti    kommunistinen
komuta    vaihtaa, muuntaa, muuttaa
kondamna    tuomita virallisesti, arvostella ankarasti
kondensa    kondensoida, kondensoitua
kondensatore    kondensaattori
kondensatione    tiivistyminen kaasusta nesteeksi
kondimente    mauste
konditiona    asettaa edellitykseksi tai ehdoksi
konditional(i)    ehdollinen
konditionale    konditionaali
konditione    olosuhde, edellytys, ehto, vointi, kunto
kondola    pahoitella, esittää osanottonsa
kondore    kondorikotka
konduita    käyttäytyä
konduite    käytös, käyttäytyminen
kondukte    johtaa (sähköä tai lämpöä); ohjata, opastaa
konduktione    johtuminen, johtaminen (sähkö tai lämpö)
konduktiv(i)    johtava (sähköä tai lämpöä)
konduktore    konduktööri, lipuntarkastaja
kon(i)    kartiomainen, tötterömäinen
kone    tuutti, tötterö, keila, kartio
konekte    yhdistää, liittää, kytkeä
konektione    yhteys, liityntä
konfekte    makeinen
konfektione    valmisvaate
konfera,    myöntää, suoda, antaa jollekin jotakin
konfese    tunnustaa, myöntää
konfesione    tunnustus, myöntö
konfida    uskoutua, antaa tehtäväksi, antaa hoidettavaksi
konfidential(i)    luottamuksellinen
konfidentie    luottamus
konfirma    tehdä vahvistus, vahvistaa, varmentaa, vahvistaa; konfirmoida
konfirmatione    vahvistus, varmennus; konfirmaatio
konfiska    takavarikoida
konfita    säilöä (esim. hedelmiä)
konflikte    syvä ristiriita, konflikti, selkkaus, riita
konforma    myötäillä, mukautua
konformi    jonkin mukainen, jonkin myötäinen
konformisme    konformismi
konformiste    konformisti
konformisti    konformistinen
konfronta    kohdata naamatusten
konfuse    saada ymmälleen, saada hämilleen, sekoittaa
konfusione    hämmennys
konglomera    kasata, koota
konglomera    kasata, koota
konglomeratu(m)    kasauma; monialayhtiö, monialayritys, konserni
kongregatione    uskonnollinen yhteisö, seurakunta
kongresa    tuoda yhteen, kokoontua
kongrese    muodollinen kokoontuminen, eduskunta, kongressi
kongrua    olla yhteneväinen
kongruant(i)    yhteneväinen, kongruentti
koniake, cognac    konjakki
koniva    iskeä silmää, vilkkua, tuikkia
konjekture    otaksuma, olettamus, hypoteesi, arvelu: konjektura
konjela    jäädyttää, jäätyä
konjeste    ruuhkauttaa
konjestione    ruuhka
konjuga    taivuttaa, taipua
konjugatione    konjugaatio
konjunktione    konjunktio
konjunktive    konjunktiivi
konkav(i)    konkaavii (matematiikka)
konke    kuori, kotilo, kuoret, ulkokuori, hylsy
konkluse    saattaa johtopäätökseen, päätellä
konklusione    johtopäätös
konkorda    olla samaa mieltä, tulla yhteisymmärrykseen
konkret(i)    konkreettinen, kouriintuntuva, käsin kosketeltavissa oleva
konkubina    jalkavaimo
konkubinaje    haaremikulttuuri
konkura    kilpailla
konkurante    kilpailija
konkursa    otella, kilpailla, kisailla,
konkurse    ottelu, kilpailu, kisa
konosa    tuntea joku henkilö tai asia
konosemente    lähetysluettelo, rahtikirja
konquesta    valloittaa
konquesto    valloitus, valloittaminen
konsakra    omistaa, pyhittää
konseku    olla seurauksena jostain, seurata jostain, johtua jostain
konsekuenti    seuraava, seurauksena oleva, johtuva
konsenta    myöntyä, hyväksyä, suostua
konsento    suostumus, hyväksyntä
konsentra    keskittää, keskittyä; rikastaa, väkevöidä
konsentratione    keskittyminen, keskittymä, keskitys, keräymä; väkevyys, sakevuus
konsepte    käsittää, tajuta, ymmärtää
konsepto    mielessä oleva ymmärrys jostain asiasta, konsepti
konsequenti    yhtäpitävä, jonkin mukainen
konserna    koskea jotakin, liittyä johonkin
konserte    konsertti
konserva    säilyttää, suojella, säilöä
konservatisme    konservatismi
konservativ(i)    konservatiivinen, säilyttävä, suojeleva
konsese    luovuttaa, myöntyä, tehdä myönnytys
konseso    myönnytys, suostumus; toimilupa
konsia    olla tietoinen
konsio    tajunta, taju, tietoisuus
konsiosi    tajuissaan, tajuissaan oleva
konsidera    harkita, punnita, puntaroida, ajatella
konsideratione    harkinta, pohdinta
konsiderindi    harkitsemisen arvoinen
konsila    neuvoa, antaa neuvo
konsile    neuvo
konsiliate    sovitella, välittää
konsilie    konsiili (kirkollinen)
konsilistaro    neuvosto, valtuusto, raati
konsiliste    neuvonantaja
konsilo    neuvon antaminen
konsis(i)    ytimekäs, suppea, niukka, lyhytsanainen
konsista    koostua jostakin, käsittää jotakin
konskripte    värväytyä, värvätä
konskriptete    värvätty henkilö
konskriptione    värväys
konsola    lohduttaa
konsole    valvontapöytä, ohjauspöytä, keskikonsoli, pelikonsoli
konsolida    rahoittaa
konsonante    konsonantti
konsorte    liittolainen, toveri, kollega, seuralainen, kumppani
konspira    juonitella, vehkeillä
konspiratione    vehkeily
konstanti    jatkuva, muuttumaton, alituinen, pysyvä, vakaa, kestävä
konstata    todeta, ilmoittaa, vahvistaa, selvittää
konstatatione    lausunto, toteamus, tiedonanto, kannanotto, puheenvuoro
konsterna    tyrmistyttää, kauhistuttaa
konsternatione    tyrmistys, kauhistus
konstipa    aiheuttaa ummetusta
konstipatione    ummetus
konstitu    perustaa, asettaa
konstitutional(i)    perustuslaillinen, perustuslakiin liittyvä
konstitutione    perustuslaki
konstrikte    kuristaa, puristaa, puristua
konstrukte    rakentaa
konstruktione    rakenne, rakennustyöt, rakentaminen, rakennusala, konstruktio
konsule    konsuli
konsulta    konsultoida, neuvotella, kääntyä jonkun puoleen, kysyä neuvoa
konsuma    kuluttaa, hivuttaa, käyttää, syödä
konta    laskea; laskea jonkin varaan
kontakta    ottaa yhteyttä, ottaa yhteys, koskea
kontakte    kosketus, tuntoaisti, tuntu, tuntuma; yhteys, kontakti
kontamina    saastuttaa, pilata, saastuttaa, tahrata
kontantim    käteinen
kontempla    mietiskellä, pohdiskella
kontemplatione    mietiskely, pohdiskelu
kontena    sisältää
kontenaje    sisältö, sisällys
kontenti    tyytyväinen
kontentisa    tehdä tyytyväiseksi
konter    prepositio: vasten, vastoin (paikallisesti, vihamielisesti): ~ kontru
konternatural    luonnonvastainen, luonnoton
konterstrike    työsulku
kontervenene    vastamyrkky
kontervol(i)    vastahakoinen
kontesta    kiistellä
kontigu(i)    läheinen, liittyvä, vierekkäinen, viereinen, naapuri
kontinente    manner
kontingenti    ei-väistämätön eli kontingentti (filosofia, logiikka)
kontinua    jatkaa, jatkua
konstinu(i)    jatkuva, jatkuvainen
kontinuum    jatkumo
kontore    toimisto, konttori
kontorte    vääristää
kontrabanda    salakuljettaa
kontrabande    salakuljetustavara, kieltotavara
kontrabandere, kontrabandiste    salakuljettaja
kontrabase    kontrabasso
kontrakte    supistua, kutistua, mennä kokoon, tiivistyä, tiivistää
kontralto    kontra-altto
kontrapunkte    kontrapunkti (musiikki)
kontraste    kontrasti, vastakohtaisuus, vastakohta
kontrata    tehdä sopimus
kontrate    sopimus (laki)
kontribu    avustaa, ottaa osaa johonkin
kontribuo    avustaminen, osaa ottaminen johonkin asiaan
kontributione    avustus, osanotto johonkin
kontritione    katumus, tunnonvaiva, tunnontuska
kontrola    kontrolloida, valvoa, hallita, hillitä: kontrolo
kontroversa    kiistää, kieltää
kontroversabli    kiistettävissä oleva
kontroversal(i)    kiistelty, kiistanalainen
kontru    päinvastoin, toisaalta
kontruakte    toimia vastaan
kontrudikte    väittää vastaan, sanoa vastaan
kontrukomploto    vastavehkeily
kontrupapo    vastapaavi
kontrupositione    vastaehdotus
kontumasi    niskoitteleva, laiminlyövä, poisjäävä, velan maksamatta jättävä
konture    ääriviiva
kontuse    saada mustelma tai ruhjevamma
kontusione    mustelma tai ruhjevamma
konvalese    toipua, olla toipilaana, parantua
konvalesente    toipilas, parantumassa tai toipumassa oleva henkilö
konveni    sopia, käydä
konvenienti    sopiva, käyvä
konvente    kokous
konventiona    päästä yhteisymmärrykseen tai sopimukseen
konventione    yhteisymmärrys, sopimus
konverga    lähetä, lähentyä, konvergoitua
konversa    keskustella, jutella
konversatione    keskustelu, juttelu
konverso    keskusteleminen, jutteleminen
konverte    kääntyä johonkin, käännyttää johonkin
konvertione    kääntymys
konvex(i)    kupera
konvikte    vakuuttaa jokin henkilö jostain
konviktione    vakaumus
konvoka    kutsua kokoon, kutsua paikalle, kutsua yhteen
konvolvule    kierrot (kasvisuku)
konvoya    saattaa, saatella
konvulse    hätkähtää
koopera    tehdä yhteistyötä, toimia yhteistyössä, toimia jonkun kanssa
kooperanti sosiete    osuuskunta, osuustoiminnallinen yhdistys
koordina    koordinoida, sovittaa yhteen
koordinatione    koordinointi, yhteensovittaminen
kopia    kopioida, tehdä kopio, jäljentää
kopiatu(m)    kopio
kopie    kopio, jäljennös
kopio    kopioiminen, kopion tekeminen, jäljennöksen tekeminen, jäljentäminen
koqua    laittaa tai valmistaa ruokaa, kokata, keittää, kypsyttää
koquatorie    keittiö
koquere    kokki, keittäjä
koquo    ruoan laittaminen tai valmistaminen
koralie    koralli
koram    prepositio: edessä: ~ koramu
Korane    Koraani
korbe    kori
korde    lanka, kieli, nuora, naru, nuora, köysi, lieka
kordete    lanka, naru, siima, lanka, säie, paula
kordial(i)    sydämeen liittyvä
kordie    sydän
kordiosi    sydämellinen
kore    kuoro
korekti    oikea, virheetön, asiallinen
korektisa    oikaista, korjata
korektiso    oikaisu, korjaus
korelative    korrelatiivi
korelatione    korrelaatio
koresponda    olla kirjeenvaihdossa, kirjoittaa kirjeitä jonkun kanssa; vastata, olla vastaava, olla jonkin kaltainen
koridore    käytävä
korinte    viinimarja, herukka
korke    korkki (kaarna-ainesta)
korne    sarvi
kornemuse    säkkipilli
kornete    kornetti (soitti); tuutti, kartio
kornetiste    kornetinsoittaja
korni    luinen, sarveistunut, sarvekas, luutunut
kornise    korniisi
kornosi    sarvekas
korole    teriö
korose    kulua, syövyttää, ruostuttaa, syöpyä, kalvaa, ruostua
korosione    korroosio, syöpymys
korpe    armeijakunta, joukot; -kunta
korporatione    yhtiö, yritys, yhteisö, ammattikunta, kunnanhallitus, yhteenliittymä
korpore    ruumis, keho
korpulenti    tukeva, massakas, tanakka, vanttera
korpuskle    hiukkanen
korsaje    yläosa, miehusta, liivi, toppi, korsetti, kureliivit
korsare    kaappari (jonkin valtion palveluksessa toimiva merirosvo)
korsete    korsetti, kureliivit
kortane    hoviherra, hovihenkilö, hännystelijä
korte    piha, istunto, tuomioistuin, oikeussali, hovi
kortise    kaarna, kuori
korupte    korruptoida, turmella, vääristää, johtaa pahuuteen, korruptoida
koruptione    korruptio, turmelus
korve    korppi
korvea    tehdä pakkotyötä
korvee    pakkotyö
korvete    korvetti (eräänlainen laiva)
kose    asia, juttu, esine, tavara
kosmal(i)    kosminen, maailmankaikkeutta tai luomakuntaa koskeva tai siihen liittyvä
kosme    maailmankaikkeus, luomakunta
kosmet(i)    kosmeettinen
kosmetike    kosmetiikka
kosmogonia    kosmogonia eli aurinkokunnan syntyä tutkiva tähtitieteen osa-alue
kosmopolit(i)    kosmopoliittinen, maailmankansalaismainen
kosmopolite    kosmopoliitti, maailmankansalainen
kosta    olla hintana, maksaa
koste    kylkiluu
kosto    kustannus, hinta, kulunki, kulu
kostume    asu, puku, tamineet, vaatetus
kostumiste    räätäli tai vaatteittenmyyjä
kotlete    kyljys, kylki, leike
kotone    puuvilla
kova    hautoa (munia)
kovenio    kokous
kovra    peittää, peitellä
kovre    peite, peitto, suoja, päällys, päällinen, kansi
krabe    rapu
kraka    rasahtaa, räsähtää, rusahtaa
krampe    kouristus, suonenveto, kramppi
krampone    haka, hakanen
krane    noskokurki
kranie    kallo
kransisa    seppelöidä
kranse    seppele
krase    lika, saasta, rapa
kratere    kraateri
kravate    kravatti
krayone    lyijykynä
krea    luoda
kreatione    luominen, luonti, synty
kreatu(m)    luomus, jokin joka on luotu
kreature    olento, luomus
kreda    uskoa
kredabli    uskottava
kredasi    herkkäuskoinen
kredita    uskoa, antaa tunnustus
kredite    luotto, laina, luottamus, tunnustus
kredo    usko
kremate    polttaa tuhkaksi
krematione    tuhkaksi poltto
krematorie    krematorio
kreme    kerma
kreo    luominen
kreole    kreoli
kreolum    kreolikieli
krepe    harso
krepuskule    iltahämärä, aamuhämärä
krese    krassi
kreska    kasvaa
kreste    harjanne, harja, selkä, selänne, harju, huippu, yläreuna
krestomatie    krestomatia (eräänlainen kirjallinen näytekokoelma)
krete    liitu
kretinisme    kretinismi
kreva    haljeta, puhjeta
kreve    rapu
krevete    katkarapu
kria    parkua, kirkua
kriacha    rääkyä
kribla    seuloa, siivilöidä
krible    seula, siivilä, sihti
krieska    parkaista, kirkaista
krikeska    kirkaista, rääkäistä
krima    tehdä rikos, syyllistyä rikokseen
krime    rikos
krimere    rikollinen
krine    harjas, jouhi
krinoline    vannehame eli krinoliini
kripe    seimi, kaukalo
kriple    raajarikkoinen ihminen tai olento
kripli    raajarikkoinen
kriplisa    rampauttaa, vammauttaa
kripte    hautaholvi, krypta
krisalide    hyönteisen kotelo
krisanteme    krysanteemi
krise    kriisi
kristale    kristalli, kide, kiteinen aine
kristaliformi    kiteinen
kristalisa    kiteyttää, kristalloida
kristan(i)    kristillinen
kristane    kristitty
kristanisme    kristinusko
Kristo    Kristus
kristonasko    kristillinen joulu, Kristuksen syntymäjuhla, ks. 'yule'
kriterie    kriteeri, arvosteluperuste, valinnan peruste
kritika    kritisoida, arvostella
kritikal(i)    kriittinen, kritiikkiin liittyvä
kritike    arvostelu, kritiikki
kritikere    kriitikko, kritisoija, arvostelija
kritiko    arvosteleminen, kritisoiminen
kroat(i)    kroatialainen
kroate    kroaatti
Kroatia    kroatia
kroatum    kroatian kieli
krocheta    virkata
krochete    virkkuukoukku
kroka    rusahdella, narahdella, rouskuttaa, rouskua
krokete    kroketti
krokodile    krokotiili
kromat(i)    kromaattinen
krome    kromi
kromosome    kromosomi
kronatione    kruunaus, kruunajaiset
krone    kruunu
kronik(i)    krooninen, pitkäaikainen (sairaus tai tila)
kronike    aikakirja, kronikka
kronikiste    aikakirjan kirjoittaja, kronikoitsija
kronisa    kruunata
kronologia    kronologia eli ajan mittaamista ja ajanlaskua koskeva tutkimus, etenkin päivämäärien määritys, ja sen sovellukset
kronometre    kronometri
krope    kupu (linnun)
krosa    rastittaa, ristiä; ylittää, ristetä, mennä ristiin
krose    risti
kruche    kannu, vesikannu, tuoppi, kolpakko
krud(i)    hiomaton, raaka, karkea, jalostamaton
kruel(i)    julma
kruelaje    julmuus, julma teko
kruke    kainalosauva, tuki
krume    leivän pehmeä sisus
krupe    kurkkumätä
krusa    risteillä
krusade    ristiretki
krusadere    ristiretkeläinen
krusible    upokas, sulatusastia
krusifika    ristiinnaulita
krusifikatione    ristiinnaulitseminen
krusifixe    krusifiksi eli ristiinnaulitunkuva
kruso    risteily
kruste    kuori
kuafa    kammata, laittaa tukka
kub(i) nombre    kuutioluku
kube    kuutio
kugle    ammus, luoti, tykinkuula
kuke    kakku, leivos
kuku    käki
kukumbre    kurkku (kasvi)
kukurbite    kurpitsa
kulbuta    tehdä kuperkeikka
kulbute    kuperkeikka
kule    takapuoli
kulie    kuli (intialaisesta työntekijästä aikoinaan käytetty termi, joka on jossain määrin halventava)
kuliere   lusikka
kulierede    lusikallinen
kulise    rakennuksen siipi
kulmine    huippukohta, huippukokous; huippu, vuorenhuippu, kärki, latva
kulpe    syy, vika, syyllisyys: men kulpe
kulse    sääski, hyttynen, moskiitto
kulta    palvoa
kulte    kultti, lahko
kultele    veitsi, puukko
kultiva    kasvattaa, viljellä, kyntää, äestää: kehittää
kultivatione    viljely, viljelys; itsensä kehittäminen, harjaannuttaminen
kultural(i)    kulttuurinen, kulttuuriin kuuluva tai liittyvä
kulture    kulttuuri
kumine    kumina
kun    prepositio: kanssa: ~ kunu = yhdessä
kunee    kiila
kuneiformi    kiilan muotoinen
kunikle    jänis
kupe    pokaali, malja (palkinto kilpailussa)
kupee    kupee (automalli)
kupid(i)    ahne, perso
kupideso    ahneus, hinku, persous
kupla    kytkeä, sitoa yhteen, yhdistää
kuplete    säkeistö
kupole    holvi, kupu, kupoli
kupone    lipuke, kuponki, seteli, korkolippu, maksulippu
kupre    kupari
kura    hoitaa sairasta, hoitaa potilasta
kuraje    rohkeus
kurajosi    rohkea, urhea, urhoollinen
kurase    haarniska
kurasiere    haarniskamies, haarniskoitu sotilas
kurate    potilas
kuratore    uskottu mies, edunvalvoja, toimitsija, luottamusmies, valtuutettu, suojelija, holhooja
kure    hoito, käsittely, kuuri
kurente    virta, virtaus (veden, sähkön, ilman)
kuriere    kuriiri, lähetti
kuriosi    utelias, tiedonhaluinen, tiedonjanoinen
kurse    juosta
kurseska    lähteä juoksemaan
kursiv(i) skripto    kursiivikirjoitus
kurso    juokseminen, juoksu
kursu    kurssi, oppikurssi; rahan kurssi
kurtaja    välittää arvopapereita, toimia meklarina
kurtaje    arvopaperinvälitys
kurtene    verho, esirippu, kaihdin, ikkunaverho
kurteso    lyhyys
kurti    lyhyt
kurtisa    lyhentää
kurve    käyrä, kaari, mutka, kaarre
kurvi    käyrä, taipunut
kusene    tyyny, pehmuste, päänalus
kusha    asettua makuulle, panna nukkumaan
kusine    serkku
kustome    tapa, käytäntö, tottumus, kaava
kutre    kutteri
kuve    jalas
kuvente    luostari
kuves    jalakset
kuverte    kirjekuori, kääre tms.
la    hän (nais- tai naaraspuolisesta)
labie    huuli
labiebarbe    viikset
labirinte    labyrintti
labora    tehdä työtä, työskennellä
laborasi    työteliäs, ahkera
laboratorie    laboratorio
laborere    työntekijä
laboro    työ, työntekeminen, työskentely
lage    järvi
lagete    lampi
lagune    laguuni
laik(i)    maallikko-
laike    maallikko, amatööri
lakaye    lakeija
lake    lakka (pinnoitusaine)
lakisa    lakata (lakka-pinnoitusaineella)
lakon(i)    lyhytsanainen, niukkasanainen, lakoninen
lakrime    kyynel
lakrimosi    kyyneleinen
lakune    aukko
lama    laama (kamelieläin); lama (tiibetinbuddhalainen pappi)
lame    levy, laatta
lamele    lamelli
lamenta    valittaa, vaikertaa
lampe    lamppu
lamprede    nahkiainen
lan(i)   villainen
lanaje    villatavara
lanatri    villamainen
lande    maa
lane    villa
lange    kieli (puhuttu tai kirjoitettu), ks. 'tunge'
langora    riutua, räytyä
langore    riutumus
languste    langusti (tietyn tyyppisiä äyriäisiä)
lanosi    villakas
lansa    singahduttaa keihäs, heittää keihäällä, pistää keihäällä
lanse    keihäs
lanterne    lyhty
lanuge    untuva, nukka, höhtö, haituvat
lapa    latkia
lapide    jalokivi, arvokas kivi
lapon(i)    saamelainen, lappalainen
lapone    saamelainen, lappalainen henkilö
Laponia    Lappi
laponum    saamen kieli
larche    lehtikuusi
larde    ihra, silava
laringe    kurkunpää
larji    laaja, avara, lavea
larjisa    laajentaa
larve    toukka
lasa    sallia, antaa
lasarete    sairaala, sairastupa
lase    kengännauha, ansalanka, nauha
lasera    raadella, repiä, raastaa
laso    lasso
lasti    viimeinen, viime
late    rima, riuku
latenti    piilevä, latentti, salassa pidetty
later    prepositio: sivulla, vieressä: ~ latru
latere    sivu, tahko, puoli, kuve
latiniste    latinan tuntija
latinum    latina
latitude    leveyspiiri
latone    messinki
latuge    lehtisalaatti
latve    lativalainen henkilö
latvi    latvialainen
Latvia    Latvia
latvum    latvian kieli
lauda    ylistää
laudo    ylistys, ylistäminen
laure    laakeripuu
lause    täi
laut(i)    äänekäs, kovaääninen
lautim    äänekkäästi, suurella äänenvoimakkuudella
lava    pestä
lavatorie, laveria    pesula
lave    laava
lavende    laventeli
lavere    pesijä
laveria, lavatorie    pesula
laxative    laksatiivi
laxi    löysä, irtonainen
laxisa, laxifika    löysätä, löysentää
le    hän (sukupuolisesti neutraali pronomini)
led(i)    ruma
ledre    nahka
le es ye duanti    hän on 20-vuotias
left    prepositio: vasemmalla puolella, vasemmalla: ~ leftu
leftane    vasemmistolainen henkilö
lefti    vasemmanpuoleinen
lega    jättää perinnöksi, testamentata
legal(i)    laillinen, lakiin liittyvä
legalisa    laillistaa, tehdä lailliseksi
legatum    perintö
lege    laki
legefanti    lakiasäätävä
legendar(i)    legendaarinen
legende    legenda
legione    legioona
legitim(i)    legitiimi, laillinen, oikeutettu, sallittu, sääntöjen mukainen, pätevä, aito
legume    kasvis, vihannes
lejer(i)    kevyt
leka    nuolla
lekte    lukea
lektebli    luettavissa
lektendi    pakollinen lukea
lektindi    lukemisen arvoinen
lektione    luento, oppitunti, opetus
lekto    lukeminen
lektore    luennoitsija, luennoija, lehtori
lekture    luento, esitelmä
lema    apulause, lemma
leme    hiue (eräs maalaji)
lemure    maki
lense    linssi
lent(i)    hidas, verkkainen
lentim    hitaasti, verkkaisesti
leone    leijona
leoparde    leopardi
lepore    jänis
lepre    lepra, spitaali
leprosi    spitaalinen
lerna    oppia
lernolibre    oppikirja
lese    satuttaa, vahingoittaa, haavoittaa
lesione    vaurio, vamma, affisio
lesiva    pestä lipeällä
lesive    lipeä
let nus komensa    aloittakaamme
let pluva    anna sataa
letargie    uneliaisuus, uupumus, horrostila, saamattomuus
letre    kirje
leva    nostaa, nousta
levere    vipuvarsi, vipu; keino
lexike    sanasto, sanakirja
li    määräinen artikkeli
lia    maata
liane    liaani
liba    uhrata juomauhri
libatione    juomauhri
libelule    sudenkorento
liber(i)    vapaa
liberal(i)    liberaali, vapaamielinen
liberalisme    liberalismi, vapaamielisyys
liberaliste    liberaali henkilö, liberalismin kannattaja, vapaamielisyyden kannattaja
libereso    vapaus
liberisa    vapauttaa, tehdä vapaaksi
libertin(i)    irstailevainen
libertine    libertiini
librarere, bibliotekere    kirjastovirkailija
libraro, biblioteke    kirjasto
libre    kirja
librere, librevendere    kirjakauppias
libreria    kirjasto
librete    kirjanen, vihkonen, pamfletti
libreto    oopperateksti
lichene    jäkälä
lide    silmäluomi
lie    sakka, poro, pohjasakka
lieska    mennä maate, panna maate
lietnante    luutnantti (Yhdysvaltain asevoimissa myös vänrikki)
liga    sitoa, yhdistää, liittää, kiinnittää, solmia, kahlehtia
ligamente    nivelside
lige    liitto, liiga
lignaje    puuteos, puutyö
lignatri    puinen
ligne    ei-elävä, kaadettu puu, puumateriaali
ligostreke    tavuviiva, yhdysviiva
lika    vuotaa, "falskata"
lila    violetti, liila väri; syreeni
lilie    lilja
lima    viilata
lime    viila
limfe    imuneste
limita    rajoittaa
limitatione    rajoitus
limite    raja
limito    rajoittaminen
limonade    sitruunamehu; limonadi, "limsa"
limone    sitruuna
limpid(i)    kirkas, selkeä, läpinäkyvä, selvä, puhdas, kuulas
lincha    lynkata eli tappaa ihminen joukolla oikeudettomasti
line    pellava
lineale    viivoitin
lingote    harkko, valuharkko
lingual(i)    kieleen liittyvä tai kuuluva, kielellinen
lingue    kieli (puhuttava tai kirjoitettava)
linguiste    kielitieteilijä
linguistike    kielitiede
liniar(i)    lineaarinen
linie    linja, viiva, suora, rivi
liniisa    viivoittaa, linjoittaa
linje    liinavaate
linxe    ilves
liquida    likvidoida, lakkauttaa; realisoida, maksaa pois
liquid(i)    nestemäinen, sula
liquore    likööri
lire    lyyra
lirik(i)    lyyrinen
lirike    lyriikka
lisee    lyseo, lukio
lisentia    myöntää lupa, lisensoida, pätevöidä
lisentiate    lisensiaatti
lisentie    lisenssi, käyttöoikeus, toimilupa, kortti, lupa
liste    lista, luettelo
litanie    litania
lite    sänky, vuode
literature    kirjallisuus
literaturiste    kirjallisuuden ammattilainen
literal(i)    kirjaimellinen
litere    kirjain
litiere    kuivike
litije    oikeuskäsittely, oikeudenkäynti, käräjät
litoral(i)    rannikkoon kuuluva tai liittyvä
litore    rannikko, rantaviiva
litre    litra
lituan(i)    liettualainen
lituane    liettualainen henkilö
Lituania    Liettua
lituanum    liettuan kieli
liturgia(l)    liturgiaan liittyvä tai kuuluva
liturgie    liturgia, alttaripalvelus
liva    jättää, lähteä
livid(i)    kalpea, kelmeä
Livonia    Liivinmaa
livra    toimittaa (tavaroita tai tuotteita)
livree    virka-asu, virkapuku
lo    hän (mies- tai urospuolisesta)
lobe    lohko, aivolohko
log(i)    looginen, johdonmukainen
logaritme    logaritmi
logaritmetabele    logaritmitaulukko
loge    loki, lokikirja
log(i)    looginen
logikal(i)   logiikkaan tai johdonmukaisuuteen liittyvä
logike    logiikka
logikiste    loogikko
logisti    logistinen
logistike    logistiikka
loje    aitio, loosi
lojia    asua, asustaa, oleskella, oleilla, majoittua
lojie    asunto
lokal(i)    paikallinen
lokalisa    paikallistaa
lokative    lokatiivi
loke    paikka, sijainti
lokomote    siirtyä paikasta toiseen paikkaan
lokomotione    liikkuminen, liikkumiskyky
lokomotive    veturi
lokuste    heinäsirkka
longeska    pidentyä
longi    pitkä (ei käytetä ihmisestä tai muusta kahdella jalalla pysyssä kulkevasta olennosta: ks' 'alti')
longia    ikävöidä, kaihota, kaivata, isota
longio    kaipaus, kaiho
longi ye tri metres    kolme metriä pitkä
longisa    pidentää
longitem ante nun    kauan sitten
longitude    pituuspiiri
lorniete    lornetti eli ooppera- tai teatterilasit
lote    osa, osuus, viipale
loterie    lotto
lotione    liuos, voide: lotiona
Lotringia    Lothringen
lotringiane    lothringenilainen
lotus    lootus
loyal(i)    uskollinen, luotettava, lojaali
loyaleso    uskollisuus, luotettavuus, lojaalisuus
loyaliste    lojalisti
lu    se
lua    vuokrata (itselle)
luatione    vuokraus (itselle)
luda    pelata, leikkiä; ks 'plea'
lude    peli, leikki
ludere    pelaaja, leikkijä
ludilo    lelu, peliväline
luisa    antaa vuokralle, vuokrata jollekin
lukta    kamppailla
lukto    kamppaileminen, kamppailu
lula    tuudittaa, tuutia
lum    se asia
luma    loistaa, hohtaa, helottaa, porottaa, paistaa
lumbre    lanteet, kupeet
lume    valo
lumisa    valaista
lumosi    valoisa
lumpe    patti, kokkare, kyhmy
luncha    lounastaa, nauttia lounasta
lunche    lounas
lundi    maanantaina
lundie    maanantai
lune    kuu
lunete    silmälasit, rillit
lunge    keuhko
lupe    suurennuslasi, luuppi
lupine    lupiini
lupus    punahukka (eräs autoimmuunisairaus)
lura    houkutella, viekoitella, vikitellä, vietellä
lure    syötti, houkutin, viehe, houkutuslintu
lusid(i)    läpinäkyvä, läpikuultava, selväjärkinen, selväpäinen, selvä, selkeä
lustre    kattokruunu
lute    luuttu (soittoinstrumentti)
luxa    mennä sijoiltaan
luxatione    sijoiltaanmeno
Luxemburgia    Luxemburg
luxemburgian(i)    luxemburgilainen
luxemburgiane    luxemburgilainen henkilö
luxemburgum    luxenburgin kieli
luxu    ylellisyys, luksus
luxuosi    ylellinen
ma    mutta, vaan
mache    ottelu, peli, "matsi"
machine, mashine    moottori, kone
machiniste, mashiniste    koneenkäyttäjä
madona    madonna (Jeesuksen äiti Maria)
madrigale    madrigaali (eräs renessanssin ajan taidemusiikin tyylilaji)
maestre    mestari; ks. 'magistre' ja 'mastre'
magasina    varastoida
magasine    varasto
mag(i)    maaginen
magia    taikoa, tehdä taikatemppuja
mage    velho, maagi
magiiste    taikuri, illusionisti
magistre    maisteri; ks. 'maestre' ja 'mastre'
magnate    magnaatti
magnet(i)    magneettinen
magnete    magneetti
magnetisa    magnetisoida, tehdä magneettiseksi
magnetisme    magnetismi, vetovoima, magneettisuus
magnolie    magnolia
magri    laiha, hoikka, hintelä; vähärasvainen tai kevyt (ruoasta)
mahoganie    mahonki
maise    maissi
majeste    majesteetti
majestosi    majesteetillinen
major(i)    tärkeä, suuri, merkittävä, täysi-ikäinen
majore    majuri; duuri
majoritate    enemmistö, pääosa, valtaosa; täysi-ikäisyys
majuskle    iso kirjain
makadam    murske, sepeli
makadamisa    murskata, tehdä murskeeksi
makake    makaki
makarone    macaron-leivos
makaronie    makaroni
makina    masinoida
makula    tahrata, läntätä
makulature    suttupaperi
makule    tahra, täplä, laikku, läntti
makulo    tahraaminen
makulosi    tahrainen
mal(i)    paha, huono
maladet(i)    huonovointinen, pahoinvoiva
malad(i)    sairas, kipeä
malarie    malaria
maladeso    sairaus
maladeska    sairastua
maledikte    kirota
malediktione    kirous
maledukat(i)    huonostikasvatettu
malfamosi    huonomaineinen
malformat(i)    epämuodostunut
malgre    prepositio: huolimatta, uhalla: ~ malgreu = tamen = kuitenkin, siitä huolimatta, silti
malgre ke, quankam    siitä huolimatta että, vaikka
malgre omnum    kaikesta huolimatta
malhumerosi    huonotuulinen
maligni    pahanlaatuinen, haitallinen; pahantahtoinen
malise    pahansuopuus, pahantahtoisuus, ilkeys, kavaluus
malisosi    kavala tms.
malodoro     löyhkä, paha haju
malte    mallas
malum    paha tai huono asia
malve    malvat (kasvisuku); malvanväri
mame    nisä, rinta
mamifere    nisäkäs
mamile    nänni
mana    manna (taivaan manna)
manche    hiha
manchete    hihansuu; kalvosin; mansetti
mandarine    mandariini (sitrushedelmä); mandariini (Kiinan keisariajan virkamies)
mandatarie    luottamustehtävän vastaanottaja, luottamushenkilö
mandate    mandaatti, valtakirja, valtuutus, luottamustehtävä
mandele    manteli
mandeliere    mantelipuu
maneje    maneesi eli ratsastushalli/ratsastuskenttä
manekine    malli, mannekiini, mallinukke
manere    tapa, keino, menetelmä
mangane    mangaani
mango    mango
maniake    maniokki
manie    vimma, kiihtymystila, mania
manifesta    ilmaista, tuoda julki, tuoda ilmi, ilmetä, ilmoittaa, manifestoida, manifestoitua, osoittaa
manifeste    luettelo, rahtiluettelo, lastiluettelo, matkustajaluettelo; manifesti
manipula    käsitellä, liikuttaa, liikutella; manipuloida
manipulatione    käsittely, liikuttaminen, liikuttelu; manipulointi
manja    syödä
manjabli    syötävissä oleva
manjaje    ruoka, elintarvike
manjatorie    ruokasali, ruokailutila
manjeta    napostella
manka    puuttua
manko    puutos, puuttuminen
manometre    painemittari, manometri
manovra    manoveroida, taktikoida, tehdä manööveri
manovre    liike, manööveri
mansarde    ullakko
mantele    päällystakki, mantteli
mantena    ylläpitää, pitää yllä, huoltaa, kannattaa
manu    käsi
manual(i)    käsi-, käteen liittyvä
manuale    käsikirja, ohjekirja, manuaali
manuede    kourallinen
manufakture    tehdas, laitos, tuotantolaitos, teollisuuslaitos, työpaja
manukuro    käsihoito, käsien hoito
manupreso    kädenpuristus
manuskrite    käsikirjoitus
manukuro    manikyyri
mape    kartta
maral(i)    mereen liittyvä tai kuuluva, meri-
marcha    kävellä, marssia
marchanda    tinkiä
mardi    tiistaina
mardie    tiistai
mare    meri
margarine    margariini
margerite    päivänkakkara, tuhatkauno
mari    vihkiä, naittaa, mennä naimisiin, solmia avioliitto
marienda    naispuolinen kihlattu
mariendo    miespuolinen kihlattu
marinaje    marinadi
marina    marinoida
mario    häät, vihkiminen
marionete    sätkynukke, marionetti
marita    vaimo
marite    puoliso
marites    aviopari
mariteso    avioliitto
marito    (avio)mies
marjine    marginaali, reuna, laita, reunusta, vara
marka, markisa    merkitä
markate    markkinat, markkinapaikka, tori, kauppatori, pörssi
marke    merkki; markka
markise    markiisi (varjostusväline)
markiso    markiisi (aatelinen)
marmelade    marmeladi
marmite    kattila
marmore    marmori
marmote    murmeli
marne    merkeli eli kaakelisavi
maroda    ryöstellä
marodere    ryöstelijä
marokine    marokiini (sileää vuohennahkaa)
marone    jalokastanja
maroniere    jalokastanjapuu
marshale    marsalkka
marshe    suo
marsipane    marsipaani
marsuine    pyöriäinen
marte    maaliskuu
martire    marttyyri
martireso    marttyyrius
martre    näätä
marvele    ihme
marvelosi    ihmeellinen
masaja    hieroa
masajo    hieronta
masakra    joukkomurhata, teurastaa
masakro    joukkomurha, teurastus
mase    massa
masedonie    hedelmäsalaatti
masera    maseroida (uuttomenetelmä)
mashe    silmukka, lenkki
mashekurase   rengashaarniska
mashine, machine    moottori, kone
mashiniste, machiniste    koneenkäyttäjä
masiv(i)    massiivinen, valtava; massallinen
maska    naamioitua, naamioida
maske    naamio, naamari, maski
maskefeste    naamiaiset
maskulin(i)    miespuolinen, miehekäs, maskuliininen
maskulinum    maskuliini (kieliopillinen suku)
masona    muurata
masonere    muurari
maste    salko, masto
mastika    pureskella, jauhaa
mastike    kitti
mastodonte    mastodontti
mastre    isäntä, emäntä; ks. 'maestre' ja 'magistre'
masu    nuija, kurikka
masurka    masurkka
matadore    matadori
matematikal(i)    matemaattinen
matematike    matematiikka
matematikiste    matemaatikko
material(i)    materiaalinen, aineeseen liittyvä, aineellinen
materialisa    materialisoida, saattaa aineelliseen tilaan
materialisme    materialismi
materialiste    materialisti
materie    aine, materia
matid(i)    kiilloton, himmeä, sumea, matta
matine    aamu
matra    äiti
matrase    patja
matrikule    matrikkeli eli jonkin oppilaitoksen, ammattialan, seuran tms. henkilötietohakemisto, nimikirja tai jäsenluettelo
matrise    matriisi, taulukko, matriksi
matrona    matroona, emäntä, kypsä nainen
matur(i)    kypsä, tuleentunut, valmis
matureska    kypsyä
matureso    kypsyys
maturisa    kypsentää
mausoleum    maosoleumi
maxila    jauhaa leuoilla
maxile    leuka
maximum    maksimi, enimmäismäärä
maye    toukokuu
mayonese    majoneesi
mayore    majuri
me    minä
me ha kompra li libre po tri euros    olen ostanut sen kirjan kolmella eurolla
medalie    mitali
medalione    riipus, medaljonki
med(i)    keskimmäinen, keski-
media    toimia välittäjänä, välittää jotakin, sovitella
mediane    mediaani
medidie    keskipäivä
medieval(i)    keskiaikainen
medieve    keskiaika
medikal(i)    lääketieteellinen, lääketieteeseen liittyvä
medikamente    lääke
medike    lääkäri
medinokte    keskiyö
mediokri    keskimääräinen, keskiverto, keskinkertainen
medisine    lääketiede
medita    pohtia, miettiä, mietiskellä, meditoida
meditatione    mietiskely, meditaatio
Mediterani mare    Välimeri
medium    keskusta, keskus, keskikohta, keskipiste, puoliväli
mediume    meedio
medule    luuydin
meduse    meduusa
megafone    megafoni
megera    äkäpussi
mekan(i)    mekaaninen
mekanike    mekaniikka
mekanisme    mekanismi
melankolie    alakuloisuus, melankolia
melankoliosi    alakuloinen
melase    melassi
melinite    pykriinihappo
melodie    sävelkulku, melodia
melodiosi    melodinen
melodramat(i)    melodramaattinen, pateettinen
melone    meloni
membrane    kalvo, kelmu
membre    jäsen; elin, ruumiinjäsen, ruumiinosa
memora    muistaa
memoraje    muistoesine, matkamuisto
memorandi    muistamisen arvoinen
memorandum    muistio (muistiinpano tai liiketoimintaan tai diplomatiaan liittyvä sanoma)
memore    muisti
memorim    ulkomuistista, ulkoa
men    minun
menaja    pitää huolta huushollista
menaje    kotitalous, huusholli, huonekunta
menajere    kodinhoitaja
menajerie    eläinkauppa
menasa    uhata
menase    uhka
menaso    uhkaaminen
mendika    kerjätä, anoa, anella, kärttää, ruinata
mendikere    kerjäläinen, ruinaaja
menote    käsiraudat
menstrua    olla kuukautiset, menstruoida
menstruatione    kuukautiset
mensu    kuukausi
mensual(i)    kuukausittainen, kuukauteen liittyvä tai kuuluva
mental(i)    henkinen, mentaalinen, psyykkinen, päänsisäinen
mente    mieli
mentia    valehdella
mentiere    valehtelija
mentio    valhe, vale, valehtelu, valehteleminen
mentiona    mainita
mentione    maininta
mentone    alaleuka
menu    ruokalista, lista; valikko
menuete    menuetti
meridiane    pituuspiiri, meridiaani
meringe    marenki
merino    merino (lammas)
merita    ansioitua, ansaita, olla jonkin väärti tai arvoinen
merka    painaa muistiin, painaa mieleensä, pitää mielessä
merkurdi    keskiviikkona
merkurdie    keskiviikko
merkurie    elohopea
merle    mustarastas
mesaja    viestiä, esittää tai lähettää sanoma
mesaje    viesti, sanoma
mesajere    viestinviejä, sanansaattaja, lähetti, viestittäjä
mese    messu, jumalanpalvelus
mesene    antelias hyväntekijä, mesenaatti, suosija, suojelija
mesias    messias
mestise    mestitsi eli valkoisen ja intiaanin jälkeläinen
mesura    mitata
mesure    mitta
mesuro    mittaaminen
meta    pukeutua, pukea
metafisike    metafysiikka
metafore    kielikuva, vertaus, metafora
metafor(i)    vertauskuvallinen
metarfrase    metafraasi eli liian sananmukainen kääntämisen tapa, jossa kääntäjä ei rohkene irrottautua alkuperäisen kirjoittajan muotoiluista
metalatri    metallimainen, metallinen
metale    metalli
metalefile, drate    metallilanka, johto
metalurgia    metallurgia
metamorfosa    tehdä muodonmuutos, muuttua vaikuttavassa määrin
metamorfose    muodonmuutos, metamorfoosi
metatese    metateesi (kielitiede, kemia)
metempsikose    sielunvaellus
meteore    meteori
meteorologe    meteorologi
meteorologia    meteorologia
metiere    käsityö, elinkeino, ammatti, ammattitaito
metile    metyyli
metode    menetelmä, metodi
metod(i)    menetelmällinen, metodinen, suunnitelmallinen
metodismi    metodismi
metodiste    metodisti; menetelmän tai metodin orja
metonimie    metonymia (kielelliseen kulttuuriin liittyvä käsite)
metre    metri
metri    metrinen
metrike    metriikka
metrisisteme, metral(i) sisteme    metrinen järjestelmä
metronome    metronomi
metropole    metropoli, suurkaupunki
metropolite    metropoliitta
metru(m)    metri
meve    lokki
mexikan(i)    meksikolainen
mexikane    meksikolainen henkilö
Mexiko     Meksiko
miaula    naukua
mid    prepositio: keskellä (medi = keskelläoleva): ~ midu
miene    ulkomuoto, ulkonäkö, olemus, ilme
mifratre    velipuoli
migra    muuttaa, vaeltaa: ekmikra, enmikra
migranti fogles    muuttolinnut
migrene    migreeni
mihore    puolituntinen
miklosat(i)    puoliksi suljettu, raollaan
mikri    pieni
mikrifika, mikrisa    pienentää
mikrobe    mikrobi
mikrobiologia    mikrobiologia
mikrofone     mikrofoni
mikrometre    mikrometri
mikrone    mikroni
mikroskopa    käyttää mikroskooppia
mikroskope    mikroskooppi
mila    jauhaa
mile    mylly
miliardiere    miljardööri
miligrame    milligramma
milimetre    millimetri
milione    miljoona
milioniere    miljonääri
milita    sotia, käydä sotaa
militar(i)    asevoimiin liittyvä, sotilaallinen, sota-, sotilas-
militarisme    militarismi, sodan ihannointi
militariste    militaristi, sodan ihannoija
milite, guere    sota
militere    soturi, taistelija, sotilas, kansalaisarmeijaan kuuluva
militiste    sotilas, ammattisotilas
milka    lypsää
milke    maito
milo    jauhaminen
milume    hämärä
milyare    vuosituhat
mima    matkia, jäljitellä, imitoida
mimose    mimoosa
mina    miinoittaa; kaivaa maata jalkojen alta, sabotoida, heikentää, torpedoida
minarete    minareetti
minbelisa    rumentaa, rumentua
mine    kaivos; miina
minerale    mineraali, hivenaine, kivennäisaine
mineraloge    minerologi
mineralogia    mineralogia
miniature    miniatyyri
minimal(i)    minimaalinen
minimum    minimi, vähimmäismäärä
minion(i)    siro, suloinen, söpö
ministerie = administranti departmente    ministeriö
ministraro    ministeristö, hallitus
ministre    ministeri
minium    mönjä (väriaine)
minor(i)    alaikäinen
minoritate    vähemmistö
minstrele    pelimanni
minus    miinus
minuskle    pieni kirjain
minute    minuutti
minutie    pikkujuttu, pikkuasia
miop(i)    likinäköinen
miosote    lemmikki (kasvisuku)
mirabele    mirabelleluumu
miraje    kangastus
mirakle    ihme
miraklatri    ihmeellinen
mire    myrha
miriade    suuri määrä, lukematon määrä, myriadi
mirte    myrtti
misa    kaivata, ikävöidä
misantrop(i)    misantrooppinen
misantrope    ihmisvihaaja, misantrooppi
misantropie    misantropia, ihmisviha
misdukte    johtaa harhaan
misera    kokea kurjuutta
misere    kurjuus, piina, surkeus
miserikordi    armollinen, armelias, laupias
misione    tehtävä, missio, kutsumus, lähetystyö
misionere    lähetyssaarnaaja tms.
misirkle    puoliympyrä
miskalkula    laskea väärin
miskomprenda     ymmärtää väärin
mispele    mispelin hedelmä
mispeliere    mispelipuu (ruusukasvilaji)
mispronuntia    ääntää väärin
mistele    misteli
misterie    mysteeri, salaisuus, arvoitus, salaperäisyys, mysteerio
misteriosi    salaperäinen, arvoituksellinen
misti    mystiikkaan liittyvä, mystinen
mistifika    mystifioida
mistifikatione    mystifiointi
mite    myytti
mitene    lapanen, kinnas, rukkanen
mitologie    mytologia
mitralie    kranaatinsirpale, srapnelli
mitraliose    konetuliase, "kuularuisku"
mitre    hiippa
mixa    sekoittaa, sekoittaa yhteen, sekoittua
mobil(i)    liikkuva, liikuteltava
mobil(i) (tele)fone    kännykkä, matkapuhelin
mobilisa    mobilisoida, tehdä liikkuvaksi
mobilisatione    mobilisaatio
moblaro    huonekalut, huonekalusto, kalustus
moble    huonekalu, "mööpeli"
moblisa    varustaa huonekaluilla
modar(i)    muodikas
mode    muoti; tapaluokka
modela    muovata, esitellä, mallintaa, muodostaa, työskennellä mallina
modelar(i)    norminmukainen, standardinmukainen, vakio-, tavallinen
modele    malli, malline, mannekiini, esikuva, perikuva
modera    lieventää, hillitä; moderoida, pitää joissakin rajoissa
moderni    nykyaikainen, moderni
modernifika, modernisa    nykyaikaistaa, modernisoida
modesti    vaatimaton, nöyrä
modifika    muuttaa, muokata, muunnella, modifioida
modifikatione    mukaelma, muunnos
moka    moittia, haukkua
mokasine    mokkasiini
mol(i)    pehmeä
molare(dente)    poskihammas
molda    homehtua
moldosi    homeinen
moldure    home
molekule    molekyyli
molesta    ahdistella, kiusata
molie    aallonmurtaja
molisa    tehdä pehmeäksi, pehmentää
momente    hetki, hetkinen
momenti    hetkellinen
momentim    hetkellisesti, toistaiseksi
momentum    liikemäärä
monade    monadi (filosofia, matematiikka, musiikki, nimet ja populaarikulttuuri)
monaka    nunna
monakisme    luostarilaitosaate
monako    munkki
monarkia    monarkia
monarkiste    monarkian kannattaja
monarke    monarkki, ruhtinas, kuningas, kuningatar tai keisari
monde    maailma
monete    kolikko, lantti
moneye, pekunie    raha
monisme    monismi
moniste    monismin kannattaja
monogam(i)    yksiavioinen
monografie    monografia
monograme    monogrammi
monokle    monokkeli
monokrom(i)    yksivärinen, monokromaattinen
monolite    monoliitti
monoman(i)    monomaaninen (psykologinen tila)
monopole    monopoli
monopolisa    monopolisoida
monosilab(i)    yksitavuinen
monoteisme    monoteismi eli yksijumalaisuuden kannattaminen
monoteiste    monoteismin kannattaja
monoton(i)    monotoninen, ääneltään yksitoikkoinen
monstratri    hirviömäinen
monstre    hirviö
monsune    monsuuni
montaro    vuoristo
monte    vuori
montekatene    vuorijono
montete    tunturi, matala vuori
montosi    vuoristoinen
montra    näyttää jotakin
montrindi    näyttämisen arvoinen
monumental(i)    monumentaalinen, mahtava, mittava
monumente    monumentti, muistomerkki
mopse    mopsi
moral(i)    moraalinen
morale    moraali
morbar(i)    sairaalloinen
morbe    sairaus
morda    purra
mordasi    purevainen, puremiseen taipuvainen
mordeta    puraista, näykkäistä, näykkiä
more    käytös, tavat, elämäntapa (moraaliset tai epämoraaliset): ks. 'eti(ke)'
morene    moreeni
morfine    morfiini
morfologia    morfologia
morganat(i) mariteso    morganaattinen avioliitto
morge    huomenna
morgedie    huomispäivä
mori    kuolla
morial    kuolemaa koskeva
morio    kuolema, kuoleminen
morisa, tua     tappaa
morisanti vunde    kuolettava haava
morit(i)    kuollut
moriteso    kuolema
morse    kuolain
mortal(i)    kuolettava, kuolemaan liittyvä
mortale    kuolevainen
mortere    laasti
mortifika    kuolettaa, tehdä kuolleeksi
morue    turska
mosaike    mosaiikki
mose    sammal
moskee    moskeija
moskito    hyttynen, sääski, moskiitto, itikka
moste    rypälemehu
moteto    motetti (kuoroteos)
motiva    motivoida, oikeuttaa
motive    vaikutin, motiivi
motivo    motivoiminen, oikeuttaminen
moto    tunnuslause, vaalilause, tunnus, motto
motore    moottori
mova    liikkua, liikuttaa, siirtää, liikahtaa
movabli    liikutettavissa oleva, liikkumaan kykenevä
movemente    liike (poliittinen, älyllinen, uskonnollinen, filosofinen)
movo    liike, liikehdintä, liikkuminen, siirtyminen
moyene    keino, apukeino, väline, neuvo, konsti
mua    luoda nahkansa, vaihtaa karvansa, kuoriutua, pudottaa sarvet
mude    muta, lieju, kura
mufe    puuhka, muhvi
muja    ärjyä, mylviä, karjua, ammua
muke    lima
mukose    limakalvo
mukosi    limainen
mulate    mulatti
mulda    muovailla, muovata, muotoilla
mule    muuli
multes    monet henkilöt
multi    moni, monet
multiformi    monimuotoinen
multifoy, ofte    usein, monesti
multikolor(i)    monivärinen
multilateral(i)    monitahoinen, monenkeskinen, multilateraalinen
multim    paljon; oikein/hyvin + adjektiivi
multiplika    moninkertaistaa, kertoa (mat.)
multiplikatione    moninkertaistaminen, kertominen (mat.)
multisa    moninkertaistaa, moninkertaistua, enentää
multopli    moninkertainen
mumie    muumio
munisipe    kunta
munitione    ampumatarvikkeet, ammukset
munta    kasata, laittaa kuntoon; nousta ajoneuvon kyytiin, nousta hevosen selkään
mura    muurata
mure    muuri, seinä
murmura    mutista, mumista
mus    täytyä, olla välttämätöntä (imperfektimuoto: mused)
musa    runotar, muusa; naarashiiri
muse    hiiri
musee    museo
mushe    kärpänen
musika    soittaa tai esittää musiikkia
musikal(i)    musikaalinen, musiikkiin liittyvä
musike    musiikki
musikiste    muusikko
muskade    muskotti
muskate    Muscat (viinirypälelajike)
muske    myski
muskete    musketti
musketiere    musketööri
muskle    lihas
musklosi    lihaksikas
musle    simpukka
musline    musliini-kangas (alkujaan itämailla käsin kudottua hienoa, ohutta ja pehmeää palttinasidoksista puuvillakangasta, joka on kuvioitu painamalla. Nykyään materiaalina on myös muun muassa kampavilla, jolloin puhutaan villamusliinista)
muso    uroshiiri
mustarde    sinappi
mutatione    mutaatio
muta/mutate    mutatoida, mutatoitua
mut(i)    mykkä, äänetön, puhumaton
mutila    pahoinpidellä, murjoa
mutilatione    pahoinpitely
mutone    lammas
mutonefarmere    lampaittenkasvattaja
motonekarne    lampaanliha
mutoneyune    karitsa
mutu    toinen toisensa, toinen toistaan
mutual(i)    molemminpuolinen
mutualim, kun mutu    keskenään
nabe    keskiö, pyörän napa
nable    napa (ihmisen tai eläimen)
nabobe    hämärillä keinoin rikkautensa hankkinut henkilö
nadire    nadiiri, joka on tähtitieteessä taivaan alin piste eli kohta, joka on suoraan katsojan jalkojen alla
nafta    öljyjae eli nafta
naftaline    naftaliini
nagla    naulata
nagle    naula
naiv(i)    lapsellinen, naiivi, herkkäuskoinen
nane    kääpiö
nape    nauris
napoleonide    Napoleonin jälkeläinen
nara    kertoa, tarinoida
naratione    kertomus, tarina
narere    kertoja
narde    nardi (kasvi)
narkosa    pistää lääketieteellisellä tavalla ihminen tai eläin uneen
narkose    nukutus, narkoosi
narvale    sarvivalas
nase    nenä
nasetuke    nenäliina
naska    syntyä (ihminen tai eläin)
national(i)    kansallinen, kansakuntaan liittyvä
national(i) state    kansallisvaltio
nationalisme    kansallisuusaate, nationalismi
nationaliste    kansallismielinen, nationalisti
natione    kansakunta
natrium    natrium
natron    ruokasooda
natural(i)    luonnollinen, luonnonmukainen
naturalim    luonnollisesti, jonkun luonnon mukaisesti
naturaliman    luonnollisella tavalla
nature    luonto
naturim    tietysti
naufraja    haaksirikkoutua
naufraje    hylky
nausea    voida pahoin
nausee    pahoinvointi, kuvotus
nauseisa    saada toinen voimaan pahoin, aiheuttaa pahoinvointia
naviga    suunnistaa, ohjata, navigoida (merellä, järvellä tai joella)
navigatione    navigointi
neble    sumu, utu, usva: astreneble
neblosi    sumuinen, utuinen, usvainen
nederlandan(i)    alankomaalainen
nederlandane    alankomaalainen henkilö
Nederlande    Alankomaat
nega    kiistää, kieltää
negatione    negaatio, kiisto
negativ(i)    negatiivinen
negative    negatiivi (valokuvaus)
neglekte    laiminlyödä
neglekto    laiminlyönti
negosia    neuvotella
negre    neekeri eli negdidistä suurrotua edustava ihminen, nk. musta henkilö
nek ... ni    ei ... eikä
nekrologe    nekrologi
nekropole    kuolleitten kaupunki eli laaja hautausmaa
nektare    nektari, linnunmaito
neologisme    uudissana, uudismuodoste, neologismi
nepote    lapsenlapsi
nepotisme    nepotismi eli sukulaisten suosiminen esim. virkoja täytettäessä
nereida    merenneito
nerval(i)    hermostunut, hermoon tai hermoihin liittyvä
nerve    hermo
nervoseso    hermostuneisuus
nervosi    hermostunut
nesesar(i)    välttämätön, tarpeellinen
neste    pesä
net(i)    puhdas, siisti, jännä, kiva
neutral(i)    puolueeton, neutraali
neutralisa    tehdä puolueettomaksi tai neutraaliksi, neutralisoida
neutri    sukupuoleton, suvuton, neutrinen, neutrisukuinen
neutrum    neutri
nevralgie    hermosärky
nevrastenie    neurastenia eli nk. heikkohermoisuus
nevrose    neuroosi
nexu    yhteys, ryhmä, verkosto
niche    alkovi, syvennys, kolo, sopukka, soppi
nigri    musta
nigri tabele    liitutaulu
nihil    ei mikään, ei mitään
nihilisa    mitätöidä, purkaa, kumota, tehdä tyhjäksi, peruuttaa
nihilisme    nihilismi
nihiliste    nihilisti
nikele    nikkeli
nikotine    nikotiini
nimbe    sädekehä, valokehä, haloilmiö
nimfa    nymfi
nirvana    nirvana
nitrate    nitraatti
nitre    nitriitti, "nitro"
niva    sataa lunta
nive    lumi
nivele    taso, tasa, tasanne, tasanko
nivel(i)    vaakasuora, samalla tasolla oleva, linjassa
nivelisa    saattaa vaakatasoon tai vaaakasuoraksi
niveole    lumihiutale
nivo     lumen sataminen, lumisade
nixe    aallotar, vedenhenki
no    ei (käytetään erillään verbistä)
nobilitaro    aatelisto
nobilite    aatelinen henkilö
nobilitisa    aateloida
nobli    jalo, ylväs
nobliman    jalosti, jalolla tavalla
noche    lovi, kolo
node    solmu
nokta    olla yö
nokte    yö
nokteska    koittaa yö, tulla yö
noktesko    yönkoitto
noktim    yöllä, öisin
nokturne    yötunnelmainen sävellys
noma    nimittää, nimetä, kutsua nimellä, nimittää joksikin
nomad(i)    paimentolais-
nomade    paimentolainen
nombra    laskea (luku)
nombre    luku, lukumäärä, paljous
nombrosi    lukuisa
noma/nomisa    nimetä, antaa nimi, kutsua jotakin joksikin
nome    nimi
nomina    nimittää johonkin virkaan tai tehtävään
nominatione    nimitys
nominative    nominatiivi
non    ei (käytetään verbin yhteydessä kieltosanana)
nondirekti    epäsuora
nonevitabli    väistämätön, ei vältettävissä oleva
nonexistant(i)    olematon
nonexplikabli    ei selitettävissä oleva
nonfasil(i)    vaikea
nonfinat(i)    lopettamaton
nonfumere    tupakoimaton henkilö
noninteresanti    epäkiinnostava
nonlegal(i)    laiton
nonnobli    epäjalo
nonposibli, desposibli    mahdoton
nonrational(i)    epärationaalinen
nonreal(i)    epätodellinen
nonsavo    tietämättömyys
nonsense    hölynpöly, potaska, pöty, roskapuhe, potaska, höpöpuhe, stiiknafuulia
nonsukseso    epäonnistuminen
nonutil(i)    hyödytön
nonvidabli  näkymätön
nord    prepositio: pohjoisessa, pohjoiseen jostain: ~ nordu
norde    pohjoinen
normal(i)    normaali
normande    normandialainen henkilö
normandi    normandialainen
Normandia    Normandia
norme    normi eli käyttäytymis- ja tapasääntö
norveg(i)    norjalainen
norvege    norjalainen henkilö
Norvegia    Norja
norvegum    norjan kieli
nosa    vahingoittaa, satuttaa, aiheuttaa harmia
nostalgie    nostalgia, kaiho, haikeus, nostalgisuus
nota    panna muistiin, merkitä muistiin
notarie    notaari
note    muistiinpano
notifika    huomauttaa, ilmoittaa
notione    käsite, käsitys
notisa    kommentoida, huomauttaa
noto    muistiinpaneminen, muistiinmerkitseminen
notor(i)    pahamaineinen
nov(i)    uusi
Nov(i) testamente    Uusi testamentti
novele    novelli
noveliste    novellien kirjoittaja
novembre    marraskuu
novisa    uudistaa, tehdä uudeksi
novum    uusi asia
nu    no, tuota
nuansa    ilmaista, tuoda ilmi vivahteita
nuanse    vivahde, sävy
nuansos(i)    vivahteikas
nubaro    pilvipeite
nube    pilvi
nubosi    pilvinen
nud(i)    alaston
nudisa    tehdä alastomaksi, riisua, riisuutua
nudles    nuudelit
nugate    nougat, nugaa
nuke    niska
nukleus    keskus, jonkin sydän, atomiydin, ydin, tuma
nul(i)    ei mitään, ei mikään
nul(i)lok    ei missään
nul(i)man    ei millään muotoa, ei millään tavalla
nule    ei kukaan
nul(i)lok    ei missään
nulim    ei ollenkaan, ei suinkaan
nul(i)man    ei millään tavalla
nul(i)tem    ei koskaan
nulum    ei mikään asia, ei mitään
numeratore    laskija, laskuri, tukkimiehen kirjanpito
numere    numero, järjestysnumero
numismat(i)    numismaattinen
numismatike    numismatiikka eli rahatiede eli rahojen ja mitalien tutkimus
nun    nyt
nuni    tämänhetkinen
nuntie    nuntius eli roomalaiskatolisen kirkon johtajan paavin suurlähettiläs
nur    vain, ainoastaan
nus    me
nusen    meidän
nute    pähkinä
nutri    ravita
nutrio    ravitseminen
nutriv(i)    ravitseva
nutru(m), nutrivu(m)    ravinto
o    tai, vai
o!    oh! oi!
oase    keidas
ob    -ko, kö, kysymyssana, jota käytetään kysymyslauseen alussa silloin, kun se ei sisällä muuta kysymyssanaa, eli lauseissa, jotka vaativan myöntävän tai kieltävän vastauksen
Ob lo veni?    Tuleeko hän?; Me questionad, ob lo veni
obedia    totella
obeliske    obeliski
objekte    esine, objekti
objektiv(i)    objektiivinen
objektiveso, objektivitate    objektiivisuus
objete    vastustaa, olla vastaan, väittää vastaan
objetione    vastaan oleminen, vastaanpano
oblate    öylätti eli ehtoollisleipä
obliga    velvoittaa
obligatione    sitoumus, velvollisuus
obliqu(i)    viisto, vino
oblive    unohtaa
oblivo    unohtaminen
oblivione    unohdus
oblongi    pitkänmallinen, pitkänomainen, pitkulainen
observa    katsoa, havainnoida, tarkkailla
observatione    havainnointi, tarkkailu
observatorie    observatorio, havainnointi- tai tarkkailupaikka
observeska    huomata
obsese    vaivata, kalvaa mieltä, riivata
obsesione    pakkomielle, riippuvuus, obsessio, pakkoajatus
obskur(i)    hämärä, pimeä, synkkä, tumma
obsolet(i)    vanhentunut, ei enää käytössä oleva, vanhanaikainen
obsoleteska    tulla vanhanaikaiseksi tai enää käytössä olevaksi tai vanhentua
obstakle    este, haitta
obstinat(i)    itsepäinen, jääräpäinen, jästipäinen, uppiniskainen, itsepintainen
obstrukte    tukkia, estää, peittää
obtena    saada, saavuttaa
obtura    tukkia, sulkea, paikata
obtus(i)    tylppä, tylsä
obuse    kranaatti
obusekanone    kranaatteja ampuva tykki
od ... o    joko ... tai
ode    oodi
odia    vihata
odio    vihaaminen, viha
odiosi    vihainen, vihoissaan oleva
odiindi    vihattava, vihaamisen arvoinen, vastenmielinen, kauhea, inhottava
odora    haista, tuoksua
odoro    haju, tuoksu
ofense    loukata, närkästyttää, pahastuttaa
ofensiv(i)    närkästyttävä, loukkaava; offensiivinen eli hyökkäyksellinen
ofensive    offensiivi, hyökkäys
ofisere    upseeri
ofisia    toimittaa jotain asiaa
ofisial(i)    virallinen
ofisie    toimisto, virasto; virka
ofisiiste    virkamies, virkahenkilö
ofisio    jumalanpalvelus tai muu uskonnollinen palvelusmeno
ofra    tarjota
ofte, multifoy    usein, monesti
ofro    tarjoaminen
ofte    usein: ofti/frequenti
ogive    suippokaari
ogre    jättiläinen, jätti
okarina    okariina eli eli okariino eli astiahuilu
okasional(i)    ajoittainen
okasione    tilaisuus, tapahtuma, mahdollisuus
oksidental(i)    läntinen, länteen liittyvä tai kuuluva
oksidente, veste    länsi
okre    okra, keltamulta, okrankeltainen väri
oksidente    länsi
oktaedre    oktaedri
oktante    oktantti
oktave    oktaavi
oktobre    lokakuu
okulal(i)    silmään liittyvä tai kuuluva, silmä-
okule    silmä
okuliste    silmälääkäri
okupa    vallata, miehittää, viedä tai varata tilaa tai aikaa
okupat(i)    varattu; kiireinen; vallattu
okupatione    ammatti; ajanviete; miehitys
olda    eukko, vanha nainen
olde    vanhus
oldes    vanhukset
oldeska    vanheta, vanhentua
oldi    vanha
Oldi testamente    Vanha testamentti
oldo    ukko, äijä, vanha mies
oliatri    öljymäinen
olie    öljy
oliosi    öljyinen
oligarke    oligarkki
olive    oliivi
oliveolie    oliiviöljy
oliviere    oliivipuu
ombra    varjostaa
ombre    varjo
ombro    varjostaminen
ombrosi    varjostava
omelete    munakas
omise    jättää huomiotta, jättää pois
omne, chake    jokainen henkilö, henkilö
omni, chaki    jokainen, joka
omnifoy, chakifoy    joka kerta
omnilok, chakilok    kaikkialla, joka paikassa
omniman, chakiman    joka tavalla
omnum, chakum    jokainen asia
omnibuse    bussi, linja-auto
omnidial(i)    jokapäiväinen
omnipoventi    kaikkivoipainen
omnipovo    kaikkivoipaisuus, kaikkivaltius, kaikkivoipuus
omnisavo    kaikkitietävyys
omnitem, chakitem    aina
on    epämääräistä persoonaa ilmaiseva pronomini, jota voidaan usein käyttää passiivin ilmaisemisessa
onde    aalto
ondone    jättiläisaalto
onione    sipuli
onkla, tanta     täti
onklo    setä, eno
ontologia    ontologia eli oppi olevaisesta ja sen olemuksesta
opale    opaali
opera    ooppera
opera(te)    suorittaa, tehdä, toimia; käyttää jotain laitetta
operatione    operaatio, toimi, kirurginen leikkaus
opine    olla jotakin mieltä, arvella, ajatella
opinione    mielipide
opino    arvelu, ajatteleminen, mielipide
opium    oopiumi
oportun(i)    sopiva, oikea-aikainen, mukava, miellyttävä
oportunisme    opportunismi
oportuniste    opportunisti
oportunisti    opportunistinen
oposi    vastustaa, olla vastaan, uhmata, opponoida
opositione    oppositio, vastustava puoli
oposit    prepositio: vastapäätä: ~ opositu
oprese    sortaa, alistaa
opresione    sorto
optative    optatiivi
opti    optinen
optike    optiikka
optikiste    optikko
optimisme    optimismi
optimiste    optimisti
optimisti    optimistinen
or    mutta nyt
orakle    oraakkeli
orangutane    oranki
oranje    appelsiini
oranji    oranssi
oranjiere    appelsiinipuu
orate    pitää puhe
oratore    puhuja
oratorio    oratorio
oratri    kultainen
orbite    silmäkuoppa; kiertorata, rata; elektronikehä
ordene    järjestys, sääntökunta esim. ritarikunta, munkkikunta tai nunnakunta
ordina    järjestää, pistää numero- tai muuhun järjestykseen
ordinal(i) numere    järjestysnumero
ordinar(i)    tavallinen, tavanomainen, arkinen, jokapäiväinen 
ordine    järjestys
ordonanse    apulainen, palvelija
ordonanseofisere    adjutantti
ordra    tilata
ordro    tilaus, tilaaminen
ore    kulta
orele    korva
orfane    orpo
organ(i)    orgaaninen, elimellinen
organ(i) kemia    orgaaninen kemia
organal(i)    elintä koskettava tai elimeen vaikuttava
organe    elin
organisa    organisoida, järjestää
organisatione    organisaatio, järjestö
organisme    eliö, organismi
orgele    urut
orgeliste    urkuri
orgie    orgiat
orienta    orientoitua, orientoida, määrittää asema, suuntautua, suunnata
oriente    itämaat
origina    olla peräisin, juontaa jostakin
original(i)    alkuperäinen
origine    alkuperä
orisa    kullata
orkestre    orkesteri
orkidee    orkidea
orna    koristella, somistaa, koristaa
ornamente, ornilo    koriste, somiste, koristus
ornitologe    ornitologi
ornitologia    ornitologia
ortodoxe    ortodoksi, oikeauskoinen henkilö
ortodoxi    ortodoksinen, oikeauskoinen
ortodoxia, ortodoxeso    ortodoksia, oikeauskoisuus
ortograf(i)    ortografinen, oikeinkirjoituksellinen
ortografa    kirjoittaa sanat oikeaoppisesti
ortografia    ortografia, oikeinkirjoitus
ortoped(i)    ortopedinen
ortopede    ortopedi
ortopedia    ortopedia
osa    rohjeta, uskaltaa, saattaa
ose    luu
oseane    valtameri
osiere    koripaju
osifika    luuttaa, tehdä luiseksi, luutua
osila    heilahdella, kiikkua, heilahtaa, keinua
osilatione    heilahdus
osililo    keinu
osone    otsoni
ososi    luinen
ostenta    rehennellä, rehvastella, mahtailla, leuhkia, esittää, olla ollakseen
osteologe    osteologi
osteologia    osteologia
ostre    osteri
otia    olla toimeton, vapaalla, tyhjäkäynnillä
otie    vapaa-aika, joutoaika
otiosi    joutilas, toimeton, tyhjäkäynnillä
otre    saukko
ova    osoittaa suosiota
oval(i)    ovaali, munanmuotoinen
ovarie    munasarjat
ovatione    suosionosoitus, ovaatio
ove    muna
oxale    suolaheinä
oxida    hapettaa, hapettua
oxide    oksidi
oxigene (oxe)    happi
padele    paistinpannu
padloke    riippulukko, munalukko: padloka
paga    maksaa
paga segun li laboro    maksaa työn mukaan
pagan(i)    pakana, ei oikean uskonnon kannattaja
paganisme    pakanallisuus, oikean uskonnon kannattamattomuus
pagarie    maksun vastaanottaja
pagina    selata, selailla, sivuttaa
pagine    sivu (esim. kirjassa)
pagode    pagodi
paisaje    maisema
paje    hovipoika, paashi, kamaripalvelija, hotellipalvelija, miespalvelija, sotamies, solttu
paka    pakata, paketoida
pake    paketti, pakkaus
pakeposte    pakettiposti
pakta    tehdä sopimus, tehdä sitoumus
pakte    sopimus, sitoumus
pal(i)    kalpea, kalvakka, kelmeä, valju
paladine    temppeliritari
palasatri    palatsimainen
palase    palatsi, linna
palate    suulaki, kitalaki
palatevele    kitapurje
paleontologia    paleontologia
paleska    kalveta
Palestina    Palestiina
paletote    päällystakki
paladium    palladium
paliate    lieventää, lievittää, helpottaa, lientyä
paliatione    helpotus
paliativ(i)    palliatiivinen eli oireita helpottava
palie    olki, korsi
palisade    paaluaita, paaluvarustus, paaluaitauksella suojattu linnoitus tai leiri
palisandre    ruusupuu
palise    paalu, seiväs, tanko, tolppa
palme    kämmen
palmiere    palmupuu
palombe    sepelkyyhky
palpa    tunnustella, palpoida
palpabli    tunnusteltavissa, palpoitavissa
palpita    sykkiä, tykyttää, jyskyttää
pamflete    kiistakirja, kiistakirjoitus, pamfletti
pamfletiste    kiistakirjoitusten kirjoittaja
panasee    patenttiratkaisu, patenttilääke
paneuropan(i)    paneurooppalainen
panche    pötsi
pane    leipä, limppu
panegirike    muistopuhe, ylistys
panele    paneeli (puu- tai muu)
pangerman(i)    pangermaaninen
panike    pakokauhu, hätäännys, paniikki
pankreas    haima
panorama    panoraama, panoraamakuva, yleisnäkymä, yleiskuva
pansa    sitoa (haavat)
pansee    orvokki, tarhaorvokki
panslavisme    panslavismi
pantalone    housut
panteisme    panteismi
panteiste    panteisti
pantere    pantteri
pantomime    pantomiimi, mimiikka
pantufle    tossu, tohveli, aamutossu
papa    isi, iskä, isukki
papagaye    papukaija
papal(i)    paavillinen
papavre    unikko
paper(i)    paperinen
paperache    hylkypaperi, suttupaperi
papere    paperi
papeso    paavius
papile    papilla, papilli (näköhermon nysty, silmänpohjassa näkyvä näköhermon lähtökohta, jossa ei ole näköreseptoreita)
papilione    perhonen
papirus    papyrus
papismi    paavilaisuus, papismi
papiste    paavilaisuuden kannattaja
paple    mössö, massa; puuro
papo    paavi
par(i)    yhtäläinen, tasoissa
parable    vertauskuva, vertaus
parabole    paraabeli
parada    olla paraatissa, pitää paraatia
parade    paraati
paradigme    paradigma
paradise    paratiisi, onnela
paradoxe    paradoksi
parafale    laskuvarjo
parafine    parafiini
parafrasa    kertoa omin sanoin
parafrase    parafraasi
parafulmine    ukkosenjohdatin
paralaxe    parallaksi
paralel    prepositio: yhdensuuntaisesti, samaan suuntaan: ~ paralelu
paralelisa    tehdä tai saattaa yhdensuuntaiseksi
paralisa    halvaantua, tehdä halvaantuneeksi
paralise    halvaus
paralume    auringonvarjo, häikäisynestin, lampunvarjostin
parapete    rintavarustus, rintasuoja; kaide
parapluve    sateenvarjo
parasit(i)    loismainen, siivelläeläjämäinen
parasite    loinen, parasiitti, siivelläeläjä
parasole, parasune    aurinkosuoja
paravente    tuulilasi
pardona    antaa anteeksi; antaa loppuun asti
pare    pari
parea    välttää, väistää, kaihtaa, torjua
parente    sukulainen
parentese    sulkumerkki
parenteso    sukulaisuus
parenti    sukua oleva
parfuma, perfuma    hajustaa, käyttää hajuvettä
parfume, perfume    hajuvesi, parfyymi
parfumo, perfumo    hajustaminen, hajuveden käyttäminen
paria    lyödä vetoa; paaria (suomeksi 'koskematon', intialainen alikasti)
pariete    väliseinä
pario    vedonlyönti, veto
parka    pysäköidä, parkkeerata
parke    puisto
parkete    parketti
parla    puhua
parla fluantim    puhua sujuvasti
parlada    puhua jatkuvalla syötöllä, pölöttää
parlamenta    kokoustaa
parlamente    eduskunta, parlamentti
parlekte    lukea alusta loppuun täydellisesti
parlerna    oppia täydellisesti
parodia    parodioida, harjoittaa parodiaa
parodiatri    parodian kaltainen, parodiamainen
parodie    ivamukaelma, parodia
paroke    seurakunnan pastori tai pappi
parokie    seurakunta
paroxisme    kohtaus, räjähtävä tapahtuma
partal(i)    osittainen, vaillinainen, vajaa; puolueellinen
parta    osittaa, jakaa osiin
parte    osa
partere    teatterin tai elokuvateatterin katsomo
partie    juhla, huvi, huvitus, näytelmä
partikle    hiukkanen, osanen, partikkeli; partikkeli tai apusana (kielioppi, kielitiede)
partikular(i)    erityinen, tietty, erinäinen
partikularim    erityisesti
partim    osittain
partisan(i)    puolueellinen
partisane    puoluelainen, puolueen jäsen tai kannattaja; partisaani
partise    puolue
partisipe    partisiippi
partitive    partitiivi
partnere    kumppani, osakas, pari, työtoveri, yhteistyökumppani, partneri, seksikumppani
parto    osittaminen, osiin jakaminen
partura    synnyttää (lapsi tai asia)
pasa    kulkea, kulkea tai mennä ohi, kulua, liikkua, ylittää
pasabli    siedettävä, mukiinmenevä, kelvollinen, keskinkertainen, keskimääräinen, keskilaatuinen
pasaje    taival, taipale, käytävä
pasajere    matkustaja
pasal(i)    rauhaa koskeva; ohikulkua koskeva
pasate    pasaatituuli
pase    rauha
pasha    pasha
Pasifik(i) oseane    Tyyni valtameri
pasifika    rauhoittaa, rauhoitella, saattaa aikaan rauha
pasifisme    pasifismi, rauhanaate, aseistakieltäytyminen
pasifiste    pasifisti, rauhanaatteen kannattaja, aseistakieltäytymisen kannattaja
pasione    voimakas tunne, kiihko, intohimo
pasionosi    kiihkeä, tulinen, kiihkoisa
pasiv(i)    toimeton, passiivinen, ei-aktiivinen
pasive    passiivi
paskal(i)    pääsiäiseen liittyvä tai kuuluva
paske    pääsiäinen
pasporte    passi
paste    taikina, tahna, tahdas
pastele    pastelli
pastete    torttu, piirakka, piiras, pasteija
paste(u)risa    pastöroida
pastile    pastilli
pastinake    palsternakka
pastore    seurakunnan pastori tai pappi
pastura    laiduntaa
pasture    niitty, keto, laidunmaa
pasua    astua, astella, askeltaa, käydä
pasu    askel, liike
pasueta    tehdä yksi askel
pasuete    askel
pate    tassu, käpälä; pattitilanne, patti
patenta    patentoida
patente    patentti
patet(i)    säälittävä
patient(i)    kärsivällinen
patienteso    kärsivällisyys
patina    patinoitua
patine    patina
patologia    patologia, tautioppi
patologial(i), patolog(i)    sairaalloinen, patologinen
patologe    patologi
patral(i)    isällinen
patres    vanhemmat, isä ja äiti
patria    isänmaa
patrial(i) lingue    äidinkieli
patriarke    patriarkka
patriarkia    patriarkaatti
patriot(i)    isänmaallinen
patriote    isänmaanystävä, patriootti
patriotisme    isänmaallisuus, patriotismi
patristi    alkukristillinen, alkukirkollinen, varhaiskristillinen
patristike    alkukristillisyys, varhaiskristillisyys
patro    isä
patrone    isäntä, omistaja, mesenaatti, tukija, suosija
patronira    kaitsea tms.
patrulia    partioida, vartioida
patrulie    partio (ei liity partioliikkeeseen), partiointi, vartio
pausa    tauottaa, tauota
pause    tauko
pauso    tauottaminen, taukoaminen
pava    päällystää katukivillä tai muulla päällysteellä
pavaro    kivetys, tienpäällyste
pave    mukulakivi, kivetyskivi
pavilione    paviljonki
pavone    riikinkukko
pavore    pelko, kammo
pavorisa    pelottaa, kauhistuttaa
pavorosi    pelottava, kauhistuttava
peche    pihka
peda    saada aikaan jälki, tulostaa
pedagoge    pedagogi
pedagogia    pedagogia
pedala, usa pedale    polkea, käyttää jalallaan poljinta tai pedaalia
pedale    poljin, pedaali
pedanti    pikkutarkka, pikkumainen, tarkka, pedanttinen
pedantisme    pikkutarkkuus, huomion kiinnittäminen yksityiskohtiin
pede    jalka
pedebata    potkaista, potkia [minkäänlaista potkaisemista ilmaisevaa sanaa ei löydy Jespersenin sanakirjasta, joten jouduin kehittämään yhdyssanarakenteen kautta tällaisen, joka on varsin helposti tajuttavissa, vaikka itse sanonkin]
pedefingre    varvas
pedekuro    jalkahoito, jalkojen hoito
pedeprintatu    jalanjälki
pedesoldate    jalkaväkisotilas
Pegase    Pegasus
peina    kammata, harjata
peine    kampa, harja
peka    tehdä syntiä
pekante    syntinen henkilö, syntiä tekevä henkilö
pekere    syntinen
peketo    pikkusynti, pienen synnin tekeminen
peko    synti, synnin tekeminen
pekosi    synnillinen
pektore    rinta, rintakehä, rinnusta, povi
pekunie, moneye    raha
pele    iho, vuota, eläimen nahka, kuori
pelikane    pelikaani
pelise    turkistakki
pelmele    sekasotku, kaaos
pelmelim    hujan hajan, sikin sokin, mullin mallin
pelote    kerä, lankakerä
pelotone    joukkue (armeijassa)
pemikane    pemmikaani (intiaanien matkakuivamuona, joka valmistettiin marjoista, lihasta ja rasvasta)
pena    nähdä vaivaa
penda    roikkua, riippua, hirttää, roikuttaa
pendule    heiluri
penetra    tunkeutua, työntyä, murtautua läpi, tunkeutua läpi
penim    vaivalloisesti, vaivaa nähden
peninsule    niemimaa
penise    kyrpä, pippeli, penis
penitente    katumuksentekijä
penitenti    katuvainen, katuva
penitentie    katumus
peno    vaivannäkeminen
pensa    ajatella
pensasi    ajatteluun taipuvainen tai kärkäs
pense    ajatus
pensere    ajattelija
penseska    saada ajatus tai idea
pensiona    olla eläkkeellä
pensione    eläke
pensiv(i)    ajattelevainen
penso    ajatteleminen
penta    viettää alaspäin
pente    rinne
pentekostal(i)    helluntalainen
pentekoste    helluntai
per    prepositio: avulla, keinoin: ~ peru = siten
per ke    siten että
percha    istua orrella
perda    kadottaa, hukata, menettää
perdo    menetys
perdrise    peltopyy
pere, pero    pääri
peren(i)    monivuotinen
perfekti    täydellinen, virheetön
perfektisa    tehdä täydelliseksi, täydellistää
perfektum    perfekti
perfid(i)    petollinen, kavala, vilpillinen
perfora    rei'ittää, lävistää
perfuma    hajustaa, käyttää hajuvettä
perfume    hajuvesi, parfyymi
perfumo    hajustaminen, hajuveden käyttäminen
perfumosi    hajuvedentäyteinen, hajusteikas
pergamene    pergamentti
periferie    laita-alue, syrjäseutu, periferia
perifrase    kiertoilmaus
period(i)    jaksoittainen
periodale    aikakauslehti, kausijulkaisu
periode    kausi, ajanjakso, vaihe
peripatet(i)    peripateettinen
perisa    kuihtua, tuhoutua, menehtyä, kuolla
periskope    periskooppi
perjura    antaa perätön lausuma tai lausua väärä vala
perjure    perätön lausuma, väärä vala
perkuse    kopauttaa, koputtaa, täräyttää
perkusione    lyöntiääni, tärähdys
perle    helmiäinen, helmiäisaine
permana    jatkua, pysyä, kestää
permananti    pysyvä
permea    tunkeutua, täyttää, kyllästää
permise    suoda, sallia, antaa lupa
permisione    lupa
permuta    sekoittaa keskenään, vaihtaa paikkaa, transponoida
perone    ulkoportaat, -portaikko, -rappuset
perpendikular(i)    kohtisuora
perpetua    tehdä tai saattaa jatkuvaksi tai ainaiseksi
perpetual(i)    ikuinen, päättymätön, jatkuva, ainainen, alinomainen
perplexi    hämmentynyt, ymmällään
perse    persialainen henkilö
persi    persialainen
Persia    Persia (nykyinen Iran)
perseku    vainota, ahdistella
persekuo    vaino, vainoaminen
persekutione    vaino, ahdistelu
persekutore    vainoaja, ahdistelija
persepte    oivaltaa, hahmottaa, havaita, erottaa
persiene    kaihdin, sälekaihdin
persike    persikka
persikiere    persikkapuu
persista    pysyä järkähtämättömänä, olla edelleen olemassa, itsepintaisesti pitää kiinni jostakin
personal(i)    henkilökohtainen; persoonallinen
persone    henkilö, persoona
personifika    personifioida, tehdä henkilölle sopivaksi
perspektive    näkökulma, näkymä, näköala, perspektiivi, syvyysvaikutelma, tulevaisuudennäkymät
persuase    suostutella, taivuttaa, taivutella, maanitella, puhua ympäri
persum    farsi, persian kieli
perturba    huolettaa, huolestuttaa, vaivata
Peru    Peru
peruan(i)    perulainen
peruane    perulainen henkilö
peruke    peruukki, tekotukka, tekohiukset
perverse    perverssi eli kieroutunut henkilö
perversi    kieroutunut, perverssi
pesa    painaa (paino)
pesimisme    pessimismi
pesimiste    pessimisti
peso    paino (kuinka paljon painaa)
peste    kulkutauti, vitsaus
petale    terälehti
petarde    räjähde
petardete    papatti, sähikäinen, kiinalainen
peti    tehdä vetoomus, pyytää, anoa, hakea
petitione    anomus, vetoomus
petre    kiviaines
petre-epoke    kivikausi
petrele    ulappaliitäjä
petri    alustaa, vaivata (taikinaa)
petrifika    kivettää
petrolie    bensiini, bensa
petrosele    persilja
petrosi    kivinen
petula    kiivastua, toimia tai puhua äkkipikaisesti
petulanti    äkkipikainen, harkitsematon, kiivas
pianiste    pianisti
piano    piano
piedestale    jalusta
piese    pala, osa; musiikkikappale, teos
piesete    palanen, osanen
piete    hartaus, hurskaus
pietisme    pietismi
pietiste    pietisti
pietosi    harras, hurskas
pigmee    pygmi
pigmente    pigmentti
pigri    laiska, veltto; joutilas, toimeton, joutava
pika    harakka; puhkaista, pistää
pike    pata (korttipelissä)
piketa    nokkia
pikete    paalu, pylväs, salko
pikle(s)    pikkelsi
piknika    olla eväsretkellä
piknike    eväsretki
pikrete    pykriitti
pikte    maalata
piktere    maalaaja
pikture    maalaus, kuva
pikure    pisto
pikus    tikka (lintu)
pilastre    seinäpilari, pilasteri
pile    karva
pilgrime    pyhiinvaeltaja, toivioretkeläinen
pilgrimira    olla pyhiinvaelluksella, olla toivioretkellä
pilgrimiro    pyhiinvaellus, toivioretki
piloria    olla häpeäpaalussa tai jalkapuussa
pilorie    häpeäpaalu, jalkapuu
pilosi    karvainen
pilote    lentäjä
pilotira    lentää lentokoneella, ohjata lentokonetta, toimia jonkin lentohärvelin pilottina: ajaa [tämä merkitys on jossain määrin epävarma]
pilule    pilleri, tabletti
pimente    maustepippuri
pimpinele    punka (kasvi)
pincha    nipistää
pine    mänty, honka
pinguine    pingviini
pinie    pinja
pinse    pihdit, tongit
pinsela    maalata siveltimellä
pinsele    sivellin
pinsete    pinsetit
pionire    edelläkävijä, tienraivaaja, uranuurtaja, uudisraivaaja; pioneeri
pipe    pilli, piippu, putki, rööri
pipete    pipetti
pipia    piipittää, visertää
pipra, piprisa    pippuroida
pipre    pippuri
piramidatri    pyramidinmallinen
piramide    pyramidi
pirate    merirosvo, kaappari
pirateso    merirosvous, kaapparius
pire    päärynä; päärynänmuotoinen lamppu
piriere    päärynäpuu
piroteknike    pyrotekniikka
pirueta    tehdä piruetti
pirueto    piruetti
pisa, urina    virtsata, pissata
pise, urine    virtsa, pissa
piso, urino    virtsaaminen, pissaaminen
pista    survoa, rusikoida, musertaa, rusentaa
pistache    pistaasipähkinä
pistole    pistooli
pistilo    petkel, survin, hierrin
pitia    sääliä, harmitella
pitie    sääli
pitiosi    säälittävä
pitoreski    kuvauksellinen
pivote    tappi, napa: pivota = turna ye pivote
pixele    kuvapiste, pikseli tietokoneen kuvaruudulla
plafone    sisäkatto
plage    kulkutauti, vitsaus
plagiata    plagioida
plagiate    plagiaatti
plagiatere    plagioija
plaje    ranta, hiekkaranta, uimaranta
plake    laatta, levy, kilpi
planche    lattia
plan(i)    tasainen; vaakasuora, samalla tasolla oleva, vaakatasossa oleva, linjassa oleva
plana    suunnitella, tehdä suunnitelma
planaje    tasanko
plane    suunnitelma, kaava, asemakaava, rakennekuva
planetaro    planeettajärjestelmä
planete    planeetta
planisa    saattaa vaakatasoon, tasoittaa
planke    lauta, levy
plankisa    laudoittaa, päällystää levyllä
plankton    planktoni
planta    istuttaa (kasvi)
plantago    ratamo
plantaje    viljelmä, plantaasi
plantaro    kasvisto, kasvikunta
plante    kasvi
plantevore    kasvissyöjä(eläin): kernevor(i)
plasa    asettaa tai sijoittaa paikalleen tai paikoilleen; sijoittaa rahaa
plase    paikka, sijainti
plasenta    istukka
plasid(i)    leppeä, tyyni
plasma    plasma
plaso    asettaminen paikoilleen; rahan sijoittaminen
plasti    muovailtava, muokattava, muovailtavissa oleva, "plastinen"
plastike    muovi; plastiikka
plastre    laastari
plastrone    rintapanssari
plat(i)    tasainen, litteä, lattea, laakea
platane    plataanipuu
plate    lautanen
platede    lautasellinen
platforme    koroke, esiintymislava, puhujalava
platine    platina
platone    vati, tarjoiluvati, tarjotin
plea    soittaa soitinta, esittää esitystä; ks. 'luda'
plebane    tavallinen ihminen, rahvaan ihminen; plebeiji
plebe    rahvas, tavalliset ihmiset
pleda    vedota, anoa, puhua puolesta
plektre    plektra
plen(i)    täysi
plenda    valittaa jostakin tai jostakusta, tehdä valitus
plenim    täynnä
plenim ye bonivolio    täynnä hyväntahtoisuutta
plenipotense    täysivaltaisuus
plenipotensiere    täysivaltainen henkilö tai taho
plenisa    täyttää
plesa    miellyttää
plesira    ilahduttaa, ilostuttaa, aiheuttaa mielihyvää
plesire    mielihyvä
pleta    punoa, letittää, palmikoida
pleura    keuhkopussi
pleurite    keuhkopussintulehdus
Pleyades    Seulaset eli Plejadit -tähtijoukko
plinte    jalusta, sokkeli, alusta, jalkalista
plombe    täyte, paikka (hampaassa)
plora    itkeä
plorasi    itkuinen
plore    itku
ploro    itkeminen
plu    enemmän, lisää; muodostaa myös komparatiivin
plu e plu, sempre plu    yhä enemmän
plu tardim    myöhemmin
plubelisa    kaunistaa, kaunistautua
plubonisa    tehdä paremmaksi, parantaa
pluboniso    parantaminen, paremmaksi tekeminen
plufortisa    vahvistaa, vahventaa
pluga    kyntää
pluge    aura
plugrandisa    suurentaa
plumaje    höyhenpeite
plumbe    lyijy
plume    sulka, höyhen
plunja    kumartua, vaipua, mennä maahan
plurale    monikko
plur(i)    usea, moni
plur(i)silab(i), polisilab(i)    monitavuinen
plurifoy    monta kertaa
plus    lisäksi, edelleen; plus
plushe    plyysi
plusquamperfekte    pluskvamperfekti
plusum    jotain lisää
plutokrate    plutokraatti eli rahavallan edustaja
plutokratia    rahavalta
pluva    sataa vettä
pluve    vesisade
pluvearko    sateenkaari
pluveta    tihuttaa, sataa tihkua
pluviere    kurmitsa
pluvo    veden sataminen
pluvono    rankkasade
pneumat(i)    pneumaattinen, paineilma-
po    prepositio: ilmaisee hintaa tai arvoa: tri melones po un euro = kolme euron melonia
poeme    runo
poesial(i)    runoihin liittyvä tai kuuluva
poesiatri    runollinen, runomainen
poesie    runous
poet(i)    runollinen
poete    runoilija
poetike    runotaide; runousoppi
pok(i)    harva, vähä
pokigrad  vähäisessä määrin
pokim    vähän
pokop(i) pago    vähittäismaksu
pokopim    vähä vähältä, pikku hiljaa
pokum    vähäinen, pieni asia
polar(i)    napa-
polarisa    polaroida, polarisoida, kaksinapaistaa, saattaa kaksinapaiseksi
polar(i) sirkle    napapiiri
polarisatione    polarisaatio
pole    napa fysikaalisessa ja maantieteellisessä mielessä
polemika    harjoittaa polemiikkia
polemikal(i)    polemiikkiin liittyvä, poleeminen
polemiko    polemiikin harjoittaminen
polene    siitepöly
poli    kiillottaa
poliandrie    polyandria
Polichinele  Pulcinella 
polifon(i)    moniääninen, polyfoninen
polifonie    moniäänisyys, polyfonia
poligam(i)    moniavioinen
poliglot(i)    monikielinen
poliglote    monikielinen henkilö, kielitaituri
poligone    monikulmio
polimorfi    monimuotoinen
polinome    polynomi
polipe    polyyppi
polisane    poliisihenkilö
polise    poliisi merkityksessä poliisilaitos
polisie    käytäntö, linja, menettelytavat, toiminnan periaate
polisilab(i), plur(i)silab(i)    monitavuinen
politeisme    polyteismi eli monijumalaisuus
politeiste    henkilö joka uskoo useamman kuin yhden jumalan olevan olemassa
politeisti religione    polyteistinen uskonto
politekni    polytekninen
politeknike    polytekninen tiede tai tekniikka
polit(i)    kohtelias
politikal(i)    poliittinen, politiikkaan liittyvä
politike    politiikka
politikere, politikiste    poliitikko
politeso    kohteliaisuus
polka    polkka
polon(i)    puolalainen
polone    puolalainen henkilö
polonese    poloneesi
Polonia    Puola
polonum    puolan kieli
poltron(i)    pelkurimainen, raukkamainen
poltrone    pelkuri, raukka
polu    saastuttaa
poluo    saastuminen
polutione    saaste
polvatri    pölymäinen
polve    pöly, tomu: despolvisa
polvosi    pölyinen
pomade    voide, salva, palsami: pomadisa
pome    omena
pomele    pomelo, pummelo
pomiere    omenapuu
pomieria    omenatarha
pompe    spektaakkeli, näytös, show
pompone    tupsu, töyhtö
pomposi    suureellinen, mahtipontinen
pondera    punnita, mitata; aprikoida, tuumailla, tuumata: nonponderablum
ponderilo    vaaka, asteikko
ponie    poni
poniarde    tikari
ponte    silta
pontifikal(i)    ylipapillinen
pontifike    ylipappi
pontone    ponttooni
pople    poppeli
populache    roskaväki
populal(i)    kansaa koskeva
popular(i)    suosittu, kansanomainen, kansaan menevä, populaari-
populisa    asuttaa, kansoittaa, täyttää ihmisillä
popule    kansa
por    prepositio: varten, hyväksi, puolesta
por ke    jotta, sitä varten että, siksi että
por ke on mey judika justim    jotta tuomittaisiin oikein
por quum?    mitä varten? miksi?
pore    huokonen
porfire    porfyyri
porke    sika, possu
porkekarne    sianliha
porkespine    piikkisika
porkeyune    porsas
pornograf(i)    pornografinen
pornografia    pornografia
porosi    huokoinen
porselane    posliini
porta    kantaa, tuoda
portabli    kannettavissa oleva
portafolie    portfolio eli ansiokansio
portale    portti, pääovi, portaali
porte    ovi
portere    kantaja
portike    portiikki (liittyy rakentamiseen)
portiste    talonmies, ovenvartija, vahtimestari, talonmies
portione    osa, annos, osuus
portone    portti
portrete    muotokuva, tunnistuskuva: portreta
portu    satama
Portugal
portugalan(i)    portugalilainen
portugalane    portugalilainen henkilö
portugalum    portugalin kieli
posese    omistaa, olla hallussa, pitää hallussa, olla jollakulla
posesione    omistus, hallussapito
posesiv(i)    possessiivinen, possessiivi-
poshe    tasku
poshehoreloje    taskukello
poshemoneye    taskuraha
posi    laittaa tai panna tai asettaa paikoilleen tai paikalleen
posibleso    mahdollisuus
posibleso o probableso de mirakles = mahdollisuus tai todennäköisyys ihmeille
posibli    mahdollinen
posiblim    mahdollisesti
posiblisa = posiblifika    mahdollistaa, tehdä mahdolliseksi
positione    sijainti, paikka, asento, asema, toimi
positiv(i)    positiivinen
posta    lähettää postitse, postittaa
poste    posti
postekarte    postikortti
postekontore    postitoimisto, postikonttori
postemarke    postimerkki
postene    asema, sijainti, sijoituspaikka, paikka jota vartioida, työpiste
posteporto    postimaksu, postikulut
postestampe    postileima
postilione    postiljooni
postiste    postihenkilö, postimies
postpositione    postpositio
postskrite    jälkikirjoitus, post scriptum, loppusanat
postula    vaatia
postum(i)    kuolemanjälkeinen, jälkeentuleva, "postuumi"
postura    poseerata, omaksua jokin asento
potase    potaska, kaliumkarbonaatti
potate    peruna
pote    kattila, pata, pannu
potenti    voimakas, mahtava
potentie    valta, mahti, voima, teho; mieskunto, potenssi
potenti states    suurvallat
potenteso, potentitate    valta, mahti
pove    voida, kyetä
poves, forsan    ehkä
povo    voima, kyky, keinot, mahdollisuus
povri    köyhä, parka
povri pro pigreso    köyhä laiskuuden vuoksi
povud    voisi
pragmat(i)    käytännönläheinen, pragmaattinen
pragmatisme    pragmatismi
pragmatiste    pragmaatikko, pragmatisti
praktikal(i)    käytännöllinen
praktisa    harjoittaa, hoitaa tointa
praktisanti medike    ammattiaan harjoittava lääkäri
praktisere    ammatinharjoittaja, jonkin ammattilainen, harjoittaja, -harjoittaja
praktiso    harjoitus, harjoitteleminen, käytäntö, ammatin tai taiteen harjoitus
praline    praliini
prame    proomu
prate    niitty, heinämaa, laidunmaa
precha    saarnata
prechere    saarnaaja
predestina    ennaltamäärätä
predestinatione    ennaltamääräys, predestinaatio
predikte    ennakoida, ennustaa, nähdä ennalta käsin, nähdä tulevaisuuteen
preexista    olla olemassa ennalta
prefase    alkusanat, johdanto, esipuhe
prefekte    prefekti, kuvernööri, maaherra
prefera    pitää parempana, asettaa edelle, suosia
preferim    mieluummin, mieluiten
preferindi    suositeltava, mieluisampi
prefero    mieltymys, preferenssi
prefixe    etuliite
prega    pyytää, anoa, rukoilla
prego    rukous, rukoileminen
prehistorie     esihistoria
prejudiko    ennakkoluulo, ennalta tuomitseminen
prekar(i)    arveluttava, uhanalainen, epävarma
prekosi    varhaiskypsä, pikkuvanha, aikainen, edistynyt, etevä
prelasti    viimeistä edellinen
prelate    prelaatti
preliminar(i)    alustava, valmistava, esi-
prematur(i)    ennenaikainen
premia    palkita
premie    palkinto, palkkio
premise    peruste, premissi
prenda    ottaa, viedä
prenome    etunimi
prepaga    maksaa etukäteen
prepara    valmistaa, tehdä valmiiksi jotakin varten, valmistautua, varautua
prepositione    prepositio
prerogative    etuoikeus
presavo    ennakkotieto, ennalta tietäminen
presbiteriane    presbyteerisen tai reformoidun kirkon jäsen
presbiterianisme    presbyteerisen tai reformoidun kirkon usko tai oppi
presbiterie    presbyteeri, seurakunnan vanhis tms.
prese    painaa jotakin
preseda    kulkea edellä, edeltää, olla edellä
presedente    ennakkotapaus
presente    preesens
presenti    paikalla, läsnä oleva
presentim    paikalla, läsnä
presepte    ohjenuora, periaate, sääntö
preseptere    opintojen ohjaaja, tuutori
preserva    säilyttää, pitää, suojella, säilöä, taltioida
preservative    säilöntäaine
presesione    prekessio eli pyörimisakselin kiertyminen
presida    johtaa puhetta
presidante    puhemies (tai puhehenkilö), presidentti
presione    paine
presipise    jyrkänne, kalliojyrkänne, törmä, syvänne
presipita    syöstä, syöksyä, heittää tai heittyä alas
presisa    täsmentää, tarkentaa
presisi    tarkka, täsmällinen
preske    melkein, lähes
preskripte    kirjoittaa resepti, määrätä lääke
preskriptione    lääkemääräys, resepti
preskrite    määrätä, säätää asetus tai muu
presta    lainata jollekin
prestije    arvo, arvovalta, vaikutusvalta, maine
prestre    pappi
presumptu    oletus, otaksuma, olettamus, arvelu
pretense    vaatia, asettaa vaatimus tai vaade
pretensione    vaatimus, vaade
preter    prepositio: ohitse: ~ pretru
preterite    preteriti
preterpasa, pretervada    sivuuttaa, mennä tai kulkea ohi
pretexta    esittää tekosyy tai veruke
pretexto    tekosyy, veruke
pretie    hinta, arvo
pretiosi    arvokas, hinnakas, kallis
pretore    preetori
preurbe    esikaupunki
prevente    ehkäistä, torjua ennakolta
preventiv(i)    ennaltaehkäisevä
previda    nähdä ennalta
preyer    toissa päivänä, toissapäivä
pri    prepositio: -sta, -stä (mitä koskee, mistä on kysymys): parla pri le
prikla    kihelmöidä, pistellä
prim(i)    tärkein, ensisijainen, valta-
primim    pääasiassa, pääosin, ensisijaisesti, suurimmaksi osaksi
primitiv(i)    alkukantainen, primitiivinen, alkeellinen
prinsa    prinsessa
prinse    prinssi tai prinsessa
prinsipal(i) questione    periaatekysymys
prinsipalim    periaatteessa, periaatteesta
prinsipe    peruste, periaate, perusoletus, prinsiippi, luonnonlaki, toimintaperiaate
prinso    prinssi
printa    painaa lehtiä tai kirjoja; tulostaa
printatu(m)    painotuote, tuloste
printempe    kevät
printere    painaja, tulostaja, tulostin
printeria    kirjapaino, tila jossa tulostetaan
prioritate    tärkeysjärjestys, prioriteetti, tärkeys
prisa    arvostaa, pitää arvossa, pitää
prisenta    esittää, asettaa nähtäväksi, esitellä, näyttää
prismat(i)    särmiömäinen, prismaattinen
prismate    särmiö, prisma
prisone    vankila, tyrmä
prisoniere    vanki
priva    riistää, ottaa pois, viedä
privat(i)    yksityinen, henkilökohtainen
privatim    yksityisesti
privatum    asia joka on yksityinen ja/tai henkilökohtainen
privilegie    etuoikeus, erioikeus, privilegio; käyttöoikeus
pro    prepositio: tähden, vuoksi: ~ prou = pro tum = siitä syystä
pro ke    koska, siitä syystä että
pro quum?    miksi? minkä vuoksi? minkä tähden?
proba     koetella, testata, yrittää, koettaa
probableso    todennäköisyys, mahdollisuus
probabli    todennäköinen, mikä voidaan koettaa
probablim    todennäköisesti, luultavasti
probatione    koeaika
problematri    ongelmallinen
probleme    ongelma
prodiga    tuhlata, törsätä
prodiganti    tuhlaavainen
produkte    tuottaa, valmistaa, tehdä
produktere    tuottaja, valmistaja
produktione    valmistus
produktiv(i)    tuottoisa, tuloksellinen, tuottava, aikaansaava
profan(i)    maallinen, profaani; häpäisevä, rienaava
profana    häväistä, häpäistä
profese    harjoittaa ammattia; opettaa julkisesti
profesional(i)    ammatillinen, ammattimainen
profesione    ammatti
profesore    opettaja, professori
profete    profeetta
profetira    profetoida
profetiro    profetia, profetoiminen
profile    sivukuva, halkileikkaus, profiili, siluetti; henkilökuva, profiili
profita    saada tuottoa tai hyötyä
profite    voitto, tuotto, liikevoitto, hyöty
profitosi    tuottoisa, hyödykäs
profundeso    syvällisyys
profundi    syvällinen, syvä, syvämietteinen
profundiman    syvällisellä tavalla, syvällisesti
prognosa    tehdä ennuste, enteillä
prognose    ennuste
programe    ohjelma, esitys, ohjelmalehtinen; tietokoneohjelma
progresasi    edistyväinen, kehittyväinen
progrese    edistyä, edetä, kehittyä
progresiste    edistyksellinen henkilö, edistyksen kannattaja
progreso    edistys, edistyminen
projekte    heijastaa, projisoida
projektile    ammus, heittoase, heittokappale, projektiili
projektione    projektio
projektore    projektori, heijastuslaite
projeta    suunnitella, suunnitella projektia tai hanketta
projete    projekti, suunnitelma, hanke
proklama    kuuluttaa, julistaa, julistautua, puhua ääneen
proklamatione    kuulutus, julistus
prokura    saavuttaa, hankkia
proletariaro, proletariate    proletariaatti eli omistamattomien luokka
proletarie    proletaari eli omistamaton henkilö
prolixi    pitkäpiimäinen, pitkäveteinen
prologe    esipuhe
prolonga    pitkittää, venyttää, pidentää
promena    kävellä, kulkea, kuljeskella, kuljeksia, olla kävelyllä
promenatorie    kävelytie, kävelykatu
promeno    kävely, käveleminen, kuljeskelu
promise    luvata, lupautua
promiso    lupaus, lupaaminen, lupautuminen
promontorie    niemeke, nokka
promote    edistää, edesauttaa, ajaa, promotoida; ylentää
pronomine    pronomini
pronti    valmis, aulis, altis
pronuntia    ääntää, lausua
pronuntiatione    ääntämys
pronuntio    ääntäminen
propaga    propagoida, levittää mielipidettä tai ajatusta
proportional(i)    suhteellinen, suhteutettu
proportione    mittasuhde, suhde
proposi    ehdottaa, esittää
propositione    ehdotus, esitys
propri    oma
proprieta    omistaa
proprietere    omistaja
propulse    työntää eteenpäin
propulsione    työntövoima
proroga    päättää parlamentin tai muun elimen työ, hajottaa parlamentti tai muu virallinen elin
prose    proosa
proseda    mennä eteenpäin, edetä, jatkaa, jatkua
proseku    syyttää
prosekuo    syytös. syyttäminen
prosesa    käräjöidä
prosese    oikeudenkäynti, oikeusprosessi, oikeustapaus; prosessi
prosesiona    kulkea
prosesione    kulku, eteneminen, kulkue
proskripte    kieltää
proskriptione    kielto, kieltomääräys
prospera    menestyä, vaurastua, kukoistaa
prospero    menestyminen
prostese, protese    proteesi, tekojäsen
prostitu    harjoittaa prostituutiota
prostituta    naispuolinen prostituoitu
prostitutione    prostituutio
prostitutorie    bordelli, prostituution harjoittamiseen tarkoitettu laitos
prostrate    maata
prostratione    makaaminen, makuu
protekte    suojella
protektere    suojelija
protektione    suojelu
protektionisme    protektionismi
protektioniste    protektionisti
protekto    suojeleminen
protesta    protestoida jotakin vastaan, esittää vastalause
protestante    protestantti
protestanti    protestanttinen
protestantisme    protestanttisuus
protesto    protesti, mielenosoitus, vastalauseen esittäminen
proto-    alku-, ensimmäinen
protokristanisme    alkukristillisyys
protokola    tehdä pöytäkirjaa
protokole    protokolla, menettelytavat: pöytäkirja
protoplasme    alkulima; solulima
prototipe    prototyyppi
protuberanse    paise, patti, pullistuma, ulkonema, uloke, kyhmy, pahka
proverbe    sananlasku, sanonta, ilmaisu
providentie    johdatus, kaitsemus, sallimus
provinse    maakunta, provinssi
provise    hankkia, varustaa, elättää, välittää
provosori    tilapäinen, väliaikainen
provoka    provosoida, härnätä, saada kiihtymään
provokatione    provokaatio
proxim    prepositio: lähellä (proximi = läheinen): ~ proximu
proxim(i)    lähellä oleva, läheinen
proximeska    lähestyä
proximim    läheisesti
proxitem    pian
prud(i)    turhankaino, tekosiveä
prudent(i)    varovainen
prue    keula, kokka
pruf(i)    pitävä (jonkin asian pitäminen sisällään tai ulkopuolella): aquepruf(i)
prune    luumu
prunele    oratuomi
pruniere    luumupuu
prunta    lainata joltakin
pruntatu(m)    lainattu asia tai esine
prurita    kutista, syyhytä, kutkuttaa, kihelmöidä
prurito    syyhy, kutina, kihelmöinti
prus(i)    preussilainen
pruse    preussilainen henkilö
Prusia    Preussi
pruva    todistaa jokin
pruva per exemples    todistaa esimerkkien avulla
provo    todiste, todistus, todistusaineisto
psalme    psalmi
psalmiste    psalmien tekijä tai niiden esittäjä
pseudofilosofe    valefilosofi
pseudomedike    valelääkäri
pseudonim(i)    pseudonyyminen
pseudonime    pseudonyymi
pseudoprofeto    valeprofeetta
pseudoromanti    mukaromanttinen
pseudosiential(i)    valetieteellinen
pseudosientie    valetiede, pseudotiede
psikal(i)    psyykkinen, psyykeen liittyvä tai kuuluva
psike    psyyke
psikiatre    psykiatri
psikiatria    psykiatria
psikologe    psykologi
psikologia    psykologia
puber(i)    nuoruus-, nuoruusiän...
pubertate    puberteetti
pubis    häpyluu
publi, publik(i)    julkinen
publikim    julkisesti
publikum    yleisö
publisa, publikisa    julkaista, julkistaa
publisere, publikisere    julkaisija, julkistaja, kustantaja
pudinge    vanukas tms.
pudle    puudeli
pudora    olla säädyllinen tai häveliäinen
pudore    säädyllisyys, häveliäisyys
pudra    puuteroida tms.
pudre, pulvre    jauhe, pulveri, tomu, puuteri, puru, ruuti
puera    tyttö
pueral(i), infantatri    lapsekas, lapsellinen, lapsenmielinen, lapsenomainen
puere    lapsi
puero    poika
pufe    ilotalo, porttola, bordelli
pugne    nyrkki
pulex(e)    kirppu
pulie    väkipyörä, talja
pulpe    massa; sellu; hedelmäliha
pulsa    sykkiä, tykyttää
pulse    pulssi, syke
pulula    vilistää, vilistä, rehottaa
pulvra    jauhaa, jauhentua, jauhentaa, jauhautua,
pulvre, pudre        jauhe, pulveri, tomu, puuteri, puru, ruuti
puma    puuma
pumise    hohkakivi
pumpa    pumpata
pumpe    pumppu
pumpere    pumppaaja, pumppumies, pumppuhenkilö, palomies, palohenkilö
punche    booli
puni    rangaista
punio    rankaiseminen, rankaisu
punitione    rangaistus
punktu    piste; kohta
punktua    osoittaa, osoitella, näyttää
punktual(i)    täsmällinen, jämpti, säntillinen
punte    kärki, pää
pupe    perä, ahteri, laivan perä
pupee    nukke
pupile    pupilli
pupitre    lukupöytä, kirjoituspöytä, työpöytä, pulpetti
pur(i)    puhdas (kirjaimellisessa tai kuvaannollisessa merkityksessä)
pureso    puhtaus
purga    puhdistaa; päästää; oksentaa; tyhjentää suolensa; vapauttaa
purgatorie    kiirastuli
purifika    puhdistaa, tehdä puhtaaksi
purifikatione    puhdistus
puritan(i)    puritaaninen
puritane    puritaani
puritanisme    puritanismi
purpre    purppuranpunainen, sinipunainen, violetti väri
purpri    purppuranpunainen, sinipunainen, violetti
purse    lompakko, kukkaro
purula    märkiä
purulanti    märkivä
pus    märkä, mätä, visva
puse    peukalo, isovarvas
pusha    työntää, työntyä, tunkea, sysätä
pustule    märkärakkula, näppylä, finni
putee    kaivo, kuilu, vesikuoppa
putorie    hilleri
putri    mädäntyä, mädätä; lahota; pilaantua
putrit(i)    mädäntynyt, mätä, laho, pilaantunut
qua    kuka, mikä, kumpi (nais- tai naaraspuolisesta)
quadrante    kvadrantti
quadrat(i)    neliöinen, kvadraattinen, neliönmuotoinen
quadrate    nelikulmio
quadriangul(i)    nelikulmainen, nelinurkkainen
quadrilater(i)    neljänkeskinen
quadrilione    kvadriljoona
quadrimanui    nelikätinen
quadriped(i)    nelijalkainen
quakere    kveekari
qual(i)    millainen, jollainen
qualie    viiriäinen
qualifika    hankkia pätevyys, pätevöityä, kelpuuttaa
qualifikatione    hyväksyntä, pätevyys, pätevöityminen, esteettömyys
qualim    kuinka, miten
qualim vu standa?    kuinka voit? miten menee?
qualitatal(i)    laatuun liittyvä tai kuuluva, laatu-
qualitate    laatu
quam alti lo es?    kuinka pitkä hän on?
quam oldi la es?    kuinka vanha hän on?
quam?    kuinka? miten? (aste, määrä)
quand    milloin, koska, mihin aikaan
quankam, malgre ke    vaikka, siitä huolimatta että
quanti    kuinka paljon, kuinka monta
quantitate    paljous, määrä, volyymi
quantum    kuinka paljon (käytetään itsenäisenä sanana)
Quantum lo ha paga?    Kuinka paljon hän on maksanut?
quarantene    karanteeni
quarte    neljännes, neljäsosa, vartti
quartere    kaupunginosa; vartioitu paikka, osasto, potilassali
quartete    kvartetti, nelikko
quartse    kvartsi
quasi    ikään kuin
quatrene    säkeistö
que    kuka, mikä, kumpi
querke    tammi(puu)
questiona    kysyä, kuulustella
questione    kysymys, kuulustelu
questiono    kysyminen, kuulusteleminen
quiet(i)    rauhallinen, rauhaisa
qui    kuka, mikä, kumpi (adjektiivimuoto: muita muotoja: que, quo, qua, quu, quum)
Qui klok es?    Paljonko kello on?
quiman, qualiman    millä tavalla
quinine    kiniini eli kiinankuori
quinse    kvitteni (päärynän lähisukulaishedelmä)
quinte    kvintti
quintete    kvintetti
quit(i)    velaton, vapaa
quitisa    antaa kuitti
quo    kuka, mikä, kumpi (mies- tai urospuolisesta)
quote    määrätty osuus, kiintiö
quum    mikä, mitä (asiasta)
rabata    alentaa hintaa
rabate    hinnan alennus
rabia    käyttäytyä, raivota tai hillua kuin vesikauhuinen
rabie    vesikauhu
rabiosi    vesikauhuinen
rabota    höylätä
rabote    höylä
radare    tutka [tätä sanaa ei löydy virallisesta sanakirjasta, mutta katson voivani liittää sen tähän, koska kyseessä on ilmiselvästi riittävän kansainvälinen sana]
rade    reti
radia    säteillä
radiatore    säteilijä
radie    säde (geometria, säteily)
radikal(i)    radikaali, juuriin menevä
radikalisme    radikalismi
radike    asian juuri tai ydin, asian pihvi, kantaluku, sanajuuri, kantasana
radio    radio; säteileminen
radio(foto)grafa    kuvata röntgen- tai muulla säteilyllä
radiosenda    lähettää, radioida, televisioida
radise    retiisi, retikka, piparjuuri
radium    radium
radota    höpöttää, höpistä
rafina    puhdistaa, jalostaa, jalostua, kehittää, hioa
rage    riepu, rätti, räsy, lumppu
ragu    muhennos, höystö, pata
rakete    raketti
rakite    riisitauti
rakonta    kertoa
rakonte   kertomus, tarina
rakontere    kertoja
rakonto    kertomuksen tai asian kertominen
rame    varpu, havu, haarake, pieni oksa
ramifika    haarautua, laajeta
rampe    rinne, luiska
rane    sammakko
range    asema, arvoaste, sijoitus, sija, rivi
rankore    kauna, närä, närkästys, katkeruus
rankorosi    kaunainen, näräinen, katkera
ransi    eltaantunut, härski, härskiintynyt
ransona    maksaa lunnaat
ransone    lunnaat, lunnasraha
ranunkule    leinikki
rape    nauris, lanttu
rapid(i)    nopea, vikkelä
rapiere    rapiiri
raporte    selvitys, selonteko, raportti: raporta
rapsodie    rapsodia
rapta    vallata ja ryöstää väkivaltaisesti, raiskata
rar(i)    harvinainen, harva
rasa    ajaa partaa tai karvoja pois jollakin välineellä: rasomashine
rase    rotu
rasilo    karvojen poisajoväline, eli parranajokone, parta- tai karvahöylä tai parta- tai karvaveitsi
rasione (selitys: fixat portione)    annos, määrätty annos, määräannos, ruoka-annos
raskale    riiviö, konna, ketku, hunsvotti, kelmi
raspa    raastaa
raspe    raspi, raastin, raastinrauta
rastra    haravoida
rastre    harava
rate    rotta
ratifika    vahvistaa, ratifioida, hyväksyä
ratifikatione    ratifiointi, vahvistaminen
rational(i)    rationaalinen, järjellinen
rationalisme    rationalismi
rationaliste    rationalisti
ratione    järki
rauk(i)    käheä, karhea
raveline    ravelliini
ravine    rotko, kanjoni, kuru, sola
ravisa    hurmata, lumota
reakte    reagoida
reaktionari    taantumuksellinen
reaktione    reaktio
reaktiv(i)    reaktiivinen
reakto    reagoiminen
real(i)    todellinen, tosi, oikea, aito, ehta
realeso    todellisuus
realim    todella, oikeasti
realisa    tajuta
realisme    realismi
realiste    realisti
realisti    realistinen
rebele    kapinallinen, kapinoija, kapinoitsija
rebelira    kapinoida
rebeliro    kapina, kapinoiminen
red(i)    punainen
redeska    punastua, punertua
redakte    toimittaa (sanomalehteä tai muuta julkaisua)
redaktere    toimittaja  (sanomalehden tai muun julkaisun)
redemte    lunastaa, maksaa lunnaat, maksaa kokonaan, ostaa takaisin
redemto    lunastus, lunastaminen
reduite    vetäytyä, perääntyä
redukte    vähentää, supistua, rajoittaa, pienentää, pienentyä, alentaa, laskea
reduktione    vähennys, supistus, alennus, pienennys
redute    pieni linnake, linnoitus tai varustus
refe    riutta
refera    viitata johonkin asiaan
refero    viite, lähdeviite, viittaaminen johonkin asiaan
reflekte    heijastaa
reflektione    heijastus
reflektiv(i)    heijastava
reflexe    refleksi, heijaste
refluxe    takaisinvirtaus, luode, laskuvesi
reforma    uudistaa
reformatione    uskonpuhdistus, reformaatio
reforme    uudistus, reformi
reformere    uudistaja, reformoija, reformisti
refrakte    taittaa, taittua
refrene    kertosäe
refuja    hakea turvapaikkaa
refuje    turvapaikka
refusa    kieltää, kieltäytyä
refuta    kumota, torjua, osoittaa vääräksi
rega    kuningatar
regala    kestitä, viihdyttää
regal(i)    kuninkaallinen, kuninkuuteen liittyvä
regarda    katsoa, katsella
regardada    tuijottaa
regata    regatta, purjehduskilpailu, kilpapurjehdus
rege    kuningas tai kuningatar, kuninkaallinen hallitsija
regenera    regeneroida, regeneroitua, elävöittää, kehittää, uudistaa, uudistua
regente    valtionhoitaja, sijaishallitsija
regia    kuningaskunta
regide    kuninkaallista syntyperää oleva henkilö
regie    kuninkaallinen monopoli
regimente    rykmentti
regione    alue, seutu, tienoo, paikka
regira    hallita
regiro    hallitseminen
registra    rekisteröidä
registra se    rekisteröityä
registratione    rekisteröinti
registre    rekisteri, tilikirja
registrere    rekisteröijä
registro    rekisteröityminen
regla    säännellä
reglar(i)    säännönmukainen, säännöllinen, normaali
reglatione    sääntely
regle    sääntö
reglise    lakritsi, lakritsa
reglo    säänteleminen
regna    hallita, vallita, olla vallassa
regno    hallinto, hallitseminen, vallassaoleminen
rego    kuningas
regresa    vetäytyä, siirtyä pois; hätkähtää
regreta    katua, olla pahoillaan
regreto    katumus, katuminen, pahoillaanoleminen
rehabilita    kuntouttaa, kuntoutua, palauttaa kunnia
rehabilitatione    kuntoutus, kunnian palautus
reina    ohjastaa, suitsia
reine    suitset, ohjas, ohjat
rejime    hallintokausi, valtakausi
rekapitula    tehdä yhteenveto, vetää yhteen
reklamate    reklamoida, tehdä reklamaatio, vaatia jotakin takaisin
reklamatione    reklamaatio, jonkin vaatiminen takaisin
reklama    mainostaa
reklame    mainos
rekogni    tunnistaa
rekognitione    tunnistus
rekolta    korjata satoa, niittää
rekolto    sadonkorjuu
rekomenda    suositella, suosittaa
rekomendatione    suositus, suosittelu
rekorde    ennätys
rekrea    rentoutua, huvitella, virkistyä, viettää vapaa-aikaa, harrastaa
rekreatione    virkistys, ajanviete, vapaa-ajan toiminta, harrastus
rekruta    värvätä, rekrytoida, palkata
rekrute    alokas, aloittelija, täydennyshenkilö
rektangulari    suorakaiteen muotoinen
rektangule    suorakaide
rekti    suora
rektifika    oikaista, oikoa, korjata, suoristaa
rektore    rehtori
rektum    peräsuoli
rekupera    toipua, palautua, elpyä; saada takaisin, palauttaa mieleen, palauttaa dataa
rekurse    turvautua
rekurso    turvautuminen
rekusa    jäävätä
relat    prepositio: suhteen, suhteessa: ~ relatu
relate    liittyä johonkin asiaan, olla suhteessa johonkin asiaan
relative    sukulainen; asiaan liittyvä asia tai henkilö
relational(i)    suhteellinen
relatione    suhde kahden tai useamman asian asian välillä tai seksuaalinen tai muu suhde kahden tai useamman ihmisen välillä
rele    raide
relega    häätää, karkottaa, siirtää
relevie, ferevie    rautatie
reliefe    kohokuva, korkokuva, reliefi
religione    uskonto
religionosi    uskonnollinen
reliquie    jäänne, pyhäinjäännös, reliikki, muistoesine
relvie, fervie    rautatie
remarka    huomauttaa, kommentoida
remarko    kommentti, huomautus
rema    soutaa
reme    airo, mela
remedia    parantaa (ihminen tai eläin)
remedie    parannuskeino, lääke, eliksiiri
reminisense    muisto, muistikuva, muistuma, muistelma
remise    laantua, lauhtua
remonstra    nuhdella
remonte    nousta uudelleen kyytiin tai hevosen  selkään
remorse    katumus, tunnonvaiva
rempare    suojavalli, suojavarustus
remplasa    korvata jokin jollakin, vaihtaa
rendevu    tapaaminen, ennalta sovittu tapaaminen
rene    munuainen
renega    kiistää, kieltää
renesanse    renessanssi, jonkin asian uudelleensyntyminen ajassa
renkontra    kohdata, tavata
renkontro    kohtaaminen, tapaaminen
renta    vuokrata
rente    vuokra
renuntia    antaa periksi, luopua, luovuttaa
renversa    kaataa, kumota, suistaa, kukistaa
repara    korjata
reparo    korjaaminen, korjaus
repartisa    levittää, jaella, jakaa
repaste    ateria
repenta    katua
repento    katuminen, katumus
repertorie    hakemisto, luettelo, kortisto, rekisteri
repeti    toistaa, kerrata
repetitione    toisto, kertaus
replika    vastata
replike    vastaus
repliko    vastaaminen
reposa    levätä, huilata
represalia    kostaa
represalie    kosto
represe    rajoittaa, hillitä, pidätellä
representa    esittää tai edustaa
representante    edustaja, valtuutettu henkilö, asiamies: representative
representatione    esittely
reprimanda    moittia, nuhdella
reprimande    moite, nuhde, nuhtelu
reprocha    soimata, sättiä
reproche    sätintä, soimaus
repta    madella, mönkiä, ryömiä, mataa
reptere    matelija
republikal(i)    tasavaltaan liittyvä tai kuuluva, tasavalta-
republike    tasavalta
republikiste    tasavaltalainen henkilö
republikisti    tasavaltalainen
repudia    hylätä, torjua
repugna    olla vastaan, kokea vastenmielisyyttä
repulse    hylkiä, torjua
repulsione    hyljintä, torjunta
reputa    pitää silmällä, katsella
reputatione    maine
requisite    edellyttää, vaatia
requisitione    vaatimus, edellytys
res   prepositio: tasalla, korkeudella: ~ resu
resembla    muistuttaa jotakin, olla jonkin kaltainen
resense    arvostella, kirjoittaa arvostelu teoksesta
resensione    teoksen arvostelu
resent(i)    viimeaikainen, äskeinen, äskettäinen, hiljattainen
resentim    äskettäin, hiljattain
resepte    ottaa vastaan
reserva    pidättää, varata, tilata
reservatione    varaus (nimellä)
resida    asua
residentie    asunto, asuinhuoneisto
residiva    uusiutua
residivanti    uusiutuva
residuum    jäännös, jäämä
resigna    irtisanoutua, erota, sanoutua irti: resignatione
resiprok(i)    keskinäinen, molemminpuolinen, vastavuoroinen, vuorovaikutteinen
resine    pihka, hartsi
resista    sietää, kestää, vastustaa
resita    lausua, luetella, resitoida
resiva    saada, ottaa vastaan, vastaanottaa
resolu    ratkaista, tehdä päätös
resolutione    ratkaisu, päätös
resona    perustella, pohtia, järkeillä, argumentoida
resone    järki, motiivi, syy, perustelu
resore    jousi, vieteri, joustin, resori
resorte    lainkäyttövalta, toimivalta, hallintoalue, tuomiovalta: resorta
respekte    kunnioittaa, arvostaa
respektindi    kunnioittamisen ja arvostamisen arvoinen
respekto    kunnioittaminen, arvostaminen
respira    hengittää
respiratore    hengityskone
respiro    hengittäminen, hengitys
responda    vastata
responsa    olla vastuussa
responsanti    vastuullinen, vastuussa oleva
responso    vastuussa, vastuullisena oleminen
resta    viipyä, jäädä, pysyä
restaura    palauttaa entiseen kuntoon, kunnostaa, remontoida, peruskorjata, saneerata, ennallistaa, entistää
reste    loput, jäljellä oleva, jäännös, ylijäämä
restitu    palauttaa
restitutione    palautus
restorante    ravintola
restrikte    rajoittaa
restriktione    rajoitus
resulta    johtaa lopputulokseen
resulte    tulos, seuraus, lopputulos
resuma    tehdä yhteenveto, tiivistelmä tai abstrakti
resume    yhteenveto, tiivistelmä, abstrakti
rete    verkko (myös merkityksessä internet)
retena    pitää, säilyttää, pidellä
retina    verkkokalvo
retorike    retoriikka eli puhetaito
retorte    tislausastia, tislauspullo
retrakte    vetää pois, vetäytyä, poistaa, luopua
retreta    vetäytyä piilopaikkaan tms., osallistua retriittiin, jäädä eläkkeelle
retrete, retreto    piilopaikka, retriitti; eläkepäivät
retrodukte    viedä, johtaa takaisin
retroposi    laittaa takaisin, pistää takaisin
retroseda    väistyä takaisin
retrotira    vetää takaisin
retrovada    mennä takaisin
retucha    retusoida, korjata kuvaa
returna    palata
reumati    reumaattinen
reumatisme    reumatismi
revancha    kostaa
revanche    kosto
reva    unelmoida
revasi    unelmointiin taipuvainen
reve    unelma, haave, päiväuni
revela    paljastaa, ilmestyä
revelatione    paljastus, ilmestys
revelo    paljastaminen, ilmestyminen
revenu    tulot, ansiot
reverse    takana oleva puoli, asian takapuoli, kääntöpuoli
revise    arvioida uudelleen, päivittää
revisione    uudistus, tarkistus, korjattu versio
revoka    kutsua takaisin; mitätöidä, peruuttaa, kumota
revolta    kapinoida, nousta tekemään vastarintaa
revoltante    kapinallinen
revolte    kapina, kansannousu
revolutiona    tehdä vallankumousta
revolutionar(i)    vallankumouksellinen
revolutionare    vallankumouksellinen henkilö
revolutione    vallankumous
revolvere    revolveri
revua    luoda katsaus
revuo    katsaus
ri    taas, uudestaan, vielä kerran
ribande    nauha
richeso    rikkaus
richi    rikas
richisa    rikastuttaa
rida    nauraa
rideska    purskahtaa nauruun
rideta    hymyillä
ridindi    naurettava, nauramisen arvoinen
ridona    hohottaa, hekottaa, päästää röhönauru; antaa uudestaan
ridono    hohottaminen; uudestaan antaminen
rielekte    valita uudestaan, uudelleenvalita vaaleissa
rife    riutta
rigid(i)    jäykkä, kankea, taipumaton
rigideso    jäykkyys, kankeus, taipumattomuus
rigidisa    jäykistää, jäykentää, kankeuttaa, tehtä taipumattomaksi
rigla    pistää säppiin, teljetä
rigle    salpa, telki, säppi
rigore    ankaruus, tiukkuus, tarkkuus
rigorisme    rigorismi
rikocheta    kimmota, pompahtaa
rikonstruktione    uudelleenrakennus
rima    riimittää
rime    loppusointu, riimi
ringe    rengas, sormus, ketjun lenkki
rinoseros    sarvikuono
rinsa    huuhtoa, huuhdella, huuhtaista
rise    riisi
risine    risiini(öljy)
riska    panna alttiiksi, asettaa vaaranalaiseksi, riskeerata
riskabli    vaaranalaiseksi asetettavissa oleva
riskanti    riskeeraava, riskejä ottava
riskasi    riskinottoon taipuvainen
riske    riski, vaara
risko    alttiiksi paneminen, vaaranalaiseksi asettaminen, riskeeraaminen
riskripte    kirjoittaa uudestaan
ritme    rytmi
ritmi    rytminen
ritmike    rytmiikka
ritmosi    rytmikäs
ritu    riitti
ritual(i)    rituaalinen, rituaaliin liittyvä tai kuuluva
rituale    rituaali
rivale    kilpailija, kilpakosija
rivalira    kilpailla
rive    ranta
rivere    joki, virta
riverete    puro
riveta    niitata
rivete    niitti
robe    kaapu, puku
robinete    (vesi)hana
robusti    roteva, jykevä, vankka
roda    jyrsiä
rodere    jyrsijä
roke    kallio
rokoko    rokokoo
role    rooli
roman(i)    roomalainen
romane    romaani; roomalainen henkilö
romanete    novelli; pikkuroomalainen
romanse    romanssi
romanti    romanttinen
romantike    romantiikka eli 1700-luvun lopussa Euroopassa alkanut taiteellinen ja älyllinen suuntaus
rombe    neljäkäs
rond(i)    pyöreä, ympyrän muotoinen
ronfla    kuorsata
rose    ruusu
rosie    kaste (ei uskonnollisessa merkityksessä, vaan vettä)
rosine    rusina
rosiniole    satakieli
rosta    paistaa, grillata, paahtaa, pariloida
rota    kieriä, pyöriä, pyöräyttää
rotane    rottinki
rotatione    pyöriminen, kierto; kierrätys; rotaatio
rote    pyörä, ratti, ruori, ratas, kiekko
rotunde    rotunda (liittyy rakennustekniikkaan)
royalisme    kuningasvallan kannattamisaate
royaliste    kuningasvallan kannattaja
rubarbe    raparperi
rubine    rubiini
rubrike    otsikko, luokka, ryhmä, palsta, sarake, kategoria
rud(i)    karkea, vulgaari, töykeä; kuoppainen, aallokkoinen; hiomaton, karhea
rudimental(i)    alkeellinen
rudimente    perusteet, alkeet
ruge    juonne, ryppy, poimu, kurttu, uurre
ruina    raunioittaa, tärvellä, tuhota, turmella, raiskata
ruine    raunio, rappio, tuho
ruke    rukki
rukta    röyhtäistä
rula    kääriä tai kiertää rullalle tai kääröksi, rullata
rule    rulla, käärö
rulete    ruletti
rulo    kääriminen
ruman(i)    romanialainen
rumane    romanialainen henkilö, etninen romanialainen
Rumania    Romania
rumanum    romanian kieli
rume    rommi
rumina    märehtiä
ruminere    märehtijä
rumore    huhu, juoru
rune    riimu
rupte    rikkoa, särkeä
rupture    murtuma, murros
rural(i)    maalaismainen, maaseutuun liittyvä tai kuuluva, maalais-
rurane    maalainen, maaseudulla asuva henkilö, talonpoika
rure    maaseutu
rusa    juonitella, olla viekas, vehkeillä
ruse    viekkaus; venäläinen henkilö
ruset(i)    punaruskea
rusi    venäläinen
Rusia    Venäjä
rusosi    viekas
rusta    ruostua
ruste    ruoste
rustik(i)    maalaismainen, maaseutu-, maaseutumainen, talonpoikainen, maalais-
rusum    venäjän kieli
rute    reitti, matkareitti, linja, raide
rutine    rutiini, tottumus, ohjelma
sabate    sapatti, juutalaisten viikon pyhäpäivä (lauantai)
sabota    hutiloida, toheloida, sählätä, häseltää, töpeksiä; sabotoida
sabre    sapeli
sadla    satuloida
sadle    satula
safire    safiiri
safrane    sahrami
saga    saaga
sagasi    älykäs, terävä, fiksu
sago    saagopalmu
saj(i)    viisas, tolkullinen
sake    säkki, pussi, kassi, laukku
sakramente    sakramentti, pyhä toimitus
sakri, sankti    pyhä
sakrifika, sakrisa, sanktifika    pyhittää, tehdä pyhäksi
sakrifisia    uhrata, uhrautua
sakrifisie    uhri
sakrileja    tehdä pyhäinhäväistys, syyllistyä pyhäinhäväistykseen
sakrilejo    pyhäinhäväistys, häväistys
sakristie    sakaristo, sakasti
salade    salaatti
salamandre    salamanteri
salaria    nauttia palkkaa
salarie    palkka
salatri    suolakas, suolamainen
salda    saldottaa, tasata tili: saldo
sale    suola
salia    törröttää
salise    paju
saliva, sputa    sylkeä
salive, spute    sylki
salmone    lohi
salone    sali
salpetre    salpietari
salta    hypätä, loikata
salta a sur li stule    hypätä tuolille
salteta    hypähtää
salubri    terveellinen
saluta    tervehtiä
saluto    tervehtiminen, tervehdys
salva    pelastaa, säästää
salvere    pelastaja; säästäjä
salvea    suorittaa yhteislaukaus, ampua yhtäaikaisesti
salvee    yhteislaukaus
salvie    salvia
sam(i)    sama
samideane    aatetoveri, aateveli, aatesisar
samiklok    samanaikaisesti, samaan aikaan
samim    samoin
sam(i)man    samalla tapaa, samaan tapaan, samalal tavoin
sam(i)landane    maanmies, maanhenkilö
sam(i)partisane    puoluetoveri
sam(i)religionane    uskonveli tai -sisar
san(i)    terve
sanatorie, sanisatorie    parantola
sandale    sandaali
sande    hiekka
sandosi    hiekkainen
saneska    tervehtyä
saneso    terveys
sanga    vuotaa verta
sange    veri
sangesuge    iilimato, juotikas
sango    veren vuotaminen
sangosi    verinen
sanguin(i)    verenpunainen, veri-; sangviininen
sanisa    tehdä terveeksi, tervehdyttää
sanitate    terveys
sankti, sakri    pyhä
sanktifika, sakrisa, sakrifika    pyhittää, tehdä pyhäksi
sanktiona    antaa hyväksyntä, antaa lupa; sanktioida
sanktione    pakote, sanktio; seuraamus
sapa    kaivaa maata toisen jonkin alta, heikentää, sabotoida, torpedoida
sapona    saippuoida, käyttää saippuaa
sapone    saippua
sapora    maistua
sapore    maku
saporosi    maukas
sapte    mahla
sarabande    sarabande (tanssi)
sarasene    tattari
sardine    sardine
sardon(i)    sardoninen
sarkasmal(i)    sarkastinen
sarkasme    sarkasmi
sarke    ruumisarkku
sarkla    kitkeä, perata
sarkofage    sarkofagi
sat    tarpeeksi, kyllin
sat multi    tarpeeksi paljon
sat pane    tarpeeksi leipää
Satan    Saatana
satanatri    saatanallinen, saatanamainen
satelite    satelliitti, kiertolainen
satine    satiini
satir(i)    satiirinen
satire    satiiri
satirisa    satirisoida
satiriste    satiirikko
satiro    satyyri
satisfakte    tyydyttää, kelvata, riittää
satisfaktione    tyydytys
satse    lause; virke
satura    kyllästää, saturoida, saturoitua; tyydyttää, tehdä kylläiseksi
saturat(i)    kylläinen, tyytyväinen, saturoitu, läpikotaisin täynnä jotakin
saturdi    lauantaina
saturdie    lauantai
sause    kastike
sava    tietää
savat(i)    tunnettu, tiedetty
savo    tietäminen, tieto, tietämys
Savoya    Savoiji
savoyan(i)    savoijilainen
savura    nauttia, nautiskella, viihtyä
saxifrage    rikko (eräs kasvi)
saxofone    saksofoni
saxon(i)    saksilainen
saxone    saksi (eräs germaaninen etninen ryhmä)
Saxonia    Saksi (eräs alue Saksassa)
se    itsensä, itseään (refleksiivipronomini, jota käytetään, kun subjekti ja objekti ovat samat)
sebe    tali
sebra    seepra
seda    luovuttaa, väistyä, antaa tietä, antaa pois
sedimente    sedimentti
sedukte    vietellä, viekoitella, houkutella
seduktere    viettelijä
seduktione    viettelys
sefire    tuulenhenkäys
segale    ruis
sega    sahata
sege    saha (työväline)
segla    purjehtia
segle    purje
segmente    osa, segmentti, jaoke, lohko
segun    prepositio: mukaan: paga segun li laboro = maksaa työn mukaan: ~ segunu = segun tum
segun men opinione    minun mielestäni
seka    leikata halki, katkaista, pilkkoa
sekle, yaresento    vuosisata
sekretarie    sihteeri
sekret(i)    salainen
sekrete, sekretu(m)    salaisuus
sekrete    erittää
sektane    lahkolainen
sekte    lahko (ei biologinen luokittelukategoria)
sektione    jaosto, lohko, osasto, jaos, kappale, artikla, pykälä, kohta
sektore    sektori, lohko
seku    seurata
sekuent(i)    seuraava
sekulari    maallinen, sekulaari
sekularisa    maallistaa, sekularisoida
sekunda    puoltaa, tukea, kannattaa
sekundante    sekundantti
sekundari    toissijainen, toisarvoinen
sekunde    sekunti
sekur(i)    turvassa oleva, tallessa oleva
sela    kovasti intoilla, kiihkoilla, olla hurmahenkinen
sele, selule    solu
selekte    valita, valikoida
selektione    valinta
self    itse
selfamo    itserakkaus
selfdestruktiv(i)    itsetuhoinen
selfkonformi    johdonmukainen
selfkonservatione    itsesäilytys
selfkontrolo    itsekontrolli, itsensä hallitseminen
selibata    elää selibaattilupauksen tehneenä olemalla solmimatta avioliittoa
selibate    selibaatti eli pyhä lupaus olla solmimatta avioliittoa
selo    kiihkoileminen, kovasti intoileminen
selosi    kiihkoinen; soluinen, soluja täynnä
seluloide    selluloidi
selulose    selluloosa
sema    istuttaa, kylvää
semane    viikko
seman(i)    viikottainen
semanti    (= relatanti li signifikatione de vordes) semanttinen eli merkitysopillinen
semantike    merkitysoppi eli semantiikka
sembla    näyttää joltakin, muistuttaa jotakin
seme    siemen
semestre    lukukausi
semide, semite    juutalaista syntyperää oleva henkilö
seminarie    seminaari
sempre    aina
sempre plu, plu e plu    yhä enemmän
semule    vehnäsuurimo, maannaryyni, mannasuurimo
senatane, membre de senate    senaattori
senate    senaatti
senda    lähettää
sendarie    lähetyksensaaja, lähetyksen vastaanottaja
sene    näyttämö, tapahtumapaikka, maisema, näköala
sen(i)    luonnonkaunis, näyttämöllinen
senil(i)    vanhuudenhöperö, seniili
seniore    vanhempi, vanhin
senite    lakipiste, taivaanlaki
sensatione    jännitys, kiihtymys, mielenliikutus, sensaatio, älämölö
sense    tolkku, terve järki, arvostelukyky
sensitiv(i)    vaikutusaltis, kokea ja tuntea kykenevä
sensosi    järkevä, arvostelukykyinen, tolkullinen
sensu    aisti
sensua    aistia
sensual(i)    aistikas, sensuelli
sensure    sensuuri [tätä sanaa ei löydy virallisesta sanakirjasta, mutta voinee olettaa, että tämän ainakin moni ymmärtäisi]
sentense    sanonta, ajatelma, maksiimi, elämänohje
senti    tuntea tunne
senti odore, flara    haistaa, vainuta
sentimental(i)    sentimentaalinen, tunteellinen
sentimente    tunne
sentimetre    senttimetri
sentinele    vartiomies, vartiosotilas
sentio    tunteen tunteminen, tunne
sentral(i)    keskeinen, keskellä tai keskuksessa sijaitseva tai siihen liittyvä tai kuuluva
sentre    keskus, keskusta
sentrifuga    lingota
sentrifugal(i)    keskipakoinen
sentrifuge    sentrifugi
sentripetal(i)    keskihakuinen
separa    erottaa (erilleen)
separatim    erikseen
separatione    erotus, ero, erottelu
separatore    separaattori
sepia    seepia
septembre    syyskuu
septi    septinen
septime    septimi
septre    valtikka
sepulte    haudata
serafe    serafi
serbe    serbi
serbi    serbialainen, serbi-
Serbia    Serbia
serbokroatum    serbokroaatin kieli (nykyään kieltä äidinkielenään puhuvat ihmiset kyllä harvemmin käyttävät kielestään tätä nimitystä, nationalistisista syistä)
sercha    etsiä
serebral(i)    aivo-, aivoihin liittyvä tai kuuluva
serebre    aivot
serebrete    pikkuaivot
seremonial(i)    seremoniallinen, juhlallinen
seremonie    seremonia, juhlallisuudet
seren(i)    rauhallinen, tyyni, seesteinen, pilvetön
serenade    serenadi
serfe    maaorja
seria    sarjoittaa
serial(i)    sarjamuotoinen, sarjallinen, sarja-, peräkkäinen
serie    sarja, jakso, rivi, jono
seriosi    vakava, vakavissaan; täynnä sarjoja
serjente    kersantti, vääpeli
serpenta    mutkitella, kulkea kiemurrellen
serpente    käärme
sertene    muuan, tietty henkilö
serten(i)    tietty, muuan
serti    määrätty, varma, ilmeinen, epäilyksetön
sertim    ilman muuta, toki, totta kai
serum    seerumi
serva    palvella
servere    palvelija
serviete    lautasliina, servetti
servise    astiasto
serviste    palvelija
servo    palvelu, palveleminen
sesa    lakata, lopettaa
sesione    istunto, kokous, sessio
sesone    kausi, sesonki, vuodenaika
seter(i)    jäljellä oleva, muu
seterim    sitä paitsi, lisäksi
sever(i)    ankara, tiukka, tarkka
severiman    ankarasti
sextante    sekstantti
sextete    sekstetti
sexu    sukupuoli
sexual(i)    seksuaalinen, seksuaalisuuteen liittyvä
sfere    sfääri, alue, piiri
sfinxe    sfinksi
shablone    malline, malli, sapluuna, mallikappale, ompelukaava
shakale    sakaali
shake    shakki
shakte    kuilu
shale    kaulaliina, hartiahuivi
shalme    huilu, pilli, putki, piippu, rööri, torvi, ontto varsi
shalote    salottisipuli
shalupe    pursi
shama    hävetä
shame    häpeä
shamindi    hävettävä
sharke    hai
shele    kuori, kaarna, palko, hylsy
shilde    kilpi
shirma    suojautua
shirme    varjo, verho, suoja
shova    työntää, tönäistä, tuupata
shovela    lapioida
shovele    lapio
shu(e)    kenkä
shuere    suutari
shultre    olkapää, hartia
shuta    ampua
shuto    laukaus, ampuminen
shutre    luukku, verho, rullaverho, sälekaihdin
si    jos
si non    ellei
si nur    jos vain
sibarite    sybariitti, nautiskelija
sibarit(i)    nautiskelevainen
sibila    sibylla eli naispuolinen ennustaja, oraakkeli
sibila    sihistä, sähistä, pihistä
sida    istua
sideska    istuutua
sieja    piirittää, saartaa, motittaa
siejo    piiritys, saarto, motitus
siele    taivas [alkuperäisestä sanakirjasta ei edes löydy taivasta merkitsevää sanaa, mutta ehdotan, että 'siele' sopisi sitä merkitsemään]
siential(i)    tieteellinen, tieteeseen liittyvä tai kuuluva
sientie    tiede
sientiiste    tiedemies, tiedehenkilö, tutkija
siesta    viettää siestaa
sieste    siesta
sifilis    kuppa
sifla    puhaltaa pilliin, viheltää pillillä
sifle    vihellyspilli
sifone    sifonki
sigare    sikari
sigarete    savuke
sigariere    imuke
sigla    sinetöidä
sigle    sinetti
signa    viestittää, antaa merkki, ilmaista
signale    merkki, signaali, merkinanto
signata, sub(u)skripte    allekirjoittaa; tilata lehti tai palvelu
signe    merkki, merkinanto, opaste, tunnus
signifika    tarkoittaa, merkitä
signifikatione    merkitys
sigsaga    mutkitella, pujotella
sigsag    siksakki
sik(i)    kuiva
sikeska    kuivua, kuivahtaa
sikisa    kuivata
sikle    jakso, kierto, kierros, sykli
sikomore    sikomori
silabe    tavu
silenti   hiljainen, äänetön, vaiti; mykkä (laitteesta)
silentia    vaieta, olla vaiti
silentianti    hiljaa oleva
silentio    hiljaisuus, vaikeneminen, hiljaa oleminen
silke    silkki
silogisme    syllogismi
siluete    siluetti, varjokuva
simbole    symboli, merkki
simbol(i)    symbolinen
simbolike    symboliikka
simbolisme    symbolismi
simetri    symmetrinen
simetrie    symmetria
simfonie    sinfonia
simie    apina
simiira    apinoida
simil(i)    samanlainen, samankaltainen, vastaavanlainen, samantapainen
simpatia, have simpatie    myötäelää
simpatie    myötäeläminen, myötätunto, sympatia
simpatiosi    myötätuntoinen, myötäeläväinen
simpli    yksinkertainen
simplifika    yksinkertaistaa
simplifikatione    yksinkertaistus
simpliman    yksinkertaisella tavalla
simptome    oire
simptom(i)    oireellinen, leimallinen
simula    simuloida, teeskennellä, esiintyä, esittää
simulatione    simulaatio
sin    prepositio: ilman: ~ sinu = sin tum
sin duto    epäilyksettä, ilman epäilyä
sinagoge    synagoga
sindeal(i)    jumalaton
sindikalisme    syndikalismi
sindikaliste    syndikalisti
sine    povi, rinta, sisus, syli, intiimi paikka
sinekdoke    synekdokee
sinekure    laiskanvirka, suojatyöpaikka
sinemate    elokuva, elokuvataide, elokuvateatteri
singli    yksittäinen, ainoa; "sinkku"
singluta    nyyhkyttää, nyyhkiä
singulare    yksikkö (kielioppi)
singular(i)    yksittäinen, ainutlaatuinen, tavaton, harvinainen, epätavallinen
siniora    rouva, neiti
siniore    herra, rouva, neiti tms.
sinioro    herra
sinistri    pahaenteinen, uhkaava
sinka    vajottaa, vaipua, vajota
sinke    sinkki
sinko    vaipuminen
sinkretisme    synkretismi
sinkuraj(i)    vailla rohkeutta oleva, rohkeudeton, pelkuri
sinode    kirkolliskokous, synodi
sinonime    synonyymi
sinopti    synoptinen
sinpartisi    puolueeton
sinser(i)    vilpitön
sintaxe    syntaksi, lauseoppi
sintila    kipinöidä
sintile    kipinä, säkene, kipuna
sinu    kela, kierros, vyyhti
sinua    kelata, keriä, kelautua, kiertää
sinus    sini (matematiikka); ontelo
sirene    seireeni: syreeni
siringa    ruiskuttaa
siringe    injektioruisku, ruisku
sirk    prepositio: ympäri(llä); suurin piirtein, noin (esim. noin viisi): ~ sirku
sirke    sirkus
sirklari    ympyränmuotoinen
sirkle    ympyrä
sirkula    kiertää, pyöriä, pyörittää, kierittää, kierrättää
sirkulatione    kierrätys, kierto, kiertoliike; verenkierto
sirkumda    ympäröidä, piirittää, reunustaa
sirkumflexe    sirkumfleksi
sirkumsise    ympärileikata
sirkumsisione    ympärileikkaus
sirkumstantie    olosuhde, tilanne
sirkumure    ympärysmuuri
sirkuregarda    katsoa ympärilleen
sis    prepositio: tällä puolella: ~ sisu
sisela    käyttää talttaa, työstää taltalla
sisele    taltta
sismografe    seismografi
sisoe    sakset
sistemal(i)    järjestelmään kuuluva tai liittyvä, systeeminen
sisteme    järjestelmä, systeemi
sisterne    säiliö, tankki
sita    siteerata, lainata jonkin tahon esittämää; ks. 'exerpta'
sitadele    linnake, linnoitus
sitare    sitra
sitate    sitaatti, siteeraus, lainaus
sitrone    sitruuna
sitroniere    sitruunapuu
situa    asettaa, panna, sijoittaa; paikantaa, paikallistaa
situatione    sijainti, paikka, asema
siva    siivilöidä, seuloa
sive    seula, siivilä, lävikkö
sivil(i)    kansalainen, kansalaisuuteen liittyvä
sivilisa    sivistää, levittää sivilisaatiota
sivilisatione    sivilisaatio
siviliso    sivistys
skabie    kapi, syyhy
skalda    kaltata
skale    asteikko, skaala, mittakaava, arvoasteikko; tikapuut, tikkaat
skalpa    skalpeerata eli leikata päänahka irti
skalpe    päänahka
skalpele    leikkausveitsi, skalpelli
skandalatri    skandaalinomainen
skandale    häväistysjuttu, skandaali
skandalosi    skandaalimainen, pahennusta herättävä
skandinave    skandinaavi
skandinav(i)    skandinaavinen
Skandinavia    Skandinavia
skapule    lapaluu
skarabe    pyhä pillerinpyörittäjä, skarabee, lehtisarvinen
skarlat(i)    kirkkaanpunainen, helakanpunainen, tulipunainen
skarlatine    tulirokko
skarmucha    kahakoida, nahistella
skarmuche    yhteenotto, taistelu, kahakka, selkkaus
skaute    partiolainen
skelete    luuranko
skema(te)    kaavio, malli, kaava, skeema
skemat(i)    luonnosmainen, kaavamainen
skeptik(i)    skeptinen, epäilevä
skeptike    skeptisyys, epäileväisyys
skeptikisme    skepsismi
skeptikiste    skeptikko
sketa    luistella
skete    luistin
ski    suksi
skia    hiihtää
skisa    luonnostella, hahmotella
skise    luonnos, hahmotelma, tynkä, suuntaviivat, raakile
skisme    skisma
sklave    orja
sklavira    elää orjuudessa
sklaviro    orjuus
skolaste    skolastikko
skolasti    skolastinen
skolastike    skolastiikka
skolane    koululainen
skole    koulu
skorbute    keripukki
skorie    kuona
skorpione    skorpioni
skorsonere    mustajuuri
skot(i)    skotlantilainen, skottilainen
skote    skotti, skotlantilainen henkilö
Skotia    Skotlanti
skotum    skotin kieli (kieli, joka on läheistä sukua englannille, mutta josssa on enemmän vaikutteita viikinkien kielestä ja vähemmän vaikutteita normanniranskasta ja latinasta kuin englannin kielessä)
skrapa    kaapia, raaputtaa
skriptacha    tuhertaa, raapustaa, kirjoittaa harakanvarpain
skripte    kirjoittaa
skriptilo    kirjoitusväline
skriptim    kirjallisesti
skripto    kirjoittaminen
skriptomachine    kirjoituskone (vielä 1900-luvulla usein kirjoittamiseen käytetty mekaaninen laite)
skripture    kirjoitus
skrofule    risatauti eli imusolmuketuberkuloosi
skrua    ruuvata
skrue    ruuvi
skruo    ruuvaaminen
skruple    tunnontuska
skulpta    veistää, kaivertaa
skulptere    veistäjä
skulpto    veisto, veistäminen, kaivertaminen
skulpture    veistos
skuma    vaahdota, kuohua
skume    vaahto, kuohu
skunere    kuunari
skura    hangata, jynssätä, puunata, kuurata, jyystää
skusa    ravistaa, ravistella, täristää, täristä
skuso    tärinä, maanjäristys
slame    lieju, tökötti, liete
slange    slangi, arkikieli
slav(i)    slaavilainen
slave    slaavi
slupe    sluuppi, pursi
sluse    sulku, sulkuportti
smeralde    smagardi
snapa    tiuskia, äksyillä
snifla    nuuhkia, nuuskia, haistella
snobe    snobi, keikari, keikailija
snute    turpa, kuono, nokka, kärsä
sobri    selvinpäin, ei humalassa tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena
soda    sooda eli natriumkarbonaatti
sodiake    eläinrata (astronomia, astrologia)
sofa    sohva
sofisme    sofismi
sofiste    sofisti
sofisti    sofistinen
sojorna    oleskella
sojorno    oleskelu
sokle    sokkeli
sol(i)    yksin oleva, yksinäinen
soldate    sotilas
solea    meriantura
solen(i)    juhlallinen, vakava
sol(i)    ainoa
solid(i)    kiinteä, vakaa, luja
solidar(i)    solidaarinen
solim    vain, ainoastaan; yksin
solisita    pyytää, anoa
solitar(i)    yksinäinen
solu    ratkaista, selvittää, ratkoa
solubli    ratkaistavissa oleva
soluendi    pakollinen ratkaista
soluo    ratkaiseminen
solutione    ratkaisu
solventi    maksukykyinen, vakavarainen,
somite    huippu, kärki; huippukokous
somnambula    unissakävellä
somnola    olla uninen, unelias
somre    kesä
sonata    esittää sonaattia
sonate    sonaatti
sonda    luodata, mitata syvyys
sondilo    luotinuora, luotain
sondo    kuulostaminen
sone    vyöhyke
sonete    sonetti
sonja    nähdä unta
sonje    uni
sonjo    unennäkeminen
sonori    soinnukas, sointuva
soologe    eläintieteilijä, eläinten tutkija
soologia    eläintiede, eläinoppi
soprane    sopraano: sopran(i)
sorbete    sorbetti
sordid(i)    inhottava, vastenmielinen, likainen, alhainen
sordina    käyttää sordiinoa ao. tehtävään
sordine    sordiino eli soittimen äänenväriä muuntava tai hiljentävä lisäosa
sorga    huolehtia, katsoa perään
sorgo     huolenpito, peräänkatsominen: sorgosi
sorsia    harjoittaa noituutta, noitua, taikoa
sorte    laji, laatu, tyyppi, "sortti"
sorsiere    noita, taikamestari
sosial(i)    sosiaalinen, yhteiskunnallinen, yhteisöllinen
sosialisme    sosialismi
sosialiste    sosialisti
sosialisti    sosialistinen
sosie    yhteiskunta
sosietal(i)    yhteiskunnallinen
sosiete    yhdistys, liitto, seura, piiri
sosiologe    sosiologi
sosiologia    sosiologia
sosise    makkara
sospira    huokaista, huoata, huokailla
sovaji    julma, villi, kesytön
spade    lapio
span(i)    espanjalainen
spane    espanjalainen henkilö
Spania    Espanja
spaniele    spanieli
spanum    espanjan kieli, kastilian kieli
spara    panna sivuun, säästää, panna säästöön, panna sukanvarteen
spare    masto
sparve    varpunen
sparvere    varpushaukka
spasme    kouristus, spasmi, kramppi
spatial(i)    avaruudellinen, tilaan liittyvä tai kuuluva
spatie    avaruus, tila
spatiosi    mm. tilava
spegla    heijastaa, peilata
spegle    peili
spektakle    esitys, näytelmä, näky, spektaakkeli
spektatore    katsoja, katselija
spektral(i) analise    spektrianalyysi
spektre    spektri, kirjo
spektroskope    spektroskooppi
spekula    spekuloida, arvailla, pohdiskella, "jossitella": spekulatione
spela    tavailla, tavata
spelte    spelttivehnä
spenda    käyttää, kuluttaa, viettää
spense    kulu, hinta, maksu
spermatosoe    siittiö
sperme    sperma eli siemenneste
spesial(i)    erityinen
spesialim    erityisesti
spesialisa    erikoistua
spesialiste    asiantuntija, spesialisti
spesie    laji, lajike
spesifika    täsmentää, tarkentaa, määritellä, eritellä
spike    tähkä; oka, piikki, nasta, väkänen
spinal(i)    selkäranka-, selkärankaan liittyvä tai kuuluva
spinate    pinaatti
spindle    värttinä, kehräin
spine    selkäranka
spione    vakooja, vakoilija
spionira    vakoilla
spioniro    vakoilu, vakoileminen
spira    hengittää: enspira, ekspira
spirital(i)    henkinen, hengellinen, sielullinen
spirite    henki
spiritisme    spiritismi
spiritiste    spiritismin harrastaja
spiritisti    spiritistinen
spiritisti sesione    spiritistinen istunto
spiritu    viina, väkijuoma
spirituosi    vahvasti alkoholia sisältävä
spisa    maustaa
spise    mauste
spiso    maustaminen
spite    varras, paitsinvarras
splendid(i)    loistava, erinomainen
splene    perna
spline    sappi
splisa    pleissata eli spleissata eli punoa köyden tai vaijerin säikeet itsensä tai muiden köysien kanssa siten, että muodostuu kestävä ja pitävä yhteys, joka paksuntaa köyttä vain vähän
splite    lastu, pirstale, säle
spoke    puola, pinna
spolia    raiskata, ryövätä
spondee    kaksipitkä, spondee (tarkoittaa, että sanassa kaksi tavua, jotka molemmat ovat pitkiä tai painotettuja)
sponje    pesusieni, sienieläin
spontan(i)    spontaani, oma-aloitteinen, omaehtoinen, impulsiivinen, välitön, äkillinen, yllättävä
sporad(i)    harvinainen, satunnainen, hajanainen
spore    itiö
sporeplante    itiökasvi
sporna    käyttää kannuksia
sporne    kannus
sporte    urheilu
sportiste    ammattiurheilija
sprite    hienostunut henki
spula    kelata (ei suomen sanan abstraktia merkitystä "ajatella, pohtia")
spule    rulla, käämi, puola, kela
sputa, saliva    sylkeä
spute, salive    sylki
sputo    sylkeminen
squale    tuulenpuuska
squame    suomu, hilse
squamosi    suomuinen; hilseilevä
squirele    orava
stabe    esikunta
stabil(i)    vakaa, pysyvä, tasainen
stabilisa    vakauttaa
stable    talli
stadie    stadioni; vaihe, kehitysvaihe, faasi
stagna    seisahtua, pysähtyä, lakata virtaamasta
stagnatione    stagnaatio
stale    teräs
stamine    hede
stampa    leimata (esim. postimerkki)
stampe    leima
standa    voida, olla jossakin tilassa (esim. vointi, terveys)
standarde    lippu, viiri
stando    vointi, henkinen tila
stane    tina
stange    sauva, keppi, puikko, vitsa, riuku, salko, palkki, tolppa, paalu, seiväs
stanse    säkeistö
staple    varasto
starcha    tärkätä
starche    tärkki
stare    kottarainen
starta    alkaa, käynnistää, käynnistyä
statal(i)    valtiollinen, valtioon liittyvä tai kuuluva: interstatal(i)
state    valtio
stat(i)    staattinen
stationar(i)    kiinteä, paikallaan oleva, muuttuva, pysyvä, liikkumaton
statione    asema (myös kuvaannollisessa mielessä)
statisti    tilastollinen
statistike    tilastotiede, tilastot
statue    patsas
statuete    pienoispatsas
stature    ruumiinrakenne
statute    säännös, säädös, statuutti
stea    seisoa, seistä
stearine    steariini
stele    tähti
stelee    steela eli vapaasti pystyssä seisova monumentti
stenografa    pikakirjoittaa, tehdä pikakirjoitusta
stepa    stepata (tanssi)
stepe    aro
stereoskope    stereoskooppi
stereotipa    stereotypisoida
stereotipe    stereotyyppi
steril(i)    steriili, maho, hedelmätön
sterilisa    sterilisoida
sterisa    lannoittaa
sterke    lanta, jätös, sonta
sternuta    aivastaa
sternuto    aivastus, aivastaminen
stetoskope    stetoskooppi
stetoskopia    stetoskopia
stiffratra    sisarpuoli
stiffratro    velipuoli
stifmatra    äitipuoli
stifpatro    isäpuoli
stifte    sokka, nuppineula, nasta
stigmate    polttomerkki, arpi
stile    tyyli
stilete    stiletti
stilistike    stylistiikka
stilte    puujalka
stime    höyry
stimeshipe, vaporenave    höyrylaiva
stimula    stimuloida, saada liikkeelle, herättää, kannustaa, yllyttää
stimule    ärsyke, kiihoke, heräte, kimmoke, ponnin, virike, vaikute, stimulus
stipendie    apuraha, palkkio, stipendi
stipula    vaatia tai edellyttää jotakin joltakulta, panna ehdoksi
stofe    aine, materiaali, tavara, asia, kama; kangas, kudos, tekstiili
stoik(i)    stoalainen
stoikeso    stoalaisuus (mielentilana tai asenteena)
stoikisme    stoalaisuus
stoikiste    stoalainen henkilö
stoke    varasto
stomake    vatsa, maha
stone    kivi
stonisa    kivetä; kivittää
stopa    pysähtyä, pysäyttää
stopilo    pysäytin
store    rullaverho
storke    haikara
stotra    takellella, änkyttää, kakistella
straba    katsoa kieroon, karsastaa
strade    katu
stradete    kuja
stranda    ajaa karille, epäonnistua
strangla    kuristaa
stranjer(i)    tuntematon, vieras, ulkomaalainen
stranji    outo, kummallinen, merkillinen
strapasa    uupua, rasittua, uuvuttaa
strape    hihna, remmi
strate    kerros, kerrostuma, taso
strateg(i)    strateginen
stratege    strategi
strategia    strategia, toimintasuunnitelma
streke    veto, piirto, viiva
stresa    painaa, laittaa painoa; painottaa (sanapaino); stressata
stresat(i) silabe    painotettu tavu
strese    paine, sanapaino; stressi
stret(i)    kapea, ohut, kaita
strida    kirskahtaa, kitistä, narahtaa
strie    raita, juomu, juova, viiru, kaistale: stria
strigla    sukia
strigle    sukimisharja
strika    lakkoilla
strike    lakko: konterstrike (työsulku)
strikere    lakkoilija
striknine    strykniini
strikti    tiukka, tarkka, ankara
stripe    jalustin
strofe    säkeistö
stroke    liikahdus, liike, askel, siirto, veto
struche    strutsi
strukture    rakenne, rakennelma
struma    struuma
studente    opiskelija
studia    opiskella
studio    opiskelu, opiskeleminen; studio
stuke    stukko
stule    tuoli
stulone    nojatuoli
stumpe    kanto; kanta
stunta    tyrehdyttää, ehkäistä kasvu, riuduttaa
stupe    tiiviste, tiivistys, tilke
stupid(i)    typerä
stupora    turruttaa, tylsistää
stupore    tokkura, kohme
sturma    ukkostaa
sturme    ukkonen, ukonilma
sub    prepositio: alla, alapuolella: ~ subu
subadmirale    vara-amiraali
subalterni    alempi, avustava
subdivisione    alajaosto
sub(u)grupe    alaryhmä
sub(u)komitate    alikomitea
submar(i)    meren pinnan alainen
sub(u)skripte, signata    allekirjoittaa
sub(u)veste    alusvaatteet
subisa    käydä läpi, kokea, kohdata, suoriutua
subit(i)    äkillinen, yhtäkkinen
subitim!    äkkiä!
subjekte    subjekti, tekijä
subjektiv(i)    subjektiivinen
subjunktive    subjunktiivi
sublim(i)    ylevä, ylhäinen
sublima    sublimoida, sublimoitua
sublimatione    sublimaatio
submaral(i)    merenalainen
submerse    mennä pinnan alle, upota, upottautua
submise    nujertaa, kukistaa, alistaa
submisione    alistus
subofisere    aliupseeri
subordina    alistaa jokin jollekin, tehdä jokin alisteiseksi jollekin
subsidia    tukea resursseilla, subventoida
subsidie    tukiainen, valtionapu, avustus
subpelal(i)    ihonalainen
sub(u)skripte, signata    allekirjoittaa; tilata lehti tai palvelu
substantial(l)    huomattava, oleellinen, painava, olennainen, runsas
substantie    aine, aines, materiaali, materia, olemus, ydin
substantive    substantiivi
substitu    korvata jokin jollakin, korvautua
substituo    korvautuminen, korvaaminen
substrate    kasvualusta; substraatti
subsuma    sisällyttää, liittää
subteral    maanalainen
subtil(i)    hienovarainen
subtilaje    hienovaraisuus
subtrakte    vähentää, miinustaa (mat.)
subtraktione    vähennys (mat.)
subu    alaspäin, alas
suburban(i)    esikaupunkilainen
suburbane    esikaupunkilainen henkilö
suburbe    esikaupunki
subuskripte    kirjoittaa jonkin yläpuolelle: subskripte
subventione    tukiainen, subventio, avustus, tukipalkkio: subventiona
subverse    kukistaa, kumota, kaataa, tuhota
sud    prepositio: etelässä, etelään jostakin: ~ sudu
Sud-Amerika
sude    etelä
sudora    hikoilla
sudore    hiki
sudoro    hikoileminen, hikoilu
sued(i)    ruotsalainen
suede    ruotsalainen henkilö
Suedia    Ruotsi
suedum    ruotsin kieli
suele    maaperä, maa, maankamara, maa-aines
sufisa    riittää, olla tarpeeksi
sufisanti    riittävä
sufixe    jälkiliite
sufla    puhaltaa, tuulla, vetää
sufoka    tukahduttaa, tukehtua, tukkia, tukkeutua, vaimentaa, vaimentua
sufra    kärsiä
sufro    kärsiminen, kärsimys
sugeste    ehdottaa
sugestione    ehdotus
sugestiv(i)    suggestiivinen
sugesto    ehdottaminen
suis(i), helvet(i)    sveitsiläinen
suise, helvete    sveitsiläinen henkilö
Suisia, Helvetia    Sveitsi
suka    imeä, lutkuttaa
suke    mehu
sukomba    langeta, antaa periksi, sortua johonkin, antautua, taipua
sukre    sokeri
sukrisa    sokeroida
sukrosi    sokeripitoinen
sukseda    seurata, tulla jälkeen
suksedanti    seuraava, jälkeen tuleva
suksedere    seuraaja, jälkeen tuleva henkilö; kruununperijä, manttelinperijä, vallanperijä
suksese    menestyä
sukseso    menestyminen, menestys
suksesosi    menestyksellinen, menestyksekäs
sukurse    tulla apuun, avustaa
sulfre    rikki
sulfrosi    rikintäyteinen
sulka    kyntää tms.
sulke    vako, kyntövako, ura, juonne
sultano    sulttaani
suma    laskea yhteen, summata
sumba, huma    hyrrätä, surista, hymistä, pöristä
sume    summa, määrä
suna se    ottaa aurinkoa
sundi    sunnuntaina
sundie    sunnuntai
sune    aurinko: suna se
suole    jalkapohja, kengänpohja
suona    äännellä, äännähdellä, soida, tuottaa ääntä
suone    äänne, ääni, sointi
suonosi    äänekäs, äänipitoinen
supe    keitto
supea    nauttia illallista
supee    illallinen, iltapala
super   prepositio: yläpuolella, päällä (koskematta): ~ supru
supera    ylittää
superbi    ylimielinen, kopea
superflu(i)    ylenpalttinen, ylitsevuotavainen
superi    ylempi, ylhäällä oleva
superior(i)    ylempi, ylempiarvoinen, parempi, ylivoimainen
superlative    superlatiivi
supernatural(i)    yliluonnollinen
supernombral(i)    ylimääräinen
superstitione    taikausko
superstitionosi    taikauskoinen
supine    supiini
suplanta    korvata, syrjäyttää
suplementa    täydentää, lisätä; vastata kysyntään, tyydyttää kysyntä
suplemente    täydennys, lisäys, liite
suplika    rukoilla, pyytää, anoa, kerjätä, anella, vedota
suporta    kannattaa, tukea, puoltaa, kannatella
suposi    olettaa
suposio    olettaminen
supositione    oletus
suprese    sortaa
supresione    sorto
supreso    sortaminen
suprucharjo    liikakuormitus
supruhomal(i)    yli-inhimillinen
supruhome    yli-ihminen
suprunomat(i)    yllämainittu
supruposi    panna yläpuolelle
suprutaxa    veloittaa liikaa
supruvada    voittaa
supruvido    yleissilmäys
sur   prepositio: -lla, -llä (yhdyssanoissa ei ole tarpeellista käyttää -u-päätettä): ~ suru = sur tum
surdi    kuuro
surdimut(i)    kuuromykkä
sure    pohje
surfasal(i)    pinnallinen, pintaan liittyvä tai kuuluva
surfase    pinta
surnomache    lempinimi, kutsumanimi, liikanimi, haukkumanimi
surnome, familienome    sukunimi
surogate    jäljitelmä, korvike; viransijainen, tuuraaja
surposi    panna tai asettaa päälle
surprisa    yllättää
suskripte    lahjoittaa, antaa panoksensa kokonaisuuteen, olla osallisena, edesauttaa, edistää, tukea jotakin panoksellaan
suspekte    epäillä, uumoilla
suspektindi    epäilyttävä
suspense    keskeyttää; pidättää virantoimituksesta
suspensione    virantoimituksesta pidätys, hankkeen keskeytys
sustena    ylläpitää, pitää yllä, pitää pystyssä, kannatella, huoltaa, ravita
susura    kuiskata, mumista, supista
susuro    kuiskaaminen, kuiskaus
suta    ommella, neuloa, parsia, tikata, paikata
sutane    kasukka, kauhtana, kaapu
sutoagulie    parsinneula
suveren(i)    suvereeni, hallinnollisessa mielessä itsenäinen
suverene    monarkki, hallitsija, itsevaltias
svabra    mopata
svabre    lattiariepu, moppi
svane    joutsen
svastike    hakaristi
svima    uida
ta    tuo (nais- tai naaraspuolisista olennoista)
tabake    tupakka
tabakere    tupakoija
tabakiste, tabakevendere    tupakkakauppias
tabane    paarma
tabele    sisällysluettelo, luettelo, lista, taulukko
tabernakle    ilmestysmaja, pyhäkköteltta; sakramenttikaappi: temppeli; tabernaakkeli
table    pöytä
tabletuke    pöytäliina
tabu    tabu
taburete    jakkara
tafte    tafti
takte    tahti, rytmi
taktikal(i)    taktinen, taktiikkaan liittyvä tai kuuluva
taktike    taktiikka
taktosi    tahdikas, rytmikäs
tal(i)    sellainen
talente    lahjakkuus, lahja, kyky, taito; talentti-painomitta
talentosi    lahjakas
talia    kaivertaa, vuolla, veistää, leikata irti, muotoilla, muovata
talie    vyötärö, kuve, uuma
talim    siten
talim ke    jotta
taliman    sillä tavalla
taliore    räätäli
talismane    taikakalu, "talismaani"
talke    talkki
talone    kantapää
talpe    myyrä, kontiainen
tam    yhtä, yhtä paljon
tam bald kam posibli    niin pian kuin mahdollista
tam mikri ke on pove apene vida lu    niin pieni, että sen tuskin kykenee näkemään
tam oldi kam me    yhtä vanha kuin minä
tam richi kam Rockefeller    yhtä rikas kuin Rockefeller
tambura    rummuttaa
tambure    rumpu
tamburine    tamburiini
tamen, malgreu    kuitenkin, siitä huolimatta, silti
tampone    pysäytin, tulppa, tappi, korkki; pistoke, töpseli;  tamppooni
tand    silloin
tana    parkita
tane    parkki; päivetys, rusketus
tanere    parkitsija
tangente    tangentti
tango    tango
tanke    säiliö, tankki; panssarivaunu
tanta, onkla    täti
tant(i)    sen verran, niin paljon, niin monta
tapete    seinävaate, ryijy, gobeliini
tapioka    tapioka
tapire    tapiiri
tapise    matto
tara    taara eli tyhjäpaino
tarantele    tarantella eli tarantula eli lintuhämähäkki; tarantella-tanssi
tardeska    myöhästyä
tardi    myöhäinen
tardim    myöhään
tare    terva
tarife    tullimaksu, maksu, tariffi
tarte    torttu tms.
tas    nuo (nais- tai naaraspuolisista olennoista)
tasa    olla vaiti, olla hiljaa, vaieta
tase    muki
tasete    kuppi
taske    tehtävä, toimeksianto, toimi
taso    vaikeneminen
tasta    hapuilla, tunnustella tietään eteenpäin
tatua    tatuoida
tatuo    tatuointi, tatuoiminen
tauro    sonni, härkä
tautologie    tautologia
taverne    krouvi, baari, kapakka, pubi
taxa    verottaa, taksoittaa
taxe    vero, veloitus, taksa, arvioitu arvo, hinta, maksu, kulu, kulunki
taxonomia    taksonomia
taxu    marjakuusi
te    tuo (esim. ihmisistä)
te kel    se joka, se mikä, hän joka
teatral(i)    teatraalinen, teatteriin liittyvä tai kuuluva
teatre    teatteri
teda    tylsistyttää, ikävystyttää, tympäännyttää
tedanti, tediv(i)    tylsä, ikävystyttävä
tee    tee
tegle    tiili, kaakeli, keraaminen laatta
teiere    teepensas
teisme    teismi
teiste    teisti
teisti religione    teistinen uskonto
tekni    tekninen
teknike    tekniikka
teknikiste    teknikko
teknologia    teknologia
tekte    ulkokatto
tele    pellavakangas, liinakangas
telefona, fona    soittaa puhelimella
telefone,  fone    puhelin
telefono, fono    puhelimella soittaminen, puhelinsoitto
telegrafe    lennätin
telegrafere    sähkeen lähettäjä
telegrafiste    lennätintoimitsija
telegrame    sähke
teleolog(i)    teleologinen
teleologia    teleologia
telepat(i)    telepaattinen
telepatie    telepatia
teleskopa    käyttää teleskooppia
teleskope    teleskooppi
televisione    televisio
temat(i)    aiheenmukainen, temaattinen
temate    teema
teme    teema, aihe, aihepiiri, puheenaihe, keskustelunaihe
temerar(i)    huimapäinen, holtiton, yltiöpäinen, hullunrohkea, tyhmänrohkea
tempe    aika
tempera    rauhoittua, leppyä, tasaantua
temperamente    temperamentti
temperanti    leppoisa, tasainen, rauhallinen, tyyni, maltillinen
temperantie    tyyneys, maltti, kohtuus
temperature    lämpötila
tempeste    myrsky
tempie    ohimo
temple    temppeli
tempo    tempo
temporisa    viivytellä
tempus    aikamuoto
tena    pitää, pidellä, pitää kiinni
tenasi    tarttuva, itsepintainen, luja, sitkeä, kiinnipitävä
tenda    olla päin, olla taipumus johonkin suuntaan, pyrkiä
tendentie    taipumus, pyrkimys, tendenssi
tendone    jänne
tendri    herkkä, hauras, hellä, aristava
tenise    tennis
tenore    tenori
tense    jännittää, jännittyä, pingottaa, pingottua
tensione    jännitys, pingotus
tenta    houkuttaa, kiusata
tentatione    houkutus, kiusaus
tente    teltta
tenu(i)    ohut, kapea, solakka, laiha, ohkainen, hieno
teodolite    teodoliitti
teokrat(i)    teokraattinen
teokrate    teokraatti eli teokratian kannattaja
teokratia    pappisvalta (kirjaimellisesti Jumalan tai jumalan valta)
teologe    teologi
teologia    teologia
teoreme    teoreema
teorial(i)    teoreettinen
teorie    teoria
teoriiste    teoreetikko
teosof(i)    teosofinen
teosofe    teosofi
teosofia    teosofia
tepid(i)    haalea
terakote    terrakotta
terapie    terapia
terarie    terraario
terase    terassi
teral(i)    maanpäällinen, maallinen, maa-, katoavainen; maanläheinen, jalat maassa oleva
Tere    Maa, Maapallo
tere    maa(perä)
terarie    terraario
terebinte    tärpätti
terene    maasto, maa, maapohja
terine    liemimalja, liemikulho
teritorie    alue, territorio, reviiri
terme    kylpylä, lämmin vesilähde
termine    käsite, termi
terminologie, terminaro    terminologia, käsitteet
termite    termiitti (hyönteinen); termiitti (alumiinijauheesta ja rautaoksidista eli ruosteesta koostettu suurella lämmöllä palava aine)
termokemia    lämpökemia
termometre    lämpömittari
termoterapie    lämpöterapia
terora    kauhistuttaa
terore    kauhu, pelko
terorisa    terrorisoida
terorisme    terrorismi
teroriste    terroristi
terorosi    kauhistuttava
tertiari    tertiäärinen; kolmas arvossa tai järjestyksessä
tes    nuo (esim. ihmisistä)
tese    teesi, väittämä, väite; opinnäytetyö, tutkielma, diplomityö, väitöskirja
testa    koettaa, koetella, testata, haastaa
testamente    viimeinen tahto, testamentti; erityismerkitys: Oldi testamente, Novi testamente
teste    koe, tentti, testi, tarkastus, käyttökoe
testikle    kives
testimone    todistaja
testimonira    todistaa, osoittaa
testimoniro    todistus, osoitus
texa    kutoa
texale    kangas, tekstiili, kudos
texe    kangaspuut
texo    kangaspuitten käyttäminen
texte    teksti, sanoitus, kirjoitus
texure    kutomateos
ti    tuo (adjektiivinen demonstratiivipronomini, muita (mutta ei-adjektiivisia) muotoja sanasta: to, tes, tum jne.)
tiara    tiara eli otsaripa
tibie    sääriluu
tifus    pilkkukuume
tigrad    siinä määrin
tigre    tiikeri
tike    elohiiri, sätky, nytkähdys, nykäisy, nykäys, säpsähdys, nykimisoire
tikas    siinä tapauksessa
tikla    kutittaa
tiklok    siihen aikaan, sinä ajankohtana
tiktak    tiktak
til    prepositio: luo; asti, saakka (paikasta ja ajasta)
til ke    kunnes
til nun    tähän asti
til rivido!    näkemiin! näkemisiin!
til tand    siihen saakka
tilie    metsälehmus eli niinipuu
tilnuni    aikaisempi, edeltävä, edellinen, äskeinen
tiltandi    siihenastinen
tima    pelätä
timanti, timosi, timasi    pelokas
timbale    patarumpu
timindi    pelottava
timo    pelko, pelkääminen
timone    aisa
timosim    pelokkaasti
timpane    tärykalvo
tindre    sytyke, taula
tine    amme, saavi, soikko
tinea    koi, yöperhonen, kehrääjä
tinta    värjätä, värittää, sävyttää
tinteria    värjäämö
tintina    soittaa tiukua, kulkusta tai pientä kelloa
tintine    tiuku, kulkunen, ovikello, soittokello
tipal(i), tip(i)    tyypillinen
tipar(i)    tyypin mukainen
tipe    tyyppi, luokka, laji
tira    vetää, vetäistä
tirade    vuodatus, saarna, palopuhe, monologi
tirane    tyranni, hirmuvaltias, hirmuhallitsija
tiranira    tyrannisoida, hallita pelolla
tisane    yrttitee, rohdosjuoma, dieettijuoma
titlar(i)    nimensä tai arvonsa mukainen
title    nimi, otsikko, nimike, nimeke, aihe; arvonimi, titteli
titlisa    nimetä, otsikoida
to    tuo (mies- tai urospuolisista olennoista)
tode    konna, rupikonna
toileta    käyttää vessaa, käydä vessassa
toilete    vessa, WC
tole    pelti
tolera    suvaita, sietää, sulattaa, kestää
tolerabli    suvaittavissa oleva
toleranti, tolerasi    suvaitsevainen
tomate    tomaatti
tombe    hauta, hautaholvi, hautakammio
tombola    arvonta, arpajaiset
tome    nide, kirjasarjan osa, nidos, opus
tonda    keritä, leikata, ajaa, nyhtää
tondra    jyristä, ukkostaa
tondro    jyriseminen, ukkostaminen, ukkonen
tone    sävel, nuotti, sävy, tooni
tonsile    mantelitumake
tonsure    tonsuuri
topografe    topografi
topografia    topografia, pinnanmuodot
torax(e)    rintakehä
torche    soihtu, taskulamppu, poltin
torda    vääntää, vääristää, kiertää, vääntyä, kiertyä; vääristellä
tore    torus
toreadore    toreadori eli härkätaistelija
torente    vyöry, hyöky, virta; torrentti (internet-teknologia)
torfe    turve
tormenta    piinata, rääkätä
tormente    piina, tuska, kärsimys
torpeda    torpedoida, ampua torpedolla
torpede    torpedo
torpedo    torpedoiminen, torpedolla ampuminen, torpedointi
torse    ylävartalo, yläruumis
torte    torttu, piirakka, piiras, paistos
tortuge, tortue    kilpikonna
tortura    kiduttaa
torturo    kidutus, kiduttaminen
tos    nuo (mies- tai urospuolisista olennoista)
tosta    kohottaa malja
toste    malja jollekin ihmiselle tai asialle
tot(i)    kaikki, koko
totim    kokonaan, täysin
toxikologia    myrkkyoppi, toksikologia
toxine    myrkky, toksiini
tra    prepositio: läpi, kautta: ~ trau
tradi    siirtää tai välittää eteenpäin perinnettä
traditional(i)    perinteinen, traditionaalinen, perinteeseen liittyvä tai kuuluva
traditione    perinne, traditio
tradukte    kääntää kieleltä toiselle
traduktere    kääntäjä
traduktione    käännös
trafika    kulkea liikenteessä
trafike    liikenne
trafikosi strade    vilkas katu
tragedie    murhenäytelmä, tragedia
trag(i)    traaginen, murheellinen (asiasta)
tragikomedie    tragikomedia
tragikomik(i)    tragikoominen
traite    pettää, kavaltaa
traitere    pettäjä, kavaltaja
traitione    petos, kavallus
trakee    henkitorvi
trakeotomie    trakeotomia eli henkitorven avaus
trakta    käsitellä, kohdella
traktate    sopimus; tutkielma
traktore    traktori
trame    raitiovaunu
trana    kiskoa, raahata
tranaje    laahus tms.; kulkue, jono
trancha    leikata
tranchilo    leikkuuveitsi
tranquil(i)    rauhallinen, hiljainen, liikkumaton, paikallaan oleva
trans    prepositio: toisella puolen, takana: ~ transu
transe    transsi
transendent(i)    transsendenttinen
transepte    poikkilaiva (arkkitehtuuri)
transfera    siirtää, siirtyä, viedä
transfigura    muuttaa muotoaan, suorittaa metamorfoosi
transfiguratione    muodonmuutos, metamorfoosi
transforma    muuntaa, muuttaa toisenlaiseksi
transformatore    muuntaja, muunnin, muodonmuuttaja
transite    muuntua, muuttua, siirtyä, vaihtua
transitione    muutos, siirtymä, siirtyminen, vaihdos
tran(s)skripte    tarkekirjoittaa, siirtokirjoittaa
transmigra    muuttaa, emigroitua
transmise    siirtää, välittää, viestittää, lähettää
transmisione    välitys, siirto
transparenti    läpinäkyvä
transpira    erittää, huokua, vuotaa
transplanta    siirtoistuttaa, siirtää
transporta    viedä ulkomaille
transposi    transponoida eli  muuttaa jokin sävelmä eri sävellajiin kuin mihin se on nuotitettu tai mistä se on alun perin kuultu
transsubstantia    muuttaa, muuttua
transversi    poikittainen, leikkaava
transviva    selvitä hengissä, selvitä elossa, elää kauemmin
trape    luukku
trapese    trapetsi
trasa    jäljittää
trase    jälki, merkki
trate    maksumääräys, lasku
trave    palkki, parru, hirsi
traverse    poikkipalkki
travestie    irvikuva
traviva    elää läpi
tre    hyvin, oikein (esim. "hyvin hieno")
tre multim    hyvin paljon
trefe    risti (korttipelissä)
trelise    ristikko, säleikkö, ruudukko
trema    treema (eräs diakriittinen merkki eli tarke)
trembla    ravistaa, täristää, täristä
trembleta    väristä, vavista, hytistä, hytisyttää
tremolo    tremolo (liittyy musiikkiin)
trempa    kastella, kastua, liota, liottaa
tremule    haapa
trenche    juoksuhauta, taisteluhauta, ampumahauta
trene    juna
trepana    porata kalloa, harjoittaa kallonporausta
trepane    kallosporaus
trepida    tutista, täristä
trese    letti
tresore    aarre
tresiere    aarrekammio, äärrekätkö tms.
treste    sahapukki, pukki
trete    piirre, ominaisuus, ilmenemä, tuntomerkki, erityispiirre
tri melones po un euro    kolme euron melonia
tri yares after nun    kolme vuotta tästä päivästä
tribu    heimo (myös biologisen luokittelun mielessä)
tribunale    tuomioistuin, oikeus
tribune    puhujankoroke
tribuno    tribuuni
tributa, paga tribute    osoittaa kunnioitusta
tribute    kunnianosoitus, kunnioituksenosoitus
tridente    atrain, kolmikärki
triedre    kolmitahokas
trifolie    apila
triftonge    triftongi eli tavu jossa on kolme eri vokaalia peräkkäin
trigonometria    trigonometria
trikine    trikiini
trikolor(i)    kolmivärinen
trikolore    trikolori, kolmivärinen jokin
trikorne    kolmikolkkahattu
trikota    kutoa, neuloa
trikotaje    neule
trile    trilli eli musiikillinen koriste, joka yleisimmin on sellainen, että kahta sävelasteikon vierekkäistä ääntä toistetaan nopeasti peräkkäin: trila
trimaste    kolmimasto
trimasti    kolmimastoinen
trimestre    lukukausi, kolmen kuukauden jakso
trinitate    kolminaisuus
tripede    kolmijalka
tripes    sisälmykset, sisäelimet
trisikle    kolmipyörä
tristeso    surullisuus, murheellisuus
tristi    surullinen, murheellinen
Tritone    Triton
triumfa    viettää riemusaattoa
triumfe    riemusaatto, triumfi
triumvire    triumviri eli henkilö joka kuuluu kolme henkilöä käsittävään johtokoplaan eli triumviraattiin
trivial(i)    kulunut, kliseinen, väljähtänyt, tympeä, alokasmainen, yksinkertainen
tro    liian, liikaa
trofee    palkinto, pokaali, voitonmerkki, pysti, voittosaalis
troge    kaukalo, syöttöastia, laastikaukalo
trokee    trokee (liittyy runouteen)
trolie    raitiovaunu, johdinauto
trombe    trombi
trombone    vetopasuuna
trompa    johtaa harhaan, huijata, pettää, erehdyttää, harhauttaa, narrata
trone    valtaistuin
tropikal(i)    trooppinen, tropiikkiin liittyvä tai kuuluva
tropike    tropiikki
trota    ravata
trotuare    jalkakäytävä, kävelytie, polku, kinttupolku
trova    löytää, keksiä; mahdollisesti sanan vaihtoehtoinen merkitys olisi "pitää jonakin", sillä italian verbillä "trovare", ranskan verbillä "trouver" ja englannin verbillä "find" on muun ohella myöskin se merkitys
trovatu(m)    löytö, löydös, asia joka on löydetty
tru(e)    reikä, aukko, kolo, rako, läpi
trubadure    trubaduuri
trubla    häiritä
trufle    tryffeli
truisme    truismi eli itsestäänselvä tosiasia
trumpe    valttikortti, valtti
trumpete    trumpetti
trunke    puunrunko, runko
trupe    seurue, ryhmä, joukko, joukkio, katras, lauma, parvi
truste    trusti
trute    taimen
tua, morisa    tappaa
tube    putki, rööri
tuberkle    kyhmy
tuberklosis    tuberkuloosi
tucha    koskettaa
tufe    tukko, mätäs, tupsu, tuhero
tuke    verka, liina: nasetuke
tulipe, tulipane    tulppaani
tum    tuo asia
tumore    kasvain
tumultua    mekkaloida, kellakoida, hulinoida, rymäköidä, rähinöidä
tumultu    mekkala, mellakka, hulina, rymäkkä, rähinä
tumulu    hautakumpu
tune    tonni
tunele    tunneli
tunge    kieli (anatomia), ks. 'lange'
turbane    turbaani
turbine    turbiini
turbote    piikkikampela
ture    matka, tutustumismatka, kiertokäynti, kiertoajelu, kiertue, kiertomatka, ekskursio: tura
turisme    turismi
turiste    turisti
turke    turkkilainen henkilö
turki    turkkilainen
Turkia    Turkki
turkise    turkoosi
turkum    turkin kieli
turme    torni
turna    kääntyä, kääntää
turnee    turnajaiset, turnaus: turnea
turtre    tunturikyyhky
tusa    yskiä
tuseta    köhiä
tutela    toimia edunvalvojana, huoltajana tai vahtina tai suojelijana
tuya    atlassypressi
ukas(e)    ukaasi
ulane    ulaani (eräänlaista kevyttä ratsuväkeä)
ule    kukaan henkilö
uli    kukaan
ulme    jalava
ul(i)tem    koskaan
ulter    prepositio: ohella: ~ ultru = sen lisäksi, edelleen
ultimatum    uhkavaatimus
ultramarin(i)    ultramariininvärinen
ultramontanisme    ultamontanismi
ultramontaniste    ultramontanisti
ulu    pöllö, huuhkaja
ulula    ulvoa
ululatione    ulvonta
ulum    mikään, mitään
unanim(i)    yksimielinen, yksituumainen
unanimim    yksimielisesti, yksituumaisesti
unesmi    ensimmäinen
unesmim    aluksi, alun perin, alkujaan, ensinnäkin, ensimmäiseksi
uneso    yhtenäisyys, yksimielisyys, ykseys, yhteys, eheys, kokonaisuus
ungle    kynsi
unguente    voide, salva, balsami
unifika    yhdistää, yhdistyä, yhtenäistää
uniforme    univormu, virkapuku
uniformisa    varustaa yhtenäisellä asulla
uniformi    yhdenmukainen, yhtenäinen
unifika    yhdistää, tehdä yhdeksi, yhtenäistää
unik(i)    ainutlaatuinen, ainutkertainen, ainoalaatuinen
unikorne    yksisarvinen
unione    yhteenliittymä, liitto, liitos, yhdistys, yhtymä, liittovaltio
un(i)foy    kerran, yhden kerran
unik(i)    ainutlaatuinen, yksittäinen
Unionat(i) States    Amerikan Yhdysvallat
unione    liitto, yhdistys
unisa, uniona    yhdistää, yhdistyä, yhtyä, liittyä yhteen, liittää yhteen, eheyttää
universal(i)    yleismaailmallinen, maailmanlaajuinen, universaali, yleinen
universe    maailmankaikkeus, kaikkeus, kosmos
universitate    yliopisto
unkte    voidella (voidetta tms.)
unktione    rasvaus, öljyäminen, voitelu
unque    tahansa, hyvänsä
unsie    unssi
unsilab(i)    yksitavuinen
uragane    hurrikaani, hirmumyrsky
uranium    uraani
urbane    kaupunkilainen henkilö
urbe    kaupunki
urbete    pikkukaupunki
urina    virtsata, pissata
urine    virtsa, pissa
urino    virtsaaminen, pissaaminen
urja    kiirehtiä, olla kiireissään, olla kiireinen
urjanti    kiireinen, kiireissään oleva
urne    uurna, hautauurna
urogale    metso
uroxe    alkuhärkä
urse    karhu
urtike    nokkonen
usa    käyttää
USA    katso 'Unionat(i) States'
uso    käyttäminen
usufruktu    käyttö- ja tuotto-oikeus
usura    ottaa kiskurikorkoa
usure    koronkiskonta, kiskonta, kiskurikorko
usurere    koronkiskuri, koronkiskoja
usurpa    tunkeutua, laajentua, loukata
utensile    tarvike, tarvekalu, työkalu, väline, työväline, instrumentti, koje
uterus    kohtu
util(i)    hyödyllinen
util(i) a omnes    kaikille hyödyllinen
utileso, utilitate    hyödyllisyys, käyttökelpoisuus
utopiatri    utooppinen, täyttä utopiaa oleva
utopial(i)    utooppinen, utopiaan liittyvä tai kuuluva
utopie    utopia
utopiiste    utoopikko, haihattelija, taivaanrannanmaalari, utopian kannattaja
uverture    alkusoitto, aloitus
vada    mennä, kulkea
vafle    vohveli
vaga    vaeltaa, samoilla, kierrellä, kuljeskella, kuljeksia
vagi(i)    epämääräinen, ympäripyöreä, epätarkka
vagine    emätin, vagina, vittu
vagone    vaunu, kärryt
vagum    epämääräinen asia
vaka    olla tyhjä, vapaa tai asumaton
vakanti    tyhjä, vapaa tai asumaton
vakantie    loma
vaksina    rokottaa
vaksine    rokote
vaku(i)    tyhjä, sisällötön, paljas
vakuum    tyhjiö, tyhjä tila
vale    laakso
valid(i)    lainvoimainen, voimassaoleva, pätevä, kelpaava
valise    matkalaukku
valora    olla jonkin arvoinen tai väärti
valore    arvo, väärti
valorosi    arvokas, jonkin asian arvoinen tai väärti
valsa    tanssia valssia
valse    valssi
valuta    valuutta
valve    venttiili
vampire    vampyyri
vampirevespertilie    vampyyrilepakko
van(i)    turha, hyödytön, hedelmätön (teko, ponnistus tai muu)
vanim    turhaan
vandal(i)    vandaalimainen (kirjaimellisessa tai kuvaannollisessa merkityksessä)
vandale    vandaali (kirjaimellisessa tai kuvaannollisessa merkityksessä)
vange    poski
vanile    vanilja
vanitate    turhamaisuus
vanitatosi    turhamainen
vapore    höyry
vaporenave, stimeshipe    höyrylaiva
vaporeska    höyrystyä
vaporifika    höyrystää
vaporisa    höyryttää
vare    kauppatavara, hyödyke, tavara, tuote
varia    muuttua, vaihdella, varioida
variatione, varietate    vaihtelu, vaihtelevuus
varmeso    lämpimyys, kuumuus
varmet(i)    haalea
varmisa    lämmittää, kuumentaa
varmi    lämmin
varmisi    kuuma
varta    odottaa
vasale    vasalli
vase    vesiastia, säiliö
vaseline    vaseliini
vasila    horjua, huojua, olla kahden vaiheilla, epäröidä, soutaa ja huovata, aikailla, ailahdella
vast(i)    avara, laaja, kauasulottuva, mittava
vata    kahlata
vatatorie    kahluupaikka
vate    vanu, pumpuli
vaxe    vaha
veche    virna
vehikla    kulkea kulkuneuvolla
vehikle    ajoneuvo, kulkuneuvo, menopeli
veine    verisuoni, suoni; juonne
vejeta    kasvaa, versoa
vejeteriane    kasvissyöjä
vejeterian(i)    kasvissyöjä-, kasvissyönti-
veka    herätä
vekisa    herättää
vela    hunnuttaa, verhota, naamioida
vele    verho, peite, huntu, näköeste
veline    kitapurje
velure    sametti
venda    myydä
vendabli    myytävissä oleva
vendatorie    kauppa, liike
venena    myrkyttää
venene    myrkky
veneno    myrkyttäminen
venera    arvostaa, kunnioittaa, palvoa, pitää pyhänä
venerdi    perjantaina
venerdie    perjantai
venerindi    erittäin suuren kunnioituksen arvoinen
veni    tulla
venio    tuleminen, tulo
venja    kostaa
venka    voittaa, päihittää
venka per ruse    voittaa viekkaudella
venkateso    tappio, häviö
venkere    voittaja
venko    voitto (esim. taistelussa)
venta    tuulla
vente    tuuli
ventilatore    ilmastointilaite
ventile    venttiili
ventre    vatsa, maha
ventreparlere    vatsastapuhuja
ventrikle    kammio (anatomia)
ver(i)    tosi, totta
veranda    kuisti, veranta
veraseso, verasitate    totuudenmukaisuus
verasi    totuudenmukainen
verbal(i)    verbiin liittyvä, verbaalinen
verbe    verbi
verdi    vihreä
verdikte    päätös, tuomio
vereso    totuus
verge    sauva, tanko
verifika    todistaa, todentaa
verim    todella, oikeasti
veritate    totuus
verke    teos, työ, luomus
verme    mato
vermisele    vermiselli (pastalaji)
vermute    vermutti
vernisa    lakata (käyttää lakkaa johonkin)
vernise    lakka, vernissa
vers    prepositio: kohti, päin: ~ versu
vers li somre    kesää kohti
versa    vuodattaa, virrata ulos, hulahtaa
verse    säe, jae
versione    versio, mukaelma
vertebral(i) kolone    selkäranka
vertebre    selkänikama
vertex(e)    päälaki
vertija    huimata, pyörryttää
vertijanti    huimaava, pyörryttävä
vertije    huimaus, pyörrytys
vertikal(i)    pystysuora, pystysuuntainen, pysty, vertikaalinen
vertu    hyve
vertuosi    hyveellinen
veruke    syylä
verum    totuus, tosiasia
verve    innostus, into
vesike    virtsarakko, bladder
vespe    ampiainen
vespertilie    lepakko
vespre    ilta
vest    prepositio: lännessä, länteen jostakin: ~ vestu
vesta    pukea, pukeutua
veste, oksidente    länsi
veste    vaate, asuste, vaatekappale, pukine
vestala    neito, neitsyt, nunna
vestibule    aula, eteisaula, eteishalli, eteinen
veterane    veteraani
veterinare    eläinlääkäri
veterinar(i)    eläinlääkäri-
veto    veto (veto-oikeus)
vetre    sää, ilma
veture    auto, kulkuneuvo, kulkuvälinen, ajoneuvo, vaunut, kärry
vexa    ärsyttää, provosoida, tehdä kiusaa, kiusata
via    kautta
viadukte    maasilta
vibra    väristä, tutista, vapista
vibratione    värinä, tutina, vapina
vida    nähdä
vidabli    näkyvillä oleva, nähtävissä oleva
videska    huomata, saada näkyviinsä
vidindum    nähtävyys
vido    näkeminen
vidofelde    näköala
vidopovo    näkökyky
vidopunktu    näkökulma, näkökanta, vinkkeli, näkökohta, katsantokanta
vidue    leski
vidueso    leskeys
vie    tie, katu, matka, keino, reitti
viete    polku, eräreitti, kulku-ura
vigila    valvoa, olla hereillä
vigilanti    hereillä oleva, valvova
vigilasi    pirteänoloinen, valveillaoloontaipuvainen, valpas
vigore    elinvoima, puhti
vigorosi    elinvoimainen, puhdikas
vikarie    sijainen
vikarieso    sijaisuus
vikariira    olla sijaisena
Vikipedie    Wikipedia
viktime    uhri
viktualie    elintarvike
vila    huvila, villa
vilajane    kylän asukas, kyläläinen
vilaje    kylä
vine    viini
vinegre    etikka
viniere    viiniköynnös
vinieria    viinitarha
viniete    vinjetti
vintra    talvehtia, olla talviunilla tai -horroksessa
vintre    talvi
viola    loukata koskemattomuutta, pahoinpidellä, raiskata
violanti    mahdollisesti väkivaltaisuuteen asti kiivas
violatione    väkivalta tai muu paha
viole    orvokki
violenti    väkivaltainen, raju, varsin intensiivinen
violina    soittaa viulua
violine    viulu
violonchele, chele, chelo    sello
vipere    kyykäärme
viral(i)    viriili, miehinen
viratri    miesmäinen, miehekäs
virja    neitsyt
virji    neitseellinen
viratri    miehekäs, miehinen
viro, homo    mies
virtual(i)    kuvitteellinen, virtuaalinen
virtuose    taituri, virtuoosi
virulent(i)    hyvin tarttuvainen, toksinen, hyvin leviävä
virus    virus
visaje    kasvonpiirteet, ulkonäkö
vise-    vara-
visele    näätä
visepresidante    varapresidentti, varapuheenjohtaja
viserego    varakuningas
visie    pahe, paha tapa
visiere    visiiri (esim. keskiaikaisen kypärän)
visin(i)    viereinen, lähellä oleva, naapuri-
visine    naapuri
visione    näky, näkymä; visio, unelma
visiosi    pahatapainen
visiro    visiiri (islamilaisessa maailmassa käytössä ollut korkea virka)
visita    käydä luona, vierailla
visito    vierailu, vieraileminen
vitre    lasi (materiaali)
vitriole    vihtrilli, vitrioli (kemia)
viva    elää
vivipar(i)    vivipaarinen eli eläviä poikasia synnyttävä
visisekte    leikellä eläviä eläimiä tutkimusmielessä
vivisektione    vivisektio eli elävän eläimen leikkely tutkimusmielessä
vivo    elämä
vivosi, vivohabil(i)    eloisa, pirteä, eläväinen
vodevile    vaudeville (teatteriesityksen lajityyppi)
voisat(i)    soinnillinen
voise    ääni
voka    kutsua, kutsua koolle
vokablaro    sanasto, sanakirja
vokable, vorde    sana
vokal(i)    ääni-, ääneen liittyvä
vokale    vokaali
vokative    vokatiivi
voko    kutsuminen, kutsuhuuto
vola    lentää [alkuperäisestä sanakirjasta ei edes löydy veriä "lentää", mutta oletan, että 'vola' sopisi verbiä merkitsemään]
volativ(i)    haihtuva, katoavainen, hetkellinen, ohimenevä
volfe    susi
voli    haluta, tahtoa
volio    tahtominen, haluaminen
volkane    tulivuori
volt    voltti (sähkö)
volta    tehdä voltti
volte    voltti (nopea liike)
voltija    vikeltää (akrobatiaa liikkuvan hevosen selässä)
voltijere    vikeltäjä
volud    haluaisi, tahtoisi
volumine    tilavuus
voluminosi    tilava
volunta    olla halukas johonkin
volunto    halukkuus, hyvä tahto
voluntar(i)    vapaaehtois-, vapaaehtoinen (adj.)
voluntim    halukkaasti, mielellään
voluptu    hekumallisuus
voluptuosi    hekumallinen
vomi    oksentaa, antaa ylen
vomio    oksentaminen, ylenantaminen
vor    missä, jossa
vora    ahmia, hotkia, syödä ahnaasti
vorasi    ahmattimainen, ahnas syömään
vordaro    sanasto, sanakirja
vorde, vokable    sana
vordopim    kirjaimellisesti, sananmukaisesti, sanatarkasti, sanasta sanaan
vota    äänestää
vota por Kekkonen    äänestää Kekkosta
vote    ääni äänestyksessä
voto    äänestäminen
vova    vannoa, vakuuttaa juhlallisesti
voyaja    matkustaa
voyaje    matka, reissu
voyajere    matkustaja, reissaaja, matkantekijä
vu    sinä
vun    sinun
vunde    haava
vu es ye justum    olet oikeassa
vulgar(i)    vulgaari, rahvaanomainen
vulge    rahvas, tavallinen kansa
vulkanisa    vulkanoida
vulta    holvata
vulte    holvi
vulture    korppikotka
vunda    haavoittaa
vunde    haava
watt    watti
xilofone    ksylofoni
ya    -han, -hän, toki, todellakin, näin on, pikkusana jota käytetään väitteen vahvistamiseksi tai asian myöntämiseksi
yakte    jahti (laiva)
yaral(i)    vuotuinen, vuoteen liittyvä tai kuuluva
yare    vuosi
yaredeko    vuosikymmen
yarelibre    vuosikirja
yaresento, sekle    vuosisata
yarde    raaka (merenkulku)
ye    epämääräinen prepositio, jota voi käyttää silloin, kun mikään muu prepositio ei ei tarkoin vastaa merkitystä
ye dek kilometres fro li mare    10 kilometriä mereltä
ye li fine del libre    kirjan lopussa
ye ti konditione    sillä ehdolla
ye ti sirkumstansies    niissä olosuhteissa
yer    eilen
yeri    eilinen, eilispäiväinen, eilispäivän
yes    kyllä
yodla    jodlata
yole    jolla
yuge    ies
yule    joulu tai keskitalven juhla, ks. 'kristonasko'
yun(i)    nuori
yuna    nuori nainen, tyttö
yune    nuori henkilö
yuno    nuori mies, poika
Aloin tehdä tätä sanastoa vuonna 2016. Tarkemmin sanottuna 3. helmikuuta, jos ketään kiinnostaa.
sähköpostiosoitteeni:
© Tom Kärnä