Turun seutu sienimaastona

Turun seutu poikkeaa sienimaastona muista Suomen osista. Alue on muuhun maahan verrattuna lauhaa eteläisyytensä sekä meren läheisyyden vuoksi. Alueelle sijoittuu huomattava osa Suomen vanhoista tammimetsistä, esimerkiksi Ruissalon saari sekä runsaasti pienempiä metsiköitä. Myös pähkinäpensas on seudulla yleinen.

Turun pohjoisosan poikki kulkee kasvillisuusvyöhykkeen raja: Yhtenäisten tammimetsien alue rannan tuntumassa kuuluu hemiboreaaliseen vyöhykkeeseen, kun taas sisämaassa pian alkavat mänty- ja kuusimetsät lasketaan boreaaliseen vyöhykkeeseen. Monella puulajilla on omat juurisienensä ja erikoistuneet lahottajansa. Ilmaston lämpö sekä maan karuus ja happamuus asettavat rajoja myös suoraan sienille. Tämän vuoksi Turun seudun sienistöön kuuluu sekä eteläisiä että pohjoisempia lajeja. Täällä sijaitsevat monen sienilajin ainoat tunnetut löytöpaikat koko Suomessa.

Kuva sieniseurojen tapaamisesta Paimiossa 15.-17.9.2006

Tammen juurisienistä Turun seudulla voi tavata esimerkiksi tammenherkkutattia ja tammenpunikkitattia. Viimeksi mainittu on kuvattu myös seuran logossa, jonka on suunnitellut Päivi Ylihannu. Tammen lahottajista tavataan esimerkiksi tammenkääpää, koppelokääpää ja häränkieltä. Muita harvinaisia lehtolajeja ovat esimerkiksi tomumaatähti, kaunojalkatatti ja kultatatti. Ilmaston suotuisuudella on seurauksensa myös myrkkysieniin: kavalakärpässientä ja isorusokasta on Suomessa todennäköisintä nähdä juuri Turussa.

Paraisilla maassa on paikoin kalkkia, mitä monet eteläiset sienilajit suosivat tai jopa vaativat. Kalkkimaiden erikoisuuksia ovat muun muassa härmämörsky, tuliorakas ja tulivalmuska. Saaristomeren kansallispuistossa on jäljellä vanhoja laitumia ja ketoja, joilta voi löytää monia harvinaisia vahakaita ja rusokkaita. Myös pahan hajunsa perusteella löydettävä haisusieni kuuluu Saaristomeren laidunniittyjen lajistoon.

Turun sieniseuran vuotuinen suurnäyttely on oiva paikka tutustua ilmaiseksi laajaan sienilajistoon. Myös kävijöiden tunnistettaviksi tuomat näytteet ovat aina tervetulleita kartuttamaan esillä olevaa lajistoa.

Linkki Turun seudun opaskartalle