Lisäharjoituksia

Harjoitukset on tehty Half-baked Softwaren Hot Potatoes ohjelmalla, kiitoksia avusta.

Harjoituksia tehdään lisää sitä mukaa kuin opettajan aika sallii. Toivottavasti näistä on edes hiukan hyötyä kokeisiin luettaessa ja muutenkin.

Artikkelit 1
Aukkotehtävä, jossa voi testata artikkelien käytön erikoistapauksia

Relatiivipronominit 1
Aukkotehtävä, jolla voi testata relatiivipronominien osaamistaan

Infinitiivi ja to-partikkeli
Aukkotehtävä, jolla voi testata osaako käyttää to-partikkelia infinitiivin yhteydessä.

Infinitiivi vai ing-muoto
Monivalintatehtävä, jolla voi testata osaako valita infinitiivin ja ing-muodon välillä.


Palaa englannin opetuksen sivulle!