YHTEYSTIETOLOMAKE
( päivitetty vastaamaan 7.8.2016 yhdistyksen vuosikokouksen hyväksymiä uusia sääntöjä)

2018: vuosijäsenmaksu ja Virmailan Uutiset 20 euroa/vuosi
tai
 ainaisjäsenyys 200 euroa liittymisvuonna
+ 10 euroa vuosittain (=lehden tilausmaksu)
Pankkiyhteys:  Virmailan Rusthollin Sukuyhdistys,
Etelä-Päijänteen Osuuspankki: IBAN: FI63 5318 0940 0016 84.

Merkitse tiedoksi maksun saajalle EHDOTTOMASTI  jäsenyyslaji, jäsenen nimi ja postiosoite


                    
Tällä lomakkeella voi hoitaa Wirmailan Rusthollin sukuyhdistyksen jäsenyyteen liittyviä asioita, tilata Virmailan Uutiset lehden
ja lähettää muita asioita koskevia viestejä sukuyhdistykselle (lomakkeen alaosassa vapaamuotoinen viestikenttä).
Pääsääntöisesti jäsenanomuksen tekee jäseneksi haluava itse.

Jos jäsennyyspyynnön puolestaan tekee joku muu, jäseneksi anottavan suostumus merkitään lomakkeen lopussa olevaan lisätietokenttään.

Merkitse klikkaamalla V ne laatikot, joihin vastaat kyllä, tiedot kirjoitetaan tekstikenttiin.
Lomakkeen lähettäjän nimi ja sähköpostiosoite
Haluan liittyä VUOSIjäseneksi

Haluan liittyä AINAISjäseneksi

Olen jo vuosijäsen   Vuosijäseneksi liittymisvuosi

Olen jo ainaisjäsen   Ainaisjäseneksi liittymisvuosi

Ilmoitus yhteystietojen muutoksesta

*Sukunimi

*Etunimet


*omaa sukua


*Syntymäaika (päivä, kk, vuosi) ja -paikka 


UUSI postiosoite


UUSI postinumero ja postitoimipaikka


VANHA osoite ja postitoimipaikka

Uusi puhelinnumero


Uusi sähköpostiosoite


Numeroni Virmailan Suku-kirjassa ja/tai sukuhaara
 


ja/tai tietoja Wirmailan sukuun kuuluvista esivanhemmista
Esivanhempi 1. Sukulaisuussuhde minuun, esim. isänäiti, nimi, syntymäaika ja -paikka, sukuhaara

  

Esivanhempi 2. Sukulaisuussuhde minuun, esim. isänäiti, nimi, syntymäaika ja -paikka, sukuhaara
  

En tiedä kuuluvani Wirmailan sukuun, mutta arvelen seuraavan esivanhempani kuuluvan
lisätietoja, sukulaisuussuhde minuun, esim. isänäiti, nimi, syntymäaika ja -paikka, sukuhaara
 En kuulu Wirmailan sukuun, mutta Wirmailan Rusthollin sukuyhdistyksentoiminnassa minua kiinnostaa:

Lähiperheessäni ja/tai sukupiirissäni on Wirmailan sukuun kuuluvia
lisätietoja, sukulaisuussuhde minuun, esim. lapsenlapseni äiti, nimi, syntymäaika ja -paikka, sukuhaara
 


Sukututkimuskohteillani on yhteyksiä Wirmailan sukuun
lisätietoja, esim sukuja joita tutkit
 


Muu kiinnostus
lisätietoja, esim. kotiseutu, Päijät-Hämeen paikallishistoria jne
  


Paikka, päiväys ja allekirjoitus

 

Lisätietoja, Virmailan Uutiset lehden tilaus, yhdistyksestä eroamisilmoitus, tai muu viesti sukuyhdistykselle:                 


Viestisi  lähettyy Virmailan sukuyhdistykseen jäsensihteeri Sirkka  Kuntoselle

K I I T O S  !