http://gamma.nic.fi/~wirmaila
VIRMAILAN KIRJA 1981
VIRMAILAN SUKU I 1996
VIRMAILAN SUKU

Kalevi Vuorela

II OSA    2. painos

Kustantaja: Wirmailan rusthollin sukuyhdistys r.y.
Kansi ja päällys: Päivö Suomela

 

3.10.2012:
Kirja loppuunmyyty
Padasjoen Kirjapainosta

Uutta painosta ei ole suunnitteilla toistaiseksi.Sisältö
 
Padasjoen Sanomat 20.9.2007
 
Padasjoen Sanomat 16.3.2000
Kuhmoisten Sanomat 15.3.2000
 
Virmailan Uutiset 2007-26 (ilm. heinäkuussa 2007)

V I R M A I L A N   S U K U   II  OSA  /   2. P A 1 N 0 S

Kirjan 1. painos myytiin loppuun vuonna 2001. Toinen, täydennetty painos on laadittu vuonna 2004. 
Täydennystietojen vastaanotto päättyi vuoden 2003 lopussa, mutta muutamia täydennyksiä on voitu tehdä vielä kesällä 2004. 
Kirjassa on 925 sivua. Kirjan loppuun on lisätty lyhyt täydennysluku, johon on koottu I osaan vuosina 2004 ja 2005 tulleita lisäyksiä. 
Aakkosellinen hakemisto on uudistettu uuden painoksen henkilötietojen mukaiseksi.  

(Virmailan Uutiset 2004-23)
Sukukirjan nykytilanne 

Totean ensiksi, että sukukirjamme ensimmäistä osaa (Virmailan suku, I osa, 2. painos) on edelleen riittävästi  saatavissa mm. Taidekahvila Patamuorissa Padasjoella ja Heinon kirjakaupassa Kuhmoisissa. Siitä ei ole suunnitteilla uutta painosta.

Sukukirjan II osan uuden painoksen valmistelutyöt ovat alkaneet pari vuotta sitten. Kaikilla asiasta kiinnostuneilla oli viime vuodenvaihteeseen asti tilaisuus tehdä kirjan sukuselvityksiin täydennyksiä ja korjauksia. Niitä on tullutkin ilahduttavan runsaasti. On mieluista nähdä, miten monet haluavat olla apuna, jotta kaikkien sukuhaarojen perustiedot saataisiin korrektisti ja riittävän täydellisinä kirjan sivuille. Kaikesta huolimatta kirjaan edelleen jää monia valitettavia aukkoja, jotka joku suvun edustaja olisi ehkä helpostikin voinut paikata.

Laajimmat täydennykset on koonnut Veijo Naarajärvi monista Jämsän ja Längelmäen suvuista, jotka ovat useiden sukupolvien ajan asustaneet Ouninpohjan ja Länkipohjan alueella sekä ympäristöpitäjissä. Niistä mainittakoon Ounin, Savijärven, Peräjärven ja Naarajärven suvut, joiden piiristä on tavattu satamäärin uusia sukulaisia. Tarja Laaksosen (Arto Hautala, Mikko Strang) kautta on löytynyt linkki Kottilan Yijälän suvusta (VS 9536) Muuramen Lullin sukuun. Siihen kuuluu jopa pitkäaikainen pääministeri ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen. Seppo Unnaslahdenkautta on saatu monia lisätietoja kuhmoislaisten sukujen kohdalta. Simo Merimaaon lähettanyt kiinnostavaa aineistoa Kustaa Tannisen sukuun kuuluvista Hilda Merimaan (VS 6200) jälkeläisistä. Monet kymmenet muut ovat ystävällisesti selostaneet sukunsa uusia ja vanhoja tapahtumia.

Lisäaineistoa sukukirjan II osaan tulee yhteensä satakunta sivua. Kirja ei välttämättä tule paksummaksi, sillä käytämme hieman entistä pienempää kirjainkokoa. Kirjan loppuun sijoitetaan laajahko täydennysluku, johon kokoamme sukukirjan 1 osaan kuuluvien sukujen täydennystietoja. Siihen sisältyy mm. Tapio Alangonkokoama selostus sysmäläisen Oskar Alangon (VS 1639) jälkeläisistä. Myös Ottelinin/ Helanderin suvun kohdalle (VS 2236) tulee useita sivuja  lisäaineistoa.Kauko Luotonen on tehnyt suururaakan kootessaan Hjalmar Luotosen (VS 2268) jälkeläiset samaan karsinaan. Simo Mäkelä on täydentänyt Virmailan Mäkelän suvun tietoja. Pertti Toukomaa on tarjonnut meille suuren määrän suku- ja kulttuuritietoutta Töttermanin suvusta. 

Uuden painoksen sivut saataneen valmiiksi kesäkuun aikana. Sitten on uudistettava aakkosellinen hakemisto, johon tulee melkoisia lisäyksiä ja muutoksia. Toivottavasti kirja saadaan loppukesästä painettavaksi, ja sopii toivoa, että se jouluun mennessä jo olisi saanut kannetkin. Aivan varmaa se ei ole, sillä sitomossakin työ voi viivästyä. Yksi syy mahdolliseen viivästymiseen on allekirjoittanut, koska olen vielä tämän vuoden puolella ottanut vastaan muutamia täydennyksiä.

Uuden painoksen ennakkotilauksia voi tehdä elokuun lopulle asti. Kehotankin kaikkia, jotka aikovat hankkia kyseisen teoksen, lähettämään ennakkotilauksensa viivyttelemättä. Painoksen suuruus päätetään suureksi osaksi ennakkotilausten perusteella. Yhdistyksellä ei näet ole varaa kustantaa useita satoja paksuja opuksia seisomaan vuosikausia varastossa. Ennakkotilaus on sitä paitsi edullisempi kuin kirjan hankkiminen kirjakaupasta. Voi käydä niinkin, että kirjat ennen pitkää loppuvat varastosta. Kaikesta päätellen ei myöskään kolmatta painosta laadita enää tämän sukupolven aikana...

Tehkäämme parhaamme, jotta uudesta painoksesta tulisi niin täydellinen, luotettava ja kiinnostava kuin mahdollista. Sehän on monien satojen aktiivisten suvun jäsenten yhteistyön tulos. On ollut miellyttävää ottaa vastaan niin monien uutterien tutkijoiden ja suvun ystävien kirjeitä, viestejä ja tervehdyksiä.

- K. V.

 


sivu päivitetty 3.10.2012