http://gamma.nic.fi/~wirmaila/kokoukset/kok2000.htm
 TAKAISIN KOKOUSLISTAAN
Virmailan rusthollin sukuyhdistyksen 

vuosijuhla ja -kokous

pidetään Padasjoen Pappilanmäen (kirkonkylän yläasteen) koululla
sunnuntaina 6.8.2000 alkaen klo 13.00.

(Ennen kokousta tilaisuus osallistua srk:n jumalanpalvelukseen kirkossa klo 10.00.)

Lounas Pappilanmäen koululla ennen juhlan alkua klo 12.00. Kahvi väliajalla.
Lounas ja kahvi maksavat yhteensä 60 mk. 
Lounaalle osallistuvien lukumäärä pyydetään ilmoittamaan 26.7-2.8.2000 
os. Kalevi Vuorela, Luottilantie 66, Padasjoki, p. 03-557 3066 ja 0400-015330.)

Juhlapuheen pitää opetusneuvos Sirkka Kinos.
Lisäksi arvokasta musiikki- ym. ohjelmaa.
 

Tervetuloa / Välkommen / Willkommen / Benvenuto!

 
Virmailan sukuyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1999

Padasjoella 1.8.1999 vietettyyn vuosijuhlaan osallistui n. 200 suvun jäsentä. 
Juhlaesitelmän piti kenr.maj. Hannu Särkiö. 
Musiikkia esittivät Lyylikki, Karoliina ja Kaisa Laurila sekä Anna-Maija Virtanen, lausuntaa esitti Seija Helminen. 
Juhlaa pidettiin hyvin onnistuneena. 

Sukuneuvostoon valittiin seuraavat jäsenet: 
Liisa Heinilä, Kaarina Hännikäinen, Toivo Jalli, Kalevi Juvonen, Vesa-Matti Kääpä, Arvo Lahtinen, Simo Mäkelä, Pekka Pastila, 
Martti Ruokola, Erkki Sipura, Terttu Suomela, Hannu Särkiö, Jorma Tyllilä, Seppo Unnaslahti, Kalevi Vuorela ja Pentti Vuorinen. 
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Kalevi Vuorela, sihteereinä Kaarina Hännikäinen ja Marja-Liisa Sipura. 
Tilejä hoiti Raija Laine, tilintarkastajina olivat Anja Hakala ja Taimi Virtanen. 

Ansioituneille suvun tutkijoille jaettiin tunnustuksena pöytäviirejä; niitä saivat Ulla Vuorisalo, Risto Kaakko, Jussi Seppälä ja Aila Eiranen. 

Jäscnmaksun maksaneita jäseniä oli 442, näistä uusia 74. 
Jäsenluettelossa oli yhteensä 762 osoitetta (näistä osa ainaisjäseniä), Virmailan Uutisten osoitteita oli lisäksi 615. 
Jäsenlehti lähetettiin lähes 1400 osoitteeseen; lisäksi lehtiä jaettiin vuosijuhlan yhteydessä. Painos oli 1700 kpl. 

Sukuneuvosto kokoontui vuosikokouksen lisäksi kaksi kertaa. 
Sukututkimustyö jatkui erittäin vilkkaana ja tiivistyi vuoden loppua kohti sukukirjan II osan viimeistelyn vuoksi. 
Kirja ilmestyi maaliskuussa 2000
 

TAKAISIN ALKUUN